Vyberte stranu

Pietny akt

položenie vencov k Pamätníku

Milana Rastislava Štefánika

v Bratislave

v stredu, 4. mája 2016 o 19.00 hod.

pri príležitosti 97. výročia tragickej smrti

R. Štefánika

 

– – – – – – – – – – –

Pozvánka

na pietny akt pri príležitosti

71. výročia
Dňa víťazstva nad fašizmom 

9.mája 2016 (pondelok) o 15.00 h

pri pamätníku na Slavíne v Bratislave

Program:

14.45     Príchod účastníkov, zaradenie delegácií za vence

15.00     Začiatok pietneho aktu kladenia vencov

  • hymna Ruskej federácie a Slovenskej republiky
  • báseň
  • privítanie prítomných hostí
  • príhovory hostí
  • hymnická pieseň

16.30     Skončenie spomienkového a pietneho aktu

Informácie k priebehu pietneho aktu:
–  tiché kladenie vencov bude prebiehať od 14.00 h do 14.45 h
–  pristavený autobus na Nám. SNP  o 14:00 hod.

———–

POZVÁNKA

na 24. ročník Pochodu na Malý Slavín

image001

Oblastný výbor SZPB Bratislava
a
Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku

 Vás pozývajú na 24. ročník

POCHODU NA MALÝ SLAVÍN
k pomníku sovietskych vojakov padlých pri oslobodzovaní Bratislavy

14. mája 2016 (sobota)

Pešia túra: zraz o 9.00 pri amfiteátri v Knižkovej doline v Rači

Pre menej výkonných: odchody autobusov o 9.30 a 10.00 od OD TERNO (bývalá Jednota) na Peknej ceste v Krasňanoch

PROGRAM od 11.00 do 14.00

11.00 – Položenie kvetov k pamätníku, príhovory,
vystúpenie sólistu Opery SND Ivana Ožváta

11.30 – recitál vedca, básnika a speváka Alexandra M. Gorodinského,
súčasne športové súťaže pre deti

12.15 – Posedenie pri vatre, občerstvenie

Odchod autobusov späť o 14.00 a 14.30

  – – – – – – – – – – – –

Pri príležitosti spomienkového stretnutia k 71. výročiu oslobodenia Slovenska Sovietskou armádou, ktoré sa bude konať dňa 14.mája 2016 na Malom Slavíne, organizuje občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

nultý ročník pochodu Slavín – Malý Slavín.
Pochodu sa zúčastňujú aj členovia oživovatelia 2. jazdeckého pluku Sibírsky československých légií v historických uniformách v sedlách 6 koní.

Turistický pochod
SLAVÍN – MALÝ SLAVÍN
14. mája 2016

 

08,00 hod – stretnutie na vstupnom schodisku pamätníka na Slavíne.
08,10 hod – položenie kytice
08,15 hod – odchod po trase:

Trasa:
Slavín (červená značka až po Pekná cesta – Spariská – U slivu – Malý Slavín) ul. Novosvetská – Horský park – horáreň – ul. Bohúňová – ul. Dubová – kolmo prechod cez ul. Brniansku, žel. trať a ul. Limbovú – ul. Opavská.

Podľa zloženia, výkonnosti a rozhodnutia účastníkov sa skupina môže rozdeliť:

.
Náročnejšia trasa:
Opavská – Kamzík – „somárska lúka“ ( možnosť krátkeho občerstvenia)

Nenáročná trasa:
Opavská – Partizánska lúka – Železná studnička – Snežienka – „somárska lúka“ ( možnosť krátkeho občerstvenia)

Po krátkom občerstvení spoločne trasa: „somárska lúka“ – Tri duby – Pekná cesta (Spariská) – U Slivu – Malý Slavín

Celková dĺžka asi 12 km, prevýšenie 300 m, doba pochodu asi 3 hodiny.

Predpokladaný príchod o 11,00 hod – položenie kytice k pomníku.
Odchod z Malého Slavína podľa vlastného rozhodnutia:

Malý Slavín (žltá) – Pánova lúka – Zbojníčka (zelená) – Rača MHD
Dĺžka asi 5 km (1hodina 10 min.)
alebo
Malý Slavín – Pekná cesta (Spariská) – Krasňany, zástavka MHD Pekná cesta.
Dĺžka asi 5 km (1hodina)

 

—————-