Vyberte stranu

scan0033

Plán akcií a podujatí k významným výročiam, udalostiam a osobnostiam v roku 2016

.

Orgány a organizácie Oblastného výboru SZPB spolu so štátnymi, samosprávnymi orgánmi a organizáciami Bratislavského kraja budú zabezpečovať a organizovať spoločensko-výchovné akcie a podujatia zamerané k významným výročiam, udalostiam a osobnostiam Slovenského národa.

.

1. Pietna spomienka na obete v Melku a fašistických koncentračných táborov pri pamätníku v Slávičom údolí v Bratislave 19. februára 2016

2. Stretnutie členov Predsedníctva OblV s funkcionárkami ZO a OblV SZPB pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 8. marca 2016

3. Pietna spomienka na obete koncentračného tábora – Petržalka    24. marca 2016

4. Seminár pre učiteľov dejepisu a etickej výchovy na tému: Bratislava a Bratislavčania v protifašistickom hnutí 1939 – 1945 14. apríl 2016

5. Oslavy 71. výročia oslobodenia hlavného mesta Slovenska Bratislavy 4.apríla 2016

6. Piešťany – Vojenské historické múzeum 26. apríla 2016

7. Pietna spomienka k 97. výročiu úmrtia M. R. Štefánika pri mohyle v Ivanke pri Dunaji a pri Eurovei  4. mája 2016

8. Oslavy 71. výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2. svetovej vojny na Slavíne 9. mája 2016

9. Malý Slavín – Rača 14. mája 2016

10. Oblastné kolo vedomostnej súťaže o histórii svojho mesta a dejín Slovenska žiakov ZŠ v Bratislave   Máj 2016

11. Spomienka na Bulharských partizánov pri pamätníku na Vajanského nábreží  1. júna 2016

12. Starý Tekov – ukážky bojov II. svetovej vojny na Hrone + Pohronský Ruskov 23. júla 2016

13. Stretnutie troch generácií – Kalište 14. – 15. august 2016

14. Oslavy 72. výročia SNP Bratislava, B. Bystrica 29. augusta 2016

15. Karpatsko duklianska operácia 5.-6. októbra 2016

16. Pietna spomienka na obete I. a II. svetovej vojny na vojenskom cintoríne v Petržalke 11.11.2016

17. Spomienkové stretnutie pri hrobe hrdinu SNP Mirka Nešpora v Slávičom údolí 9.12.2016

18. Vianočná dohoda 22.12. 2016

.

PhDr. Martin Krno
predseda OblV SZPB

.
Klub Nitra-Zobor v spolupráci so SZ PB ponúka:

28. ročník Náučného partizánskeho chodníka Zlatno – Skýcov, dňa 20. augusta 2016.

 

Pozvánky na aktivity v r. 2015:

Pozvánka M. Nešpor

Pozvánka Vianočná dohoda

.