Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

[03.05.2016] Sociálna poisťovňa vysoko prekračuje plán výberu poistného

……Stále sa vraciame k tomu, v čo sme dúfali že sa vyriešilo, bohužiaľ ani zďaleka nie je to tak. Mám na mysli vybavovanie starobných dôchodkov, resp. prechod z výsluhového na starobný dôchodok. Je až nepochopiteľné ako inštitúcie neslúžia ľuďom aj keď z ich prostriedkov oni žijú, ale slúžia akýmsi spolčeniam. Kedy skončí byrokratizmus aparátu Sociálnej poisťovne? Prečo sa nesnažia pomôcť a poradiť človeku pri vybavovaní?

……Ako pokračuje vybavovanie SD – jeden z mnohých poznatkov od nášho prispievateľa, ktorý možno pomôže ďalším VD:

……„Pekne pozdravujem. Chcem sa podeliť so svojou praktickou skúsenosťou pri spisovaní žiadosti o starobný dôchodok na základe kategórii funkcií. Tak, aj na mňa došla rada a dnes som bol žiadosť o SD spísať. Pocity/dojmy mám zmiešané.

Pracovníčka príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne pri mojom požiadaní o SD na základe a predložení tlačív/potvrdení – a nahliadnutí do nich mi oznámila, že nemám v kategóriách funkcií odslúžených dvadsať rokov. Šťastie, že mám máličko naštudované-prečítané niektoré zákony a §§-fy, tak som jej ihneď upresnil, že nežiadam o SD podľa § 21, ale žiadam o SD na základe kategórií funkcií na základe § 174 odst. 1 písmeno a), a ost.2, zákona č. 100/1988 Z.z od 56 rokov fyzického veku., nakoľko mám v I. kategórii funkcií odslúžených 19 rokov a 9 mesiacov do konca roku 1999, tiež moja služba pokračovala cez dátum 31.12.1999 (nakoniec to pracovníčka videla aj z predložených potvrdení). Po odcitovaní §-fu 174 sa pracovníčka zdvihla, poprezerala nejaké “fascikle, kde zistila že hovorím pravdu” a tak sme sa pustili do spisovania žiadosti. Tu si myslím, že mnoho kolegov, ktorí nemajú bližšie informácie, už by boli týmto “odbití” hneď na príslušnej pobočke, zvrtli by sa na opätku a bolo by: “považujte za vybavené”…

Pri spisovaní žiadosti som viackrát požiadal/poprosil, či do žiadosti nie je potrebné uviesť, že žiadam o SD na základe § 174 a nie na základe §-fu 21, ale zakaždým mi pracovníčka pobočky Sociálnej poisťovne zdôraznila, že   ONI   to vedia (myslela asi Ústredie na SP). Pri podpisovaní tlačív som tam nevidel ani kolónku na §-fy, na základe ktorých som požiadal o SD. Tak snáď na Ústredí Sociálnej poisťovne doopravdy tieto rozdiely medzi §§-mi 21 a 174 vedia…Až keď som sa spýtal, ako dlho trvá vybavovanie SD, bolo mi oznámené, že tak 5 mesiacov. Len keď som oznámil, že mám všetky potvrdenia u seba, aj výšky hrubých platov, povedala mi pani, že potom je to vybavené skôr. Trocha mi to vychádzalo na obdobie, keď v roku 2013, 2014 fakt ešte neboli doriešené niektoré záležitosti a trvalo vybavovanie SD tak dlho. Ešte čo som si všimol, Pracovníčka Sociálnej poisťovne nenazývala tieto SD podľa kategórií funkcií, ale nazývala to “predčasným dôchodkom“.. No, aký bude výsledok, nechám sa prekvapiť, verím, že na Ústredí Sociálnej poisťovne doopravdy vedia tieto rozdiely aj medzi paragrafmi. Uviedol som to iba pre zaujímavosť. Dúfam, že sa nebudem musieť odvolávať. Snáď nie som prvý čo žiada o SD podľa §-fu 174 z počtu približne 5 000 kolegov a kolegýň. Ináč až na ten začiatok, jednanie s pracovníčkou SP bolo myslím seriózne a k veci..

…….Nechcel som to dávať na stránku, kto číta web, tak § 174 je tam už mnohokrát uvedený, tiež neviem tomu, čo som predtým napísal dať “všeobecnú-informačnú košieľku”. (Možno niekto iný).  Aby som niekoho z budúcich žiadateľov o SD nedezinformoval. Ostáva mi veriť, že Ústredie Sociálnej poisťovne bude postupovať tak ako má. Nakoniec, čas ukáže a presvedčím sa o výsledku.

Pekný deň prajem“.

Toľko z jedného e-mailu. Napíšte svoje skúsenosti s vybavovaním, pomáhajte si navzájom. Nebojte sa. Nič sa samé od seba nevyrieši, je nutné na chyby a krivdy upozorňovať, inak sa ďalej nepohneme.

.

http://Sociálna poisťovňa – Kontakty – ústredie

Podateľňa – úradné hodiny (v pracovných dňoch): Pondelok: 08.00 – 17.00 h. Utorok: 08.00 – 16.00 h. Streda: 08.00 – 16.00 h. Štvrtok: 08.00 – 16.00 h

 

http://soc poisťovňa košice
soc poist prešov
soc poist senica
soc poist galanta
soc poist senec
soc poist považská bystrica

44 Komentárov na Žiadosti o starobný dôchodok:

 • Dobrý deň, iba tak pre zaujímavosť, Ústavný súd SR v UZNESENÍ IV.ÚS 624/2018-17 rieši krátenie SD, urobte si úsudok, či by malo význam ešte sa touto skrivodlivosťou zaoberať. Je to skutočne pre fundovaných právnikov, ale netrúfnem si vysloviť, s akým výsledkom? ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.

 • Práve preto som to napísal ,tak ako som napísal.podľa 32 by SP mala skúmať či poberateľka vdovského nežije s niekym na kope.Určite to bolo niekomu proti srsti, preto asi štát prijal len tretiu časť, tak SP koná protiprávne.

 • Pre Juraj Fusek:

  Pán kolega,
  situácia o ktorej píšete sa týka pozostalostných dôchodkov (časť IV) a tie neboli ČSFR ratifikované. Takže by sa ani nimi nemohla Sociálna poisťovňa riadiť ( druh-družka) aj keby chcela.

 • Dávam do pozornosti článok 32 ods.1 písm.g slávneho dohovoru 128.
  Však SP podľa neho nepostupuje ,by sa zbláznili ak by ho mali používať.Vraj rovnosť pred zákonom

 • Pekný deň prajem,
  keď v roku 2013 s pánom doktorom M. Ďurinom sme vyhrali spor so SP, priznaný starobný dôchodok mi skrátili podľa článku 33 uvedeného Dohovoru.V zdôvodnení priznania SD zo strany SP nebola žiadna zmienka o ratifikácií či neratifikácií článkov uvedených v príspevku Dr. Ďurinu. Vtedy /2013/ už existovalo usmernenie SP o výpočte SD pre ľudí, ktorí spĺňali podmienky odpracovaných rokov v I. alebo II. kategórie, kde sa SP odvolávala na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR č.9So/138/2011 z 22.8.2012.
  Podrobne som preštudoval aj ďalšie rozhodnutie NS SR č.10So/150/2014, kde SP sa tiež odvoláva na článok 33 Dohovoru pri skrátení SD poberateľa VD. / konkrétne výsluhového príspevku./
  Ak má pravdu pán Dr. Ďurina, že niektoré časti Dohovoru československou stranou neboli ratifikované, tak nás SP zámerne poškodila!!!
  Ja si pamätám, že Dr. Bartko vtedy nás upozorňoval, že SP neprávom kráti naše SD a je možné, že mal pravdu. Bohužiaľ som vtedy nepodnikol žiadne kroky smerom k náprave, možno aj pod domnienkou a pocitom radosti nad vyhratým sporom so SP.
  Až teraz rozmýšľam, čo by sa dalo v tejto veci podniknúť!? Možno neskoro.
  S pozdravom J.Dodo Horváth

 • Podľa ústavy ,št.orgán môže konať iba podľa napísanej predlohy. V článku 33 je spomínaný starobný,invalidný a pozostalostný dôchodok.
  Sociálna poisťovňa nemôže výsluhový dôchodok zrovnocenniť so starobným dôchodkom nakoľko sa priznávajú za iných okolností.Nemôže to urobiť ani po prekročení určitého veku poberateľa a urobiť z neho starobný iba pre dosiahnutie veku , výsluha ostane výsluha .Preto aj existuje vdovský VD.
  Budeme musieť podať podnet prezidentskej kancelárii aj kancelárii ombudsmanky aby dali podnet na ÚS SR , žiadať rovnosť pred zákonom .

 • DOHOVOR č. 128

  Nie všetky právne normy SR sú jednoznačné a presné. Problémy s ich výkladom majú advokátske kancelárie, ale aj súdy. Ani ja nie som spokojný s výkladom Dohovoru č. 128 (mnohých z Vás sa to týka) a dospel som k prekvapujúcemu zisteniu….
  Z oznámenia Federálneho ministerstva zahraničných vecí ČSSR č. 416/1991 Zb. vyplýva, že u nás bola ratifikovaná len III. časť uvedeného Dohovoru č. 128. Článok 33 Dohovoru, podľa ktorého je možné starobný dôchodok krátiť, ale ten článok je však uvedený až v časti VI., ktorá vládou ČSSR vôbec nebola ratifikovaná, teda nebola právne akceptovaná, ani prijatá. Z toho by jednoznačne vyplýva, že článok 33 Dohovoru č. 128 je pri výpočte výšky starobného dôchodku a jeho krátení zjavne nepoužiteľný. Sú to otázky akademického a teoretického významu a ktorý sa prú právnici.
  Prikladám Oznámenie FMZV ČSSR č. 416/1991 Zb. cit.:
  „Federálne ministerstvo zahraničných ČSSR vecí oznamuje, že 29. júna 1967 bol na 51. zasadaní generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach (č. 128). Ratifikáciu Dohovoru Československou socialistickou republikou zapísal 11. januára 1990 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce s tým, že Československá socialistická republika prijíma záväzky, len pokiaľ ide o časť III. Podľa svojho článku 48 odseku 3 Dohovor nadobudol pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku platnosť 11. januárom 1991.
  Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)“

  Ani mne sa nepodarilo dodnes vypátrať, či bola dodatočne ratifikovaná aj VI. časť Dohovoru č. 128. Ak vládou ČSSR nebola ratifikovaná IV. časť V. časť a VI. časť Dohovoru č. 128, potom má každý dotknutý účastník súdneho sporu v ruke pádny argument voči použitiu článku 33 tohto Dohovoru č. 128 namierený voči práve jeho osobe.

  Ak Sociálna poisťovňa o sebe tvrdí, že na úseku výkonu sociálneho poistenia, má postavenie štátneho orgánu -- tak potom v zmysle čl. 2 ods. 2 zák. č. 460/1992 Zb. Ústavy SR, štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy SR, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Predmet činnosti Sociálnej poisťovne je taxatívne vymedzený v zák. č. 461/2003 Z. z. Laicky povedané, môže postupovať len podľa toho, čo je napísané “čierne na bielom”. Nesmie k doslovnému textu zákona niečo pridávať, alebo niečo uberať.

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A, advokát, bývalý vojak z povolania

 • p. Dubeň, ďakujem za informáciu, kolegovi odporučím obrátiť sa na niektorú advokátsku kanceláriu, ktorá rieši problematiku starobných dôchodkov. Pekný večer prajem

 • Pre Marián TT:

  Kolega má nárok po dosiahnutí dôchodkového veku na priznanie SD, ale po najnovšom sa v zamietavých rozhodnutiach Sociálna poisťovňa vyjadruje, že ju k tomu dotlačí až súdne rozhodnutie. Nie je to žiadny problém podať odvolanie voči zamietavému rozhodnutiu SP. Ak bude potrebné môže sa obrátiť na skúsenejších kolegov.
  Takýchto prípadov je v súčasnosti viacero a vo finále to rozhodne až príslušný krajský súd.

  lubomir.duben@zoznam.sk

 • Dobrý deň,
  poprosil, by som iba o radu, kedže staré články z webu ZV sú nedostupné a kde bola táto problematika riešená. Kolega si požiadal o starobný dôchodok, po dovŕšení dôchodkového veku a tento mu bol SP zamietnutý z dôvodu, že má odpracované v civile len 14 rokov a 246 dní. Našiel som iba jeden rozsudok, kde je poukázané na dohovor č.126 článok 30. Je možné odvolané na SP s poukazom na uvedený dohovor, alebo je jednoduchšie riešenie doplatiť dobrovoľne poistenie, za chýbajúce dni, aby bola splnená požiadavka 15 rokov. Ďakujem za info.

 • Pani Hudáková.
  Najlepšie výsledky pri obhajobe práv vojenských výsluhových dôchodcov doteraz dosiahol advokát JUDr. Marián Ďurina. Doporučujem aby ste sa obrátili priamo na neho.
  E-mail: durinaadvokat@gmail.com
  Požiadajte, stručne popíšte, uvidíte. Držím palce.
  Ing. Bada

 • Pre pani Annu Hudákovú 12. mája 2017 o 16:52 -- ku už zverejneným advokátskym kanceláriám: http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/aktualizacia5.pdf -- kontakty na advokátske kancelárie zastupujúce VD/SD sú v linku podľa krajov Slovenska.

 • Bol som vojak z povolania.Poberal som a poberám výsluhový dôchodok. V civile som naďalej pracoval a bol som poberateľom starobného dôchodku od Sociálnej poisťovne. Minulý rok som v SP požiadal o zvýšenie starobného dôchodku. Bolo mi zamietnuté a prípad bol postupený na Krajský súd. Krajský súd rozhodol, že tento prípad má riešiť Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Sociálna poisťovňa mi SD vo výške 340,-- Euro odobral. Vojaci ma riešili tak, že mi vysluhový dôchodok zvýšili o 19,- Euro. Prišiel som o cca 300,- Euro. Citím sa maximálne ukrivdený. Prosím o Váš názor na daný problém a prosím zdeľte mi kontakt na dobrého advokáta, mienim postupiť prípad na súd. Dakujem za pomoc.

 • Tak sa mi marí 🙂 , že svojho času to bolo-(cca 3-4 roky nazad )- 60 pracovných dní a vo zvlášť ošemetných prípadoch, bola možnosť ešte 30 dni pridať, zo strany SP. Teda jeden kvartáľ na vybavenie.

 • Neverím , že by sa podobný prípad mohol stať niekomu zo št. služby.Ak sa niekto rozhodol odísť zo služby , zmení ďalšieho zamestnávateľa 2 až 3 krát. SP by potom nemala mať nejaký chaos pri výpočtoch SD.

 • Po podaní žiadosti o starobný dôchodok sociálna poisťovňa nevie zhodnotiť celé obdobie. Začne vyplácať preddavkovo, s tým že po zistení chýbajúcich údajov pošle rozhodnutie o dôchodku a rozdiel doplatí. Ale aký je postup ak chýbajúce údaje nezistí. Aký má na to čas. Na stránke píšu že sociálna poisťovňa konanie zastaví. Mám to chápať že potom taký človek berie celý život dôchodok len preddavkovo? Viete poradiť?

 • Pre informáciu a lepšiu orientáciu kolegov a kolegýň, aj mladších ročníkov narodenia, z dôvodu komplikovaného individuálneho posudzovania, rozhodovania sa, koho všetkého sa pracovné kategórie a kategórie funkcií týkajú-netýkajú som opätovne preniesol-možno to ešte (príspevky tejto rubriky, rubriky Poradenstva na tomto webe, či rubriky Starobné dôchodky na webe APVV) niekomu pomôže pri orientácii:
  http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html…………………….link vľavo by sa mal dať rozkliknúť.
  Ešte orientačne z rubriky PORADENSTVO na tomto webe:
  Miro Palfi napísal: 9. septembra 2016 v 8:56
  Milan Martinka napísal: 9. septembra 2016 o 8:34…..iba prenášam, čo sme včera písali na web stránke PVV, snáď sa na to bude dať nadviazať, či upresniť:
  Miro | 08.09.2016 19:37:13 |
  Pre Milana, ako to viem ja.Je potrebné rozlišovať medzi paragrafmi zákona 100/1988 Zb.Je to všetko veľmi individuálne.Iné je, až sa pracovné kategórie a kategórie funkcií týkajú podľa § 21 a iné je až sa týkajú podľa § 174.Tiež je potrebné rozlišovať medzi dátumami 31. december 1999 a 31. december 2024.Iba dátum 31. december 2024 bol zrušený.Proti dátumu 31.12.1999 zatiaľ prebiehajú niektorými kolegami súdy.(už som písal).Ten zrušený dátum 31.12.2024 sa podarilo zrušiť cez civilné odbory v parlamente a týka sa najmä mladších kolegov ročníkov narodenia, ktorí spĺňali síce službu cez dátum 31.12.1999, ale ich rok narodenia bol taký, že kritéria kategórií spĺňali, ale svojim rokom narodenia sa “nevmestili” do dátumu 31.12.2024.To už je odstránené.Preto sa aj píše, že kategórie sú od 1. januára 2000 zrušené, ale nároky pokračujú naďalej.Dobiehajú najmä mladšie ročníky narodenia a to najmä podľa §-fu 174.Každý si to musí vypočítať na svoj prípad…..až je pochybnosť, dobre je tiež obrátiť sa na advokátske kancelárie, ktoré zastupujú silové zložky v týchto veciach (sú uvedené tiež na stránkach ako bolo už písané na bezpzložky aj APVV)…..ešte som predtým pozabudol, mala by sa tiež rátať kombinácia kto slúžil v kategóriách funkcií aj v pracovných kategóriách.Napr. baníci, hutníci, chemici a podobné povolania.K tomu dátumu 31. decembra 2024 — v podstate si ho už nie je potrebné všímať.Jednoducho bol zrušený — neexistuje.Dobre je si prečítať tiež na webe — rubriky Žiadosti o starobné dôchodky, či Poradenstvo, či na webe APVV — Starobné dôchodky, predtým to bolo aj na webe ZV SR, ale tá sekcia je už vymazaná.Podal som to trocha komplikovane, ale každý prípad je individuálny.Ináč ZVS, prípadne náhradná vojenská služba sa započítavá do I. kategórií funkcií.Tiež podľa zákona o sociálnom poistení bolo už na webe uvádzané, že sa kategórie počítajú aj tomu, kto ukončil služobný pomer tiež v priebehu roka 1999.
  Pokračovanie ďalších príspevkov k téme pracovných kategórií a kategórií funkcií = v linku.
  Juraj Fusek napísal: 9. septembra 2016 v 8:43
  Do konca roka 1999 trebalo odslúžiť požadované roky.
  Milan Martinka napísal: 9. septembra 2016 v 8:34
  Pekný deň prajem. Som výsluhový policajný dôchodca. Mám iba jednu podľa môjho názoru jednoduchú otázku na, ktorú nemám 100% odpoveď. V prípade ak chcem ísť do dôchodku ako bývalý policajt vo veku 55 rokov, tak požadovaná doba praxe v I. kategórii 20 rokov u polícii sa počíta, že som túto prax musel mať odpracovanú u polícii do 31.12.1999? Alebo sa to prenieslo aj po tomto dátume pre tých čo boli v služobnom pomere naďalej aj po tomto dátume? Do 31.12.1999 som mal prax v I. kategórii spolu so ZVS 13 rokov a po tomto dátume ešte ďalších 12 rokov. Celkovo som odpracoval 25 rokov u polícii. Ostatné podmienky spĺňam. Ďakujem za odpoveď. Pri mojej snahe získať odpoveď na Sociálnej poisťovni som dostával skôr hádankové odpovede ako reálne. Raz áno, raz nie, raz, že ak to nespĺňam tak mám nárok v 57….

 • Oprava, ospravedlňujem sa.V piatom riadku od konca predošlého príspevku “aj pokračovaním nárokov cez rok 2024 (dátum 1. december je už zrušený) a ich služba pokračovala,…”…správne má byť dátum 31. december 2024 je už zrušený.V rýchlosti som to zbadal oneskorene.Ďakujem.

 • Pre informáciu som preniesol pre kolegov a kolegyne, ktorí píšu (chodia) tiež na web stránku PVV -- Policajt vo výslužbe, resp. na web stránku APVV.
  http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html
  Ešte všeobecná informácia aj pre ostatných kolegov a kolegyne, ktorí sa so Starobnými dôchodkami na základe pracovných kategórií a kategórií funkcii ešte nestretli, prípadne sa stretli iba v menšej miere.Ďalšie informácie sú tiež na web stránke APVV -- Asociácia policajtov vo výslužbe v rubrike Hlavné menu -- je potrebné rozkliknúť rubriku “Starobné dôchodky” a linky v nej.
  V tejto rubrike na tomto webe (zatiaľ iba 25 Komentárov na “Žiadosti o starobný dôchodok” -- nie veľa k prečítaniu): kvôli lepšiemu “obrazu” pre už výsluhových dôchodcov, prípadne tiež pre ešte slúžiacich kolegov, kolegyne sa lepší obraz získa prečítaním OD prvého príspevku tejto rubriky od paragrafu -- §-fu 174 -- dole na stránke, prípadne rubriky Poradenstvo na tomto webe.Informácia sa týka najmä tých kolegov a kolegýň, ktorí vo svojich nárokoch BUDÚ DOBIEHAŤ aj pokračovaním nárokov cez rok 2024 (dátum 1. december je už zrušený) a ich služba pokračovala, resp. naďalej pokračuje cez dátum 31. decembra 1999.Pracovné kategórie a kategórie funkcií síce boli zrušené k 1. januáru 2000, resp. trvali k 31. decembru 1999, ale nároky z nich vyplývajúce pretrvávajú naďalej…..až podľa §-174 Zákona 100/1988 Zb. dôjde na posledného (koho sa to týka)…resp. §-21 tohoto zákona, ktorý je naproblematickejší a v praxi pre veľa kolegov a kolegýň najkomplikovanejší…

 • Pre informáciu -- od viacerých kolegov.Podľa prvého príspevku v tejto rubrike zo dňa 9. mája 2016 o 23:11, pri priznávaní Starobných dôchodkov podľa §-fu 174 na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií zatiaľ nenastal problém = sú priebežne Sociálnou poisťovňou priznávané.Tak, ako je to avizované tiež v príspevku Jan Kolesar napísal: 10. mája 2016 o 20:47.Bez problémov.Aspoň mne nie je známy negatívny prípad.(Zatiaľ).:-):)

 • Možnosť výberu úspor z II.piliera aj pre poberateľov výsluhových dávok:

  http://www.etrend.sk/financie/dobra-sprava-pre-sporitelov-peniaze-z-ii-piliera-si-bude-moct-vybrat-polovicapenzistov.html

 • Ďakujem pekne za pomoc, ak by pomohlo , nascaneujem aj rozhodnutia a prepošlem

 • Pre pani Petrovú napísala: 6. augusta 2016 o 5:32 -- prípadne by som vyselektoval príspevky od príspevku 4. augusta 2016 o 14:04 v spojitosti s poslednou vetou príspevku 4. augusta 2016 o 19:25 a skúsil kontakt tiež cez email uvedený v príspevkoch -- linku.:-)Držím palce.

 • Ďakujem pekne. Pán Ing. Dubeň, nemôžete sa mi ozvať na email rotvik666@gmail.com?

 • Pre pani Petrovú:

  Pôvodne vyplácaný vdovský dôchodok Vám bol priznaný pred účinnosťou zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Priznal ho sociálny orgán ministerstva podľa piatej časti zákona č.100/1988 Zb. Z uvedeného vyplýva, že Vašu žiadosť nemôže posudzovať Sociálna poisťovňa nakoľko nie je na to kompetentná. Odporúčam ušetriť trovy na advokáta z vyššie uvedeného dôvodu. Existujú už prvé judikáty Najvyššieho súdu SR, ktoré túto vec riešili a v prípade odvolania voči rozhodnutiu SP bude príslušný Krajský súd postupovať vo veci rešpektujúc rozhodnutia NS SR.
  Pozn. posudzoval som len otázku príslušnosti pri priznávaní (obnovení) dávky nie vecnú stránku nakoľko sa to bez podkladov dá len ťažko záväzne riešiť. Kompetencia k rozhodovaniu orgánu sociálneho zabezpečenia nesúvisí s kategóriami funkcií, dôchodkovým vekom, trvaním zamestnania k 31.12.1999 atď.

 • Ešte jeden príspevok -- k predchádzajúcim (orientačne), bol už nižšie z dohľadu v tejto rubrike a môže byť užitočný.
  Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 10. mája 2016 v 21:17
  Poznatok z niektorých prípadov prejednávaných súdmi SR.
  Sociálna poisťovňa je povinná spísať žiadosť o starobný dôchodok aj keď sa nazdáva, že Vám nepatrí a aj keď nemá všetky potrebné podklady. Podanie žiadosti o dávku je dôležité najmä z dôvodu, že dávku je možné priznať len 3 roky spätne od podania žiadosti. To znamená nenechať sa odbiť, že Vám niečo chýba, že nemáte nárok alebo, že nárok vznikne neskôr, ak Ste presvedčený o svojej pravde. Je dôležité vedieť aj to, že o starobnom dôchodku rozhoduje ústredie Sociálnej poisťovni a nie pobočka, kde s Vami spisujú žiadosť. V niektorých prípadoch nesprávna informácia alebo nesprávne pochopená informácia od pracovníčky pobočky Sociálnej poisťovni môže priniesť ťažko nahraditeľnú ujmu. Odporúčam aj dôkladne si prezrieť spísanú žiadosť, aj keď z vlastnej skúsenosti viem, že ako laikom nám to trvá dlhšie a kópiu nedostanete k dispozícii.
  Autor pracuje ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík.

 • No, na tie odvolania nie som špecialista, ale v takom prípade-zložitom, by som sa obrátil na niektorú z advokátskych kancelárii uvedené nižšie v linku -- o 14:52 (dnes)..malo by to byť podľa krajov v rámci Slovenska.Ešte pre doplnenie, čo viem, až sa nestihne podať odvolanie, myslím do 30 dní, opätovná žiadosť o starobný dôchodok sa dá podať opakovane jeden krát do roka, vo Vašom prípade by pri starobnom dôchodku ešte mal platiť odpočet rokov pre dieťa.Odpočet rokov na detí pri SD, ale aj pri SD na základe kategórii funkcií platí pre ženy, ktoré sa narodili do 31. decembra 1961.Aspoň tak to bolo uvádzané.

 • Veľmi pekne ďakujem za ochotu, to sa teda v dnešnej dobe už nevidí. Žiaľ, nesplňam podmienky -- 12 rokov sme boli manželia.Z manželstva je 1 dieťa, ktoré ukončilo už aj vysokoškolské štúdium.
  Doklady boli ohľadom kategórii, aj som jej vysvetľovala. Maximálna neochota pomôcť, skôr naopak.
  a by som to R príp.aj nascanovala, ak by ste mi mali čas pomôcť, musím napísať odvolanie a priznám sa toto nie je moja “parketa”, ale čo už,
  “Každý sme iný, všetci sme výnimoční”

 • Pre pani Petrovu:

  Trvanie nároku na vdovský výsluhový dôchodok
  (1) Vdova má nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku počas jedného roka od úmrtia manžela.
  (2) Po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 má vdova nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku, len ak
  a) stará sa o nezaopatrené dieťa alebo
  b) je invalidná, alebo
  c) dovŕšila vek rozhodný pre nárok na starobný dôchodok, alebo
  d) vychovala aspoň 3 nezaopatrené deti, alebo
  e) dovŕšila vek 52 rokov a vychovala 2 nezaopatrené deti, alebo
  f) manželstvo vdovy so zomretým policajtom alebo profesionálnym vojakom trvalo počas služobného pomeru zomretého policajta alebo profesionálneho vojaka najmenej pätnásť rokov alebo
  g) k úmrtiu manžela došlo v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.
  .
  Pozrite ešte písmená f) a g) -- či to nepomôže a k tým dokladom pre SP -- neviem či boli ohľadom kategórií funkcií ako som písal.

 • Iba doplním v poslednom odstavci -- tie súbehy som myslel s vdovským starobný dôchodkom na základe kategórií funkcií a vojenskú knižku nebohého pána manžela.Až ju ešte máte v držbe.Ale ako som písal, pracovníčky SP by o tom mali vedieť -- len sa nedajte iba tak nimi odbiť.
  Držím palce a pekný deň prajem.

 • Ďakujem pekne, že ste sa mi tak rýchlo ozvali. Ja by som upresnila, že spomínané doklady som Soc.poisťovni komplet predložila ešte 4.2.2016 a v týchto dňoch som dostala zamietavu odpoveď ako som už citovala.
  Pokiaľ sa týka výsluhového dôchodku, tento z dôvodu, že som vychovala iba 1 dieťa a mám 58 rokov mi zastavili.
  Inak Soc. poisťovna sa v rozhodnutí zdôvodňuje, že som poberateľkou VVD, čo nie je pravda. O tom som ich informovala.

 • Pre pani Petrovú napísala: 4. augusta 2016 o 14:04
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/aktualizacia5.pdf -- advokátske kancelárie sú v linku podľa krajov.
  Mne to vyšlo, že Váš manžel by bol mal nárok na starobný dôchodok podľa kategórií funkcií, či už podľa §-fu 21, prípadne §-fu 174 zákona 100/1988.Podmienky spĺňal, keďže mal odslúžených minimálne 20 rokov v I. kategórii funkcií (§21) a doba celkového dôchodkového poistenia presahovala 25 rokov.Podľa mňa vo fyzickom veku 55 rokov.Už boli takéto prípady a Vy máte nárok na vdovský starobný dôchodok podľa kategórií funkcií po nebohom manželovi.Osobne poznám, keď takýto prípad manželka nebohého kolegu na Sociálnej poisťovni realizovala.Myslím, že aj advokátske kancelárie, ktoré sú v linku, už riešili podobné prípady.Napr. JUDr. Jánošík, ako už bolo spomínané v príspevkoch na webe.Dôležité je požiadať Sociálnu poisťovňu o preplatenie týchto náležitosti 3 roky spätne.Pri vybavovaní tohoto druhu dôchodku je potrebné potvrdenie od -- OSZ MV SR, možno niekde v rámci Slovenska to zabezpečujú aj iné inštitúcie -- potvrdenie (výpis) odslúžených rokov v kategóriach, plus ďalšie potvrdenia -- doklady, napr. Vojenskú knižku, Potvrdenie o návšteve strednej školy, (maturitné vysvedčenie) resp. SOU, výšku hrubých platov, ale to si už vie SP sama vyžiadať.Je dobré sa najsamprv na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne dopredu objednať, pracovníčky SP by o tom mali vedieť-byť informované.
  Čo sa týka vdovského výsluhového dôchodku: Je to v zákone 328/2002 Z.z. v §§ 46-57 -- zákon je aj na tejto web stránke.Pozrite, až Vám vyjde čas, či vo Vašom prípade mohol byť VVD odobratý.Podľa mňa súbeh dôchodkov a to VVD z OSZ MV SR a druhý dôchodok -- Vdovský SD
  na základe kategórií funkcií je možný, tak isto ako je možný súbeh dôchodkov SD + SD na základe kategórií funkcií.Možno ma niekto doplní/opraví, či sa nemýlim.

 • dobrý deň
  rada by som poprosila o radu. Dňom 30.8.2001 som ovdovela /manžel mal 53 rokov, ja 44/, mal odpracovaných 26 rokov v 1. kat.a 2 r. vojny k tomu. Poberala som vdovsky VD pokiaľ dcéra chodila do skoy, ukončila 2014, kedy mi zastavili vdosvky aj výsluhovy. Teraz som požiadala o priznanie vdovskkeho dôchodku od Soc. poistovne, ktorý mi zamietli z dôvodu, že mi bol priznany VVD, čo nie je pravda, nakoľko MV mi uvolnenie zamietlo, na tento mam narok v 62 rokoch. Soc. poistovňa uvádza v Rozhodutí,” že podľa par. 14 ods.4 zák.č. 100/1988 Z.z. zamestnanie zaradene do 1. kat.sa za dobu pred 1.jan.2000 hodnotí, ak nevznikol narok na dôchodok podľa piatej časti tohto zákona.Podla § 255 ods. 6 zak.č.461/2003 Z.Z.Vdovsky dôchodok mi bol piznaný podla §45-47 zák.100/1988Z.z. a na určenie sumy tohto dôchodku bola zohladnená doba služby a doba zamestnania získana vo všeobecnom systéme soc.zab.”. Eśte by som doplnila, že od 18 roku veku t.j. 36 rokov, mal 28 rokob v 1.kategórii, 7 rokov v III.kat. a 1 rok mu dopočítali. Súčasne mi v tom čase priznali prídavok k vdovskému.Žiaľ teraz zrejme nie som vdova ako ostatné.

  a preto mi soc.dôchodok zamietaju.
  Takže nedostanem ani civilny vdovsky ani výsluhovy. Prosím poraďte mi. Ak treba niečo upresniť, rada doplním

 • Vybral som z linku Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 31. júla 2016 o 15:50
  “Na druhej strane štát neudrží dlhodobo vyplácať také štedré penzie ako dnes. „Pre priblíženie, dnes na jedného dôchodcu platí odvody 1,6 zamestnanca a v roku 2060 to bude 0,9 zamestnanca,“ priblížil ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž”…
  Je pre mňa záhadou a možno nielen pre mňa, ako už dnes pán Baláž zo SAV aj iní vedia, čo bude v roku 2060? o 44 rokov, dokonca už niekde v médiách bol uvádzaný rok 2080?.
  Kolega pána Baláža, známy prognostik Prof. STANEK (tiež zo SAV), hovorí niečo iné v príspevku 11. marca 2016 o 11:15 v linku
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/09/migranti-konci-sranda/#comment-6018…..je to v príspevku (dole) -- kvôli lepšiemu vyhľadaniu.
  “No a čo teda pracovné sily? Prognózy stále strašia, že nebude mať kto robiť na naše dôchodky.
  Dnes je trendom Industry 4.0, štvrtá priemyselná revolúcia. Podľa nemeckého výskumu do roku 2020 zruší tento trend 2,5 milióna pracovných miest.
  Čiže roboti nás pripravia o prácu?
  Potreba práce klesne o 20 až 30 percent. Vidieť to na Volkswagene. Štvrtá montážna hala bude mať 326 pracovníkov. Keby tam mali zariadenia ako v prvých troch halách, tak je to vyše tisíc pracovníkov. Keď som diskutoval s ľuďmi z Massachusetts Institute of Technology a CalTech, zhodli sme sa, že radikálny pokles potreby práce je ohrozením do budúcnosti. Čo s tými ľuďmi, ktorí prídu o prácu? Do roku 2030 pribudne približne 718 miliónov nových uchádzačov o prácu, z toho 600 miliónov v arabských krajinách. Pakistan, India, Bangladéš budú mať rapídny nárast obyvateľov, ale všetko sú to krajiny, ktoré si zničili životné prostredie. V Bangladéši vyrúbali lesy, spodná voda vystúpila vyššie, v koryte riek klesla hladina a morskú vodu z Bengálskeho zálivu ženie monzúnový vietor do vnútrozemia. Všetko zasolila: pôdu, studne. Podobne severná Afrika. Podľa NASA prejde zmenou klímy do roku 2030 do pásma absolútneho vysušenia. Môžeme čakať 160 miliónov migrantov, ktorí nemajú ako prežiť”.
  Ďalej z príspevku 21. júla 2016 o 15:33 z rubriky na tomto webe “Verejný priestor pre diskusiu”:
  ““Richter rieši problémy budúcnosti. Prekáža mu, že ľudí nahrádzajú stroje.””SEREĎ — Je dôležité, aby ministri EÚ neboli odtrhnutí od reálneho života. Uviedol to Ján Richter, slovenský minister práce, sociálnych vecí a rodiny, po prehliadke prevádzkarne Pečivární Sereď podniku I.D.C. Holding, a. s.Súčasným problémom mnohých firiem je, že ľudský kapitál nahrádzajú stroje. Podľa ministra bolo v prvej fáze dôležité pomenovať tento problém. “Vzhľadom na dobu, ktorú žijeme, a neustály príchod nových technológií, digitalizáciu, ten problém bude čím ďalej tým väčší. To znamená, že musíme nájsť globálne odpovede na tieto otázky. Bude tu kategória ľudí, ktorá bude končiť svoju prácu pôvodnú, pretože nebude potrebná pri nových technológiách, a naopak, bude tu zase iná kategória, nová, ktorá sa bude musieť vedieť prispôsobiť vzdelanostne a inak novým podmienkam a novej technológii. To znamená, sú to veľké výzvy, ktoré sú pred nami,” uviedol slovenský minister.”
  Ešte z iných médií -- bežalo to tiež myslím v písanom texte na TA3…..Robotizácia v celej EÚ pripraví o pracovné miesta/ubudne pracovných miest o približne 5 miliónov zamestnancov iba čo sa obslužných činností týka -- od upratovacích služieb, ďalších pomocných činností a pod.
  Nuž, mohli by sa kapacity nášho verejného života dohodnúť ako to teda je-bude.

 • K Pripravovanej zmene v II.dôchodkovom pilieri som našiel ešte jeden link v aktuálne.atlas.sk a našiel som medzi nimi-linkami jeden rozdiel.
  http://aktualne.atlas.sk/ekonomika/slovenska-ekonomika/druhy-dochodkovy-pilier-bude-atraktivnejsi-priniest-ma-vacsiu-slobodu.html
  V linku od Ing. Ľubomíra Dubeňa sa už o tom nepíše, hoci pôvodne som si to tiež všimol aj v internetovej Pravde.
  Ten rozdiel medzi informáciami-linkami je/bol:
  “Pripravovaná novela napríklad vypúšťa podmienku, aby bol úhrn kráteného dôchodku z prvého piliera a doživotného dôchodku z druhého piliera vyšší než suma nekráteného dôchodku z prvého piliera.Zrušia sa tiež osobitné podmienky poberania programového výberu pre tých, ktorí nemajú krátený dôchodok z prvého piliera a zjednotia sa podmienky pre všetkých sporiteľov”.
  Nie je mi jasné, či ešte niekto iný tiež mimo VD v dôchodkovom systéme SR, prípadne až sú dôchodky zo zahraničia a pod., má krátené dôchodky, mimo pracovných kategórií a kategórií funkcií a prečo sa tá podmienka v pripravovanej novele naj-samprv objavila (resp. v jednom denníku je, v inom nie je) a potom bola stiahnutá.Druhý dôchodkový, prípadne iný (3-tí) dôchodkový dobrovoľný pilier budú mať tiež niektorí výsluhoví dôchodcovia, aktívni príslušníci silových zložiek, ako doplnok k výsluhovému dôchodku až je to možné, pretože pracovné kategórie a kategórie funkcií sa každého výsluhového dôchodcu nedotýkajú.Ako sa ukazuje, každý “dôchodkový prípad” od človeka k človeku je iný..

 • http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/aktualizacia5.pdf — advokáti sú v linku podľa krajov.
  kvôli jednoduchšiemu vyhľadávaniu do budúcnosti………………….v tejto rubrike je zatiaľ menej príspevkov.Nádej vždy umiera posledná.
  Držím každému palce.

 • Kvôli lepšej orientácii na webe som preniesol príspevok z pred takmer dvoch týždňov aj do tejto rubriky z rubriky Poradenstvo.
  Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 5. mája 2016 v 11:52
  Vážení kolegovia,
  v praxi som sa viackrát stretol s prípadmi, kedy vyslúžilci okrem služby I.kategórii alebo (a) II.kategórii majú hodnotenú službu v III.kategórii v rokoch 2000-2003. Vzhľadom k nejednoznačnému postupu Sociálnej poisťovni v týchto prípadoch otváram diskusiu a súčasne prezentujem jeden z možných názorov.
  Vojaci z povolania a príslušníci bezpečnostných zborov (ďalej len “vojaci”) mali nárok na starobný dôchodok vo veku 55 (57) rokov, ak mali najmenej 25 rokov doby zamestnania a v čase služby v ozbrojených silách dosiahli vek aspoň:
  — zákon č.101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení §99 ods.1
  písm. a) 57 rokov, ak vykonával službu najmenej 20 rokov v II.kategórii
  písm. b) 55 rokov, ak vykonával službu najmenej 20 rokov v I.kategórii
  — zákon č.121/1975 Zb. o soc. zabezpečení §122 ods.1
  písm. a) 55 rokov, ak vykonával službu najmenej 20 rokov v I.kategórii
  písm. b) 57 rokov, ak vykonával službu najmenej 20 rokov v II.kategórii
  — zákon č.100/1988 Zb. o soc. zabezpečení (do 31.12.1999) § 132 ods.1
  písm. a) 57 rokov, ak vykonával službu najmenej 20 rokov v II.kategórii
  písm. b) 55 rokov, ak vykonával službu najmenej 20 rokov v I.kategórii
  — zákon č.100/1988 Zb. o soc. zabezpečení (od 1.1.2000) § 132 ods.1
  písm. a) 55 rokov, ak vykonával službu najmenej 20 rokov zaradenú do I.kategórii funkcií
  písm. b) 57 rokov, ak vykonával službu najmenej 20 rokov v ostatných prípadoch
  Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2000 zákon stanovil, že vykonávaná služba sa na účely dôchodkového zabezpečenia považuje za zamestnanie III.pracovnej kategórie (§130 ods.1 zákon č.100/1988 Zb.), nevyhnutne sa pre vek 57 rokov musela zmeniť podmienka 20 rokov služby II. kategórie na 20 rokov služby v ostatných prípadoch (lebo sa zaviedla služba v III.kategórii).
  Aby to nebolo tak jednoduché, je tu aj vplyv zákona č.114/1998 Z.z. a 328/2002 Z.z. Vzhľadom k zložitosti problematiky, odporúčam individuálne prípady riešiť cestou advokátskych kancelárií.
  Pozn.
  Abstrahujem možnosti služby v III.kategórii pred 1.1.2000 (hasiči, colníci, železničná polícia, ZOOŽ, ZPO atď.), čo by mohlo byť námetom ďalšieho článku a diskusie.
  Autor úvahy je konzultantom v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Doplnenie informácii pre kolegov a kolegyne, ktorí budú vo svojich nárokoch dobiehať podľa §-fu 174 Zákona č. 100/1988 Zb.(paragraf je tiež v prvom príspevku (dole) v tejto rubrike.
  Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 11. októbra 2015 v 17:35
  Dovolím si citovať z dôvodovej správy k novele zákona č.461/2003 Z.z. pre objasnenie problematiky zrušenia hranice 31.12.2023:
  Účelom §175 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení,ktorý bol recipovaný do §274 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, bolo zachovať nároky vzniknuté pred účinnosťou novely, ktorou sa rušili tzv.pracovné kategórie, aj po účinnosti tejto novely.Tento krok je v súlade s princípom zachovania nadobudnutých práv ako súčasti princípu právnej istoty.
  Účinky tejto právnej normy sú fakticky obmedzené do roku 2023, kedy by malo byť prechodné ustanovenie §274 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z. skonzumované a tým by sa stalo obsolentné.
  V kontexte samotného účelu citovaného ustanovenia v súlade s teóriou zachovania nadobudnutých práv, z ktorej vychádza sa javí stanovenie konca obdobia priznávania nadobudnutých práv ako nadbytočné a zo svojej podstaty mätúce. Kedže obdobie relevantnosti tohto ustanovenia je časovo obmedzené trvaním nárokov, ktoré vznikli pred 1.1.2000, zánikom posledného takéhoto nároku sa prechodné ustanovenia zakotvujúce jeho zachovanie stane obsoletným.
  https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/novelizacia-zakona-c-4612003-z-z/
  Ďalšie príspevky k ZRUŠENÉMU dátumu 31.12.2023 sú blízko dátumu v príspevku v uvedenom linku a komentári od Ing. Ľubomíra Dubeňa.

 • Poznatok z niektorých prípadov prejednávaných súdmi SR.

  Sociálna poisťovňa je povinná spísať žiadosť o starobný dôchodok aj keď sa nazdáva, že Vám nepatrí a aj keď nemá všetky potrebné podklady. Podanie žiadosti o dávku je dôležité najmä z dôvodu, že dávku je možné priznať len 3 roky spätne od podania žiadosti. To znamená nenechať sa odbiť, že Vám niečo chýba, že nemáte nárok alebo, že nárok vznikne neskôr, ak Ste presvedčený o svojej pravde. Je dôležité vedieť aj to, že o starobnom dôchodku rozhoduje ústredie Sociálnej poisťovni a nie pobočka, kde s Vami spisujú žiadosť. V niektorých prípadoch nesprávna informácia alebo nesprávne pochopená informácia od pracovníčky pobočky Sociálnej poisťovni môže priniesť ťažko nahraditeľnú ujmu. Odporúčam aj dôkladne si prezrieť spísanú žiadosť, aj keď z vlastnej skúsenosti viem, že ako laikom nám to trvá dlhšie a kópiu nedostanete k dispozícii.

  Autor pracuje ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík.

 • Začiatkom apríla som bol tiež uplatniť § 174 na pobočke Soc. poisťovne v Žiline a musím povedať, že som sa stretol s absolútne ústretovým jednaním. Pani ma síce najskôr chcela objednať na spísanie žiadosti o SD, ale keď nahliadla do mojej zbierky dokumentov, tak sme to spísali hneď a s informáciou, že do dvoch mesiacov to bude vybavené som odišiel. :good:

 • Cudzie nežiadame, svoje si nedajme! Ani cent.
  Ani na daňové raje našim vyvoleným sa nemusí siahať.

 • Tak ako píše kolega v úvodnom e-maily: koniec-koncov “jednanie s pracovníčkou SP bolo myslím seriózne a k veci..” verme že tá žiadosť o SD ako aj ďalšie žiadosti dopadnú dobre a že Ústredie Sociálnej poisťovne žiadosti k starobným dôchodkom na základe kategórii funkcií študuje do hĺbky a nie iba povrchne.Tiež že rozlišuje medzi paragrafmi (21 a 174) a ďalšími dôležitými okolnosťami..pre kolegov a kolegyne, ktorí sa zatiaľ nestretli s § 174 a aby to mali uľahčené s jeho vyhľadávaním som tento preniesol aj do tejto rubriky.Najaktuálnejšie príspevky k SD sú tiež v rubrike Poradenstvo od 27. Apríla 2016 o 9:44 -- 6. mája 2016 v 21:06 (pre informáciu).
  Zníženie dôchodkového veku v súvislosti s pracovnými kategóriami je
  možné využitím dvoch ustanovení Zákona č. 100/1988 Zb.
  1. § 174
  (1) Občan, ktorý vykonával pred 1. januárom 2000 zamestnanie I. pracovnej kategórie,
  prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31. decembri 1999 nárok na starobný
  dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň:
  a) 56 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 19 rokov v službe I. kategórie funkcií.
  b) 57 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 18 rokov v službe I. kategórie funkcií,
  c) 58 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 16 rokov v službe I. kategórie funkcií alebo
  17,5 roka v službe II. kategórie funkcií, alebo
  d) 59 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v službe I. alebo II. kategórie
  funkcií.
  (2) Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I.
  pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999; za
  zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6
  ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb.
  .
  Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 5. mája 2016 o 13:37 -- “Ešte jednu poznámku, k tebou uvedenému termínu trvania služby k 31.12.1999. Už v minulosti bolo zverejnené na webe, že podľa rozhodnutia NS SR mohlo dôjsť k ukončeniu práce v kategóriach aj v priebehu roka 1999”.
  Viac v rubrike Poradenstvo, ako aj komentár Ing. Ľubomíra Dubeňa napísal: 5. mája 2016 o 11:52 -- atď.,

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.