Vyberte stranu

 

Vážení delostrelci, priatelia a sympatizanti, 

.

….     delostrelci v ČR a SR si každoročne pripomínajú 15­.01. ako Deň čs. raketového vojska a delostrelectva. Sme radi, že na tento deň sa nezabudlo, ba naopak – znovu sa oživuje tradícia.

…..    Tento rok je už 70. výročím bitky u Jasla, kde delostrelci l. čs. armádneho zboru úspešne zasiahli po boku Sovietskej armády do oslobodzovacích bojov proti vojskám hitlerovského fašizmu. Naši delostrelci v tejto bitke preukázali vysokú bojaschopnosť, presnosť a majstrovskú zručnosť. Dokázali prelomiť súvislú a pevnú líniu frontu nepriateľa. Toto prelomenie obrany je svedectvom dôkladnej, všestrannej prípravy, odbornosti a vysokého nasadenia aj ostatných bojových jednotiek.

……..S úctou pripomíname, že československí delostrelci pri oslobodzovaní ČSR nesklamali. Účinnosť delostreleckej prípravy bola vynikajúca, odborníkmi dodnes uznávaná. Sme hrdí na nastupujúcu generáciu, ktorá si fortieľ, návyky a zručnosť zachovala. Sme presvedčení, že to spoľahlivo dokážu naši delostrelci i dnes. Dovolíme si bez nadsádzky konštatovať, že medzi nami vyrástli ľudia, vysokokvalifikovaní odborníci a špecialisti, profesionálni delostrelci, ktorí predstavovali a stále predstavujú výkvet československého raketového vojska a delostrelectva, dôležitý segment bývalej ČSĽA, predstavujúci železnú hrozbu proti akémukoľvek nepriateľovi. Táto uznávaná tradícia permanentného výcviku v ČSĽA vytvorila a stále aj vytára úspešné predpoklady pre rozvoj a skvalitňovanie delostreleckého zabezpečenia našich ozbrojených síl. Patria im prejavy uznania, pozornosti a obdivu nad dokonalosťou zvládnutého náročného cviku, drilu a zároveň tak symbolicky varovali tých, ktorí by chceli ohroziť bezpečnosť našej vlasti.

…..    Preto aj naši delostrelci v duchu tejto tradície – zohrali svoj významný podiel na tom, že v strednej Európe, plnej kontroverzných zoskupení, sme strávili v relatívnom pokoji. Budili náležitý rešpekt a žiadne vojnové konflikty a priame konfrontácie nastupujúce generácie ani nepoznali. Európsky mier nebol totiž zadarmo. Je to citlivá hodnota, ktorú mnohí chápu ako samozrejmosť a danosť. Bola však výsledkom neuveriteľnej driny, tvrdého výcviku, obetavosti a odhodlania brániť vlasť. Kvalitu a špecifiká našej vojenskej služby si až teraz uvedomujeme.

…..     Svoje vojenské poslanie splnili a môžeme byť na nich prácu oprávnene hrdí. Ktosi dávno pred nami, totiž povedal, že:  „Delostrelectvo je bohom vojny“.

…..    V mene patrónky delostrelectva – svätej Barbory, prajeme našim delostrelcom, ale aj Vám všetkým najmä dobré zdravie, šťastie, elán a optimizmus, láskavý úsmev na tvári a veľa osobného blaha. Ďakujeme Vám.

 

S priateľským pozdravom 

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ

JUDr. Marián  Ď U R I N A, generálny sekretár