Vyberte stranu

Prevzaté z http://www.mod.gov.sk/

Novým ministrom obrany je Peter Gajdoš

Obrázok k článku
…….Ministrom obrany Slovenskej republiky sa  stal Ing. Peter Gajdoš. Poverenie na riadenie rezortu obrany si  prevzal z rúk prezidenta SR Andreja Kisku.
……„Dobre poznám prostredie rezortu obrany. Pôsobenie vo funkcii ministra obrany je pre mňa výzvou a prijímam ju s veľkým rešpektom, pokorou a odhodlaním. Aj keď funkcia ministra obrany má predovšetkým politický rozmer, chcem zúročiť svoje dlhoročné skúsenosti z riadiacej práce v ozbrojených silách. Chcem presadiť na všetkých úrovniach riadenia v rezorte obrany racionálny systém plánovania, plnenia, kontroly a hodnotenia, v ktorom každý bude mať jasne určené úlohy, kompetencie a zodpovednosť,“ povedal nový minister obrany Peter Gajdoš.

…….Odhodlanie, profesionalita a čestnosť budú podľa slov nového ministra obrany základom pre dôsledné presadzovanie cieľov a úloh vychádzajúcich zo schválených programových priorít, ktoré sa stanú základom Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

……Nového ministra po vymenovaní do funkcie na ministerstve obrany privítal náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim, ktorý zároveň prepustil generálporučíka Petra Gajdoša zo služobného pomeru profesionálneho vojaka, nakoľko bol vymenovaný do funkcie člena vlády. Náčelník Generálneho štábu OS SR udelil novému ministrovi obrany Petrovi Gajdošovi „Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky“ I. stupňa.

 

————-

Minister obrany Peter Gajdoš predstavil nového štátneho tajomníka a spojil sa s veliteľmi v zahraničných misiách

Obrázok k článkuGaléria

…….Minister obrany Peter Gajdoš začal prvý deň v novej funkcii na rannom brífingu Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, kde zároveň predstavil nového  štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Mariána Saloňa.

……Po predstavení a oboznámení sa s aktuálnou situáciou sa minister obrany spolu so štátnym tajomníkom, náčelníkom generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálom Milanom Maximom a ďalšími predstaviteľmi rezortu obrany a ozbrojených síl spojili s našimi veliteľmi pôsobiacimi v zahraničných misiách. Šéf rezortu obrany sa chcel oboznámiť s aktuálnou bezpečnostnou situáciou a zaželať príjemné prežitie veľkonočných sviatkov. „Ako to vyzerá z hľadiska bezpečnosti a ako plnia naši vojaci povinnosti, ktoré vyplývajú z misie,“ znela jedna z prvých otázok ministra obrany Petra Gajdoša na jednotlivých veliteľov. Minister sa zaujímal nielen o osobnú bezpečnosť našich vojakov, ale aj o to, čo by mohol pre nich urobiť.

Srdečne pozdravujem všetkých vojakov a chcem popriať príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov,“ zaželal minister obrany Gajdoš všetkým vojakom, ktorí reprezentujú Slovensko v zahraničí. Minister dnes komunikoval v veliteľmi misie Resolute Support v Afganistane,  EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine, UNFICYP na Cypre a s pozorovateľskou misiou UNTSO v Izraeli a Sýrii a prvýkrát sa skontaktoval s veliteľom misie v Mali.

Všetci velitelia sa zhodli, že žiadne zásadné problémy v misiách v súčasnosti nie sú. Novovymenovaný minister obrany Peter Gajdoš plánuje s vojakmi pôsobiacimi v zahraničí intenzívnejšie komunikovať aj v budúcnosti.

Prevzaté z  http://www.mod.gov.sk/