Vyberte stranu

Kolegovia,

s cieľom komplexného hodnotenia Vašich požiadaviek v oblasti VD a SD zverejňujem Rozkaz MNO ČSSR č. 1/1976 zo dňa 04.01.1976, najmä jeho príloha č. 1.

Ťažko sa ten materiál získaval. Týka sa najmä výkonných výsadkárov, pyrotechnikov a vojakov z povolania, ktorí v určenom čase vykonávali funkcie bezprostredne práce s nebezpečnými bojovými trhavinami, otravnými a rádioaktívnymi látkami a pod.

Pri uplatňovaní si odslúžených dôb na VÚSZ sa im táto doba zarátava dvojnásobne do výsluhového dôchodku.

ROZKAZ MNO ČSSR č. 1-1976, piloti, pyrotechnici
S pozdravom
JUDr. Marián Ď U R I N A, advokát
ul. Sibírska č. 4, 831 02 BRATISLAVA – 3
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
e-mail: durinaadvokat@gmail.com
MOBIL: ++421 905 405 381

 

Webmajster pridáva názor SP a príklady pre výpočty kategórií podľa pokynov : Iveta Rizikyová, sekcia dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa, ústredie, rok 2016.

SOCIALNA POISTOVNA I. a II. pracovna kategoria(1)

.