Vyberte stranu

Predkladám zaujímavý materiál, ktorý sme obdržali od nášho kolegu generálmajora v.v.Zdeňka Štorka. Materiál poskytuje informácie nie zanedbateľné pre nás – Slovákov – z pohľadu bezpečnosti štátu.

 

Vážení kamarádi a kolegové!

V minulém měsíci jsem některé z Vás informoval o uskutečnění “kulatého stolu” v Poslanecké sněmovně k branné výchově a obnově branné organizace. Jednání řídil Ing. Bohuslav Chalupa, poslanec PS (ANO). Byly vydány úkoly k vypracování ideového zámyslu řešení této problematiky. V současné době se formuje pracovní skupina, která má za úkol připravit potřebné materiály k uskutečnění druhého “kulatého stolu” na základě probíhající diskuse. Z prvního jednání jsem nabyl dojmu, že existuje dosti silná vůle, zejména od armádních činitelů, se s tímto závažným úkolem dnešní doby úspěšně poprat.

Přesvědčování naši společnosti, zejména mládeže, o otázkách brannosti  a bezpečnosti státu vůbec, bude běh na dlouhou trať. Bude vyžadovat komplexní spolupráci kompetentních orgánů, organizací a zájmových skupin. 

Přeposílám Vám tento materiál, abyste měli určitý přehled, jak plnění tohoto úkolu probíhá, popř. k němu vznesli své připomínky i konstruktivní doporučení. 

Materiál přeposílám i kamarádům na Slovensko, aby mohli porovnat, jak se tato problematika řeší u nich.  Proto Vás prosím o spolupráci. Vaše připomínky zohledním při druhém “kulatém stolu” nebo průběžně prostřednictvím internetové komunikace s poslancem Chalupou. 

S poděkováním genmjr. v.v. Zdeněk Štorek.
V prílohe je podkladový materiál k diskusii o podobe  „Svazu brannosti ČR“  od Adolfa Kopřivy asistenta poslanca Ing. Bohuslava Chalupy a na konci zaujímavý  “Dekret presidenta republiky ze dne 27. října 1945 o zřízení Svazu brannosti” z ktorého citujem:

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

  • 1.  Aby byly zajištěny co nejširší spolupráce a účast občanstva při obraně státu a úspěšné plnění úkolů, stanovených zákonem ze dne 1. července 1937, č. 184 Sb., o branné výchově, zřizuje se pro celou oblast státu Svaz brannosti (SB), ve který se slučují Svaz československého důstojnictva, Svaz národních střeleckých gard, Svaz československých rotmistrů a Svaz československých záložníků.

 

Viac tu:

SVAZ BRANNOSTI ČR – docx

SVAZ BRANNOSTI ČR – pdf

 

….