Vyberte stranu

[subscribe2]

V náväznosti na môj článok: http://www.bezpzlozky.eu/2015/10/uznanie-studia-1-a2-rocnika-vsosvsjzvgvskd/ z 26.októbra 2015 uvádzam doplňujúce fakty a argumenty.

.
Vážení priatelia,

nepriznávanie I. a II. kategórie funkcií mladistvým absolventov vojenských stredných škôl sa stalo akýmsi národným športom v SR a ČR. Všetci vieme, že história vojenských stredných škôl siaha do roku 1949, keď vznikla prvá VŠJŽ v Spišskej Novej Vsi s povinnosťou dozornej SLUŽBY na rote, vchode, autoparku, kuchyni a pod. V tom čase ešte nikoho nezaujímalo, aký to môže mať na nich vážny sociálny dopad, ak ich dobehne dôchodkový vek. Nuž, táto generácia a tiež nasledujúce generácie absolventov vojenských stredných škôl pochádzajúcich z celej ČSSR, sa práve teraz kvôli tomu vehementne domáhajú o uznanie svojich oprávnených nárokov z tejto dozornej služby a o pretavenie nárokov do vyššieho starobného (výsluhového) dôchodku, alebo odchodu do starobného dôchodku v zníženom fyzickom veku.
………O túto generáciu žiakov vojenských stredných škôl sa v tom rozhodnom čase nikto zvlášť nestaral, nikto s tým nemal žiadne skúsenosti a ani nikoho nenapadlo, že to môže mať vážne sociálne dopady. Veď možno niekedy o 45 rokov neskôr “sa to nejako” vyrieši aj samé. Nuž, samé sa to nevyriešilo. Pôvodné zákony, ktoré sa mali tomuto problému podrobne venovať, boli iba strohé a neúplné (pozri branný zák. č. 92/1949 Zb., alebo zák. č. 76/1959 Zb. a mnohé ďalšie). Pri ich bližšom skúmaní sme nadobudli presvedčenie, že žiakov nechránili a nebránili tak ako mali – pretože tí žiaci, boli naozaj maloletí, veď išlo o skupinu mladistvých od 14-tich do 18-tich rokov. Skôr naopak, na týchto žiakov vojenských stredných škôl sa vzťahovali všetky právne predpisy ako na vojakov vojenskej základnej služby (skr. “VZS”), ba aj ako na vojakov z povolania . A to bez výnimky. Vojenské školy boli podriadené výlučne pod kuratelu MNO ČSSR, bez akejkoľvek verejnej kontroly. Až v dôsledku prijatia niekoľkých medzinárodných zmlúv a dohôd (okolo roku 1991), došlo k výrazným zmenám a lámaniu ľadov aj vo vojenskom strednom školstve. Dovtedy však bol taký prísny režim na vojenských školách, ktorý na dnešné pomery je nepredstaviteľný a nezlučiteľný s právnym poriadkom civilizovanej krajiny.
……..Takže nezabúdajme, že odpočet frustrácie, nemilosrdného drilu, stresu, ničenia zdravia, vyčerpávania fyzických, psychických, duševných síl a pod., treba časovať už odo dňa nástupu do vojenskej strednej školy a nie od vymysleného termínu nejakého štátneho úradníka (pretože mu to tak vyhovovalo). Upozorňujeme na to, že tento fakt je obzvlášť kľúčový a dnešní úradníci ho nevedia vyvrátiť a ani spochybniť. Preto tú I. a II. kategóriu funkcií ich musíme naučiť počítať práve odtiaľto.

…….Prosíme teda, pozrite sa na niektoré detaily fotografií absolventov VŠJŽ . Títo absolventi počas celého 4- ročného štúdia síce neboli vojakmi VZS, ale za to už mali pridelené osobné zbrane – samopaly vz. 58. Žižkováci VZS vykonávali až oveľa neskôr, počas štúdia na niektorej Vojenskej vysokej škole, alebo na VAAZ.
…….Dnes však Vám kompetentní na MO SR, MO ČR alebo VÚSZ do očí tvrdia, že to tak vraj nebolo. Asi strácajú pamäť, alebo to robia účelovo. Nuž preto sa pozorne pozrite na obrázky:

http://www.csla.cz/armada/druhyvojsk/csla3skoly03.htm

 

……..Ako sme už uviedli, medzinárodné zmluvy, ktorými bola ČSSR viazaná od roku 1991, vyvolali zásadné zmeny aj vo vojenskom strednom školstve. Tým vojenským deťom sa zbrane už nedostávali do rúk. Príčiny tkveli práve v prijatí tých medzinárodných zmlúv a dohovorov. Tie dôsledky nechceme ani komentovať, máme na to svoj dôvod.
……..Tým kolegom, ktorí sa rozhodnú a chcú si hájiť svoje dôchodkové nároky, odporúčame najprv sa písomne obrátiť na VÚSZ a požiadať o objektívne prepočítanie obdobia služby (t.j. aj tej “dozornej”) z vojenskej strednej školy a o jej zaradenie do I. kategórie funkcií. Použite pri tom “Manuál”, ktorý je v prílohe. Môžete ho použiť úplne celý, len si ho prosím dôkladne aktualizujte na svoje pomery. Žiadajte VÚSZ, aby Vám predovšetkým vydal ROZHODNUTIE. Ak to nespraví, musí potom nasledovať žaloba na príslušný Krajský súd (podľa Vášho bydliska). Tento postup musíte zachovať, aby Ste mali v rukách titul na podanie žaloby. Neváhajte s podaním žaloby, lebo začnú Vám plynúť procesné lehoty a tie sa nedajú potom navrátiť.
……..Podotýkame, že MO SR, (MO ČR) a VÚSZ zostanú verné svojej strnulej povesti a aj naďalej zostanú neoblomné a pravdepodobne ani jednému z nás takéto pozitívne „ROZHODNUTIE“ nevydajú, pretože im to dnešná legislatíva neumožňuje. Ministerstvá to dobrovoľne neurobia, pretože majú medzičasom zviazané ruky, pretože v SR a ČR po roku 1993 vydali nové sociálne zákony a nastala odlišná situácia a odlišný vývoj. Ale federálne zákony o ČSĽA máme rovnaké, aj posledný sociálny zákon č. 100/1988 Zb. je spoločný.
………Kto však môže zmeniť doterajšiu stagnujúcu a nevyhovujúcu situáciu, je jedine nezávislý a nestranný Krajský súd. Iba súdy sú kompetentné a iba im zákon delegoval právomoc, aby podľa výsledkov starostlivo vykonaného dokazovania a vypočutí navrhnutých svedkov vyslovili, že splňujete podmienky pre zaradenie do I. či II. kategórie funkcií v prípade, že Vami vykonávaná vojenská služba zodpovedala niektorému zamestnaniu zaradenému do I. alebo II. pracovnej kategórie, pričom sa však musia posudzovať a zohľadňovať aj všetky podmienky, za ktorých mohla byť služba zaradená do rezortného zoznamu (pozri stanovisko NS ČSSR zo dňa 10.10.1977 sp. zn. Cpjf 46/77, publikované v č. 1/1978 Zbierky rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu ČSSR).
……..Túto súdnu procedúru musí podstúpiť každý sám. Treba sa poradiť so skúseným advokátom a spoločne s ním nájsť vhodný právny inštrument na presadenie Vášho zámeru. Hromadné (plošné) žaloby však nepripadajú do úvahy.
……..Manuál v prílohe je výsledkom niekoľkomesačnej kolektívnej práce a iniciatívy mnohých z Vás. Až koncom roka 2015 sa nám ho podarilo spracovať a uzavrieť. Tento manuál môže obohatiť Vaše myšlienky a poznatky, prípadne si ho trvalo uložte, lebo tie právne normy v ňom uvedené sa veľmi ťažko hľadajú a často nemáme ani tušenia, ako sa nás bezprostredne týkali. Určite si v ňom nájdete aj svoje postrehy, podnety a pripomienky. Obsahuje aj zákony a právne normy, ktoré v tom čase ovplyvňovali Váš život, či osudy Vašich kolegov počas vojenského stredoškolského štúdia, či služby vojaka z povolania. Sú tam presne zapracované a ďakujeme Vám, že Ste sa na tom podieľali aj Vy.
…….Keďže tento manuál bol iba nedávno dokončený, svoj sľub daný Vám dnes plníme – posielame Vám ho na ďalšie využitie a popularizáciu.

 

P.S. Šírte tento manuál aj medzi svojimi rovesníkmi, niektorým to môže výdatne pomôcť v ich neľahkej životnej situácii.

Držíme Vám palce.

S priateľským pozdravom
ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
JUDr. Marián Ď U R I N A,
generálny sekretár

ul. Sibírska č. 4, 831 02 BRATISLAVA – 3
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

e-mail: durinaadvokat@gmail.com
MOBIL: ++421 905 405 381
Tel.č.+ fax: ++421 2 4425 4200

Kliknite aj na ikonu ČASOD – ČaSOD: www.casod.sk
alebo na ikonu: www.ib777.com
ČASOD: Úcta a rešpekt k tradícii, tvorivosti a skutočným hodnotám.

 

Prílohy:

Manual MLADISTVI ZIACI VOJ. STREDNYCH SKOL DURINA

Denny poriadok ziaka VSOS

Narizeni NGS CSLA c. 11 z 2.8.1985

Rozsudok Krajského súdu v Prešove, ktorý môže byť návodom pre dosiahnutie lepších dôchodkových cieľov pre absolventov VSOŠ, VŠJŽ a VG SNP, vojenských stredných škôl a pod.  JUDr. ĎURINA

Download (PDF, 2.57MB)

 

wp-monalisa icon