Vyberte stranu

 

Rokovali sme s vojenskou kanceláriou prezidenta SR
————————————————————————–

……..Nové priestory, nový náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR a jeho nová uniforma – skromnejšia – zodpovedajúca nášmu naturelu. Taký bol prvý kontakt zástupcov o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA plk.v.v.Dr.Jaroslava Juneka – podpredsedu a plk.v.v Ing.Ivana Kvačkaja-hovorcu o.z. Príjemné prostredie a ústretovosť náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta SR plk.Ing. Vladimíra Šimka boli prvým predpokladom úspešného rokovania.

……..Plk.v.v.Dr. Jaroslav Junek poďakoval za vytvorený priestor na prezentáciu a oboznámenie náčelníka s poslaním združenia, jeho cieľmi a akú skupinu chceme zastupovať. Je len samozrejmé, že na úvod zazneli slová z histórie, ktorej znalosť a rozvíjanie chceme presadzovať aj v budúcnosti.
……..„Chceme sa zamerať aj na riešenie problémov tých, ktorí poberajú, alebo budú v blízkej budúcnosti poberať výsluhové dávky. Vojnoví veteráni majú u nás tiež svoje miesto, zvlášť, keď v roku 2016 budeme oslavovať a pripomínať si 140.výročie vzniku názvu veterán,” uviedol plk.v.v.Dr.Junek.
……..Náčelník kancelárie plk.Ing.Vladimír Šimko pozorne počúval a vyjadril nášmu združeniu podporu. „Vidím, že viete, čo chcete robiť a čo chcete dosiahnuť. Naša kancelária Vám určite vyjde v ústrety a pri rôznych akciách Vás podľa možností určite budeme informovať a pozývať,” zdôraznil plk.Ing.Šimko.
……..Poďakovali sme predstaviteľom vojenskej kancelárii za úspešnú spoluprácu pri akcii 11.11. – Dňa ČERVENÝCH MAKOV v Petržalke – Kopčany, ktorá sa začala nenápadne pred 5 rokmi a získala si určitú vážnosť, keďže tam bol toho roku po prvý raz aj predseda NR SR Peter PELLEGRINI. Rozhovor sa venoval aj otázke väčšej prezentácie OS SR na verejnosti pri vojenských prísahách, napr. aj pochodmi po historických trasách a podobne.
……..“V roku 2019 bude výročie rozpustenia dobrovoľníckeho zboru a to by sme si mohli pripomenúť verejne napr. aj pred úradom vlády,” navrhol plk.v.v. Junek a dodal, aby sa nezabúdalo na historické medzníky aj vo vojenskej oblasti.
……..Zástupcovia nášho o.z. VOJENSKÝ VETERÁN Bratislava odovzdali plk.Ing. Vladimírovi Šimkovi vlajočku združenia s menom kpt. Francisciho a pozvali ho na Valné zhromaždenie v marci 2016. “Keď mi to pracovné povinnosti dovolia, tak veľmi rád medzi vás prídem,” povedal plk.Ing.Šimko a navzájom sme si zaželali príjemné sviatočné dni Vianoc a úspechy v roku 2016.

……..

Text a foto: plk.v.v. Ing. Ivan Kvačkaj – hovorca VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

 IMG_4910