Vyberte stranu

 

Členovia občianskeho združenia Vojenský veterán Bratislava si vo Vysokých Tatrách uctili pamiatku obetí II.SV

 

……Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a ukončenia II. Svetovej vojny v Európe  členovia o. z. Vojenský veterán Bratislava plk. v.v. Ing Jozef Halapin a plk. v.v. Ing. Jan Macoun (obr. 1 a 2) položením kytice vzdali symbolicky úctu padlým vojakom  v tejto vojne pri pamätníku v Tatranských Zruboch (obr.3).  Pamätník je venovaný príslušníkom 2. paradesantnej brigády (ďalej len „2.pb“) a sovietskym vojakom – 6 člennej posádke lietadla, ktorí zahynuli pri havárii lietadla Lisunov Li-2 letiacom na pomoc Slovenskému národnému povstaniu (ďalej len „SNP“).

……. Na jeseň roku 1944 bola organizovaná z jednotiek 1. čsas letecká pomoc vojakom Slovenskej armády a partizánom bojujúcim v SNP proti fašistom. K tragickej udalosti došlo v noci z 9. na 10. októbra 1944. Na letisku v Krosne nasadli do lietadiel príslušníci 2.pb spolu so sovietskymi posádkami. Ich cieľom bolo letisko Tri duby. Z letiska v Krosne letelo dvanásť lietadiel Li-2 a dve lietadlá C-47. Jedným z týchto lietadiel bolo aj lietadlo Lisunov Li-2, do ktorého nasadlo 16 slovenských vojakov 2.pb (jej delostreleckého oddielu) a 6 sovietskych vojakov.

Príslušníkov 2.pb a sovietsku posádku lietadla tvorili:

veliteľ 1. batérie kpt. Ladislav PFLIEGEL,
veliteľ 1. čaty čat. Koloman BUTYKA,
veliteľ spoj. čaty čat. František HOLEK,
výkonný rtm., radista čat. František DANIELIK,
radista des. Pavel HÍREŠ,
radista voj. Štefan BLCHA,
radista slob. Peter RUSNÁK,
radista voj. Oldřich ŘEHA,
vrchný ošetrovateľ čat. Kazimír HAMBÁLEK,
ošetrovateľ voj. Július ČERVENÝ,
delovod des. Alojz VONTORČÍK,
obsluha 76 mm dela slob. Jozef KRŠKO,
obsluha 76 mm dela voj. Oldřich ČERNOHUB,
obsluha 76 mm dela voj. Václav ŠŤASTNÝ,
pozorovateľ voj. Vladimír NOVÁK,
pozorovateľ voj. Jozef SVOBODA,
veliteľ: lt. Sergej Vasilievič JEGOROV
2. pilot: prap. Ivan Filipovič GLADKIJ
navigátor: lt. Georgij Vasilievič SOLODOV,
palub. mech.: lt. Stepan Dmitrijevič BORODYNJA,
radista – strelec: serž. Viktor Trifimovič PETROV,
vzdušný strelec: sold. Vladimir Petrovič GORLOV.

…….Výsadku sa však na letisko Tri duby nepodarilo doletieť,  havarovalo na Zadnom Gerlachu. Existujú dva predpokladané dôvody havárie. Jedným z nich sú pravdepodobné  technické problémy a najmä nepriaznivé počasie, kedy mohlo doisť vo výške 2600 m ku strate orientácie (podľa dokumentov 2.pb). Druhým z  dohadov je, že lietadlo mohlo byť zasiahnuté nepriateľskou paľbou v priestore 35 až 40 km juhozápadne od Krosna, pretože iné posádky lietadiel, letiacich tiež na letisko Tri duby, videli horieť lietadlo.   Trosky lietadla a mŕtve telá boli objavené až v auguste 1945 horolezcami. Posádku lietadla pochovali 28. júla 1946 na cintoríne v Gerlachove.

 

Česť pamiatke všetkým obetiam II. Svetovej vojny.
Zdroje:
1) Matričné úrady v okrese Kežmarok a Poprad, Vojenský historický archív Bratislava, Vojenský archív – centrálna registratúra Trnava, Vojenský ústřední archív Praha, Ústredná evidencia vojnových hrobov a http://www.oslobodenie.wbl.sk/Zoznam-padlych.html
2) L. Harvan a T. Hoholíková „Spomienka na tragédiu na Zadnom Gerlachu“, dvojmesačník Tatry 4/2009

Text: plk. v.v. Ing. Jan Macoun – o.z. Vojenský veterán Bratislava
Fotografie: plk. v.v. Ing. Jozef Halapin – o.z. Vojenský veterán Bratislava

 

Fotografie z uctenia obetí

.