Vyberte stranu

29. mája si pripomíname Medzinárodný deň mierových síl OSN

Slovensko a OSN

……Medzinárodné spoločenstvo si 29. mája každoročne pripomína deň príslušníkov mierových misií OSN, vrátane vojakov, policajtov, ako aj civilných expertov. V súčasnosti pôsobí v mierových misiách pod modrou vlajkou viac ako 105 000 príslušníkov mierových síl. Patria medzi nich dlhodobo aj slovenskí vojaci a policajti. V súčasnosti má Slovensko svojich vojakov a policajtov v troch mierových misiách OSN, a to na Golanských výšinách v Sýrii (UNTSO), na Cypre (UNFICYP) a na Haiti (MINUSTAH).

……V tento deň si zároveň pripomíname aj pamiatku tých, ktorí pri výkone služby v mierových misiách OSN podstúpili tú najvyššiu obetu a položili v nich svoj život. Všetkým vojakom, policajtom a civilným zamestnancom v mierových misiách OSN patrí naša úcta a vďaka za ich nasadenie, odhodlanie, profesionalitu a odvahu.

……Medzinárodný deň príslušníkov mierových misií si pripomíname od roku 2003. Predchádzalo tomu prijatie rezolúcie Valného zhromaždenia OSN z decembra 2002, ktorou bol 29. máj ustanovený za Medzinárodný deň mierových síl OSN.

……Aktívna účasť Ozbrojených síl SR v operáciách a misiách medzinárodného krízového manažmentu patrí od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ako aj ozbrojených síl, medzi jednoznačné priority našej zahranično-bezpečnostnej politiky. Je totiž prejavom záujmu našej krajiny o zachovanie a rozširovanie mieru a bezpečnosti aj v globálnom rozmere. Úsilie o pomoc pri riešení krízových situácií za našimi hraniciami, prispieva v konečnom dôsledku aj k zvyšovaniu bezpečnosti každého občana našej krajiny. A naši bývalí kolegovia – vojaci, ktorí slúžili v misiách OSN, no domov sa už nevrátili, si rozhodne zaslúžia našu spomienku,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.

.