Vyberte stranu

Autor plk. v.v. Ing. Jan Macoun

KAROL PAJER, partizán a záchranca detí.

 

V týchto dňoch si pripomíname 72. výročie smrti hrdinu nášho národa vojaka dobrovoľníka Karola PAJERA ktorý sa vyznamenal, spolu s Dr. Jozefom Fišerom tým, že počas vojny vo francúzskom Vence zachránili niekoľko stovák detí, ktoré stratili rodičov.

 

Karol Pajer sa narodil 6.11.1919 v Klenovci. Po smrti otca sa s matkou presťahovali do Lučenca. Po obsadení Lučenca horthyovským Maďarskom v marci 1939 pokračoval v štúdiu na Československom štátnom učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. So skupinou mladých antifašistov sa prejavili aktívny odpor proti šíriacemu sa fašizmu vyhotovovaním a rozširovaním letákov.  Koncom r. 1939 ich činnosť odhalili štátne orgány a gestapo. Preto sa rozhodli opustiť Slovenský štát a ujsť do Francúzska, kde sa v juhofrancúzskom meste Agda formovalo československé zahraničné vojsko. Tam sa do neho v druhej polovici marca 1940 prihlásil.

Po kapitulácii Francúzska a demobilizácii vojakov čs. zahraničnej armády odišiel do Marseille, kde od septembra 1940 pracoval na Ústredí československej sociálnej pomoci. (Centre dAide Tchécoslovaque) na neobsadenej časti Francúzska, kde sa zdržiavali tisíce utečencov medzi ktorými boli slovenské, české, belgické, poľské a židovské deti rodičov, ktorých internovali alebo odvliekli do koncentračných táborov.

Tu sa zoznámil s Dr. Fišerom. Spolu s ďalšími vytvorili skupinku a prenajali si opustený školský areál pri meste Vence, kde sa ubytovali s prvými dobrovoľníkmi a deťmi. Nazvali ho Kresťanský domov detí vo Vence  kde vyučovali francúzštinu, slovenčinu a češtinu. Cez toto zariadenie prešlo do konca vojny 525 detí a okolo 126 dospelých osôb.

Po okupácii južnej časti Francúzska talianskym a nemeckým vojskom v novembri 1942 hrozilo deťom zavlečenie do koncentračných táborov. V roku 1943, ešte pred obsadením mesta Vence nemeckým vojskom, sa podarilo Ústrediu čs. pomoci prenajať 7 fariem v hornatom strednom Francúzsku (planina Mille Vaches, 1000 km od mesta Vence), kam premiestnili všetky deti. Časť dospelých, spolu s Pajerom, sa potom pridala k partizánom.

Pajer sa stal príslušníkom francúzskej partizánskej skupiny FTPF (Franc-Tireurs-Partisans-Françaises) s prezývkou „Charles“. Cez deň vyučoval a po nociach sa zúčastňoval partizánskych akcii. V jednom z najväčších stretnutí, v boji s jednotkami SS, v priestore Mont – Mouchet pri mestečku Pinols, 11. júna 1944 padol.

 

Jeho hrdinstvo a obeť bola ocenená:

  • 7.1945 udelil veliteľ 13. Vojenského okruhu pochvalu in memoriam ,
  • Francúzskym Vojnovým krížom 1939-1945 so striebornou hviezdou udeleným prezidentom Francúzskej republiky,
  • Február 1947 Československá vojenská medaila a Československý vojnový kríž 1939.

 

ČESŤ JEHO PAMIATKE

 

Zdroj:

Publikácia vydaná KaMC OS SR 2007