Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Prevzaté z http://www.mod.gov.sk/

Novým ministrom obrany je Peter Gajdoš

Obrázok k článku
…….Ministrom obrany Slovenskej republiky sa  stal Ing. Peter Gajdoš. Poverenie na riadenie rezortu obrany si  prevzal z rúk prezidenta SR Andreja Kisku.
……„Dobre poznám prostredie rezortu obrany. Pôsobenie vo funkcii ministra obrany je pre mňa výzvou a prijímam ju s veľkým rešpektom, pokorou a odhodlaním. Aj keď funkcia ministra obrany má predovšetkým politický rozmer, chcem zúročiť svoje dlhoročné skúsenosti z riadiacej práce v ozbrojených silách. Chcem presadiť na všetkých úrovniach riadenia v rezorte obrany racionálny systém plánovania, plnenia, kontroly a hodnotenia, v ktorom každý bude mať jasne určené úlohy, kompetencie a zodpovednosť,“ povedal nový minister obrany Peter Gajdoš.

…….Odhodlanie, profesionalita a čestnosť budú podľa slov nového ministra obrany základom pre dôsledné presadzovanie cieľov a úloh vychádzajúcich zo schválených programových priorít, ktoré sa stanú základom Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

……Nového ministra po vymenovaní do funkcie na ministerstve obrany privítal náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim, ktorý zároveň prepustil generálporučíka Petra Gajdoša zo služobného pomeru profesionálneho vojaka, nakoľko bol vymenovaný do funkcie člena vlády. Náčelník Generálneho štábu OS SR udelil novému ministrovi obrany Petrovi Gajdošovi „Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky“ I. stupňa.

 

————-

Minister obrany Peter Gajdoš predstavil nového štátneho tajomníka a spojil sa s veliteľmi v zahraničných misiách

Obrázok k článkuGaléria

…….Minister obrany Peter Gajdoš začal prvý deň v novej funkcii na rannom brífingu Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, kde zároveň predstavil nového  štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Mariána Saloňa.

……Po predstavení a oboznámení sa s aktuálnou situáciou sa minister obrany spolu so štátnym tajomníkom, náčelníkom generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálom Milanom Maximom a ďalšími predstaviteľmi rezortu obrany a ozbrojených síl spojili s našimi veliteľmi pôsobiacimi v zahraničných misiách. Šéf rezortu obrany sa chcel oboznámiť s aktuálnou bezpečnostnou situáciou a zaželať príjemné prežitie veľkonočných sviatkov. „Ako to vyzerá z hľadiska bezpečnosti a ako plnia naši vojaci povinnosti, ktoré vyplývajú z misie,“ znela jedna z prvých otázok ministra obrany Petra Gajdoša na jednotlivých veliteľov. Minister sa zaujímal nielen o osobnú bezpečnosť našich vojakov, ale aj o to, čo by mohol pre nich urobiť.

Srdečne pozdravujem všetkých vojakov a chcem popriať príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov,“ zaželal minister obrany Gajdoš všetkým vojakom, ktorí reprezentujú Slovensko v zahraničí. Minister dnes komunikoval v veliteľmi misie Resolute Support v Afganistane,  EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine, UNFICYP na Cypre a s pozorovateľskou misiou UNTSO v Izraeli a Sýrii a prvýkrát sa skontaktoval s veliteľom misie v Mali.

Všetci velitelia sa zhodli, že žiadne zásadné problémy v misiách v súčasnosti nie sú. Novovymenovaný minister obrany Peter Gajdoš plánuje s vojakmi pôsobiacimi v zahraničí intenzívnejšie komunikovať aj v budúcnosti.

Prevzaté z  http://www.mod.gov.sk/

7 Komentárov na Blahoželáme k vymenovaniu za ministra obrany:

 • Ľuboš asi tak. Tiež by ma zaujímalo čo by tí páni pri ohrození štátu robili. Svoju hodnosť pplk. som si musel “vydrieť” poctivou prácou. Dosahoval som len výborného hodnotenia. Za svoju prácu mi bola ponúknutá funkcia s hodnosťou plukovník. Po jej prevzatí sa zmenili tabuľky a zostal som naďalej pplk. s “rozšírenou právomocou” a väčšou zodpovednosťou. Ne nesťažujem si. Troch ma však mrzí, že hodnosť plk. už nikdy nedosiahnem. “Mrzí” ma to o to viac, že sa takto “znevažuje” hodnosť, ktorú si treba zaslúžiť a získať vojenským vzdelaním, vedomosťami atd. V žiadnom prípade nie takto ako sa to spravilo. Myslím si, že sa to malo riešiť “nejakou” plaketou, darom, medailou atd. Je to môj názor.

 • Dovolím si povedať môj názor. Toto nie je hanba dotknutého “povýšeného” pána- pánov, ale tých ministrov obrany, ktorý toto navrhli a vykonali. Samozrejme sa jedná o dehonestáciu vojenského povolania ako takého, a o čistý papalašizmus. Neviem, či si terajší minister obrany ako bývalý profesionálny vojak v generálskej hodnosti uvedomuje čo vykonal. Povýšenie desiatnika v zálohe na kapitána v zálohe nemožno chápať ako iba nejaké “morálne ocenenie”. Vojenská hodnosť kapitán je vo vševojskovom ponímaní veliteľ roty, ktorý velí cca okolo 100 vojakom, v prípade posilnenej roty i viac. Musí poznať a ovládať zbrane a zbraňové systémy roty, taktiku vedenia bojovej činnosti, spôsoby zabezpečenia bojovej činnosti a splniť bojové úlohy v rámci širšej operačnej úlohy. Samozrejme riadi výcvik a má zodpovednosť za bojaschopnosť zverenej výzbroje a výstroje, ako i podriadených. Musí budiť autoritu podporenú morálnym profilom, ale hlavne odbornými a praktickými zručnosťami. Takže v rámci plnenia si brannej povinnosti po vyhlásenej mobilizácii, musí takýto veliteľ prevziať na seba zodpovednosť za bojaschopnosť jednotky a zabezpečiť stanovené úlohy a nie sa hrať , že ja som nič neznalý kapitán, nič neviem, ale som “morálne ocenení”. Je otázne, akoby takýto “kapitán” velil svojej jednotke, ale na to asi pozná odpoveď iba ten minister obrany, bývalý profesionálny vojak, ktorý toto vykonal. Takže nie je problém povýšený desiatnik v zálohe, bez žiadnej vojenskej veliteľskej prípravy, odbornej praxe a výcviku, ale ten, ktorý toto realizoval, zapredal svoju vojenskú kariéru, ako i zdehonestoval vojenské povolanie ako také, prezentované dosiahnutými vojenskými hodnosťami, predovšetkým za ovládanie vojenského “kumštu”, a nie ako pochybného “morálneho ocenenia”.

 • Pekný príklad ako si niekto môže urobiť zo zákona trhací kalendár.Ostatní si môžu do ruky nasypať práškový cukor a fúknuť kde chcú. A nech niekto povie ,že pre vyslúžilcov neurobili nič.Len nerozumiem tomu detinskému zdôvodneniu “zaslúžil si to” . Ostatní vojaci v zálohe si to nezaslúžia , aspoň o jeden stupeň ? Nie každý môže byť ministrom , predsedom vlády alebo predsedom parlamentu. Mohol by byť,aspoň po jednom dni , aby sa na každého ušlo.Ale kto by napísal toľko rozkazov.

 • ad. Jozef Kotulič napísal: 21. januára 2017 v 13:20
  Minister obrany Peter Gajdoš vymenovaním Danka za kapitána spustil zosmiešňujúcu lavínu názorov bežných ľudí. Paródiu, ktorá má na internete tisícky vzhliadnutí, výsmechu, karikatúr a zosmiešňovania nepomáha ASR, ale písatelia ju určite nezapríčinili.

  Ak sa niekto správa neúctivo, arogantne, extrémne, tak je to ten, ktorý neúctivo, extrémne, arogantne robí kroky a správa sa ako ” vládca ” duší poddaných.

  Len pre porovnanie niečoho, čo sa porovnať ani nedá: “Kapitán Harry Wales Anglicky princ bojoval především s vrtulníky Apache”. Zdroj: http://revue.idnes.cz/princ-harry-letos-skonci-v-armade-dq4-/lidicky.aspx?c=A150301_120615_lidicky_nh

 • Osobne som smutný z toho, že aktívni profesionálni vojaci sú ku kauze povýšenia politikov ticho. Pritom v prvom rade ide o devalváciu ich vojenskej profesie. Prečo si to myslím.?
  1. Mimoriadne povýšenie vojakov do akejkoľvek vyššej vojenskej hodnosti dovoľuje zákon č. 281/2015 o štátnej službe profesionálnych vojakov v ust.§ 155, ale len in memoriam (po smrti) a to iba u profesionálnych vojakov, ktorí zahynuli pri plnení služobných povinností. Samozrejme, že musia byť dodržané aj ďalšie zákonné ustanovenia platné pre povýšenie.
  2. Ani jeden z povýšených politikov nie je profesionálnym vojakom, a všetci sa tešia dobrému zdraviu. Nezdá sa vám, že ide priamo o neúctu napr. k tým profesionálnym vojakom, ktorí v roku 2006 pri leteckom nešťastí zahynuli pri plnení služobných povinnosti a pokiaľ viem, žiadny z nich nebol mimoriadne in memoriam povýšený o 5 až 8 vojenských hodností? Pritom v ich prípade na rozdiel od politikov, by to bolo v rámci platného zákona. Jednoznačne som presvedčený, že obaja ministri obrany urobili pri mimoriadnom povýšení politikov ťažký morálny aj právny prešľap.
  Páni vyslúžilci ! Srandy sem, srandy tam, ale až si kliknete na tejto webstránke vpravo hore v rubrike “Doporučujeme:” na Doko blog zistíte, že to čo pri povyšovaní politikov vyviedli páni ministri obrany asi nie je s kostolným poriadkom.

 • Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Ivan Máčovský otvoril 6.4.2016 v priestoroch Posádkového klubu v Trenčíne expozíciu venovanú vojnovým veteránom. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj náčelník Generálneho štábu OS SR Milan Maxim, predstavitelia rezortu obrany a ozbrojených síl a aj zástupcovia organizácii združujúcich vojnových veteránov.

  „Obdobie druhej svetovej vojny a pôsobenie slovenských vojakov na Východnom aj na Západnom fronte, samozrejme, aj v Slovenskom národnom povstaní, je výnimočným príkladom statočnosti našich rodákov. Preto si zaslúžia najvyššiu úctu,“ vyzdvihol štátny tajomník Ministerstva obrany SR Ivan Máčovský. Ako dodal rovnako si zaslúžia úctu naši novodobí vojnoví veteráni, ktorí Slovenskú republiku a ozbrojené sily reprezentujú profesionálne a v medzinárodnom prostredí si získali mimoriadny rešpekt a uznanie.

  „Sme mladá krajina a o to viac sme sa museli usilovať o medzinárodnú prestíž a postavenie. Vojaci v rámci svojho nasadenia v operáciách medzinárodného krízového manažmentu k tomu prispeli výrazným dielom. Je dôležité, aby sme si to uvedomovali aj my doma,“ doplnil štátny tajomník rezortu obrany Máčovský.

  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v súčasnosti eviduje 277 žijúcich vojnových veteránov – účastníkov národného boja za oslobodenie a viac ako 7000 vojnových veteránov – účastníkov zahraničných operácii.

  Autor: MO SR -- KOd, Foto: MO SR -- Ivan Kelement -- Dátum: 06.04.2016

 • P. Gajdoš: Občania Slovenskej republiky si zaslúžia zodpovedne pripravené ozbrojené sily

  Nový minister obrany SR Peter Gajdoš chce funkciu šéfa rezortu obrany vykonávať s odhodlaním, profesionálne a s čestnosťou. Uviedol to 29.3.2016 po tom, ako ho do úradu slávnostne uviedol predseda vlády SR Robert Fico. Zároveň ubezpečil, že zahranično-politické smerovanie rezortu obrany je jednoznačné – proeurópske a protransatlantické a hlásime sa k záväzkom zo samitu vo Walese.

  „Navýšenie rozpočtu rezortu do roku 2020 je pre nás výzvou, ktorú treba jednoznačne splniť. Rovnako nás nové úlohy čakajú aj na tohtoročnom samite vo Varšave,“ povedal. Zároveň zdôraznil, že občania Slovenskej republiky si zaslúžia zodpovedne pripravené ozbrojené sily. „Bude to mojou prioritou,“ uviedol.

  Ako ďalej povedal, ďalšou z priorít je, aby boli zdroje rezortu využívané efektívne. „Krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plány musia byť reálne a funkčné,“ zdôraznil. Prioritou podľa ministra Gajdoša je plán výstavby a modernizácie, z ktorého vyplýva vypracovanie plánu obstarávania. Úlohou bude tiež analyzovať Bielu knihu o obrane SR, pričom do úvahy prichádza aj nová koncepcia o obrane. V spolupráci s rezortom diplomacie sa bude rezort obrany tiež podieľať na príprave novej bezpečnostnej stratégie. Mimoriadne dôležitá je podľa nového ministra obrany aj podpora domáceho obranného priemyslu s dôrazom na vyzbrojenie Ozbrojených síl SR. Prioritou zostáva aj zintenzívnenie výcviku orientovaného na obranu Slovenskej republiky, ako aj na pomoc občanom v krízových situáciách na našom území.

  Prevzaté z http://www.mod.gov.sk