Vyberte stranu

.

…….Posádka Bratislava je prirodzene najväčšou a najvýznamnejšou vojenskou posádkou na Slovensku. Je preto samozrejmé, že spolupráca s ňou patrila a bude patriť k prioritám aj pre Občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA.

…….Informatívneho pracovného stretnutia s veliteľom Veliteľstva posádky Bratislava plk.Ing.Jánom MAREKOM a jeho zástupcom pplk.Ing. Romanom GRNÁČOM sa v stredu 9.12.2015 zúčastnili plk.v.v. Ing. Milan SOBEK a plk.v.v. Ing. Ivan KVAČKAJ. Veliteľ posádky ocenil vznik občianskeho združenia, o ktorom už mal základné informácie a návrh na spoluprácu privítal.

…….“V Bratislave sa organizuje a realizuje veľa akcií, na ktorých je posádka priamo, ale nepriamo zainteresovaná ako organizátor, alebo spoluorganizátor, preto budeme radi, keď sa ich od budúceho roka 2016 bude zúčastňovať aj VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA,” uviedol plk.Ing. Marek, ktorému plk.v.v. Ing. Sobek odovzdal návrh Dohody pre prípadné vlastné návrhy v jednotlivých oblastiach spolupráce. Podpis dohody sa predpokladá v januári 2016 predsedom o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA plk.v.v. Ing. Pavlom BADOM a veliteľom Veliteľstva posádky plk.Ing. Jánom MAREKOM. “Túto vlajku VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA Vám, vážený pán veliteľ, odovzdávam s tým, že zaujme čestné miesto medzi vlajkami Vašej posádky”, povedal plk.v.v. Ing. Sobek. “Určite”, potvrdil veliteľ posádky, ktorý bol pozvaný na predvianočné stretnutie 16.12.2015.

…….Obidve rokujúce strany vidia v budúcej spolupráci veľký potenciál vo viacerých oblastiach i smerom k verejnosti v Bratislave a blízkom okolí, o čom sa bude ešte rokovať a upresňovať po preštudovaní návrhu dohody velením bratislavskej posádky. Zástupcovia Veliteľstva posádky ocenili skutočnosť, že sa členmi združenia môžu stať aj aktívni profesionálni vojaci.

…….Významné miesto v rokovaní mala informácia o konaní Valného zhromaždenia o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA v marci 2016, kedy sa už budú definitívne kreovať konkrétne orgány občianskeho združenia a naplno sa rozbehne činnosť združenia. Veliteľ posádky prijal pozvanie … ” a keď mi to služobné povinnosti dovolia, tak určite prídem, ” zdôraznil plk.Ing. Ján Marek.

…….Ďalšie pracovné rokovanie má o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA dohodnuté s náčelníkom Vojenskej kancelárie prezidenta SR plk.Ing. Vladimírom Šimkom.

…….

Text a foto: hovorca o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA plk.v.v. Ing. Ivan Kvačkaj

 

IMG_4876 IMG_4877

IMG_4879 IMG_4881