Categories
Rozkaz MNO ČSSR č.1 /1976
1. februára 2016 Sociálna oblasť

Kolegovia,

s cieľom komplexného hodnotenia Vašich požiadaviek v oblasti VD a SD zverejňujem Rozkaz MNO ČSSR č. 1/1976 zo dňa 04.01.1976, najmä jeho príloha č. 1.

Ťažko sa ten materiál získaval. Týka sa najmä výkonných výsadkárov, pyrotechnikov a vojakov z povolania, ktorí v určenom čase vykonávali funkcie bezprostredne práce s nebezpečnými bojovými trhavinami, otravnými a rádioaktívnymi látkami a pod.

Pri uplatňovaní si odslúžených dôb na VÚSZ sa im táto doba zarátava dvojnásobne do výsluhového dôchodku.

ROZKAZ MNO ČSSR č. 1-1976, piloti, pyrotechnici
S pozdravom
JUDr. Marián Ď U R I N A, advokát
ul. Sibírska č. 4, 831 02 BRATISLAVA – 3
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
e-mail: durinaadvokat@gmail.com
MOBIL: ++421 905 405 381

 

Webmajster pridáva názor SP a príklady pre výpočty kategórií podľa pokynov : Iveta Rizikyová, sekcia dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa, ústredie, rok 2016.

SOCIALNA POISTOVNA I. a II. pracovna kategoria(1)

.

 

 

3 komentáre
 1. Pre Ing. Jozef Krajčír
  Môžete prosím dať vašu reakciu k RMNO č.1/1976 aj na túto stránku ? Nedá sa dohľadať na web stránke zväzu vojakov SR. Ďakujem.

 2. Ing. Ľubomír Dubeň

  Pripájam sa k výzve kolegu Jožka Krajčíra k problematike zvýhodneného zápočtu doby funkcií osobitnej povahy a osobitného stupňa nebezpečenstva. Možno si niektorí z Vás povedia prečo až teraz. Pravdu povediac nakoplo ma až rozhodnutie Krajského súdu Košice č. 5 Sa/7/2016 zo 17.10.2017 (týka sa kolegu bývalého príslušníka PS FMV),z ktorého až kričí (podľa môjho názoru) právne bezvedomie príslušných orgánov sociálneho zabezpečenia (poistenia) z tejto oblasti. Myslím si, že je to z veľkej miery spôsobené tým, že sa vo svojej praxi minimálne (alebo vôbec) nestretli s takouto problematikou.
  Náš kolega-bývalý príslušník PS FMV by zvýhodneným zápočtom dosiahol 20 rokov služby a tým aj nárok na znížený vek pre starobný dôchodok. Nakoľko v judikatúre súdov SR som sa už niekoľkokrát stretol s obdobnými prípadmi navrhujem vytvoriť internú skupinu nielen takto postihnutých kolegov ale všetkých,ktorý majú priznanú zvýhodnenú dobu a chcú riešiť svoje prípadné nároky. Som ochotný poradiť a pomôcť v prvopočiatkoch každému, kto bude chcieť posúdiť svoje nároky (krátkym stanoviskom).

  Autor komentára má takisto zvýhodnený zápočet a pôsobí ako konzultant Advokátskej kancelárie JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 3. Ing. Jozef Krajčír

  Kolegovia, priatelia výsadkári, padákoví špecialisti letectva a iní špecialisti menovaní v uvedenom RMNO č.1/1976. Ja som reagoval na tento rozkaz na web stránke zväzu vojakov SR. Prosím, prečítajte si môj názor na jeho uplatnenie v praxi. Ak máte iný názor alebo vo vašom prípade sa aj v praxi realizoval, dajte vedieť. Ďakujem, s pozdravom.

Pridaj komentár
*