Vyberte stranu

 

—–Náčelník Generálneho štábu OS SR generál Milan Maxim prijal 2.12.2015 delegáciu o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA – plk.v.v. Jaroslava Juneka, plk.v.v.Milana Sobeka a plk.v.v.Ivana Kvačkaja.

—– Účelom pracovného stretnutia bolo informovať náčelníka GŠ gen. Maxima o histórii, súčasnosti, ale hlavne budúcnosti novovzniknutého občianskeho združenia, ktoré má v súčasnosti členov nielen z Bratislavy a blízkeho okolia, ale už aj z ostatných častí Slovenska.

—–ČČlenovia delegácie zablahoželali gen. Maximovi k menovaniu do najvyššej generálskej hodnosti v OS SR, v úvodnej časti diskusie odovzdali návrh dohody o spolupráci občianského združenia s MO SR a OS SR. Plk. v.v. Jaroslav Junek vysoko hodnotil doterajšiu spoluprácu a vyjadril presvedčenie, že po dnešnom stretnutí sa táto ešte viac zintenzívni. Súčasne gen. Maxima pozval v mene predsedu o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA plk. v.v.Pavla Badu na 3. Valné zhromaždenie ktoré bude v prvom štvrťroku 2016.

—–NNáčelník GŠ generál Maxim prijal našu ponuku na spoluprácu a oboznámil nás čím v súčasnosti žijú OS SR a v akej situácii sa nachádzajú aj vzhľadom na súčasnú medzinárodnú situáciu. Vyzdvihol naše zámery a aktivity a keď bude môcť, veľmi rád pomôže a v prípade potreby sa aj osobne zúčastní na aktivitách nášho združenia. Poukázal na skúsenosti, ktoré získal ako vojenský pridelenec v Českej republike, ktoré by sa dali aplikovať aj v našej spoločnej práci, i keď v otázkach vojenskej histórie a činnosti vojenských veteránov sú v Českej republike ďalej ako my na Slovensku.

……“Našou snahou je otvoriť diskusiu o statuse vojenského veterána” mimo iného uviedol plk.v.v Junek. Generál Maxim reagoval, že toto úsilie občianskeho združenia sa stretne s jeho podporou. Členov delegácie združenia ubezpečil aj v tom, že našich zástupcov pozve začiatkom budúceho roka na stretnutie NGŠ so združeniami, klubmi a zväzmi, kde by sa malo diskutovať  ako ďalej a čo všetko môžeme spoločne urobiť pre ďalšiu propagáciu OS SR ako aj veteránov a vojenských dôchodcov na verejnosti.  V tejto súvislosti sme sa s p.gen.Maximom zhodli na tom, že by bolo správne vrátiť sa k vojenským prísahám na verejnosti, ako tomu bolo v minulosti. ” Samozrejme, že teraz je tých vojakov menej, ale malo by to celospoločenský význam,” podotkol generál Maxim a plk.v.v.Junek navrhol, že by sa takéto akcie mohli konať pri pamätníkoch v jednotlivých vojenských posádkach.

……Plk.v.v. Milan Sobek poukázal na našu spoluprácu s klubmi veteránov v zahraničí, napr. so Svazem vojáků z povolání Armády České republiky – Klub vojenských důchodců při Univerzitě obrany Brno.  Plk.v.v. Junek doplnil, že by sa mala viac rozvíjať aj spolupráca s podobnými klubmi a združeniami vo Viedni a v Budapešti, ako tomu bolo v minulosti v iných oblastiach.

……Pracovné stretnutie bolo veľmi otvorené a konštruktívne. Veríme, že náš optimizmus sa prenesie aj do praktickej činnosti v budúcnosti.

……Na záver sme náčelníkovi GŠ p. generálovi Maximovi poďakovali za prijatie a odovzdali sme mu symboly nášho združenia – odznak, vlajočku a video DVD z 11.11.2015 / Červené maky v Petržalke Kopčany ako spomienku na uctenie si pamiatky padlých vojakov/.
……Obidve strany stretnutia vidia základ spolupráce v otvorenej, pravidelnej komunikácii a vzájomnej transparentnej informovanosti.

Text a foto: plk.v.v.Ing. Ivan Kvačkaj – hovorca o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

IMG_4850