Vyberte stranu

 

Znovu na návšteve v Brne

Autor Milan SOBEK

 

 

……Na základe pozvania Rady KVD pri UO v Brne zástupcovia o. z. VOJENSKÝ VETERÁN Bratislava SR plk. v. v. Ing. Milan SOBEK a plk. v. v. Ing. Ladislav HRIŇ, CSc. sa zúčastnili na slávnostnom stretnutí s jubilantmi a členmi „Klubu  vojenských důchodců při Univerzitě obrany Brno“.

…..Osobne nás privítal v Klube Univerzity obrany Šumavská 4  predseda KVD plk. v. v. doc. Ing. Jaroslav ZELENÝ,CSc., a členovia Rady Klubu. Prijali nás veľmi vrelo a úprimne.

…..Jubilantom osobne prišli gratulovať a odovzdať darčeky Vedúci oddelenia starostlivosti o vojenských dôchodcov AČR Praha  Ing. Vladimír PETR a miestopredseda Zväzu vojakov z povolania AČR Praha  plk. Ing. Jaroslav KALIVODA. s ktorými sme si vymenili názory najmä o ďalšej spolupráci.

…..V zastúpení Rektora jubilantom osobne gratuloval Prorektor pre vnútorné riadenie UOB plk. gšt. Ing. Miroslav BAUER, Ph.D.

…..Celé stretnutie s jubilantmi bolo doprevádzané cimbálovou muzikou ONDRÁŠ.

…..S kolegom Hriňom sme boli veľmi radi, že medzi jubilantmi bol aj genpor. v. v. doc. Ing. František PODEŠVA, CSc., ktorý v nás zanechal trvalý rešpekt a úctu za jeho prácu vo funkciách dekana 1. fakulty a veliteľa – rektora VAAZ Brno.

…..Predsedovi  Klubu VD sme odovzdali PROGRAM OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA, dohodli sa na spolupráci a pozvali na návštevu do Bratislavy.

 

Autor textu: Milan Sobek

Fotografie zo stretnutia nám poslal Vašek Hradecký z Brna.

1. plk. v. v. doc. Ing. Jaroslav ZELENÝ,CSc. predseda KVD UO Brno pri prejave
2. Členovia Klubu
3. Cimbálová muzika ONDRÁŠ
4. Ing. Vladimír PETR, genpor. doc. Ing. František PODEŠVA, CSc., plk. gšt. Ing. Miroslav BAUER, Ph.D.
5. plk. v. v. Ing. Ladislav HRIŇ, CSc., člen združenia Vojenský veterán Bratislava
6. plk. v. v. Ing. Milan SOBEK, podpredseda združenie Vojenský veterán Bratislava

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ing. Vladimír PETR, genpor. doc. Ing. František PODEŠVA, CSc., plk. gšt. Ing. Miroslav BAUER, Ph.D

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

plk. v. v. Ing. Milan SOBEK, podpredseda združenie Vojenský veterán Bratislava