Vyberte stranu

 

VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA ponúka pre svojich členov, ich rodinných príslušníkov a známych z   “Plánu” v  III. štvrťroku 2016  nasledujúce akcie:

 

 

  1. Ukážky bojov II. svetovej vojny na Hrone (11. ročník) 30. júla 2016 09.00  Starý Tekov, Pohronský Ruskov, účasť podľa individuálneho rozhodnutia, autobus podľa počtu záujemcov bude zabezpečovaný v súčinnosti s Obl.V SZPB Bratislava, bližší Program a Pozvánka bude členom združenia zaslaná na e-mailovú adresu. Odchod autobusu bude od ISTROPOLISU.

Červená armáda po troch mesiacoch ťažkých bojov prelomila nemeckú obranu a začala postupovať na Berlín. Tento významný prielom prirodzenej hranice, ktorú tvorila rieka Hron, bol začiatkom bratislavsko-brnianskej operácie.

Podujatie Boje na Hrone sa stalo najväčšou akciou tohto druhu na Slovensku a je jednou z najväčších akcií v Európe.

30.7.2016   09:00

Starý Tekov – Areál pri Penzióne Bažantnica

11. ročník Bojov na Hrone – Tekov 2016

boje_2016_web.jpg

Vstup do areálu bojov – 09:00
Začiatok bojovej operácie – 13:30

 

  1. Oslavy 72. výročia SNP 29. augusta 2016 o 10.00 hod stretnutím pod Devínom, účasť individuálna, Pozvánka na stretnutie bude členom združenia zaslaná na e-mailovú adresu.

 

  1. 150. výročie bitky pri Lamači zmena termínu: Podujatie Bitka pri Lamači sa uskutoční 7.-9.10.2016 medzi Lamačom a Záhorskou Bystricou, na lúke pred Krematóriom.Na akciu je zabezpečený vláčik “Blaváčik”, ktorý bude zvážať ľudí na akciu ku Krematóriu z Vrančovičovej ul., krčma Pantl.účasť individuálna, Pozvánka na stretnutie bude členom združenia zaslaná e-mailom, bližšie informácie poskytneme včas tu na webe.

 

  1.  28. ročník „Náučného partizánskeho chodníka Zlatno – Skýcov“, ponúkame individuálnu účasť v spolupráci s Klubom ZVSR Nitra-Zobor a SZPB , dňa 20. augusta 2016.

 

  1. Podujatie SAHARA 2016 sa uskutoční 26 -27. augusta 2016 – VTSÚ Záhorie, najväčšia ukážka vojenských historických vozidiel a ukážka bojov, individuálna akcia, informovať budeme členov  tu na webe.

 

 

Pripravujeme …

  •  Spoločné stretnutie (opekačku) členov a rodinných príslušníkov na Tureckom Vrchu, dopravu vlastnými autami alebo autobusom v spolupráci s veliteľstvom posádky, možnosti strelieb z historických zbraní, termín september – október.
  • Vytvorenie pracovnej skupiny pre prípravu zájazdu do Kragujevca – Srbsko –  pri príležitosti 100. výročia vzbury (12.-18.júna 1918) u 71.pešieho pluku, termín zájazdu v roku  2018.

 

Rada združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

wp-monalisa icon

Plnenie PLÁNu AKCIÍ

  • Na spomienkovom stretnutí 20. júlav rodnej obci generála M.R. Štefánika v Košariskách sa podielali a zúčastnili aj členovia o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA plk.v.v. Fr. Cigánek, plk.v.v. Jul. Kováč, plk.v.v. E. Bošanský, pplk.v.v.D. Majerčík, plk.v.v. Ľ. Dubeň a ďalší členovia družobných klubov.

Košariská 2016
1 Košariska
2 Košariska

„Štefánik je nepochybne jednou z najväčších európskych osobností 20. storočia, pretože vždy stál na strane skutočných hodnôt, na strane mieru, na strane demokracie a otvorenosti. Odišiel z rodného Slovenska, no nie navždy, ale len na čas. Aby sa napokon vždy vracal k národu a národ k nemu. Štefánik sa stal pre slovenský národ symbolom pevnej viery a nádeje, symbolom ušľachtilosti človeka, ktorý v pokore a v pravde kráča za svojím cieľom,“

Akcia č.3  150. výročie bitky pri Lamači
Preposielam Vám fotky z Lamača, s červeným čákom rittmistr Kováč  so zástavou 8.c.k. husárskeho pluku.
” to len preto, že aby Vám bolo lúto, že ste premeškali LAMAČ”
 – takže sme sa zúčastnili …
S pozdravom Július Kováč
20161008_142401 20161008_151240 20161008_152640
 Akcia č.2  Oslavy 72. výročia SNP 29. augusta 2016 o 10.00 hod stretnutím pod Devínom
Viac tu:
https://www.bezpzlozky.eu/2016/08/spomienka-na-padlych/

 

.

Akcia č.1 Starý Tekov

30. júla 2016 sa niektorí naši členovia v Starom Tekove zúčastnili aj na pietnom akte kladenia vencov pri miestnom pamätníku.  Ocenili, že nadšenci z klubov vojenskej histórie približujú všetkým generáciám udalosti, ktoré sa odohrali v tekovskom regióne v marci 1945. Bola to veľkolepá ukážka bojovej činnosti s dobrou réžiou v spojení letectva a pechoty. Mladí diváci boli nadšení.

37755_obr1 37755_obr5 37758_obr4 IMG_1166 IMG_1174 P. Gajdoš Chceme podporovať podujatia, ktoré približujú významné historické

udalosti