Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Vážení spolubojovníci, vojenský veteráni.

Čas je neúprosný a nezastaví sa, naší druhovia v zbrani nás postupne opúšťajú a čaká to raz aj nás.

Aby sme sa na chvíľu zastavili a zamysleli nad zosnulými kolegami o ktorých sme možno ani nevedeli že už nie sú medzi nami,  po odstranení prekážok pre zverejňovanie, dnes 8. februára 2018 znovu uverejňujem zoznamy za obdobie rokov 2010 – 2017.

 

 

Download (DOCX, 255KB)

 

 

. . . . . . .

……….PS: PS:  Oznam ktorý je pod týmto odstavcom, som uverejnil na tomto webe dňa 24.1.2017, podarilo sa po roku dosiahnuť zmenu, ponechávam oznam ako aj príspevky pod ním, ako výstrahu pre roky budúce, dúfajúc že burcovať verejnú mienku už nebude potrebné :

 

Dňa 24. januára 2017 sme na požiadanie úradu odstránili zoznamy mŕtvych kolegov za roky 2010 až 2016.

Nie, vymazanie zoznamu nebolo na základe žiadosti pozostalých, takáto žiadosť ani upozornenie že prezradenie osobných údajov by niekomu vadilo, taká sa po celých 7 rokov nevyskytla. Naopak pozostalí boli radi ak sa uverejnilo že ich rodinný príslušník odišiel a slušní kolegovia si na neho spomenúli. Nakoniec svedčia o tom priložené komentáre, kde sa ďakuje že sa o tom kolegovia dozvedeli z našich stránok.

Vymazanie je tu z dôvodu byrokracie a závisti žijúcich neprajníkov, ktorí budú radi, až ich čas príde, aby sa o ich smrti nikto ani nedozvedel že viedli mrcha život. Vieme kto v tom má prsty a kto za tým všetkým je a kto je zatým  ze sa aj hlúpe zákony a nariadenia na Slovensku dodržiavať musia! Nie je to VÚSZ, ale rôzni závistliví  “spolupracovníci” ktorí sa oto vždy postarajú.

Ktože nám to chce dokázať že spolupatričnosť sa na Slovensku nenosí?
Jednoducho je to závisť, že niekto môže byť  po smrti spomenutý.

Ing. Bada – Webmajster

18 Komentárov na OPUSTILI NÁS 2010-2017:

 • Dobrý deň.

  Ako tak čítam, niekto premúdry rozhodol. Lenže zabudol na tých, ktorí si spomínajú na bývalých nadriadených, na kolegov, na známych. Robím tak často, pretože som strávila na útvaroch času možno viac, ako ten, čo tak nezmyselne rozhodol.Áno, bola so LEN civil, ale stretala som ľudí od Malaciek po Prešov, či Michalovce. A ako sami viete, chalani sa menili každú chvíľku. Takže postupným čítaním smutného zoznamu som zistila, že je tam uvedených 23 !!! mien. A to zrejme nie sú všetci, ktorých som poznala osobne, je tam pán BESTRO, ktorý pracoval v Topoľčanoch, bývalý sused Repasky, manžel bývalej kolegyni Grmanovej, Miro Muška, pracovník podriadeného útvaru v Prešove, pán TOKOLY, manžel bývalej kolegyni z Trnavy, Roštár, spolupracovník pána Bestra , pán Nébus, bývalý veliteľ podriadeného útvaru v Brezne, pán Jaro Beňo, Martin Gežo, technik VÚ9149. Pán Ivan, bývalý NŠ na VÚ9149.. mám pokračovať?…. niektorí odišli nedávno..medzinimi aj plk. Vinár, pplk. Straka, bývalý veliteľ VÚ 4444, neskôr VÚ8326, ktorého manželka i deti nemajú nič proti uverejneniu oznamu, jednoducho vedia, že ten, kto si vychádzal s ľudmi poriadne, nemá sa za čo hanbiť a teda, že si na nich nielen kolegovia, ale aj známi spomenú. Je smutné, že blbec sa rozhodne a ostatní, ktorí s tým problém nemajú sa musia prispôsobiť. A verte, či nie, mnohí si na tých čo odišli spomenú, nielen ja, ale aj tí kolegovci, ktorí sú na tomto svete a s tými, ktorí odišli mali ozaj dobrý vzťah.

 • Ďakujem za uverejnenie zoznamu zosnulých 2010 -- 2015.
  Našiel som tam kamaráta medzi zosnulými r.2012 !!! Dúfal som že sa iba odmlčal.
  Nech odpočíva v pokoji.
  Vilo.
  Pozrel som aj
  https://www.bezpzlozky.eu/2017/01/opustili-nas-v-roku-2016/ a tiež
  https://www.bezpzlozky.eu/2018/01/v-roku-2017-nas-opustili/

 • Vážení kolegovia prajem Vám do roka 2018 najmä pevné zdravie. Taktiež sa chcem pridať k tým, čo sa zasadzujú o obnovenie rubriky Opustili nás. Verím, že najmä Vojenský veterán Bratislava sa o to zasadí, mal by i ZVSR, veď v minulom období sa mu to darilo úspešne realizovať. V uverejnených príspevkoch všetci hovoríme ako to všade funguje, len u vojenských vyslúžilcoch to zatiaľ nejde. Už z vyjadrenia pána Badu cítiť nádej, že sa niečo pozitívne javí. Verím, že sa to i podarí, že svetlo už svieti na konci tunela. Ja vlastním posledný uverejnený zoznam za rok 2016.

 • Priatelia,
  v novom roku 2018 Vám prajem veľa radosti zo života, veľa životného elánu a k tomu pevné zdravie.
  Ďakujem všetkým priaznivcom týchto webových stránok za podnety a príspevky v priebehu roku, verím že zachováte svoju priazeň aj v roku nastávajúcom, lebo bez Vašich podnetov sa nič nepohne.
  Spomínam pri tejto príležitosti na našich kolegov, ktorí, možno o tom ani netušíme, už nie sú medzi nami a ktorých zoznam za rok 2017 sme zatial aj cez ubezpečenie riaditeľa VUSZ nedostali.
  Venujte im aj Vy prosím tichú spomienku.
  Webmajster

 • Dobrý deň.
  S poľutovaním čítam tieto riadky, pretože nie je nič ľudskejšieho a humánnejšieho, ako spomenúť si na bývalého kolegu, priateľa, nadriadeného či podriadeného o ktorom ste sa dozvedel z týchto stránok. Neviem kto a prečo takýto spôsob pripomienky môže sabotovať alebo mu môže vadiť. A tiež mi nie je dostatočne známe ktoré nariadenie alebo zákon toto môžu zakázať. Veď je to absolútna hlúposť.
  Ak si zoberiete stránky ktorejkoľvek obce, mesta, poprípade virtuálneho cintorína, tak tam nájdete napísané : ” Tento portál slúži nielen občanom obce, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape cintorína, prezrieť si fotografie náhrobkov. K dispozícii sú údaje o dátumoch narodení, úmrtí a pochovaní zomrelých, údaje o ich menách a priezviskách, prípadne o platbách a uzavretých zmluvách”.
  Takže ako to je. Na stránkach obcí, miest, či virtuálnych cintorínov je možné zverejňovať zoznamy aj dáta zomrelých, ale na našich stránkach nie? To je čo za nezmysel? Osobne si myslím a dokonca som presvedčený, že ak sa raz zverejní úmrtie osoby v akejkoľvek verejnej inštitúcii, ktorá má za povinnosť viesť evidenciu osôb, tak potom ďalšie prebratie tohoto zverejnenia a jeho umiestnenie na stránky organizácie, ktorej bol dlhoročným členom, nemôže byť žiadnym spôsobom porušením ochrany osobných údajov, nakoľko tento údaj už bol zverejnený dávno predtým než sa tu objavil. Alebo sa mýlim?

 • Je možné v případě tohoto hloupého zákazu zaslat seznam alespoň na soukromý e-mail?
  Nesplní to sice původní účel, navíc nebude kvalitně a obecně všemi pamětníky aktualizován,
  ale přesto bych jej rád viděl … (byl jsem v učilišti, když se ještě jmenovalo “Spojovacie učilište Podjavorinských partizánov” … děkuji za info, Forejt, Chomutov 🙂

 • Aj takýto zákaz je iba o našej prízemnosti až hlupote.

  --
  plk.v.v. Ing. Bohdan Fedorčík napísal: 14. marca 2017 v 8:44
  Tak, ako to bolo už komentované, uvedená problematika je riešená zákonom č. 122/2013 Z.z. , občianskym zákonníkom ( 40/1994 Zb.), ale i trestným zákonom ( 300/2005 Z.z.).Všetky sa odvolávajú na možnosť poskytnutia osobných údajov len ” so súhlasom dotknutej osoby” a v prípade nežijúcich to dáva
  blízka osoba. Podľa §4 zákona č.122/2013 Z.z. — “Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby… a to na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú….sociálnu identitu”. Problematika zomrelých bude riešená v novele citovaného zákona (od r.2018), podľa ktorej sa zákon nebude uplatňovať na osobné údaje zosnulých.
  Záver : v súčasnosti , určite by sa neporušil zákon, ak sa budú uverejňovať len údaje v rozsahu meno a priezvisko ( resp. aj hodnosť), pretože tým nie je jednoznačne charakterizovaná osoba. V prípade represií zo strany úradu pre ochranu osobných údajov sa dá brániť.
  --

  Dušan Mikeska napísal: 13. marca 2017 v 21:56
  Nechápem prečo by mi malo vadiť zverejnenie mojich údajov po mojej smrti. Nikomu by to nemohlo uškodiť, naopak, mohli by si na mňa spomenúť tí, ktorí ma poznali a prežili. Bohužiaľ s nelogičnosťami a tvrdím, že i hlúposťami som sa stretol behom svojho vyše 72 ročného pobytu na tejto zemi stretol už veľa krát.
  --

  Milan Kalač napísal: 10. februára 2017 v 11:20
  Všade v odpovediach odborných kruhov ako je aj Úrad pre ochranu osobných údajov, sa píše o
  predchádzajúcom súhlase dotknutých osôb so zverejňovaním takýchto osobných údajov.
  Kto je dotknutá osoba? Nikde nie je uvádzaný “pozostalý” a pod.
  Dotknutá osoba umrela, nema možnosť vyjadriť svoj názor. Ktorý z príbuzných je teda “ďalšia dotknutá osoba”?
  Vlani umrel technik — prap. Végh Štefan, po amputácii oboch nôh, nepohyblivý, opustený, umrel v mestskom zariadení kde nemal nikoho z vojenského prostredia s ktorým by sa porozprával. Kto by mal dať “súhlas” s uverejnením jeho nacionálií? Prepáčte, náhodou sme sa o tom dozvedeli, inak ako sa hovorí “ani pes by po ňom neštekol..”. Kto je “dotknutá osoba” ak nie samotný mŕtvy. Ako ale ten môže dopredu vedieť kedy zomrie aby nám dal súhlas? Mnohí z nás už ani príbuzných dávno nemajú, umierame rozmiestnení po civilných starobincoch a iných kotercoch Slovenskej republiky. A ešte ani bývalí kolegovia sa nesmú dozvedieť že už sme “tam”.
  Celé je toto choré (alebo celá spoločnosť je chorá?), aby dotknutí, mŕtvi, dávali súhlas so zverejnením svojich osobných údajov? Lebo oni sú podľa zákona tie fyzické osoby ako sa píše v odbornom vyhlásení OUOU: “V zmysle zákona č. 154/1994 Zb. o matrikách sa údaje o narodení a úmrtí zapisujú do matriky, ktorá je štátnou evidenciou o osobnom stave fyzických osôb.”

  Boh nech nás ochraňuje, úrady tu nie sú pre ľudí.
  .
  --

  Jozef Kotulič napísal: 10. februára 2017 v 9:00
  Kolegovia, dovoľte prosím na tému zoznamov najprv citáciu z platných zákonov:
  OBČIANSKY ZÁKONNÍK č. 40 z 26. februára 1964
  § 7 ods. (1) Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé.
  ods. (2) Smrťou táto spôsobilosť zanikne.
  ZÁKON č. 122 z 30. apríla 2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  § 1 Tento zákon upravuje ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov.
  Takže ja si myslím, že je nad Slnko jasnejšie, že zákon o ochrane osobných údajov môže ochraňovať iba osobné údaje fyzických osôb, ktoré žijú. Naši zosnulí kolegovia k takým, už žiaľ nepatria a tak im nikto už ani nemôže neoprávnene zasahovať do ich súkromného života. Jednoducho preto, že podľa zákona už nie sú fyzické osoby.
  --

  Ján Sapáček napísal: 9. februára 2017 v 14:47
  Ešte raz sa chcem vyjadriť k nezverejňovaniu mien, zoznamov našich už zosnulých kolegov, čo bola jediná možnosť, kde sme sa mohli dozvedieť, kto z nás už ukončil životnú púť na zemi. Dnes som otvoril stránku Ústavu pamäti národa a ” s hrôzou ” som zistil, že sú tam uverejnené mená a dátumy narodenia ešte žijúcich aj mŕtvych bývalých príslušníkov ministerstva vnútra i vojakov ktorí pôsobili v bývalých bezpečnostných štruktúrach. Aj pre našich kolegov s právnickým vzdelaním, ako to je teda s ochranou osobných údajov v tomto štáte? Pre mŕtvych to platí a pre žijúcich nie? Pokúsi sa niekto dať odpoveď a zabojovať za zoznamy?

  --

  Štefan Murcko napísal: 6. februára 2017 v 5:44
  K zverejňovaniu zoznamu už som sa dávnejšie vyjadril.Patrí mu dôstojné miesto aj na našich stránkach, lebo je to čin kultúrny a vysoko etický. Ako inšpiráciu a možno aj radu ako nato: pohrebná služba Rekviem Košice na svojej kvalitne spracovanej web stránke verejne informuje nielen o konaní pohrebov, ale má spracovaný aj Zoznam pochovaných …. kde je uvedené Priezvisko, Meno, Titul,Rok nar., Rok úm.,Parc.č. Dokonca parcela pochovaného je vo väčšine prípadov fotograficky znázornená ……… Pozri na http://www.rekviem.sk/zoznamk.html
  Všetka česť a úcta ich službám.

  --

  Ján Sapáček napísal: 2. februára 2017 v 15:56
  Pripájam sa k názoru p. Šamaja, ja verím, že v rámci zákona sa určite dá nájsť spôsob zverejňovania týchto zoznamov. Je to jediný spôsob ako sa môžeme dozvedieť, kto z našich kolegov už nie je medzi nami. Preto chcem požiadať Vás, ktorí ste sa tejto téme venovali, viete čo sa v tom dá urobiť, aby ste v tom pokračovali. Určite je to v záujme nás, výsluhových dôchodcov.
  .
  --

  Jožo Šamaj napísal: 2. februára 2017 v 14:32
  JUDr. Marián ĎURINA napísal: 26. januára 2017 v 14:19
  toto je reakcia na článok, nie na JUDr. Ďurinu….

  — týmto dávam súhlas Webmasterom s uverejnením všetkých mojich údajov (dátum narodenia, hodnosť, bydlisko, dátum úmrtia a aj dátum pohrebu) v prípade mojej smrti…. ,

  PS: Asi by sme sa mali zamyslieť nad vytvorením samostatnej sekcie MOSR, kde by tieto “povolenia” mohli byť archivované.. 🙂
  --

  Miroslav Želinský napísal: 2. februára 2017 v 10:33
  Zaráža ma to tak isto, pretože denno denne sú v mestach na obecných oznamovacích miestach pohrebných služieb vyvesované parte na ktorých je dátum narodenia, dátum úmrtia, vek a samozrejme meno a priezvisko a nikomu to nevadí a dokonca regionálne noviny súhrnne za týždeň uverejňujú už spomínané údaje zomrelých z celého okresu. Mne osobne táto rubrika veľmi chýba, mám veľa priateľov a takto som sa uistil a bol rád že ešte žijú..
  --

  Tibor Fülöp napísal: 26. januára 2017 v 19:54
  Pekný večer prajem.
  Mám zmiešané pocity pri čítaní komentárov ako aj z celého tohto “problému”. Za svoju osobu napíšem len toľkoto. Nechystám sa zomrieť ale pri mojom úmrtí si prajem aby na tomto webe bolo zverejnené moje meno, titul, hodnosť aj s dátumom narodenia a umrtia. Toľko k tomuto problému.

  .
  --

  JUDr. Marián ĎURINA napísal: 26. januára 2017 v 14:19
  Vážení priatelia,

  aj mňa zaujal argument o ochrane osobných údajov. Je to citlivá záležitosť, preto som rozhodol napísať otázku a adresovať ju na Úrad pre ochranu osobných údajov. Tu je odpoveď.

  V zmysle zákona č. 154/1994 Zb. o matrikách sa údaje o narodení a úmrtí zapisujú do matriky, ktorá je štátnou evidenciou o osobnom stave fyzických osôb. V zmysle tohto zákona matriku vedie obec resp. príslušné mestské časti, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto zákonu. Pokiaľ si iný subjekt odlišný od tu uvedených zriadi tzv. matriku potrebuje pre spracúvanie v nej uvedených údajov disponovať primeraným právnym základom v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“). V uvedenom prípade však úradu nie je známy žiadny osobitný zákon, ktorý by umožňoval inému subjektu viesť takúto formu evidencie, preto sa domnievame, že pre takúto spracovateľskú operáciu je nevyhnutné disponovať súhlasom dotknutej osoby v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z.

  Nakoľko sa spracúvaním osobných údajov podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. rozumie okrem iného aj zverejňovanie osobných údajov, malo občianske združenie disponovať tiež predchádzajúcim súhlasom dotknutých osôb so zverejňovaním takýchto osobných údajov. Pokiaľ tento súhlas nemajú a nemajú na zverejňovanie iný právny základ (napr. osobitný zákon), nemali by osobné údaje svojich členov zverejňovať.

  Vyššie uvedená informácia nie je právne záväzná, zohľadňuje iba poskytnuté fakty vyplývajúce z uvedených okolností skutkového a právneho stavu. Závery tejto poskytnutej informácie majú iba odporúčací charakter a nemôžu byť preto zovšeobecňované pre iné, zdanlivo podobné prípady.

  S pozdravom a prianím príjemného dňa

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  odbor právnych služieb a medzinárodných vzťahov
  Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27

  S pozdravom

  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. M. ĎURINA, generálny sekretár
  --

  Štefan Chvíla napísal: 25. januára 2017 v 17:35
  Rozladilo ma to,že zoznam musel byť stiahnutý zo stránky. Má to však háčik v tom,že na cintorínoch ak má zomrelý pomník sú údaje so súhlasom pozostalých,no tu zrejme súhlas nebol.Ale právne to neobstojí, ako nižšie píše pán Petrík, na pomníkoch zabitých v 1., 2. SV, v povstaní sú mená aj s dátumom a miestom narodenia, tam sa niekto pýtal príbuzných? Absurdné! No na záver mojej pripomienky len to,že zákon o ochrane osobných údajov tu síce máme,platný je, ale v skutočnosti sa veci maj úplne inak.Niekedy sa nestačím diviť,že niektoré inštitúcie vedia nielen moje RČ,ale aj číslo /preháňam/ponožiek.Komu teda uverejnené mená prekážali? Neviem,ale akosi z toho cítim chlad vzťahov ktorý tiahne od ZVSR.
  --

  Milan Kalač napísal: 25. januára 2017 v 10:08
  Ďakujem p. Dubeňovi (Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 24. januára 2017 v 21:09) za odpoveď ohľadne účtu advokát, aj ja som názoru že si ten účet musíme postrážiť, inak skončí ako to osobné vozidlo ZVSR pred 15-20 rokmi..
  Ale k ZOZNAMU: Som (bol som) členom Zväzu vojakov ktorý je riadený z Trenčína, za tie roky trochu do toho začínam vidieť o čom je toto neuverejňovanie Zoznamu zosnulých a komu to vadí. Nové vedenie v čele s p. Švecom malo veľký záujem odstaviť internet zvazu vojakov aby sme my radoví členovia nenadväzovali vzájomne kontakty a nemali prehľad o postupe v sociálnej oblasti. Pri rozbíjaní vzmáhajúceho sa zvazu po 8. sneme išiel šéf tak ďaleko že v roku 2015 neuverejnil zoznam zosnulých na svojom likvidovanom internete. Členovia sme prejavili nespokojnosť a šéf neuverejnenie vysvetľoval rôznymi vytáčkami a výhovorkami na VUSZ. Pritom úrad dohliadajúci na ochranu osobných údajov je priamo v Trenčíne, kam má veľmi blízko aj šéf zvazu. Následne zoznam uverejnil tento web bezpečnostné zložky a to myslím bola voda na mlyn Švecovcom aby sa zaútočilo. Kedže toho roku sa konajú VČS klubov zvazu pred 9. snemom bolo potrebné utvrdiť svojich členov vtom že je nemožné zasahovať do práv mŕtvych a nemôže sa uverejňovať ich zoznam. Šéfko dokázal cez svoj „úrad zvazu“ a „úrad ochrany“ v Trenčíne zasiahnuť. Nikto iný na neuverejňovaní ZOZNAMU ZOSNULÝCH KOLEGOV nemohol mať záujem. Kolegovia, na VČS Vám bude šéf mútiť hlavy, takáto je moja pravda. Spojte sa a nedajte si motať hlavy.
  Milan.
  --

  Jozef Krajčír napísal: 25. januára 2017 v 8:58
  Pán Bada, práve som sa dostal na našu stránku. Je mi veľmi ľúto, že sa výmaz musel uskutočniť a že ste mali určite vážne dôvody k tomuto kroku. Posielam do vetra otázku, nestačí, že po medializovaných “povýšeniach” a vystúpení MO SR pred národom si pripadám ako somár? Ale, keď nemáme právo ani vedieť, kto už nie je medzi nami, tak potom nech zrušia cintoríny, všetky parte, ale aj fotky novorodencov spolu s mamičkami a ich menami v regionálnych tlačovinách, ap. Skutočne sa blíži doba, že budeme očipovaní ako teraz psíky a mačky a bude vedieť o nás len Veľký brat? Som rád, že som Vás aspoň takto spoznal. Verím, že zdravý rozum ešte nezomrel. Nechcel som tieto veci písať na web stránku ale považujem to za vhodné.
  Želám všetko dobré. S pozdravom.
  --

  Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 24. januára 2017 v 21:09
  Pre Karol T.

  O použití účtu advokát (vedenom na zvláštnom účte) bola podaná informácia o stave a pohyboch všetkým predsedom klubov ZV SR myslím na Zväzovej rade ZV SR. Čo sa týka poznámky o rozkulačení účtu Prezídiom ZV SR myslím si, že to nedovoľujú Stanovy ZV SR a ani účel na ktorý sú prostriedky určené. V minulosti pred 3 a 2 rokmi som o tom niekoľkokrát písal na webovej stránke zvazvojakov.sk. Ak Vám ani táto informácia nestačí, tak môžem doplniť, že z účtu Advokát mi bol refundovaný poplatok pre OS Bratislava I vo výške 96 Euro v roku 2015 a poplatok pre OS Bratislava I vo výške 96 Euro v roku 2016 (po odvolaní na KS Bratislava). Bol som jediný z členov ZVSR za Klub Bratislava, ktorý sa odhodlal v mene nás všetkých žalovať štátne orgány za ich postup pri nevalorizácii. Neľutujem to, aj keď mi následne bol zistený podľa VÚSZ (a MO SR) preplatok a znížený poberaný výsluhový dôchodok a sám vediem ďalší súdny spor v tejto veci (zastupuje ma AK JUDr.Július Jánošík).
  To, že súdy SR budú riešiť nevalorizáciu niekoľko rokov a že tu sú žaloby, odvolania, znovu žaloby a že existuje celá sústava súdov SR (OS, KS, NS SR a ÚS) a ešte ESĽP je normálnym postupom v konaní. Samozrejme, že to bude aj niečo stáť a na to sú určené prostriedky,ktoré zaslali všetci výsluhoví dôchodcovia nielen členovia ZV SR.

  --

  Karol T. napísal: 24. januára 2017 v 17:22
  Mam vazne podozrenie ze ide o cielenu aktivitu ako rozbit spolcovanie VD a SD.
  V dnesnej dobe o vsetkom rozhoduju peniaze, ak ich ma ZV SR malo na svoju cinnost moze im ist o fin. prostriedky nami dodane a vyzbierane na ucet ADVOKAT ktore boli dane do spravovania ZV SR v Trencine.
  Je to dost vysoka ciastka aby bola po rozbiti spolku ZVSR zaujimava ak ju uz nerozkulacilo prezidium.
  Bolo by spravne ak by sa objavil vypis z uctu advokat tu na webe pre vsekych ktori sme prispeli.
  Ziadajme si to vsetci kto si mysli to co ja pretoze inak sa stav na ucte nedozvieme.
  Karol Takacs

  --

  Pavol Bada napísal: 24. januára 2017 v 16:48
  Môj predchádzajúci komentár Pavol Bada napísal: 19. januára 2017 v 1:00 už neplatí.

  Z dôvodu “ochrany osobných údajov” u zomrelých musel som ZOZNAM odstrániť.
  24.01.2017
  Webmajster
  --

  Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 18. januára 2017 v 17:23
  Uvedenú problematiku má v kompetencii Úrad na ochranu osobných údajov.
  Pred vyše rokom som sa mailom obrátil na tento úrad, pretože VÚSZ s odkazom na zákon o ochrane osobných údajov neposkytol Sociálnej komisii ZV SR tieto údaje. ÚOOÚ mi oznámil telefonicky, že to nie je možné poskytnúť. Preto sme na rokovaní s vedením VÚSZ požiadali, aby pri novo zomretých poberateľov dávok pozostalí na tlačive dali aj súhlas na zverejnenie osobných údajov. Nakoľko sme mali vysvetlenie ÚOOÚ, tak Sociálna komisia ZVSR upustila od vyžadovania zoznamu zomretých od VÚSZ.

  --

  Pavel Honzek napísal: 18. januára 2017 v 17:12
  Vážený pán Bada,
  nedalo mi to, čo ste museli urobiť s uverejneným zoznamom. Obrátil som sa na právnikov Generálnej prokuratúry SR s dotazom, či je možné na takýchto webových stránkach zverejňovať meno zosnulého v spojení s dátumom narodenia a úmrtia, prípadne aj vekom pri úmrtí. Veľmi sa podivili vôbec tejto otázke.
  Odpoveď je, že pripomienka je holý nezmysel. To by aj na každom cintoríne a pomníku bol porušený zákon, pretože všade je uvedené dátum narodenia, dátum úmrtia, niekedy aj vek a samozrejme meno a priezvisko. Neviem, kto to pripomienkoval, ale asi “niekto”.
  Pre kľudné svedomie autora doporučujem sa písomne obrátiť na MV SR, kde je odbor ochrany osobných údajov, alebo na právnu poradňu a vyžiadať si záväzné písomné stanovisko.
  S pozdravom
  generálporučík v.v. Ing. Pavel Honzek

  --
  Štefan Chvíla napísal: 18. januára 2017 v 13:37
  Veľmi pekne ďakujem spracovateľom /ovi/ za zoznam.Dozvedel som sa,že mnohí,ktorých som osobne poznal nie sú už medzi nami. Česť ich pamiatke.

  --
  Pavel Honzek napísal: 13. januára 2017 v 19:10
  Neviem, kto si vymyslel problém uvádzania dátumov úmrtia, ale podľa môjho názoru je to hlúposť. Mŕtvemu to nevadí a nám to naopak pomôže. Prosím o opravu u generála Husáka. Narodil sa v apríli roku 1923, to znamená že keď zomrel, mal 93 rokov a nie 99. Ďakujem
  --

  Vladimír Petrík napísal: 13. januára 2017 v 14:09
  Ústav pamäti národa je organizácia dnešnej moci, nie nadčasová, nie nezávislá, nie odborná. LEN POLITICKÁ TERAJŠIEHO POLITIKA. Tá môže uvádzať mŕtvych aj s dátumami. Na svojich stránkach uvádza:
  Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci v priebehu protisovietskeho ťaženia
  (jún 1941 – august 1944)
  1.slob. ABARAY Juraj (1920/1940, Jastrabie1), 18. 7. 1942, Golodajevka
  2. stk. ADÁMEK František2 (1920/1940, Pezinok), 12. 4. 1943, Dernoviči
  3.stk. AFTANÁS Ján (1919/1939, Matysová), 6. 3. 1942, Marinovka
  4. des. v z. ALMÁŠI Štefan (1919/1940, Markušovce), 30. 1. 1943, Kozmovaja
  5. stk. v z. ANDRÁŠ Andrej (1918/1939, Renčišov), 31. 10. 1942, Gorjačij Ključ
  6.stk. v z. ANDRÁŠ Ján (1914/1936, Renčišov), 22. 7. 1941, Lipovec
  7. des. ANDRÁŠI Ondrej (1919/1940, Kubachy3), 2. 11. 1942, Rostov
  8.stk. ANTAL Matej (1918/1939, Pribylina), 28. 11. 1941, Ľvov
  9.des. ANTL Richard4 (1918/1940, Vondrišel5), 18.6 10. 1942, Majkop
  10.des. ANTONY Ján (1920/1940, Smižany), 16. 10. 1942, Imeretinskaja
  11.slob. ANTÓNY Ľudovít7 (1918/1939, Sklené Teplice), 19. 7. 1941, Krepaky
  12.stk. ARELT Karol8 (1920/1941, Vondrišel9), 22. 1. 1943, Krasnodar10
  13.stk. ARENDÁRIK Jozef (1921/1941, Raková), 30. 6. 1943, Daragonovo
  14.stk. ARTIM Michal (1921/1941, Vyšná Jedľová), 24. 1. 1943, Bezimjannoje
  15.stk. ARTIM Štefan (1920/1941, Tročany), 1. 11. 1942, Saratovskaja
  16.stk. ARVAJ Ján (1919/1940, Pukanec), 31, 12. 5. 1942, Ternovaja
  17.stk. AUGUSTÍN Gašpar (1919/1939, Nové Mesto n/V.), 20. 10. 1941, Stryj
  18.stk. AUGUSTOVIČ Gustáv (1919/1940, ?), 17. 9. 1943, Ratomka (p. z.)
  19.slob. BABIAK Mikuláš (1922, Falkušovce), 2. 11. 1943, Tatarský Val, Krym
  20.stk. BABIAR Ján (1920/1940, Myjava), 31. 8. 1942, Kutajskaja
  21.slob. v z. BABIAR Ján (1920/1940, Myjava), 25. 1. 1943, Ključevaja
  22.slob. BACHRATÝ Ján (1920/1941, Veľké Brestovany11), 11. 7. 1942, Olchovskij
  23.stk. v z. BALAŠČÍK Ján (1919/1939, Porúbka), 26. 12. 1941, Golodajevka

  Myslím že toľko ukázky z ochrany osobných údajov postačuje, niekde to vadí, inde nie?
  ÚPN je dôkaz , nielen Zoznamom : Protisovietské ťaženie Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci
  v priebehu protisovietskeho ťaženia (jún 1941 – august 1944), ale aj ďalšími príspevkami, ktoré nájdete na ich Linku, m.o. zoznam padlých protihitlerovského ťaženia som nenašiel, ani zoznam padlých v SNP.
  --

  Pavol Bada napísal: 12. januára 2017 v 13:45
  Bol som nútený vymazať dátum narodenia a umrtia už zosnulých kolegov, nie na základe požiadavky pozostalých, tí sú radi ak sa uverejní že ich rodinný príslušník odišiel na večnosť a slušní kolegovia si na neho spomenú, ale z dôvodu byrokracie a závisti žijúcich, ktorí budú radi ak sa o ich smrti nikto ani nedozvie nakoľko viedli mrcha život.
  Spolupatričnosť sa na Slovensku nenosí.
  Závisť, že niekto môže byť ešte aj po smrti spomenutý v dobrom, tak to sa na Slovensku nosí.

  Prosím vážených prispievateľov na tento web, aby ste na tento môj komentár nereagovali.
  Taká je realita a dosť.
  Bada
  --

  Vladimír Petrík napísal: 10. januára 2017 v 13:54
  ad. Milan Faltin napísal: 10. januára 2017 v 13:26
  Pre mňa boli Jozef DRABIŠČÁK a Jozef Kolen spolupracovníci, ktorých som si vážil.
  Česť ich pamiatke.
  --

  Milan Faltin napísal: 10. januára 2017 v 13:26
  Pripájam sa k Vladovi Petríkovi a obzvlášť vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám Jožka DRABIŠČÁKA -môjho veľmi dobrého kamaráta a Jožka KOLENA, môjho bývalého náčelníka a tiež viac menej staršieho kamaráta.
  mjr.v.v. Ing. Milan FALTIN.
  --

  Vladimír Petrík napísal: 10. januára 2017 v 12:45
  Česť pamiatke tých , ktorí nás opustili v roku 2016. V armáde slúžili a plnili prísahu k štátu, zriadeniu, ľudu, rodine.

  --

  Ludvík Pužér napísal: 9. januára 2017 v 16:37
  Děkuji zpracovatelům,dozvěděl jsem se o úmrtí mnoha mých učitelů i kolegú a kamarádů z vojny.Žiju již 17let v ČR
  a jakákoliv informace ze Slovenska mi připomíná nejkrásnější roky mého života ve vojenské rovnošatě.Na 30 let života na Slovensku nezapomenu dosmrti a jsou to vzpomínky nejkrásnější.
  --

  Pavol Bada napísal: 7. januára 2017 v 17:48
  Ďakujem všetkým za uverejnené pripomienky, zároveň ďakujem VÚSZ za súčinnosť pri spracovaní.
  Tak ako to časť kolegov požaduje v osobných e-majloch, pre jednoduchšiu identifikáciu doplníme k menám zosnulých aj ich hodnosť, podmienkou je že sa nájde dobrovoľník, ktorý prenesie čísla na slová (už sa prihlásil).
  Ku komentáru Pavla Honzeka: V zozname uverejňujeme len poberateľov vojenských VD alebo SD, p. genpor. v.v. Ing. Ján Husák nebol v zozname ako poberateľ vojenského dôchodku, rovnako ako tam nie sú ďalší občania SR — starobní dôchodcovia poberajúci dôchodky od SP alebo zo zahraničia. Napriek tomu tam p. generála doplním.
  S pozdravom Ing. Bada
  --

  Pavel Honzek napísal: 7. januára 2017 v 16:55
  Ak sa môžem pripojiť, tak 22.12.2016 zomrel generálporučík v.v. Ing. Ján Husák.
  Neviem, či v zozname sú iba členovia o.z., alebo všetci vojenskí dôchodcovia. generál Váňa tam je. Veľká vďaka tým, ktorí sa na vypracovaní zoznamu podieľali. Aj ja som našiel dosť ľudí, o ktorých som ani nevedel, že už medzi nami nie sú.
  So želaním všetkého dobrého v novom roku, predovšetkým zdravia.
  generálporučík v.v. Ing. Pavel Honzek
  --

  Chňapek napísal: 5. januára 2017 v 16:41
  Ďakujem Paľkovi, neviem k akému dátumu to je. 21.12. nás opustil plk. Ing. NEMEČKAY Pavol.
  Nejakým nedopatrením sa ešte nedostal do zoznamu.
  Česť všetkým a vďaka za ich prácu v armáde.

  --

  Milan Kolen PP napísal: 5. januára 2017 v 15:57
  Týmto ďakujem plk. Ing. v. v. Badovi za zverejnenie zoznamu zosnulých našich kolegov. Zo zoznamu som sa žiaľ dozvedel o úmrtí mojich asi dvanástich kolegov o o čom som nevedel. Pri čítaní zoznam som si pripomenul aj umrite môjho strýca plk. PaedDr. Jozefa Kolena. Česť ich svetlej pamiatke.

 • Dňa 24. januára 2017 som bol nútený vymazať zoznamy mŕtvych kolegov za predchádzajúce roky 2010 až 2016.

  Je to z dôvodu byrokracie, hlúpych zákonov a závisti niekoľkých ešte žijúcich bonzákov.

  Je mi to ľúto, ale zasa raz víťazí ľudská hlúposť nad službou ľuďom !

  Ing. Bada – Webmajster

 • Pre p. Mária Koudelová 19. septembra 2016 v 17:13
  ospravedlňujem sa, meno doplnené.
  Ďakujem za pochopenie, v pôvodnom zozname nebol uvedený.
  Webmajster

 • Dobrý deň, prosím, aby do zoznamu úmrtí bol zaradený v prvom štvrťroku 2016 aj moj ocko pplk. Tirpák Ján, nar. 5.2.1934, úmrtie 2.2.2016 Prešov. Ďakujem, dcéra Mária.

 • Veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa na týchto zoznamoch podieľali. Konečne si v tichosti môžeme spomenúť na našich kolegov, priateľov, známych. Len toto je možnosť dozvedieť sa o ich odchode do večnosti. Zvíťazil zdravý rozum, ale nad čím, nad kým? Prosím však autorov o zverejňovanie aj hodností, pretože takto si predstavujeme osobnosť vojaka v jeho komplexe tak, ako sme ho poznali. Ešte raz, veľké ďakujem.

 • Vďaka za tieto zoznamy i keď sú smutné, ale naša spomienka na uvedených zosnulých je trvalá. Pevne verím, že už pri ich zverejňovaní už nebudú kladené žiadne prekážky. Bodaj by v zoznamocho boli najmenšie čísla. Vďaka tým, čo sa o tieto zoznamy zaslúžili.

 • ĎAKUJEME !!!

 • Tomu kto poskytol zdroje , následne sa pričinil o vypracovanie zoznamov “Opustili nás” a ich zverejnil patrí poďakovanie a uznanie. Prečítať si oznámenia o úmrtí, vzdať v srdci úctu svojmu veliteľovi, učiteľovi, kolegovi ……. zapáliť sviečku za niekym z tohoto zoznamu určite nieje v rozpore so Zákonom o ochrane osob. údajov ale je to hodnota, ktorá je v zhode so slušnosťou, dobrými mravmi a patrí do kultúrnych , vojenských a kresťanských tradícii….

 • Díky i za smutné zvěsti. Tak jako Michal Mosný, já jsem tam po dlouhých letech nevědomosti našel takových šest.

 • Steve Jobs
  Stačí si nájsť pár minút na prečítanie….
  Tento text napísal pred svojou smrťou Steve Jobs, jeden z najbohatších mužov tejto planéty (zakladateľ počítačovej firmy APPLE, jeho majetok je odhadnutý na 8,3 miliardy dolárov. Zomrel na rakovinu pankreasu vo svojich 56 rokoch.
  ,, Došiel som až na vrchol úspechu vo svete biznisu. V očiach druhých je môj život zrejme stelesnením úspechu. Avšak mimo práce mám len málo radosti. Na konci je bohatstvo len aspektom života, ktorému som privykol. Keď teraz ležím na nemocničnej posteli a premietam si celý svoj život, uvedomil som si, že všetko to uznanie a bohatstvo, na ktorom som si toľko zakladal, zbledlo a stratilo význam tvárou v tvár blížiacej sa smrti.
  V tme sa pozerám na zelené svetlá strojov, ktoré ma udržujú pri živote a počujem ich mechanické bzučanie. Cítim, ako sa blíži dych boha smrti. Teraz už viem, že keď si nahromadíme dostatočné bohatstvo, aby nám vydržalo po zvyšok života, mali by sme sa usilovať aj o niečo ďalšie, čo s bohatstvom nesúvisí. Malo by to byť niečo oveľa dôležitejšie: možno vzťahy, alebo umenie, snáď sen z mladosti … bezuzdné nasledovanie bohatstva nás premení v pokrivené bytosti, ako som ja. Boh nám dal zmysly a možnosť cítiť lásku v srdci každého, nie ilúziu ktorú prináša bohatstvo. Bohatstvo, ktoré som vyhra l v mojom živote si nemôžem vziať so sebou. Môžem si odniesť len spomienky vyvážené láskou.
  To je skutočné bohatstvo, ktoré vás bude nasledovať, sprevádzať a dodávať vám svetlo a silu na to ísť ďalej. Láska môže cestovať tisíce kilometrov. Život nemá žiadne obmedzenia. Choďte tam, kam chcete ísť. Dosiahnite výšin, ktoré chcete dosiahnuť. Je to všetko vo vašom srdci a vo vašich rukách.
  Aká posteľ je najdrahšia na svete? Nemocničná posteľ.
  Môžete zamestnať niekoho, kto bude riadiť vaše auto, niekoho kto pre vás bude zarábať peniaze, ale nikdy nemôžete najať niekoho, kto by za vás niesol vašu chorobu. Stratené materiálne veci je možné nájsť. Ale je tu jedna vec, ktorá nemôže byť nikdy nájdená v prípade straty -- život.
  Keď ide človek na operačnú sálu, uvedomí si, že existuje jedna kniha, ktorú má ešte dočítať -- Kniha zdravého života. Bez ohľadu na štádium života v ktorom sa nachádzate, budete každý raz čeliť dňu, kedy sa opona zatiahne. Ochraňujte lásku k vašej rodine, lásku k svojmu partnerovi, lásku voči svojim priateľom … Majte radi sami seba a s láskou sa starajte o ostatných. ”
  .
  Steve Jobs

 • Je to veľmi vysoké číslo.Približne ku 350 zosnulých výsluhových dôchodcov za jeden rok až som dobre rátal a to iba u Armády.Podobné to bude najskôr aj u APVV, PVV.. tiež u ďalších zložiek, resp. občianskych združení.Cca. 350 + 350 +++no, je to veľmi veľa, žiaľ..ubúda nás..

 • Pán webmajster, ďakujem, našiel som tam priateľa o ktorom som nevedel že už nie je medzi nami.
  Ešte raz ďakujem.
  Michal Mosný

  .

  Ing. Miloslav KUBÍN napísal: 13. novembra 2015 v 8:57

  Děkuji zpracovatelům těchto webových stránek. I když pozdě, tak se dozvíme o “dalším zkáceném stromě v našem lese”

  S přáním pevného zdraví
  M.KUBÍN

  .

  Jiří Brychta, Ing. napísal: 23. júna 2015 v 12:04

  Velmi oceňuji Vaši práci, sice nic radostného, ale přesto sloužící k informaci a zavzpomínání na dobré přátele a spolupracovníky. Přeji všem, kteří stánky vytvářejí, zdraví, pracovní i soukromou pohodu a neutuchající elán.
  Ing. Jiří Brychta, genpor. v.v.
  .

  Fr. Nevrla napísal: 10. apríla 2015 v 6:17

  Ďakujem webmajstrovi. Žial aj ja som medzi zosnulými až teraz našiel Karola Krivosudského, svojho priateľa z mladších rokov. Málo sa stretávame za života, iba odkladáme a potom je neskoro.
  Karol odpočívaj v pokoji a prepáč že až teraz.
  Fero

  .

  Mojmír Raboň napísal: 3. apríla 2015 v 17:31

  Ďakujem kolegom ktorí nemyslia iba na seba a pracuju aj pre nas starsich. Až tu, na tejto stránke som po upozornení od kolegu zistil že môj dlhoročný spolubojovník a kamarát už nie je medzi živími.
  S Rudkom Maťaše sme sa rozišli po rozdelení Československa, stratil som kontakt ale vedel som že žije v Čechach, stále som odkladal že ho vyhľadám a stretneme sa, a už je pozde. Už je rok na onom svete. Príde to ľúto, stretnutia sa nemaju odkladať.
  Rudko, odpočívaj v pokoji. A vedúcemu tychto stránok ďakujem.
  .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: