Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Parlament Českej republiky – Poslanecká snemovňa 2016 – prejednala „Petíciu za zrušenie zdanenia výsluh ozbrojených a bezpečnostných zborov

V našom vlastnom záujme rozširujte dokument, je to zaujímavé – možno aj v SR čoskoro aktuálne.

Stačí kliknuť:

Zápis petičního výnoru PS k výsluhám včetně textu petice

.

33 Komentárov na Výsluhy v ČR-parlament ČR prejednal petíciu:

 • Od 1.1.2017 bude platiť novela daňového zákona v ČR, ktorá ruší zdaňovanie výsluhových príspevkov, odbytného a príspevkov na bývanie vojakov. Zmenu presadila vládna ČSSD a opozičná KSČM. Výsluhy a odbytné sa začali zdaňovať v roku 2011 a príspevok na bývanie v roku 2012. Výpadok daní bude ročne 1,5 mld. Kč. Proti zdaneniu sa postavili prakticky všetky organizácie združujúce bývalých členov ozbrojených a bezpečnostných zborov a väčšina slúžiacich vojakov a príslušníkov. Uvedené zrušenie zdaňovania je výsledkom viacročného boja vyslúžilcov.

 • Výsluhy sa v ČR od budúceho roka zrejme prestanú zdaňovať.Schválil Senát ČR.Informovala ČT-24.

 • Veľká škoda,že na stranu vysluhových dôchodcov( pri riešení ich diskriminácie),sa nepridali aktívne slúžiaci vojaci,policajti….A určite je na škodu taktiež aj nie moc presvedčivý záujem UR ZV SR aktuálne informovať o priebehu konaní pri nevalorizacii VD 2012 ako aj odstránení diskriminačného valorizačného mechanizmu.

 • K zrušeniu zdaňovanie výsluhových príspevkov a prídavkov na bývanie v ČR:

  Informácia prešla bez nejakých komentárov a diskusie. Napriek tomu by som sa vrátil o niekoľko rokov späť k jej začiatkom.
  ČR prechádzala krízou ekonomiky a minister financií a podpredseda strany Top 07 vyštudovaný chemik (preto má asi blízko k alkoholu) M.Kalousek v snahe odvrátiť pozornosť od problémov predhodil masám okrem iného poberateľov výsluhových príspevkov vyslúžilcov z radov ozbrojených a bezpečnostných zložiek Českej republiky. Bez riadneho odôvodnenia, bez logiky to presadil vo vláde. Nasledovali protesty vyslúžilcov, súdne konania (kde aj Ústavný súd ČR sa pridal na stranu nepráva), vzniklo široké petičné hnutie. Už sme na týchto stránkach zverejnili informácie k tejto problematike. Mementom bolo rokovanie petičného hnutia vyslúžilcov na pôde parlamentu ČR a mimoriadne komicky vyzneli vystúpenia zástupcov silových rezortov, že oni za nič nemôžu a boli aj proti zdaneniu.Link z tohto rokovania je na tomto webe. Asi zdaňovanie presadili marťania. Pravda asi nakoniec vyjde najavo ,diskriminácia sa zruší novelou zákona, ale roky nespravodlivosti a zníženej sociálnej úrovne vyslúžilcov už nikto nenapraví.
  Prečo o tom píšem? Je to vzorový príklad kam až siaha arogancia moci, je to ukážka ako odviesť pozornosť más zástupným problémom, podhodiť masám množinu občanov na ktorých si ľudia môžu vybiť svoju frustráciu.
  Na druhej strane vidieť,že len organizovaná obrana svojich práv vedie k nejakým výsledkom. Je úlohou občianskych zväzov združujúcich bývalých príslušníkov aby sledovali, analyzovali a vyhodnocovali javy, ktoré by mohli priniesť zhoršenie postavenia ich členov. Tam, kde existujú aj odborové organizácie je to ich úloha.

  Určite Ste si všimli, že zrušenie zdanenia sa týka aj príspevkov na bývanie aktívnych vojakov. V tejto záležitosti vystupovali spoločne bývalí a aj súčasní vojaci a dobrá vec sa podarila.
  Dúfam, že týchto pár slov privedie aj k zamysleniu a poučeniu aj na Slovensku.

 • Dňa 19.10.2016 Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR schválila poslanecký návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorom zrušila zdaňovanie výsluhových náležitosti a prídavkov na bývanie u vojakov z povolania a výsluhových nárokov u príslušníkov bezpečnostných zborov podľa zvláštnych právnych predpisov (tlač 866/0). V prípade schválenia Senátom PČR a súhlasu prezidenta bude účinný od 1.1.2017
  https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=866

 • Skúsenosť amerických veteránov z vojny v Iraku a Afganistane, po rokoch ich žiadajú vrátiť odmeny:

  http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/409120-rozkaz-pentagonu-veteranom-vratte-odmeny/

 • Ešte sa ospravedlňujem, pozabudol som k predchádzajúcemu linku — článku “Základné princípy legislatívy” uviesť autora.Aspoň dodatočne:
  Autor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. právnička, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
  Z príspevku (linku) autorky:
  “Dôležitosť jednotnej legislatívnej techniky a jednotného spôsobu uplatňovania jej pravidiel z hľadiska úrovne právnych predpisov deklaroval aj Ústavný súd SR, ktorý vo svojom náleze PL. ÚS 126/07 uviedol: „Aj keď legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov nemajú všeobecnú záväznosť, t. j. nie sú právnym predpisom, obsahujú relevantné základy legislatívnej a legislatívno-technickej kultúry právotvorby garantujúcej (zabezpečujúcej) určitú systematickú a systémovú formálno-právnu jednotnosť a konzistentnosť nášho právneho poriadku.“
  Možno celý príspevok (link) je dostatočne inšpirujúci pre kompetentných, či poslancov NR SR k ich Rokovaciemu poriadku vzhľadom aj do budúcnosti.Ďakujem.

 • K Milanovi Faltinovi napísal: 30. marca 2016 o 16:58 -- “Môžeme sa aj na kolomáž rozliať, keď valorizácia bude robená systémom pokus- omyl,..”..no, na kolomáž sa nerozlejeme, to skôr sa na prach všetci obrátime, dokiaľ tie veci kompetentní pochopia a dajú do poriadku.My sme začínali slúžiť od piky.Preto aj kompetentní dokiaľ “vyprodukujú” nejakú právnu normu, tiež by si mali veci naštudovať od piky a to aj toto:
  “Dôležitosť jednotnej legislatívnej techniky a jednotného spôsobu uplatňovania jej pravidiel z hľadiska úrovne právnych predpisov deklaroval aj Ústavný súd SR, ktorý vo svojom náleze PL. ÚS 126/07 uviedol: „Aj keď legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov nemajú všeobecnú záväznosť, t. j. nie sú právnym predpisom, obsahujú relevantné základy legislatívnej a legislatívno-technickej kultúry právotvorby garantujúcej (zabezpečujúcej) určitú systematickú a systémovú formálno-právnu jednotnosť a konzistentnosť nášho právneho poriadku.“
  30. marca 2016 v 21:19 -- PRENESENÉ z rubriky “Vzor sťažnosti k nevalorizácii VD”:
  K predošlému príspevku Ing.Eduard Kereszteši napísal: 30. marca 2016 o 19:44 som ešte vybral z predchádzajúceho linku:
  3. PRINCÍP ZÁKAZU TZV. „PRÍLEPKOV“ (NOVELIZÁCIÍ NESÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV V RÁMCI ĎALŠÍCH NOVELIZAČNÝCH ČLÁNKOV)
  S cieľom zabezpečiť transparentný a otvorený legislatívny proces súvisí aj princíp zákazu tzv. prílepkov. V praxi sa často stáva, že návrh zákona je v schvaľovacej etape na úrovni Národnej rady SR pozmeňujúcim návrhom doplnený o ďalší novelizačný článok, obsahom ktorého je novelizácia právneho predpisu, ktorá s právnou úpravou pôvodného návrhu zákona nijako nesúvisí. Ide o cielené urýchlenie legislatívneho procesu spočívajúce v obchádzaní základných princípov legitímneho priebehu tvorby právneho predpisu, bez možnosti verejnosti a nezriedka aj dotknutých rezortov verejnej správy vyjadriť sa k obsahu navrhovanej právnej úpravy.
  Takýto stav je nežiaduci, dalo by sa mu však predísť tak, že sa výslovne ustanovia obmedzenia vo vzťahu k dopĺňaniu novelizácií ďalších zákonov do návrhu zákona prerokúvaného na úrovni Národnej rady SR, a to v tom zmysle, že v priebehu rokovania o návrhu zákona na úrovni Národnej rady SR by bolo možné jeho obsah doplniť novelizáciou iného zákona len pri splnení podmienky, že ide o zmeny a doplnenia, ktoré obsahovo súvisia s prerokovávaným návrhom zákona.
  A nakoniec tento link, (dole) aby nedochádzalo k ANOMÁLIÁM, ktoré PRODUKUJÚ do budúcnosti iba ďalšie ANOMÁLIE..
  http://www.epi.sk/odborny-clanok/zakladne-principy-legislativy.htm

 • K Mirovi Palfimu, o 14:46 hod.:
  No, veď o to ide Miro.Môžeme sa aj na kolomáž rozliať, keď valorizácia bude robená systémom pokus- omyl, každý rok , tak ani za 100 rokov sa nič nezmení. Ja som spomínal, že tu fungovalo akési dorovnávanie nízkých VD, k priemeru, dalo by sa povedať rovesníkov, penzionovaných pozdejšie- podľa lepších platoviek. Ale len tesne pod ten priemer- nie na priemer. Potom halt, a následne už nič ( dorovnavanie vykapalo). Čiže nožnice sa zasa začali automatický veselo rozťahovať (lebo neboli úplne uzavrete na ten kvázipriemer). A keďže dorovnávanie už nikto neobnovil, dnes sme približne tam, pri pomernom porovnaní, kde pred 10 rokami. Dnešná spisovenká má tým pádom penziu vyššiu, jak jej niekdajší veliteľ pluku. Pritom ona má priemer a on podpriemer…

 • Pekný deň páni,
  povedal som, že sa už k téme nebudem vyjadrovať, ale napriek tomu na upresnenie k valorizácií dôchodkov.
  Do roku 2009 mali vojaci a policajti rozlišný mechanizmus zvyšovania dôchodkov zo zákona, preto tie rozdiely.
  Napr. u vojakov to bolo na základe nárastu priemerného služobného platu oproti predchádzajúcemu roku. U policajtov to bolo ináč.
  Zmena bola v roku 2010, bolo to zjednotené u vojakov aj policajtov. Vypočítalo sa to z nárastu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v nár. hospodárstve a z miery inflácie. Preto bolo v roku 2011 zvýšenie 2,1 % jednotne u všetkých. /Pozn.: nárast priemernej mzdy 3,2 % + miera inflácie 1 % = 4,2 :2 = 2,1 % /.
  2012 -- vieme , že p. Duchoň to zariadil = O %
  A od r.2013 nastupujú “bulharské konštanty”, podľa zákona predloženého p. Duchoňom.
  S pozdravom J. Dodo Horváth

 • K problematike už iba krátko.Anomálie produkujú ďalšie anomálie a tak to ide donekonečna..aspoň doteraz.Ináč povedané: roztvorené nožnice valorizáciami sa doteraz ešte viac roztvárali..aspoň doteraz.Bez ohľadu na zákony o sociálnom zabezpečení či už 114-ky, 328-ky, poprípade aj zákonov pred nimi vzhľadom aj na generačné rozdiely kolegov a jednotlivé doby odchodov do civilu/výsluhy a tiež novšími, najnovšími a v budúcnosti ešte novšími/lepšími “platovkami” je výsledok taký, ako príklad uviedol v príspevku aj Peter Kalis napísal: 29. marca 2016 o 12:06..”Ale ako viem, tak bývalý veliteľ VVO má menej ako je celoslovenský priemer (vlani žiadal ZV SR o finančnú pomoc)”. …………Niet sa čím chváliť, keď sa to týka aj ďalších kolegov, o ktorých sa nepíše, či ani nevie..Ináč nevieme, ako popisovať fakty a argumentovať.

 • Nevalorizácia 2012 a pokrivená valorizácia podľa “bulharkých koeficientov” je poľa mňa väčšou anomáliou, ako, tie dva roky 2006-2007, neštandardného dvojciferného pecentuálného navýšenia VD. Tam bola aspoň snaha v 2007-mom roku vrátiť nám,to o čo nás ukrátili, možno ani nie zo špekulatívných dôvodov (možno len nevedeli poriadne rátať 🙂 ), niekedy pred 2006-tým rokom Proste priznali si chybu a napravili ju. Rázne po vojenský, 20,78%-tami v lete, v 2007-mom roku.
  Roky 2012 -- dodneska , to je ale opak. Zo špekulativných dôvodov, šklbu VD jak môžu a kde môžu. Nie teda rázne, ale naopak, pomaly užernícky jak nebankovky- hádam aj údernický, už celú päťročnicu.

 • Ospravedlňujem sa, v príspevku 30. marca 2016 o 13:25 v treťom riadku od konca má byť správne ľavou stranou valorizačnej tabuľky.Ďakujem.

 • Pre Milana Faltina
  “Je to tak Miro, ako píše Dodo”.
  Preto som napísal v príspevku 30. marca 2016 v 11:42 -- “Iba pre porovnanie-upresnenie”.Nech sa teda vie aj druha strana mince a to, že nie každý mal v rokoch 2006, 2007 dvojcifernú valorizáciu.Ja som vzal čísla/percentá z ROZHODNUTÍ o valorizáciách výsluhových dôchodkov.Kto má záujem, nech si porovná tie svoje Rozhodnutia s tými percentami čo som napísal.Je nás výsluhových dôchodcov cca 38 000.Možno preto tie rozdiely a ako pán Horváth uviedol “anomálie”.Len potom ťažko niekomu (možno objektívne) pochopiť, že kto dvojcifernú valorizáciu nemal a odišiel do výsluhy až od účinnosti zákona 328/2002 Z.z a §-fu 68 pričom je objektívne ukrivdený 6 centovou valorizáciou, resp. pravou stranou valorizačnej tabuľky..že poukazuje aj na túto problematiku.Nakoniec nevalorizácia v r. 2012 bola predsa nespravodlivá pre všetkých výsluhových dôchodcov a pokrivená valorizácia v r. 2013, 2014, 2015, 2016..je ešte takou istou, keď nie väčšou “anomáliou” ako v rokoch 2006, 2007…..až to tak bolo.

 • Je to tak Miro, ako píše Dodo. Totižto, niekedy pred rokom 2006- presne s i už nepamätám ktorý- bol tiež jeden rok nevalorizovaný. No a za Fera to dali na poriadok tak, že tam v tom roku 2007, tie chýbajúce %-ta šupli. Preto to vyhuplo nad 20 %. No a prihlúpli civilisti to zobrali ako fakt, že vojáci “sa majú”. A čím ktorý bol hlúpejší, tým aj z dôvodu závisti (typickej pre každého hlupáka) hlučnejší a výrečnejší v médiach… A pretrváva to dodnes…

 • Dodo napísal: 30. marca 2016 o 10:42
  Iba pre porovnanie-upresnenie.Možno u Armády, Polície a ostatných silových zložiek nebola valorizácia totožná, ale podľa zákona 328/2002 Z.z. § 68 bola valorizácia podľa Rozhodnutí z Odboru sociálneho zabezpečenia MV SR takto: aspoň od roku 2002 (resp.) 2006 nepoznajú Policajní výsluhoví dôchodcovia dvojcifernú valorizáciu.Valorizuje sa od r. 2006-2011 takto-presne:
  “sa zvyšuje o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku…atď…Na základe údajov predložených Štatistickým úradom SR”…atď…písali sme o tom 7-8 septembra 2015 v rubrike 3. výročie valorizácie.(pre záujemcov).
  Valorizácia:
  1. júla 2006……….5,95 percenta
  1. júla 2007……….6,25 percenta
  1. júla 2008……….5,00 percenta
  1. júla 2009……….6,35 percenta
  1. júla 2010……….2,30 percenta
  1. júla 2011……….2,10 percenta
  .
  1. júla 2012………..0,00 percenta…………teda…NIČ…atď..
  Potom ďalej “pokrivenú” valorizáciu už vieme/poznáme a od 1. júla 2016 bude valorizácia začínať od 0,6 (6 centov)……neviem teda ako to bolo s dvojcifernou valorizáciou, iba žeby § 68 v zákone 328/2002 Z.z. aj v roku 2006, 2007 nebol spoločný? pre Políciu, Armádu, resp. všetky zložky spadajúce pod zákon 328/2002 Z.z.?..možno šlo o nejaké dorovnávanie niekomu, alebo fámy-“vtedajšie anomálie”, ktoré “prispeli k tomu, že sa výsluhovým dôchodkom začali venovať politici, civili,…. však ich to nehorázne zvyšovanie VD išlo roztrhnúť”..tak ako je to písané v predchádzajúcom príspevku.
  Takže s tou dvojcifernou valorizáciou to tak nebolo..neviem u koho ako, ale u mňa a mojich kolegov určite nie.Môžu si politici a kompetentní opraviť názor, až majú záujem.

 • Pekný deň prajem páni,
  len na doplnenie k príspevku p.Faltina ohľadom rokov 2006- 2008 / MO -- F. Kašický/, vtedajšie “anomálie” vo zvyšovaní VD / v roku 2006 o 10,99 %, v roku 2007 o 20,78 %/ prispeli k tomu, že sa výsluhovým dôchodkom začali venovať politici, civili,…. však ich to nehorázne zvyšovanie VD išlo roztrhnúť. Preto následne v roku 2008 zvyšovanie už len o necelé percento a išlo to ďalej dolu vodou. Toto zvyšovanie bolo kontraproduktívne a dnes zato pykáme. Takže podľa môjho názoru žiadny prínos vtedajšieho p. ministra. Pravda, vtedy sme ako VD boli radi, ale poznám z tohoto obdobia reakcie ministerstva práce SR, výsledkom čoho sú tie “bulharské konštanty” o ktorých p. Faltin hovorí./ Pozn:: každá akcia vyvoláva reakciu /
  Preto stojím za tým, čo som napísal, už sa k tomu nebudem vracať.

  Zdravím Vás páni, prajem príjemný jarný deň.
  S pozdravom J. Dodo Horváth

 • Nebol by som až taký kategorický v tvrdení, že žiadny MO pre vojakov a VD toho veľa neurobil. Keby sa terajšiemu podarilo aspoň to, čo svojho času Ferkovi Kašickému (a to bol len pplk.), bol by som spokojný. VD sa vtedy nevalorizovali o 0,06€, ale aj o 1 000 Sk, a platy vojakov tiež slušne stúpali. Existovalo dokonca aj dorovnávanie starších -podpriemerných VD a príspevkov za službu, ktoré sa za VD začali považovať- do výšky priemeru nových….
  Potom po ňom, keď bol odídený a nahradený, rôznymi nevojakmi,obchodnými manažérmi a bohvie kým ešte (kto si to má pamätať), potom už súhlasím, ide to námi dolu vodou. Valorizácia z roka na rok klesa až k súčasným hodnotám, dorovnávanie sa akosi nenápadne vytratilo,až zakapalo, zažili sme dokonca rok 2012, a po ňom “bulharské valorizačné konštanty”až dodnes.Treba len dúfať,že nový toto toho leta zahamuje a našteľuje mašinériu do riadnej koľaje. A nie len dúfať, ale hlavne upozorňovať na skutočnosti, že síce: “…jde to, ale dře to…”,avšak toho času ku záporným hodnotám. Aj prostredníctvom tohoto webu.

 • Tiež prajem pekný deň,
  som jeden z tých, čo tiež už v minulosti čo-to na web stránkach aj bývalých povypisoval.Tiež sa ma v blízkej budúcnosti bude týkať a podám si žiadosť o starobný dôchodok na základe kategórií funkcií podľa § 174 ods. (1) písm. a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 19 rokov v službe I. kategórie funkcií a ods. (2) tohoto §-fu.Nevyšlo mi podať si žiadosť o starobný dôchodok v 55 rokoch fyzického veku podľa § 21 -- chýbali mi 3 mesiace v I. kategoŕii funkcií do 20-tich rokoch v tejto kategórií..Nevadí..Mám ale šťastie, že môžem v mojom prípade požiadať aspoň na základe už uvedeného.Preto mi dovoľte pán Horváth Vám aj ostatným, ktorí starobné dôchodky na základe kategórií funkcií vysúdili a následne tiež vyrokovali ich realizáciu so Sociálnou poisťovňou, aspoň takouto formou sa veľmi pekne aj opakovane poďakovať.Mnohí nemáme takéto vlohy, danosti…Čo sa týka vypisovania, som názoru, že nie každý príspevok sa vydarí, či vydaril.Aspoň nie mne.Ale tiež poteší, až sa mnohými kolegami podarilo vypisovaním, či už na weby, prípadne na štátne inštitúcie dosiahnuť napríklad dodatočne doplnenie cestovania vlakom zadarmo pre IVD, VaVD VD, či SiVD, možnosť pokračovania v práci v súbehu dôchodkov na 63 rokov a podobne.Čo sa týka starobných dôchodkov na základe kategórií funkcií, táto problematika sa týka približne 17 000 výsluhových dôchodcov.Myslím si, že práve šírením informácií tiež prostredníctvom internetu (webov) sa mnoho z VD dozvedelo (zatiaľ požiadalo o SD cca 12 000 VD), že ako a či, koho sa tieto dôchodky týkajú, prípadne aké problémy nastávajú pri ich realizácií…Preto, čo sa týka tejto rubriky zastávam tiež takýto názor:Je lepšie zníženiu výsluhových dôchodkov predchádzať ako riešiť následok.A práve Českí kolegovia, výsluhoví dôchodcovia, ako je aj tu popísané, už riešia iba následok.Výsluhové príspevky, v našom prípade dôchodky majú zdanené…Tiež dokiaľ dôjde u nich (možno) k náprave, mnohí sa toho možno ani nedožijú.Ešte raz veľmi pekne ďakujem.

 • Dodo, nikto nepopiera Tvoj podiel na riešení problému diskriminácie, nie jeden krát tu na webe ti bolo diskutérmi vyjadrené poďakovanie, robím tak znova: za seba ďakujem Tebe a ďalším za úspešné prelomové rozsudky.
  Avšak aj Ty pochop, ak by sa o tom nepísalo verejne, tak by Tvoj úspech zostal ojedinelý a zabudnutý, o čo by sa postarala samotná Sociálna pisťovňa. Tak sa na nás nehnevaj že sme sa poučili a pochopili že mlčanie by nebolo namieste. Never tomu že ak o zdaňovaní nebudeme písať a vytrvalo aktivovať pozornosť tak nato politici zabudnú. Nie!
  Úplne sa stotožňujem s Tvojim názorom, cit.: “Posledný človek, ktorý na ministerstve obrany prispel k zlepšeniu sociálneho zabezpečenia vojakov bol p. plk. R. Martančík v 90-tych rokoch. Všetka česť!”
  Áno. Neprávom bol z MOSR neprajcami doslova “vystrnadený” pretože urobil veci v náš prospech. Ešte si pamätáme kto bol kto a p. plk. by mal byť za krivdu na ňom páchanú rehabilitovaný. Nezabúdame. A že sa p. generáli nezápájajú do ochrany práv, verme že zdanie klame, možno pracujú “v utajení” lebo ide aj o nich, alebo podporujú myšlienku: buďme ticho aby nám nezobrali. Ale ako viem, tak bývalý veliteľ VVO má menej ako je celoslovenský priemer (vlani žiadal ZV SR o finančnú pomoc).

 • Pekný deň prajem, -- tych rokoch.
  ešte na doplnenie môjho príspevku, nikdy žiadny ” minister” /modroknižkár alebo iný/ v prospech prof. vojakov a výsluhových dôchodcov nič neurobil.
  Zmeny v dôchodkovom zabezpečení sú výsledkom súdnych procesov. Ani súčasného ministra som nikdy nepočul, že by sa vyjadril v ich prospech, alebo aspoň ich podporil . Pritom bol v dôležitých funkciách. Ale dám mu tých 100 dní, a rád by som sa zmýlil. Posledný človek, ktorý na ministerstve obrany prispel k zlepšeniu sociálneho zabezpečenia vojakov bol p. plk. R. Martančík v 90-tych rokoch. Všetka česť!
  S pozdravom J. Dodo Horváth

 • Pekný deň prajem,
  nikdy som nepovedal, že máme byť ticho. Ale, niektorí z Vás vypisujete o veciach, ktoré s našimi problémami nemajú nič spoločné. Teraz robíte “machrov”, môj súdny proces so SP trval 5 rokov o priznaní SD pri rešpektovaní jednotlivých kategórií funkcií.
  Rozsudok NS SR v môj prospech bol jeden z prelomových rozsudkov o priznaní SD v 55 rokoch veku.
  Mnohí ani nevedeli, že také niečo, ako poberanie SD popri VD existuje. Aj teraz pripravujem podanie na súd vo veci uznania I. a II. ročníka VSOŠ.
  Takže nebol som ticho, ale konal som na rozdiel od iných vypisovateľov a neustále konám, možno aj v prospech iných.

  S pozdravom J.Dodo Horváth

 • Presne tak. Aj ja som toho názoru. Hlavne teraz, keď vo vedení nášho rezortu je konečne náš človek -- vojak- a nie nejaký protekčný civilita, alebo dokonca držiteľia modrých knižiek…

 • Tiež nesúhlasím s názorom že ak budeme ticho, tak si nás nikto nebude všímať a zdanenie dôchodkov nás obíde. Kdeže páni. Naopak ak budeme ticho čakať, vtedy nás to postihne ako prvých, tak je nastavená latka v dnešnej demokracii. O tom sme sa stihli presvedčiť v r. 2012! Na základe našho “kriku” sa neodvážila vláda a poslanci pokračovať v 10 alebo 19 % zdaňovaní!
  Ako píše Miro Palfi: “Osobne si skôr myslím, že nie je treba zakrývať si oči a nevidieť možné riziká, či žiť v ilúzii, že sme všetci do konca života v bezpečí a nevšímať si, čo sa okolo nás v spoločnosti deje”.

 • Dobrý deň,
  podľa mňa nejde o “propagovanie” zdaňovania výsluh na webe a som takisto presvedčený, že nevalorizácia v roku 2012 a pokrivená valorizácia v nasledujúcich rokoch “úplne stačila”.Len vláda, politici, odbory, mimovládky.. u nás sa už dávno toho chytili a mali, resp. majú to vo svojej agende.Osobne si skôr myslím, že nie je potrebné zakrývať si oči a nevidieť možné riziká, či žiť v ilúzii, že sme všetci do konca života v bezpečí.A nevšímať si, čo sa okolo nás v spoločnosti deje.Len si pripomeňme, čo sa minimálne od roku 2012 už aj na Slovensku pre výsluhových dôchodcov OFICIÁLNE či už Litvovými odbormi, politikmi, aj mimovládkami “varilo”.Zdaňovanie všetkých vyplácaných výsluhových dôchodkov o povedzme už aj o uvažovanú výšku dane napr. 19 %, tiež stabilizačný odvod 10 percent.K tomu možné zdravotné odvody z výsluhových dôchodkov.Pred-nedávne rozporuplné vyjadrenia už bývalých MPSVaR pána Richtera, že dôchodkový systém na Slovensku je do budúcnosti neudržateľný a popretie tohoto vyhlásenia štátnym tajomníkom MPSVaR pánom Burianom, že s dôchodkovým systémom na Slovensku nebude problém ďalšie desaťročia..atď.
  Tiež vyjadrenia -- príspevok z dňa 28. júna 2015 o 18:22 -- “včera v médiach bola opakovane — vo večerných zprávach TV JOJ avizovaná informácia INEKO (Inštitút pre ekonomické reformy), ktoré aj pre pre dôchodcov navrhovalo: (malo by sa to dať pozrieť v archívoch TV — kto nepozeral).Mimochodom je, alebo nie je INEKO mimovládka? a koľko je podobných?
  — 20 percentné zníženie dôchodkov
  — 5 percentné zaťaženie zdravotných odvodov
  —28 percentné zaťaženie odvodov pre zamestnancov..
  ..a množstvo ďalších vyjadrení tiež od SAV, aj rozporuplných.Ja si nemyslím, že výsluhoví dôchodcovia robia túto propagáciu zdaňovania výsluh, ale iba reagujú na už uvedené vyjadrenia aj rôznych mimovládok, či atmosféru v spoločnosti aj v okolitých štátoch (ČR).
  Ešte k nevalorizácii z roku 2012:
  http://www.zvazvojakov.sk/2015/12/rokovanie-zvazu-vojakov-sr-s-predstavitelmi-ministerstva-vnutra/ -- link prenesený z web stránky ZV SR.
  Vybral som z článku/linku: ““Predstavitelia zväzu vojakov taktiež informovali o názorovej hladine v jednotlivých sociálnych skupinách vojakov o zmenách zákona pri valorizácii, ktoré prebehli bez patričnej diskusie.”…..dalo by sa to pochopiť v zmysle, že k nevalorizácii 2012 došlo práve preto, že k nej neprebehla patričná diskusia, resp. “prebehla bez patričnej diskusie”..vlastne bolo rozhodnuté “od stola”.Tentokrát diskusie bežali (od r.2012) a bežia ku všetkým problémom, tak sa snáď kompetentní nebudú vyhovárať aspoň na to, že problémy neboli diskutované.
  Pekný deň prajem všetkým.

 • Pekný večer,
  prosím Vás prestaňte zdaňovanie výsluh ” propagovať ” na webbe, lebo sa toho chytia vláda a politici aj u nás !!
  Nestačila nevalorizácia!?
  S pozdravom
  J.Dodo Horváth

 • Ospravedlňujem sa všetkým kolegom a kolegyniam aj ostatným čitateľom webu za príspevok.Len aspoň pre mňa (verím, že nie iba pre mňa) je téma invalidných dôchodkov ID, IVD, VaVdVD, či SiVD -- citlivou záležitosťou.Preto som aj doplnil príspevok: 13. marca 2016 v 9:14 “Až je to tak, (aj vo všeobecnosti) to teda aktérov uvedeného zdanenia nectí”.Budem iba rád, až sa mýlim.Ešte raz sa všetkým ospravedlňujem.Ďakujem.

 • Už iba krátko: k “Zápisu petičního výnoru PS k výsluhám včetně textu petice” -- nedočítal som sa v ňom o invalidných výsluhových príspevkoch (dôchodkoch) v ČR, VaVdVD, SiVD (možno mi uniklo).Pri predpoklade že aj v ČR sú IVD ako na Slovensku, reálny výsledok je tiež..takýto počin zdanenia invalidného výsluhového príspevku, resp. dôchodku, VaVdVD, SiVD je smutný a nedôstojný.Až je to tak, to teda aktérov uvedeného zdanenia nectí.

 • Prosím prispievateľov aby ste sem neprenášali názory blogerov z iných webov. Zavesiť tu názory všetkých blogerov je nad naše sily a preto zbytok, píšúci v prospech inej politickej strany sa môže cítiť ukrivdený.
  Píšte prosím svoje názory.
  Ďakujem.
  Webmajster.

 • Odporúčam si pozrieť naživo trištvrtehodinový záznam z tohto rokovania na yutube. Koloval asi pred 2 mesiacmi.
  Zástupkyňa MO ČR sa tvárila udivene, že sa výsluhové príspevky zdaňujú s tým, že oni s tým nesúhlasili aj predtým. To isté tvrdil zástupca MV ČR. Jediný, ktorý obhajoval zdaňovanie aj keď s neznalosťou veci bol predstaviteľ MF ČR. Vcelku to vyznelo tak, že nikto za to nemôže a asi zdaňovanie navrhli a schválili neznáme osoby (marťania a Kalousek). Tak isto by to vyzeralo aj u nás ak by sa hľadali zodpovedné osoby, ktoré prijímali v minulosti paškvily v sociálnej oblasti a úradníci by tvrdili ja nič ja muzikant.

 • Dá sa priatelia očakávať podobná situácia aj na Slovensku. Z neďalekej minulostí vieme, ktorí akční poslanci, resp.poslankyne sa pokušali a pokúšajú neustále vrtať vo výsluhových dôchodkoch. No našťastie jeden z nich so svojou stranou ostal konečne pred bránami parlamentu, ale žiaľ takých, ktorým to stále neda spávať, žiaľ je tam ešte stále dosť v čele s poslankyňou Jurinovou, ktorá stále úpravu dôchodkov považuje za jeden z hlavných bodov jej programu. Takže páni, ktorí volite tých “správnych ” ľudí a strany, zamyslite sa, aby sme o pár mesiacov nesplakali nad vydělkem.

 • Upútalo ma Ministerstvo financií Českej republiky, ktorého úradníci sa pozerajú na ľudí ako na matematické ČÍSLA, bez ohľadu na OSUDY ľudí, bez ohľadu na platné právo, ústavnosť..vidím tu paralelu so Slovenským ministerstvom financií, kde pri nevalorizácii výsluhových dôchodkov v roku 2012 “Výbor pre financie a rozpočet 13.6.2012 v úplnej tichosti prepašoval do práve prerokovávanej novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení aj skrytú novelu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, podľa nám odobrali už zákonom priznané navýšenie dôchodkov, ktoré malo byť zrealizované od 1.7.2012 o 3,05 % (podľa výpočtu štatistického úradu za rok 2011)”.Na tomto príklade vidieť, ako si úradníci ministerstiev (iba financií?), poslanci parlamentov, či už z neznalosti zákonov, práva, rokovacích poriadkov a ústavy zamieňajú svoje kompetencie či už úmyselne, alebo aj neúmyselne..a dávajú najavo svoju ĽUBOVôĽU tiež prílepkami k zákonom.V linku: “Poslanecká snemovňa 2016 – prejednala „Petíciu za zrušenie zdanenia výsluh ozbrojených a bezpečnostných zborov“ ma tiež zaujalo na konci materiálu:
  ” Výsluha je majetkové právo a nárok na výsluhový príspevok podľa príslušného zákona vznikol ku dňu skončenia služobného pomeru.Každý príslušník ozbrojených síl a bezpečnostných zborov legitímne očakáva, že mu jeho vzniknutý nárok nebude zo strany štátu podľa ĽUBOVôLE KRÁTENÝ”..
  Viac v linku.. v tomto duchu sú písané tiež príspevky v rubrike 3. výročie nevalorizácie aj na tomto webe.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: