Vyberte stranu

Z obsahu Spravodaja č.1/2016

– Programové zameranie združenia
– Prečo názov VOJENSKÝ VETERÁN
– Chronológia vytvorenia o.z.
– Uznesenie z VZ
– Správa o hospodárení
– Rokovania rady združenia
– Červené maky v Bratislave
– Prijatie náčelníkom GŠ OS SR
– VVBA rokoval s VK prezidenta
– Prijatie veliteľom posádky Bratislava
– Plán činnosti na 2016
– Jubilanti združenia v roku 2016
– Poďakovanie za príspevky
– Kontakty na VÚSZ

Viac najdete tu:

Spravodaj 01 2016 .pdf

Spravodaj 01 2016 . docx

Fotogaleria z 3. VZ . pdf