Vyberte stranu

328/2002 Z.z.
ZÁKON
z 29. mája 2002

o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmena:447/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2002
Zmena:534/2002 Z. z. s účinnosťou od 10.októbra 2002
Zmena:463/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004
Zmena:365/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2004
Zmena:732/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005
Zmena:592/2006 Z. z. s účinnosťou od 9.novembra 2006
Zmena:592/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2007
Zmena:732/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena:274/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena:519/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena:643/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena:61/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.marca 2008
Zmena:445/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009
Zmena:449/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009
Zmena:58/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2009
Zmena:59/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2009
Zmena:70/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2009
Zmena:82/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2009
Zmena:59/2009 Z. z. s účinnosťou od 2.apríla 2009
Zmena:285/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2009
Zmena:543/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2011
Zmena:220/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2011
Zmena:220/2011 Z. z. s účinnosťou od 2.novembra 2011
Zmena: 185/2012 Z. z. s účinnosťou od 30. júna 2012
Zmena: 80/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2013
Zmena: 140/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2015
Zmena: 281/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2016

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Plné znenie:   328-2002 účinná 01.01.2016

Pozor na   § 143ag    Prechodné ustanovenie  účinné od 1. januára 2016

Súvisiace články a komentáre na tomto webe:

https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/zakon-3282002-z-z-plne-znenie/