Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

328/2002 Z.z.
ZÁKON
z 29. mája 2002

o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmena:447/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2002
Zmena:534/2002 Z. z. s účinnosťou od 10.októbra 2002
Zmena:463/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004
Zmena:365/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2004
Zmena:732/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005
Zmena:592/2006 Z. z. s účinnosťou od 9.novembra 2006
Zmena:592/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2007
Zmena:732/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena:274/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena:519/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena:643/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena:61/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.marca 2008
Zmena:445/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009
Zmena:449/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009
Zmena:58/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2009
Zmena:59/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2009
Zmena:70/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2009
Zmena:82/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2009
Zmena:59/2009 Z. z. s účinnosťou od 2.apríla 2009
Zmena:285/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2009
Zmena:543/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2011
Zmena:220/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2011
Zmena:220/2011 Z. z. s účinnosťou od 2.novembra 2011
Zmena: 185/2012 Z. z. s účinnosťou od 30. júna 2012
Zmena: 80/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2013
Zmena: 140/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2015
Zmena: 281/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2016

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Plné znenie:   328-2002 účinná 01.01.2016

Pozor na   § 143ag    Prechodné ustanovenie  účinné od 1. januára 2016

Súvisiace články a komentáre na tomto webe:

https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/zakon-3282002-z-z-plne-znenie/

 

46 Komentárov na Zákon 328/2002-zmeny od 1. januára 2016:

 • Dušan | 09.04.2019 21:23:11 |
  Prípad policajta, ktorý požiadal o výsluhový dôchodok a bol mu priznaný výsluhový príspevok. Rozsudok KS Nitra 23 Sa/17/2018 z 12.11.2018. Služobný pomer, vrátane vojenskej základnej služby 15 rokov a 212 dní, z toho 11 rokov a 211 dní do 30.4.2013. Bol mu priznaný výsluhový príspevok po dobu troch rokov a ten mu bol zdanený 19% daňou. Možno je to prvé rozhodnutie súdu, lebo sa tu už písalo, že je niečo už na ÚS SR, ale nik to nevedel podložiť číslom súdneho spisu.
  prevzaté z web stránky Policajt vo výslužbe: http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html

 • Dakujem pan Palfi velmy pekne dakujem za rady

 • Fero 28 no, neviem, mne to ešte včera tiež nedalo a rozprával som sa so zopár kolegami ohľadom § 143 aa písm. k, že predsa len by to písm. k v § 143 aa malo byť ohľadom výpočtu % totožné s % uvedenými v § 39, /tam mi to vyznelo komplikované a zmätočné, zdvojené-zdupľované vo vzťahu ku § 39/, teda výsluha by v r. 2032 mala začínať od 37,5 %.Ináč by aj v podstate sedelo, čo som včera písal.Ja som vychádzal z príspevku zo včera 8. mája 2018 o 4:42, kde je uvedený prvý začiatok, prvého služobného pomeru.Od toho sa to odvíja ďalej … “nastúpil som k ossr 01.10.2007” … preto ma to naviedlo k § 143 aa písm. k a následne ohľadom výpočtu % aj k § 39 … možno sa ešte niekto vyjadrí na stránke a možno by sa bolo dobre spýtať aj osobne na podrobnosti na personálnom, prípadne na odbore sociálneho zabezpečenia HaZZ.Pekný deň prajem.

 • Prepacte ze otravujem je mi to luto ale pozeral som zakon a pise tam (13) Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a jeho služobný pomer skončí po 30. apríli 2013 a ktorý je po predchádzajúcom skončení služobného pomeru bezprostredne nasledujúcim dňom opätovne prijatý do služobného pomeru, sa na vznik nároku na výsluhový dôchodok použijú odseky 1 až 11. A ja som to pochopil tak ze clovek ktory bol prepusteny zo sluzobneho pomeru a nasledne priaty spät tak nanho sa stahuje odsek 1 az 11

 • pre pre 28fero28 napísal: 8. mája 2018 o 4:42
  Opticky § 39 = § 143 aa písm. k… fakticky pri výpočte % pri vypočítavaní individuálneho VD už nie.Nerovná sa. /§ 143 aa je uvedený 4 príspevky nižšie/.Rozdiel je v tom, že sa to týka individuálne dvoch “rôznych balíkov ľudí” slúžiacich v služobnom pomere… záleží na tom, kto sa v ktorom “balíku” -- a v ktorom paragrafe-písmene paragrafu nájde.Môže to mýliť najmä pri výpočte % výsluhových dôchodkov.Najmä kto už má dnes odslúžených v služobnom pomere 25 a viac rokov.Ale to nie je zatiaľ Váš prípad./Vás sa § 39 dotkne až okolo r. 2032/.Je to iba moje vysvetlenie, môj pohľad… Určite Odbory-Úrady, či Útvary sociálneho zabezpečenia majú-mali by mať legislatívno-metodické usmernenie k výpočtu VD, aby nedochádzalo pri výpočte k nezrovnalostiam.

 • pre 28fero28 napísal: 8. mája 2018 o 4:42
  Po 25 rokoch služby-služobného pomeru bude výška výsluhového dôchodku 37,5 %.Vzhľadom na dnešných 55 % výsluhy po 25 rokoch, by malo ísť vo finančnom vyjadrení až okolo kalendárneho roku 2032 vzhľadom na percentuálne zvýšenie-valorizáciu funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf do budúcnosti-prípadné budúce nové platovky o celkom iné a to vyššie finančné sumy pri výpočte výsluhových dôchodkov.Aj napriek nižším budúcim percentám začínajúcimi 37,5% po 25 rokoch služobného pomeru aj oproti dnešnému stropu 60 %… T.j. malo by ísť napriek budúcim nižším začínajúcim percentám o vyššie výsluhové dôchodky, resp. vyššie finančné sumy oproti dnešným 55 %, resp. dnešnému stropu 60 % (u Polície) VD vypočítaným najmä ešte pred novými-najnovšími platovkami a to náväzne-najmä po prijatí zákona č. 328/2002 Z.z. po kalendárnom roku 2002.Prípadne aj zákonmi o sociálnom zabezpečení ešte pred r. 2002.
  .
  § 39
  Výsluhový dôchodok policajta alebo profesionálneho vojaka je za 25 rokov trvania služobného pomeru 37,5 % základu zisteného podľa § 60. Za 26. Skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 30. Skončeného roku trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 2 % základu zisteného podľa § 60. Za 31. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 35. skončeného roku trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu zisteného podľa § 60. Za 36. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 0,5 % základu zisteného podľa § 60, najviac do 65 % základu zisteného podľa § 60..

 • Chcel by som sa spitat nastupil som k ossr 01.10.2007 sluzil som do 31.08.2016 a 01.9.2016 som nastupil k hazz . Zaujima ma ze ako sa bude zapocitavat vyska dochodku mne ci budem mat po 25 rokov narok na 55% alebo 35% za radu vopred dakujem

 • ďakujem

 • pre príspevok “Mark”(?)zo dňa 25. marca 2018 o 22:20
  Pre priznanie výsluhového dôchodku na základe písomnej žiadosti je potrebné odslúžiť v služobnom pomere toľko rokov, ako stanovuje zákon.Pozrite si, či sa nájdete v prechodnom ustanovení zákona 328/2002 Z.z. v § 143 aa.Až nie, tak potom po odchode zo služobného pomeru by sa Vás týkal iba výsluhový príspevok a to percentá zo služobného platu, ale ohraničeny rokmi iba na dobu určitú, stanovenú zákonom./podrobnosti ku výsluhovému príspevku tiež stanovuje zákon/.
  § 143aa
  Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 30. Apríli 2013, má nárok na výsluhový dôchodok, ak jeho služobný pomer trval:
  .
  a) najmenej 15 rokov pred 1. májom 2013,
  b) najmenej 16 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 15 rokov, ale najmenej 14 rokov,
  c) najmenej 17 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 14 rokov, ale najmenej 13 rokov,
  d) najmenej 18 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 13 rokov, ale najmenej 12 rokov,
  e) najmenej 19 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 12 rokov, ale najmenej 11 rokov,
  f) najmenej 20 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 11 rokov, ale najmenej 10 rokov,
  g) najmenej 21 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 10 rokov, ale najmenej 9 rokov,
  h) najmenej 22 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 9 rokov, ale najmenej 8 rokov,
  i) najmenej 23 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 8 rokov, ale najmenej 7 rokov,
  j) najmenej 24 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 7 rokov, ale najmenej 6 rokov
  k) najmenej 25 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 6 rokov.
  --
  PS: hodilo by sa použitie čarovného slovíčka “prosím neviete mi poradiť?”, toto nie je poradňa z daní.

 • Ako je to s tým po 15 rokoch služby, podobne ako písal v príspevku greenhorn, je šanca, že VD priznajú aj keď mi chýbajú 4roky.

 • Ku príspevku 24. apríla 2017 o 9:16
  1/ časť -- pozrite aj diskusiu na PVV /je potrebné sa spätne preklikať/ .. “nejaký nález najvyššieho alebo ústavného súdu, neviem presne, kde žalobca v rovnakom prípade ako môj, odišiel zo zboru a hoci po novom nemal nárok na VD, po starom by mal a súd uznal jeho žalobu”. .. nik spomínaný nález súdu k uvedenej problematike /zatiaľ/ nenašiel, resp. na weboch v dohľadnej dobe spätne nezverejnil.
  2/ časť -- Až .. “manželku písať miesto seba nechcem” .. Podľa mňa .. pozrite paragrafy zákona č. 73 o štátnej službe príslušníkov PZ, kde je uvedené, že príslušník PZ nesmie podnikať (výnimku má /mala/ prednášateľská činnosť v školstve a pod.) až nedošlo k zmene -- novelizácii zákona/paragrafov.O takejto zmene som sa tiež nedočítal.Teda ako príslušník PZ nesmiete podnikať./mnou neoverené/.

 • zdravím, mám odslúžených 15 rokov a 3 mesiace v PZ a vyzerá to tak, že budem potrebovať prebrať otcovu firmu, takže sa rozlúčiť s PZ. podľa 143aa potrebujem ešte 4 roky na priznanie VD, čo s najväčšou pravdepodobnosťou nedám. po oddelení sa šušká, že je nejaký nález najvyššieho alebo ústavného súdu, neviem presne, kde žalobca v rovnakom prípade ako môj, odišiel zo zboru a hoci po novom nemal nárok na VD, po starom by mal a súd uznal jeho žalobu. vie niekto niečo o takom prípade? resp., dalo by sa nejako obísť spoločenstvo v s.r.o. a zároveň služba v PZ? aaaa, nie, manželku písať miesto seba nechcem 🙂

 • A co s policajtmi co odisli pred 1.1.2004 terajsia valorizacia nezodpoveda zivotnym nakladom a potrebam ako i cien zakladnych potravin, ved predsa nevojak general Pitner /uz nebohy/ slubil,ze policajt bude mat v porovnani s civilom 150% dochodok a len sluby,co napriklad s takymi co mali pracovne urazy odisli normalne na dochodok a neskor pkziadali o urazovu rentu a MV im ju zamietlo tak niektori sa ani nesudia zivoria ale hlavna vec ze Kalimu idu ksefty aj celemu smeru fuj hanba ,nech su prdkliati nenazranci.

 • Pridal by som ešte z môjho pohľadu ďalšie diskriminácie ešte slúžiacich príslušníkov silových rezortov a všetkých ostatných spadajúcich pod zákon 328/2008 Z.z.Rozdiel medzi paragrafmi §§ 38 a 143 aa postupné zvyšovanie služobného pomeru na nárok na výsluhový dôchodok na dĺžku 25 rokov
  a v § 143 aa písmeno k) najmenej 25 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 6 rokov.(z fleku -- naraz).
  Ku § 143 aa písmeno k) … Až ma pamäť neklame, už pri novelizácii 328-ky bola v parlamente búrlivá diskusia (rozprava) najmä ohľadom: teraz je to zakomponované v §-fe 143 aa písm. k) najmenej 25 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 6 rokov …”že ak nastúpil za určitých podmienok, nemožno už tieto podmienky meniť”.Najmä všetci spadajúci pod písm. k)..možno aj pod ďalšie písmená mimo áčka sa cítili diskriminovaní voči ostatným a vtedajšia opozícia žiadala okrem iného odstránenie aj tejto diskriminácie-retroaktivity.To už sme písali, že spomínaných 25 rokov služobného pomeru bude potrebných odslúžiť niekde okolo roku 2031-2033 (+-).Keď § 143 aa = § 38.
  25 rokov služby v minulosti nikdy nebolo potrebných predtým na nárok na výsluhový dôchdok odslúžiť.(nik to zatiaľ /budúcich 25 r./ nerozporoval-nepripomienkoval).Až by sa náhodou chystalo v blízkej budúcnosti otvorenie-novelizácia zákona 328/2002 Z.z., resp. bolo by v budúcnosti pripomenkovanie 328-ky.
  -- z pohľadu MOSR -- tam je rozpor medzi zákonom o štátnej službe a zákonom 328.Písali sme, jeden zákon (328) umožňuje dosiahnuť nárok na VD, druhý zákon po 17 r. môže (nemusí) umožniť prechod z dočasnej štátnej služby, do stálej štátnej služby.Sú to staré známe veci, ale predsa len …

 • 31. December 2007 je uvádzaný aj v ďalších odstavcoch paragrafu §-68.Zákonodarca tento dátum určite nevložil do zákona iba tak, najskôr to dorovnávanie dôchodkov bude ohraničené týmto dátumom a až je to tak, to je podľa mňa v rozpore so spomínanou najnovšou platovkou, respektíve platovkami z roku cca. 2008…..31. December 2007 je uvedený bližšie v linku-zákone 328-ke, až sa mýlim, aby som niekoho neuviedol do omylu.

 • Pre Luciu:

  Informácie nájdeš pod linkom:

  http://www.aos.sk/?page=studenti_vsk

 • Pre Luciu napísala: 2. mája 2016 o 15:01
  https://www.mosr.sk/data/files/256.pdf -- zdroj internet. (zaujímavé prečítanie).
  Trocha voľnejšou formou -- dlhšie nikto neodpovedal, tak aspoň takto.Aspoň u Polície platí(lo)..na dôstojnícku školu, resp. k Polícii úplne stači(lo) civilné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou.Predtým sa maturita dala “dorobiť” aj na Policajnej škole..Kto bol v práporčíckej hodnosti, každý sa mohol-môže prihlásiť na dôstojnícku školu.Museli byť ale voľné dôstojnícke tabuľky v mieste konkrétneho služobného zaradenia.Neviem ešte ako je to s Policajnou a Vojenskou akadémiou.Tam by sa už škola mala ukončiť dôstojníckou hodnosťou.V tomto by možno vedel lepšie poradiť niekto z aktívne slúžiacich, ako to prebieha v praxi..tiež či na to nemá vplyv “kolízia” zákona 328/2002 Z.z. so zákonom o Štátnej službe vojakov, kde do stálej štátnej služby môže (nemusí) byť vojak-vojačka ustanovený(á) po 17 rokoch služby, ale pred tým by už mal byť dôstojníkom.Aspoň podľa mňa.
  Ešte som si pozrel význam slova kadet..nech nepíšem celkom od veci.:-)
  1. frekventant školy pre dôstojníkov;
  2. ašpirant na dôstojnícku hodnosť v niektorých armádach;
  najnižší stupeň námorného dôstojníka;
  kadetský príd. m.: k-á škola na výchovu dôstojníkov
  kadet2, -a muž. r. polit. v predrevolučnom Rusku člen buržoáznej takzvanej konštitučno-demokratickej strany, ktorá stála na čele kontrarevolúcie r. 1917;
  kadetský príd. m.: k-á opozícia
  kadetka, -y, -tiek žen. r. zastar. dôstojnícka škola v býv. Rakúsko-Uhorsku

 • Dobrý deň,
  rada by som sa opýtala ako je s výberovým konaním pre kadetov. Môžu sa naň prihlásiť len tí, čo majú len titul Ing./Mgr.?

 • Doplnenie predošlého príspevku, nevšimol som si.. “a príslušníkov ostatných zložiek”.Ďakujem.
  “garanciou stability existujúceho sociálneho systému policajtov a príslušníkov ostatných zložiek”,..

 • “Na dosiahnutie všetkých uvedených cieľov vláda podporí posilnenie spoločenského statusu policajného povolania zvýšením jeho atraktivity, garanciou stability existujúceho sociálneho systému policajtov a príslušníkov ostatných zložiek, zavedením motivačných nástrojov do systému kariérneho postupu, ktoré budú odrážať výkonnosť a kvalitu vykonávanej pracovnej činnosti. Za účelom zvýšenia kvality personálneho obsadenia policajných funkcií na všetkých stupňoch vláda zintenzívni a zefektívni prijímacie konanie uchádzačov o službu v Policajnom zbore a vzdelávanie policajtov vo všetkých rezortných vzdelávacích zariadeniach.”
  .
  “garanciou stability existujúceho sociálneho systému policajtov”
  .
  http://www.aktuality.sk/clanok/329574/programove-vyhlasenie-tretej-vlady-roberta-fica/ -- vybrané z oblasti -- Vnútorný poriadok a bezpečnosť
  viac v linku..

 • Pripojím aj svoj názor.Iba krátko.Nezdá sa mi to vzhľadom na zákon 328/2002 Z.z. a §§ 143 aa a 38 až také jednoduché, ako to vidia politické strany či občania v príspevkoch..s väčšinou predošlého príspevku o “obslúžnych činnostiach” v PZ by sa dalo najskôr súhlasiť, iba tak by sa dospelo k reálnemu číslu slúžiacemu v priamom výkone služby z celkového počtu Policajného zboru 22 -- 23 tisíc, kde tiež bolo mediálne uvádzané, že čo sa týka priameho výkonu služby, tak ten zahŕňa “iba” 18 000 príslušníkov PZ.Teda rozdiel 4 -- 5 tisíc činí “obslúžne činnosti PZ ? “Dosť veľké číslo.Vyriešiť problém ale najskôr nebude také jednoduché, ako si myslí väčšina občanov či politických strán.Kto pracuje v PZ u “obslužných činností” od mladého veku, poprípade by bol scivilnený, ten môže na danom úseku pracovať do 55, 62, aj viac rokov fyzického veku, dokiaľ mu štát umožní..
  ..ale čo s kombináciou, až kariérny postup jednotlivca začne priamym výkonom služby na ulici (tak by to malo byť, podobne aj u vojska) pričom sa tento postupne prepracuje na kancelárske “obslužné” pozície -- tabuľkové miesta, ako sú popísané napr. v príspevku nižšie.Pri možnom služobnom postupe a zároveň neskoršom civilnom zaradení naplní vyššie uvedené §§-fy ? K tej poslednej vete predchádzajúceho príspevku: “Všetko sa dá zmeniť ale je treba chcieť a tu už desaťročia nikto nechce…” ..ja iba dodám, že zároveň premietnuť to v praxi aby to bolo aj objektívne, bude najskôr zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdá.

 • K Milanovi Faltinovi napísal: 28. februára 2016 o 10:34 -- “Minimálne na postrašenie a na domotanie tých dôležitých a nenahraditeľných kapustných hláv…Že nemusia ostať pri korytách večne…” -- urobme si názor..vybral som z komentárov v príspevkoch pod článkom v linku.
  .
  “súhlasím s týmto názorom
  a aj s tým, že v súčasných početných stavoch policajtov v PZ v SR sú značné rezervy a to aj z nasledovných dôvodov : Vláda tvrdí, že dnes máme v činnej službe cca. 22 000 slúžiacich policajtov a ulice našich miest sú od policajtov prázdne; asi sú takmer všetci policajti kriminalisti -- operatívci, lebo o poriadkára v pešej službe, tak ako vo Viedni nezakopnete. Všetci sú v autách alebo zalezený v kanceláriách. A k tomuto laikovi nič nehovoriacemu vysokému číslu je však potrebné uviesť aj tú skutočnosť, že je značne informačne skreslené. Predstavte si, že by sa reálne v tomto štáte skutočne zabezpečovaniu bezpečnosti, ochrane života, zdravia a majetku venovalo 22 000 kvalifikovaných výkonných policajtov. Boli by sme potom asi jedným z najbezpečnejších štátov na svete. Alebo je v SR taká bezpečnostná situácia, že na jej minimálne 99% zabezpečenie tento vládou deklarovaný počet nestačí ? Smrteľníkom je potrebné uviesť, že v tomto čísle sú však schovaní -- započítaní zamestnanci Policajného zboru pracujúci na obslužných pracoviskách ako personálne, mzdové, materiálno technické, ekonomické, telekomunikačné a informatika, ochrana objektov, učitelia v Strednej odbornej škole PZ v Bratislave a Košiciach, učitelia na Akadémii PZ v Bratislave, ktoré osoby aj tam pracujúce sú na tabuľkových policajných miestach, teda papierovo sú to policajti a v prípade potreby je ich možné použiť v intenciách príslušného zákona denne 24 hodín. O početných stavoch PZ rozhoduje zo zákona vláda SR. Minister vnútra následne rozhoduje o tom, že ktoré konkrétne miesto bude policajné a ktoré civilné. Do dnešného dňa som nepochopil prečo minister rozhodol, že aj na hore uvedených pre Policajný zbor obslužných miestach budú tabuľkovo policajti, ktorí reálne nikdy klasickú policajnú prácu ani nebudú vykonávať. Tieto obslužné práce môžu podľa môjho názoru vykonávať kľudne aj civili, tak ako je to napr. v Rakúsku a v Nemecku ale u niektorých z týchto obslužných činností už aj v ČR a v Maďarsku. Rovnako niektoré pracovné miesta na obslužných pracoviskách na Prezídiu PZ ale aj na Ministerstve vnútra SR sú z rozhodnutia ministra vnútra policajné, čiže osoby na nich zamestnané -- zaradené sú papierovo príslušníkmi PZ. Napríklad hovorcovia Policajného zboru a MV SR sú príslušníkmi PZ. Aj tu som dodnes nepochopil prečo ? Potom samozrejme sa toto číslo 22 000 slúžiacich policajtov zdá vysoké, ale je potrebné sa opýtať zodpovedných nech uvedú, koľko osôb je zaradených na výkonných policajných pracoviskách ako poriadková polícia, pohotovostné policajné útvary -- tzv. kukláči, dopravná polícia, kriminálna polícia, vyšetrovanie PZ, služobná hypológia, služobná kynológia, poriečne oddelenia, Oddelenia dokladov (zbrane strelivo a vydávanie dokladov OP, VP, CP, ZP PZ a podobne) a to nie ich riadiaci úradníci na Prezídiu PZ, ani tí by nemuseli byť na policajných tabuľkových miestach. A samozrejme aj počty výkonných policajtov na “nezávislej” inšpekčnej službe. A ak budeme vedieť tieto reálne počty policajtov na výkonných útvaroch, tak potom budeme vedieť reálne číslo koľko policajtov PZ máme v štáte a koľko sa ich reálne venuje zabezpečovaniu verejného poriadku a bezpečnosti. Ostatní sú iba na teplých tabuľkových policajných miestach ale reálne policajtmi povedzme si nie sú, pre policajtov zabezpečujú obslužné činnosti. Prečo už desiatky rokov sú aj na týchto obslužných postoch tabuľkovo policajti, resp. prečo aj toto sú policajné miesta, na toto by mal odpovedať napr. minister vnútra . Všetko sa dá zmeniť ale je treba chcieť a tu už desaťročia nikto nechce…”

 • Tak v tej ankete nič prevratné, s výnimkou “VZDOR”-u. Odpovede v štýle aby aj koza ostala cela a aj vlk sa nažral.No ale pri dileme koho hodiť toho 5. marca do urny sa zdá, že sa aspoň dačo začína črtať.Minimálne na postrašenie a na domotanie tých dôležitých a nenahraditeľných kapustných hláv…Že nemusia ostať pri korytách večne…

 • http://domov.sme.sk/c/20104211/velka-anketa-politickych-stran-zamestnate-dalsich-dve-tisic-policajtov.html?ref=terazbox_sme
  Deň: 27. Február 2016, Čas: 23:18, Autor: LUCIA KRBATOVÁ , Zdroj: //sme.sk/
  Viac informácii v linku..vyššie

 • Pre informáciu, čo píšu kolegovia na svojich weboch: http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html -- zdroj: web PVV. (policajt vo výslužbe).

 • Pre informáciu, čo píšu kolegovia na svojich weboch: http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html..zdroj. web PVV.
  Pripojím aj svoj názor, iba pár vetami.Tie informácie, vysvetlenia, je veľmi ťažké rozmeniť na drobné.Ale k tomu scivilňovaniu snáď toľko.Doteraz sa vždy našli “objektívne” dôvody, prečo to nešlo, poprípade v realizácii v podobných cieľoch nastali prekážky.Až si zoberieme § 143 aa zákona 328/2002 Z.z. a jeho zosúladenie s § 38 toho istého zákona o sociálnom zabezpečení policajtov, vojakov, atď., k zosúladeniu a získaniu nároku na výsluhový dôchodok po odslúžených 25 rokoch dôjde niekde až okolo kalendárneho roku 2031..Až si zoberieme bližšie súvislosti zákona 328/2002 Z.z. s už schválenými a účinnými/poprípade pripravovanými zákonmi o štátnej službe v rámci silových rezortov, tak nastávajú praktické problémy tiež v silových výkonných zložkách.Ako príklad:
  Cieľom je prijímať zákony tak, aby prioritou bol kariérny postup.Už sa to realizuje prostredníctvom §143aa -- postupné predĺžovanie služby až na 25 rokov v spojení so zákonom o štátnej službe vojakov.Jeden zákon umožňuje dosiahnuť odslúžených 25 rokov, druhý zákon tomu bráni..Ešte sa uvidí, aký bude v budúcnosti pripravovaný a novelizovaný zákon č. 73 o štátnej službe policajtov.Keďže všetko so všetkým súvisí, aj do tej kancelárii sa ide z “ulice” a pokračuje sa v “kariére”.(aspoň by to takto malo fungovať).Len tu sa objavujú otázky a určite ich je oveľa viac. Spomeniem aspoň niektoré..Kto v budúcnosti vydrží v priamom výkone služby 25 rokov a následne bude pokračovať v kariére v kancelárii..
  Až niekto bude robiť kariéru iba v kancelárii, pričom bude scivilnený -- bude reálne odtrhnutý od priameho výkonu služby.Aké budú za týchto okolností kvalitatívne prijímané zákony, či legislatíva, keďže už nebude prepojenie výkon-administratíva.Aspoň teda, čo sa nárokov a sociálneho zabezpečenia ako takého týka.Ja v tom vidím viac ťažko realizovateľných komplikácií ako sa zdá na prvý pohľad.Aj pri dobrom úmysle by sa tieto komplikácie ukázali v budúcnosti až v praxi..

 • Neni, ale aj napríklad v tunele Višňove na domiešavačoch jazdia Miichalovčania, ktorých som pred pár rokami stretaval na cestách v Čechách, Nemecku, Rakúsku. Tiež týždňovky, až 10-dňovky, jak mi povedali. Ale pomôžu si, keď na východe všetko krachuje? Žiť sa musí…

 • Pomaly,ale isto politici docielia jedno, ze namiesto vyberu bude nabor, uz za tychto podmienok je pre mladeho cloveka nevyhodne vstupit k vojsku, ono stale to drzia nad vodou vychodniari, zoberte si ktoru kolvek posadku na zap.slovensku, sami vychodniar ,no abez prespektivy socialneho vysluhoveho zabezpecenia, ist za necelych 700 eur robit na tyzdnovky, s toho hypoteka zena na materskej,cestovne…. Nie je to velmi lakave

 • K nižšie napísanému príspevku (článku).Nechcel som už momentálne reagovať, ale nedá mi.Nerozumiem internetovému denníku Pravda z akého dôvodu už včera denník presunul tento článok do úzadia do domácich správ, mimo Hlavnej stránky. Snáď nie preto, že niekomu nevyhovoval vývin diskusie na obranu Polície oproti civilom..v diskusii v prospech silových zložiek napr..slovan 98, logan.Chcem veriť, že je to náhoda.., alebo že by táto téma verejnosť až tak nezaujímala?..
  Ešte som vybral z článku: “Psychologička si však myslí, že je to aj o schopnosti nadriadeného, ktorý by mal dokázať skombinovať hliadky tak, aby boli vyvážené. To znamená, že mladí ľudia by mali byť priradení ku skúsenejšiemu kolegovi”.
  Na to nie je potrebné byť ani psychológom, aby každý nadriadený vedel, že mladí príslušníci PZ by mali byť priradení ku skúsenejšiemu kolegovi.Neviem, či sa niekto z kompetentných vôbec zamýšľal nad tým, že NESTABILNÝM legislatívnym prostredím zákona 328/2002 Z,z., či novelizovanými zákonmi (prípadne pripravovanými) o Štátnej službe službe PZ a Armády, z dôvodu nestabilného legislatívneho prostredia že jednoducho skúsenejší kolegovia to “balia”, poprípade sú už zväčša v civile.Viď. 2-3 veľké vlny odchodov.Pretriasaný a nikým doposiaľ nevyvrátený 55 rok -- fyzický vek čomu nasvedčuje?Zamýšľa sa niekto vôbec nad dôsledkami takéto nestabilného prostredia..?No, snáď to majú kompetentní premyslené.Čomu osobne veľmi neverím..
  Osobne súhlasím s bezpečnostným analytikom pánom Jurajom Zábojníkom: ““Vyššiemu počtu policajtov v teréne by podľa Zábojníka pomohlo, keby ministerstvo vnútra zredukovalo počet policajtov v kanceláriách. „Týchto ľudí by som použil pre priamy výkon služby, teda pre absolútny kontakt s občanmi. Išli by do ulíc,“ vysvetlil analytik”.. lebo to vyzerá tak, “akoby už niekto (kancelárií) nevedel, čo od dobroty”..

 • http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/380291-buduci-policajti-prejdu-prisnejsim-sitom/
  Autor: Sabína Nagyová, Zdroj: Pravda |Dátum: 18.01.2016, Čas 14:00
  “Podľa analytika Juraja Zábojníka, ktorý v bezpečnostných službách pôsobil 17 rokov, sa po roku 1989, keď sa zmiernili kritériá pre prijatie policajtov, dostalo do zboru mnoho ľudí, ktorí sa postupom času neosvedčili. „To bola veľmi zlá šablóna a zrejme preto bolo personálnymi pracovníkmi odporúčané, aby sa tie kritériá zmenili, a nie je teda prekvapením, že sa posunula aj veková hranica z 18 na 21 rokov,“ povedal Zábojník. Dodal, že 18-ročný človek je na prácu v bezpečnostných zložkách nezrelý. V prvom rade je však podľa analytika potrebné, aby všetci vybraní kandidáti prešli prísnym výcvikom a disciplínou, ktorá je dôležitá. „Policajný zbor nemôže fungovať na voľnej disciplíne, ale na prísnych kritériách. Akonáhle urobia chybu, musia znášať tvrdé sankcie,“ pripomenul Zábojník”.
  “Vyššiemu počtu policajtov v teréne by podľa Zábojníka pomohlo, keby ministerstvo vnútra zredukovalo počet policajtov v kanceláriách. „Týchto ľudí by som použil pre priamy výkon služby, teda pre absolútny kontakt s občanmi. Išli by do ulíc,“ vysvetlil analytik”.
  Celý článok v linku navrchu plus príspevky od občanov pod článkom..

 • Tiež som prekvapený, že sa nikto z kompetentných nevyjadruje, resp. nedementuje, (aspoň som nikde nepodchytil informáciu) že nárok na výsluhový dôchodok až po dovŕšení 55 rokov fyzického veku je fáma, že sú to reštauračno/krčmové reči.Hoci sa vraví, že bez vánku sa vetvička nepohne, či na každom šprechu pravdy trochu.Ale vzhľadom na článok aj články z iných médii tiež v ďalších rubrikách -- celkovo o komplikáciách v dôchodkoch v budúcnosti…..no, neviem.Ibaže vzhľadom na civilné dôchodky je zákon 328/2002 Z.z. nastavený ináč.Peniaze na výsluhové dôchodky sú z odvodov do osobitného systému a z osobitného účtu.A tam si silové zložky platia oveľa väčšie odvody, ako si platia civilní zamestnanci do Sociálnej poisťovne.Je pravda, že o tých 55 rokoch sa hovorí už pekných pár rokov, ako tiež písal aj Buko 1.Podľa už popísaných príspevkov aj vlastných skúseností si najskôr vyvodí záver každý slúžiaci sám pre seba.Či už taký, alebo onaký.Tu ťažko dať zásadnú informáciu ako ďalej a čo je/bude pravda.

 • “”Nevie náhodou niekto, či sa nechystá zmena zákona 328/2002? Donieslo sa mi do uší niečo o tom, že nárok na výsluhový dôchodok až po dovŕšení 55 rokov veku””.
  Nie je nič čudné na tom, že nikto to nedementuje..keď budúcnosť s dôchodkami nie je nijako ružová..ešte donedávna bolo aj pre civilov “hej”..
  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/380222-sanca-na-dochodok-treti-pilier-ju-zatial-neponuka/
  Soňa Pacherová, Pravda | 17.01.2016 20:00
  “Ficov kabinet, naopak, druhý pilier utlmil a snažil sa oživiť tretí. Novelou zákona o dobrovoľnom penzijnom poistení daňovú úľavu čiastočne obnovil, v súčasnosti si vďaka nej možno znížiť daňový základ do sumy 180 eur ročne. Sprísnil však podmienky vyplácania nasporených peňazí, keď výplatu podmienil priznaním starobného alebo predčasného starobného dôchodku (do roku 2013 stačilo 10 rokov sporenia a vek 55 rokov), alebo 10-ročným výkonom rizikových prác pri vyplatení najskôr päť rokov pred dovŕšením penzijného veku (predtým stačilo päť rokov rizikových prác a vek 40 rokov)”..čítajte viac v linku.
  Téma dôchodkov čím ďalej tým viac rezonuje aj v médiách..vôbec by ma neprekvapila niektorá z možností, uvedená v diskusii v návrhu o štátnej službe.

 • Pre záujemcov kolegov slúžiacich všetkých silových zložiek pre vytvorenie si vlastného názoru..
  z príspevkov (nižšie) 10. januára 2016 o 9:46
  “”Nevie náhodou niekto, či sa nechystá zmena zákona 328/2002? Donieslo sa mi do uší niečo o tom, že nárok na výsluhový dôchodok až po dovŕšení 55 rokov veku””.
  Preniesol som zopár príspevkov ako sa vyvíjala diskusia pred prijímaním: “Návrh Zákona o št.službe” -- vojakov.Policajní odborári už avizovali veľkú novelu zákona o štátnej službe policajtov na tento rok(zákon č.73).Snáď sa nebudú inšpirovať vojenským zákonom o štátnej službe -- č.281.
  https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/navrh-zakona-o-st-sluzbe/ -- dá sa rozkliknúť vľavo.
  .
  Miro Palfi napísal: 8. júna 2015 v 13:07
  buko1 napísal: 8. júna 2015 o 11:49
  “Ak niekto začne dnes slúžiť ako 18 ročný, tak môže odísť do VD už ako 43 ročný”….Súhlasím, ale aby nedošlo napríklad k:
  1/ výsluhový dôchodok priznaný …… už ako 43 ročný
  2/ výsluhový dôchodok priznaný a VYPLÁCANÝ — v ktorom roku fyzického veku?
  Bod 1 a 2 sú dva rozdielne veci a v Rozhodnutiach o výsluhových dôchodkoch je uvádzané výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný.Ide o to, aby zákonodarca nemal v úmysle do zákona zakomponovať iba bod 1 a bod 2 upraviť nejako ináč.Dajme tomu aj v novelizácii Zákona o štátnej službe, či otvorením Zákona 328-ky.Tých otáznikov je viacero…Prekvapenie už jedno bolo v roku 2012 pri (ne)valorizácii výsluhových dôchodkov.
  buko1 napísal: 8. júna 2015 v 20:48
  Milan Faltin: 55 roční (a starší) majori nie sú až také biele vrany ako si myslíte…. O kapitánovi neviem, ale nepoznám všetkých kapitánov osobne, takže to nevylučujem.
  Miro Palfi: zákon 328/2002 dnes NEPOZNÁ ODKLAD vyplácania VD…. VD je priznaný pri skončení služobného pomeru ak je odslúžený potrebný počet rokov BEZ ohľadu na fyzický vek. To čo tvrdíte sú hypotézy o ktorých sa hovorí už pekných pár rokov, aj keď netvrdím že takáto situácia nemôže niekedy v budúcnosti nastať.
  Juraj Fusek: keď to beriete takto, tak aj dnes (a v minulosti tiež) sme nútení slúžiť čo najdlhšie…. Napr. — 15 rokov 30%, 25 rokov 55%, 30 rokov 60% a teraz 40 rokov 70%…. Ale väčšina dnešných príslušníkov OS SR sa pri súčasnom zákone nedostane ani k tým 55 rokom — buď skončia výsluhou v hodnoti, pretože neprejdú konkurenčným výberom, max. dobou služby na hodnosti (ak sa dostanú do režimu udržiavania). Takže nový zákon paradoxne umožní dotiahnuť tie maximá väčšiemu počtu vojakov ako teraz. Ale súčasne umožní tým, čo už slúžiť nechcú a majú nárok na VD jednoduchší odchod (teda ak sa daný paragraf nezmení).
  Miro Palfi napísal: 8. júna 2015 v 21:58
  buko1 napísal: 8. júna 2015 o 20:48
  “To čo tvrdíte sú hypotézy o ktorých sa hovorí už pekných pár rokov, aj keď netvrdím že takáto situácia nemôže niekedy v budúcnosti nastať”.
  O to mi išlo — poukázať na “hypotézy” — aby k nim nikdy v budúcnosti nedošlo, ani aby v budúcnosti takáto situácia nenastala.Myslím, že v tomto je nie len medzi nami zhoda..atď.
  ..atď..
  osobne súhlasím s buko1 napísal: 8. júna 2015 o 20:48..””aj keď netvrdím že takáto situácia nemôže niekedy v budúcnosti nastať””.

 • http://aktualne.atlas.sk/peniaze-na-dochodky-sa-najdu-aj-v-buducnosti-vydrzi-prvy-pilier/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/
  22. máj 2015, 13:30, Zdroj: //aktualne.atlas.sk/
  „Aby sme si našli nejaké strašidlo, tak sme si našli strašidlo o neudržateľnosti dôchodkového systému na Slovensku,“ skonštatoval Burian na adresu vplyvu starnutia populácie..viac v linku vyššie.
  .
  Čo k tomu dodať.Snáď aspoň podľa posledných dvoch príspevkov, by sa mohli politici v odpovediach dohodnúť.Najmä až sú z tej istej politickej strany a hovoria o tom istom rôzne.Po našom: keď ľavá ruka nevie, čo robí pravá..pod heslom: strašiť ľudí..?nestrašiť ľudí..?..oba príspevky a vyjadrenia politikov si podľa mňa odporujú.Nakoniec, urobme si názor, veď starobné, či výsluhové dôchodky sú v mnohých prípadoch jediným príjmom človeka..dôchodcu.

 • http://ekonomika.sme.sk/c/20071479/richter-spochybnil-statne-dochodky-predtym-tvrdil-nieco-ine.html
  Deň: 11. jan 2016, Čas: 15:30, Zdroj: //ekonomika.sme.sk/, Autor: JANA TREBULOVÁ
  BRATISLAVA. Čisto štátne dôchodky v budúcnosti nebudú stačiť na živobytie. Vôbec po prvýkrát to pripustil minister práce Ján Richter v relácii Sobotné dialógy.„Som presvedčený, že o 20 rokov bude nevyhnutné, aby si každý jeden človek hľadal popri štátnej penzii aj dobrovoľné pripoistenie. Napríklad životnú poistku,“ uviedol Richter s tým, že môže ísť napríklad o tretí pilier.Reagoval tak na prognózy, podľa ktorých bude na Slovensku už v roku 2060 vyše dva milióny penzistov. Dnes ich je 700-tisíc.Zároveň sa zníži počet ľudí v produktívnom veku a na jedného dôchodcu bude pracovať menej ako jeden človek.„Áno, trošku sa začne meniť vývoj a relatívne narastie počet dôchodcov,“ opatrne priznal minister.Aby to štát utiahol, podľa správy Európskej komisie sa výrazne znížia dôchodky oproti predošlému platu, ktorý ľudia zarábali.
  A ak budú chcieť seniori slušne žiť, budú okrem štátneho dôchodku potrebovať aj iný príjem.
  Prvý rovná sa najlepší?
  Minister práce Richter, premiér Robert Fico, ako aj Sociálna poisťovňa, ktorej šéfuje Dušan Muňko (všetci traja sú v strane Smer-SD), pritom tvrdili niečo iné a to ešte nedávno.Štátne dôchodky vyzdvihovali ako jedinú garanciu a napríklad druhý pilier spochybňovali a spolu štyrikrát ho otvorili.Pritom podľa analytikov je druhý pilier dobrým nástrojom, ako si nasporiť, bez ohľadu na to, či bude populácia starnúť alebo nie. Peniaze totiž končia na súkromných účtoch, spravuje ich dôchodková spoločnosť a nie štát.Peniaze sú vlastníctvom človeka, môže ich prekladať z jednej spoločnosti do druhej alebo meniť fondy z rizikovejších na konzervatívnejšie a tým ovplyvňovať svoju budúcu penziu. V prípade štátnych penzií to nie je možné. OBRAT O 180 STUPŇOV. Denník SME zozbieral viacero vyjadrení štátnych predstaviteľov a inštitúcií, na ktorých vidieť, ako minister práce OTOČIL a štátne dôchodky spochybnil.
  Minister práce Ján Richter, 9. januára 2016
  Moderátor: Bude sa dať o 15 -- 20 rokov vyžiť zo štátnej penzie?
  Richter: Osobne som presvedčený, že o 20 rokov bude nevyhnutné, aby si každý jeden človek hľadal popri štátnej penzii aj dobrovoľné pripoistenie. Napríklad životnú poistku alebo niečo podobné.
  Moderátor: Tretí pilier?
  Richter: Možno tretí pilier, ktorý by mal byť neustále zvýhodňovaný aj z pozície zamestnávateľa, aj pre zamestnanca.
  (RTVS)
  Minister práce Ján Richter, 13. júna 2015
  Moderátor: Z čoho sa budú platiť dôchodky, keď stúpne počet dôchodcov?
  Richter: Strašenie nie je na mieste. Štát sa musí postarať o dôchodcov, má na to nástroje. Druhý pilier to nerieši, naopak, svojím spôsobom znásobuje. O čo viac sa dáva do druhého piliera, o to viac ho musíme sanovať.
  (RTVS)
  Sociálna poisťovňa. Druhý leták, ktorý posielala v máji 2015 sporiteľom v druhom pilieri, tesne pred jeho uzavretím.Štát má záujem aj povinnosť postarať sa o váš dôchodok. Na druhej strane, súkromné spoločnosti vám nič nemôžu garantovať. (…) Nikto vám nič negarantuje, ale riziko nesiete výlučne vy. Pri neúspešnom investovaní vám nikto nič „nepreplatí“.Prvý pilier je stabilita a istota. Demografický vývoj, respektíve starnutie populácie nie je pre prvý pilier zásadný problém, pretože preň nie je dôležitý iba pomer ľudí v produktívnom a poproduktívnom veku.V súvislosti s demografickým vývojom nie je opodstatnené hovoriť o kolapse prvého piliera a Sociálnej poisťovne.
  Nad peniazmi odvedenými na dôchodkové sporenie nemáte kontrolu. Sú investované na kapitálovom trhu, kde vám investor nevie zaručiť úspech.Svetová banka urobila podrobnú analýzu dôchodkových systémov a tvrdí. Nie je pravda, že súkromné spravovanie fondov je lepšie ako verejné.
  Premiér Robert Fico pár týždňov pred otvorením druhého piliera, 1. februára 2015
  Keď ľudia prejdú naspäť do prvého piliera, bude sa na nich hľadieť tak, ako keby si celý čas sporili v Sociálnej poisťovni. V tomto je veľkosť štátu. Váš dôchodok sa bude vyratúvať len podľa pravidiel prvého piliera.
  (Aktuálne.sk)
  Premiér Robert Fico krátko predtým, ako oznámil otvorenie druhého piliera, 20. januára 2015
  Budeme diskutovať, ako chrániť ľudí, pretože obludná pravicová reforma úplne zlyhala.
  (Rádio Expres)
  .
  Vzhľadom na príspevky nižšie a na web stránke (PVV), ešte že v našom právnom systéme nie je pravá retroaktivita prípustná.Ale až kompetentní, či politici OTOČIA a nazvú ju nepravou retroaktivitou, tak to môže/nemusí skončiť všelijako -- ako je písané v príspevkoch: “Čakajú len na celkové potvrdenie toho, že sa tou valorizáciou nedopustili žiadneho protizákonného ťahu voči nám a potom už to pôjde ako na drátku”……
  …..Čomu a komu (ne)veriť pri takýchto “OTÁČKACH”..zatiaľ zákony platia..dokiaľ sme právny štát…

 • Pre info. Čo píšu kolegovia na svojich weboch? Príspevky -- zdroj: PVV (policajt vo výslužbe)
  anonym | 10.01.2016 08:46:56 |
  Ivan, je to možné, som presvedčený o tom, že budú skúšať všetky možné varianty ako nás okresať pretože sme jedna zo záťaží pre rozpočet. Neprekvapia ani tým, že časom zakážu napr. súbeh dôchodkov, prípadne si bude musieť dôchodca vybrať len jeden z možných….. ale skúšať to budú určite lebo ak im prešla nevalorizácia, ďalšie kroky sú len otázkou času. Čakajú len na celkové potvrdenie toho, že sa tou valorizáciou nedopustili žiadneho protizákonného ťahu voči nám a potom už to pôjde ako na drátku……
  09.01.2016
  • ivan | 09.01.2016 20:53:21 |
  Ako si to myslel?
  • anonym | 09.01.2016 19:27:18 | IP: 89.173.
  práve takéto “donieslo sa mi do uší” nakoniec pochová časom celú 328
  • ivan | 09.01.2016 19:02:35 | IP: 80.242.
  Nevie náhodou niekto, či sa nechystá zmena zákona 328/2002? Donieslo sa mi do uší niečo o tom, že nárok na výsluhový dôchodok až po dovŕšení 55 rokov veku.
  07.01.2016
  • Michal | 07.01.2016 15:00:00 | IP: 78.99.
  Pre pripravovaný televízny projekt hľadáme ako účinkujúcich bývalých policajtov.
  Ak by bolo pre Vás vystupovanie pred kamerou zaujímavé, kontaktujte nás a my Vám radi zašleme bližšie informácie.
  .

 • Pre pána Jozefa a pána Palfiho.
  Ďakujem za odpovede. Mám odslúžených 24 rokov a nemal som istotu s výkladom paragrafového znenia zákona. Takže v mojom prípade je to ok.

 • pre upresnenie

  odchodné vo výške max. 9 platov je účinné už od 01.05.2013 a nie od 01.01.2016 🙂

 • všetko zostáva tak, ako to je v prechodnom ustanovení § 143z, ako som už písal, prechodné ustanovenie účinné od 1.1.2016 sa vzťahuje iba k spôsobu zistenia základu, ktorý je potrebný na výpočet výšky odchodného, v skratke sa dá povedať, že všetci, ktorých služobný pomer trval ku dňu 30.04.2013, odchodné jeho násobok sa riadi ustanovením § 143z, tzn, že ak bol niekto v služobnom pomere iba jeden deň do nadobudnutia novely od 01.05.2013, pri násobku sa vychádza z ustanovení účinných do 30.04.2013,
  príklad:
  1) policajt, vojak bol v služobnom pomere k 30.04.2013 jeden deň, po odslúžení minimálne 5 rokov má nárok na odchodné vo výške jednonásobku priemerného služobného platu, maximálna výška odchodného je v jeho prípade 13,5 násobok

  2) policajt, vojak nastúpil do služobného pomeru až 01.05.2013 nárok na odchodné mu vznikne až po dobe trvania služobného pomeru minimálne 13 rokov, maximálna výška odchodného je uňho 9 násobok

 • Pre peter napísal: 2. januára 2016 o 11:09 -- neštudoval som v poslednom čase zákon, ale ako si pamätám.Lopatisticky-paragrafovo.Podľa mňa zákonodarca spojil do jedného zákona, minimálne dva zákony.Dva v Jednom.V rámci “reformy výsluhových dôchodkov -- stabilizácie osobitného účtu.”Jeden zákon sa týka všetkých, ktorý odslúžili:
  § 143aa
  Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 30. Apríli 2013, má nárok na výsluhový dôchodok, ak jeho služobný pomer trval
  a) najmenej 15 rokov pred 1. májom 2013,..atď.,
  pokračuje až po písmeno /k/, kde sa nárok na výsluhový dôchodok predĺžuje až na 25 rokov služby.To predlžovanie by malo trvať od novelizácie zákona, od 1. mája 2013 približne 18 rokov do roku cca 2031 (+-).Ten kto slúžil podľa písmena /a/ -- mal by byť vo všetkých náležitostiach riešený ako pred novelizáciou zákona..
  Pomyselný druhý zákon v zákone:
  Výsluhový dôchodok
  § 38
  (1) Policajt a profesionálny vojak, ktorému sa skončil služobný pomer, má nárok na výsluhový dôchodok, ak služobný pomer trval najmenej 25 rokov.,alebo..§ 143 aa písmeno k) najmenej 25 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 6 rokov……tu by sa mali obidva § prelínať/dopĺňať.
  .
  Čo sa týka odchodného: “V novele od 1.1. 2016 je odchodné max 9 platov !!!!”
  Pred novelizáciou zákona bolo odchodné po 5-tich rokoch jeden plat, plus za každý ďalší rok služby 1/2 platu, najviac 13, či 14 platov.Teraz ide o to, či tých napr. “9 platov” bolo získaných resp. bude získaných akých spôsobom z pohľadu doby služby každého jednotlivca podľa ktorého z vyššie uvedených zákonov dvoch v jednom?Až by služba začala pred novelizáciou zákona, tak na 9 odchodných platov by bolo potrebné odslúžiť 13 rokov..no a teraz roznemiť na drobné, kedy začal služobný pomer.Až 13 rokov bolo odslúžených k 1. máju 2013, tak tam na vysluhový dôchodok je potrebné slúžiť 17 rokov, do roku 2017 a vtedy by sa na odchodné vzťahoval zákon a §§-fy pred novelizáciou.
  .
  Čo sa týka Prechodného ustanovenia účinné od 1. januára 2016 — § 143ag, vidím to, ako sme písali v predchádzajúcich príspevkoch.
  “Ak služobný pomer policajta a profesionálneho vojaka vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 31. decembri 2015 a trval kratšie, ako je rozhodujúce obdobie na zistenie základu na výpočet odchodného, úmrtného a invalidného výsluhového dôchodku podľa § 143ac ods. 1, zisťuje sa základ na výpočet týchto dávok z celého obdobia predo dňom skončenia služobného pomeru”.V podstate podľa § 143 ag je doba služby minimálne 2 roky a 8 mesiacov až nenaplnených 10 rokov služby.Pri odchodnom, úmrtnom a invalidnom výsluhovom dôchodku.
  § 143z -- ako píše: jozef napísal: 18. decembra 2015 o 18:37
  (1) Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 jeho služobný pomer trvá aj po 30. apríli 2013, sa nárok na odchodné a jeho výšku posudzuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013 okrem základu na výpočet odchodného, ktorý sa určí podľa § 143ac ods. 1..
  ..no neviem, možno by ma mal niekto rozporovať/opraviť..mne vyšlo, že od 1. januára 2016 je podľa § 143 ag základ na výpočet odchodného minimálne 10 odslúžených rokov a potom sa odchodné zvyšuje spôsobom, ako bolo predtým, za každý ďalší odslúžený rok polovica služobného platu.Kým bol predtým základ na výpočet odchodného 5 rokov služobného pomeru, teraz je 10 rokov..To isté pri úmrtnom a IVD..až sa nemýlim.

 • Dobrý deň
  Prechodné ustanovenia v 328\2013 od mája 2013 ohľadom odchodného sú platné, alebo novelou soc. zákona od 1.1. 2016 strácajú platnosť. V novele od 1.1. 2016 je odchodné max 9 platov !!!! Ďakujem za odpovede.

 • pre jozefa 18. decembra 2015 o 18:37 -- v podstate si ani veľmi nerozporujeme. Od 0 rokov až 10 (nenaplnených) rokov služby, pre slúžiaceho -- policajta, vojaka…atď.,žiadna výhra.

 • pokiaľ ide o predmetné znenie prechodného ustanovenia, ide tu podľa mňa o tom, aby ten policajt, vojak, ktorý nastúpil do služobného pomeru pred 1.5.2013 a skončí služobný pomer po 31.12.2015 a splní nárok na odchodné podľa § 143z ods. 1, tzn. že jeho služobný pomer trval ku dňu skončenia minimálne 5 rokov, vzniká mu nárok na odchodné podľa § 143z ods. 1, avšak podľa prechoďáku § 143ac ods. 1 by sa základ nevedel zistiť, pretože posledné písmeno j) hovorí o 10 rokoch, čo u tohto policajta by nebolo naplnené, pretože jeho služobný pomer trval iba od 5 do 9 rokov, obdobná situácia je potom aj pri invalidnom výsluhovom dôchodku,

 • Zatiaľ nikto nereagoval, či som predtým nenapísal dezinformáciu -- je to asi zložitejší problém, ale vybral som ešte pre ilustráciu z predchádzajúceho príspevku.
  “Ak služobný pomer policajta a profesionálneho vojaka vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 31. decembri 2015 a trval kratšie, ako je rozhodujúce obdobie na zistenie základu na výpočet odchodného, úmrtného a invalidného výsluhového dôchodku podľa § 143ac ods. 1, zisťuje sa základ na výpočet týchto dávok z celého obdobia predo dňom skončenia služobného pomeru”.
  Táto problematika sa týka doposiaľ slúžiacich.Mne vyšlo, až vypočítame ..”pred 1. májom 2013 a skončí po 31. decembri 2015″..tak je to obdobie/rozpätie u najkratšie slúžiacich príslušníkov silových zložiek 2 roky a 8 mesiacov.Takí kolegovia, poprípade s odsluženým obdobím do 10 rokov by pri odchode nedostali nič, alebo adekvátnu čiastku odchodného, úmrtného..U invalidného výsluhového dôchodku to bude ešte komplikovanejšie, najmä pri služobnom úraze kde by to bolo celoživotné postihnutie.Až zoberieme k tomu § 3 zákona 328/2002 Z.z.
  “Na vzťahy upravené týmto zákonom sa nevzťahujú všeobecné predpisy o sociálnom poistení, ak tento zákon neustanovuje inak”…potom človek ktorý slúžil, keď aj kratšie v ozbrojených zboroch, je vlastne doživotne z pracovného procesu vyradený.Pričom vlasti prisahal..a takto dopadol.
  Páčil sa mi na stránke príspevok z rubriky “Spomienka na DUKLU”:
  Jaroslav Junek napísal: 4. október 2015 v 18:26
  Oslavou 71. výročia bojov v Duklianskom priesmyku si pripomíname, ako ťažko nám vybojovali slobodu vojaci Červenej armády a 1. česko-slovenského armádneho zboru v ZSSR, aké hrôzy a obete sú spájané s vojnou. Preto by som si dovolil pre dnešok i budúcnosť pripomenúť odkaz arm. gen. Ludvíka Svobodu :
  “Největší a nejslavnější bitvu, kterou lidé mohou probojovat, je bitva za mír a za přátelství mezi národy”. To nie sú slová víťazky súťaže krásy, ale vojaka-veliteľa, ktorý bol na Dukle, v bojoch o L. Mikuláš a na ďalších miestach Slovenska denne konfrontovaný so smrťou svojich vojakov. Pri návšteve Slovenska sa nikdy nezabudol opýtať “ako pečujete o mé kluky ?”
  “ako pečujete o mé kluky ?”…výstižné a veľavravné.

 • Možno bude niekto vedieť vysvetliť, až som si to zle skombinoval:
  § 143ag Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016 sa odvoláva na § 143ac ods. 1…
  Ҥ 143ac
  (1) Základ na výpočet odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku policajta a profesionálneho vojaka, ktorých služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 30. apríli 2013, sa u policajta zistí z priemerného mesačného služobného platu podľa § 60 ods. 2 a u profesionálneho vojaka z priemerného mesačného služobného platu podľa § 60 ods. 4 dosiahnutého v období posledných desiatich skončených kalendárnych rokov pred dňom skončenia služobného pomeru (ďalej len „rozhodujúce obdobie na zistenie základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia“)”, a to.,
  .
  “Ak služobný pomer policajta a profesionálneho vojaka vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 31. decembri 2015 a trval kratšie, ako je rozhodujúce obdobie na zistenie základu na výpočet odchodného, úmrtného a invalidného výsluhového dôchodku podľa § 143ac ods. 1, zisťuje sa základ na výpočet týchto dávok z celého obdobia predo dňom skončenia služobného pomeru”.
  .
  Rozumiem tomu dobre, ak podľa vyššie napísaného služobný pomer trval menej ako 10 rokov, nedostane NIČ ?
  Rozumiem tomu pri odchodnom,
  Nerozumiem tomu pri invalidnom výsluhovom dôchodku,
  Nerozumiem tomu pri úmrtnom…§ 37, ods. 1 -- 7.
  V dobe, keď parlament schvaľuje protiteroristické zákony, štát bude zvyšovať počty policajtov o 2 500, keď vojaci aj policajti chodia na zahraničné misie a vôbec kto je v najväčšom ohrození života a zdravia?Určite policajti, vojaci aj ostatní príslušníci silových zložiek minimálne tak, ako ich starší kolegovia, ktorí sa už kariérnym postupom stihli prepracovať viac -- menej k administratívnym činnostiam?Čím mladší, tým väčšie riziko v priamom výkone služby.Preto nerozumiem, z akého dôvodu bolo potrebné prechodné ustanovenie § 143ag.Verím tomu, že išlo o iné dôvody ako o ušetrenie pohrebných nákladov vo výške približne 330 eur pri prípadnom úmrtí a zabezpečení nákladov na pohreb a takomto ďalšom šetrení osobitného účtu.

 • Pozor na § 143ag Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016 -- § 143ag je hore nad príspevkami, aj novelizovaný celý zákon 328/2002 Z.z. plné znenie.
  “Ak služobný pomer policajta a profesionálneho vojaka vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 31. decembri 2015 a trval kratšie, ako je rozhodujúce obdobie na zistenie základu na výpočet odchodného, úmrtného a invalidného výsluhového dôchodku podľa § 143ac ods. 1, zisťuje sa základ na výpočet týchto dávok z celého obdobia predo dňom skončenia služobného pomeru”.
  Budú tam ešte nejaké úskalia, poprípade pozitíva?Negatíva pre výsluhových dôchodcov som si nevšimol, až neberiem v úvahu nezmenený valorizačný § 68 odst.3.Možno by to chcelo hlbšiu analýzu od výsluhových dôchodcov.
  …osobne som si všimol, že pribudol:
  § 3
  “Na vzťahy upravené týmto zákonom sa nevzťahujú všeobecné predpisy o sociálnom poistení, ak tento zákon neustanovuje inak”.
  Tento § 3 som si v predchádzajúcej 328-ke nevšimol.Možno som prehliadol.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.