Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

 

 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Základná organizácia č. 19 Bratislava – Petržalka

 

P o z v a n i e

na letné akcie konané v júli a auguste

Vážení členovia,

oznamujem Vám termíny akcií organizovaných Oblastným výborom Bratislava :

1/ 30. júla – Starý Tekov – historické boje 2. svetovej vojny na Hrone
Bratislavsko-Brnianska operácia

2/ 27.augusta – Jankov vŕšok o 15.00 hod.

3/ Oslava výročia SNP v Bratislave

24. augusta 2016 Spomienka na Kukureliho na  Záhradníckej ulici o 14,30 hod.

25. augusta 2016 72. výročie SNP Bratislava o 10,00 hod. Námesie SNP

4/ 29. augusta – Oslava výročia SNP v Banskej Bystrici a popoludní Pohronský Bukovec

Odchod autobusov na jednotlivé akcie bude pri Istropolise – Trnavské mýto, odchod autobusu o 6,30 hod. od Istropolisu. 5,00 EUR/os.

Záujemcovia o autobusové zájazdy volať : 0904 698 312

Prosím Vás, aby ste v prípade záujmu, oznámili svoju účasť na jednotlivých
akciách. Očakávam vyjadrenie od všetkých oslovených členov.

Ďakujem.

S pozdravom
Mária B o h r n o v á
tajomníčka SZPB ZO č. 19

8 Komentárov na Akcie SZPB v júli a auguste:

 • Upresnenie akcií oblastného výboru SZPB Bratislava.

  20. augusta 2016 Krpáčovo – Čierny Balog odchod autobusu o 6,30 hod. od Istropolisu. 5,00 EUR/os.

  24. augusta 2016 Spomienka na Kukureliho Záhradníckej ulici o 14,30 hod.

  25. augusta 2016 72. výročie SNP Bratislava o 10,00 hod. Námesie SNP

  29. augusta 2016 72. výročie SNP B.Bystrica – Pohronský Bukovec odchod autobusu o 6,30 hod. od Istropolisu. 5,00 EUR/os.

  Záujemcovia o autobusové zájazdy volať : 0904 698 312

 • Peter Kalis napísal: 21. júla 2016 o 21:32 -- Príspevok je presný a výstižný.Nie je potrebné sa o tom viac rozpisovať./A predsa len/:
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/09/migranti-konci-sranda/#comment-5862
  Z príspevku linku (vyššie) z 29. júna 2016 o 9:23 -- “Desať kľúčových paragrafov proti extrémizmu.”
  “Polícia aj prokuratúra dostanú do rúk silnejšie nástroje v boji proti extrémizmu či rasizmu. Rezort spravodlivosti pripravil zmeny v trestných kódexoch, ktoré by mali účinnejšie postihovať výroky oslavujúce fašizmus, spochybňujúce holokaust alebo vyzývajúce na nenávisť voči iným národom či rasám”.Viac v linku a príspevku vyššie..
  Aj z dôvodu pripravovaných zmien v trestných kódexoch by bolo logické:
  POD písmeno g) veteránovi protikomunistického odboja paragrafu 70 Zákona 328/2002 Z.z -- Kúpeľná starostlivosť
  pripojiť/pridať:
  ……písmeno h) veteránovi protifašistického odboja.(SZPB).Ťiež by to bolo logické:Buď písm. g) aj písm. h) v §-fe 70, Alebo -- až nie písm. h), tak ani písm. g).Ináč mi to nevyšlo.

 • Netreba sa o tom viac rozpisovať, disidentov je už dnes viac ako slovenských partizánov po 2. svetovej vojne…
  Prišiel rok 1948 a všetko čo s tým súviselo, potom prišiel rok 1968, normalizácia a všetko čo s tým súviselo. Onedlho po novembri 1989 prvá vlna kupónovej a inej privatizácie a druhá vlna normalizácie v ťažko identifikovateľnom spoločenskom zriadení, ktoré sa dá nazvať ako Second Hand kapitalizmu.
  A s nim aj kúpeľná starostlivosť: g) veteránovi protikomunistického odboja.

 • Pavol Bada napísal: 19. júla 2016 o 15:28 -- Ďakujem za doplnenie.Iba upresním.V bode (9) paragrafu 70 mi nešlo o: v §-fe 70 písm. c),.. ale v podstate je to tak, ako je popísané “obrazne” v prvom odstavci príspevku.”Bilo sa mi to medzi sebou”.Tým bodom d) §-70, som iba chcel naznačiť, ako sa sprísnili všeobecne podmienky pre všetkých výsluhových dôchodcov ohľadom kúpeľnej starostlivosti po novelizácii zákona po 1. máji 2013.Ešte raz ďakujem.

 • RE: Miro Palfi 19. júla 2016 (10:30, 12:09)
  Keď som uvidel tvoj komentár, jeden aj druhý, najprv som ťa chcel osloviť prečo to dávaš pod článok v ktorom sa nepíše o našich dôchodkoch. Potom som si domyslel pointu, asi ťa zaujíma reálny priebeh kúpeľnej liečby keď na jednej izbe ubytujú spoločne veterána protikomunistického odboja a veterána protifašistického odboja. Ale to je vylúčené, nakoľko pod písm. a) až g) sa ten druhý nenachádza.
  Pán kolega, mohol si zo zákonov ktoré cituješ pridať aj čl. 9 :
  (9) Ak vojnový veterán alebo veterán protikomunistického odboja nie je zároveň policajtom, profesionálnym vojakom alebo poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia, náklady na kúpeľnú starostlivosť, ktoré nie sú uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia33i) uhrádza ministerstvo zo svojho rozpočtu.
  .
  Takže “terazky” je to takto ako to je.

 • Ku predchádzajúcemu príspevku.Iba som porovnal v § 70 dve písmená a to písmená: d) a g)
  d) poberateľovi výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil vek 55 rokov alebo jeho služobný pomer trval najmenej 30 rokov, /je to čisto profesionálny pohľad/.
  g) veteránovi protikomunistického odboja. /je to čisto politický?pohľad/.
  -- Vezmime si písmeno d), kde príslušníkom silových zložiek spadajúcim pod tento zákon po novelizácii Zákona 328/2002 Z.z. po jeho novelizácii od 1. mája 2013 boli podmienky sprísnené .. až si pamätám predtým bolo potrebných 25 rokov služobného pomeru a fyzický vek 50 rokov.
  -- Vezmime si písmeno g), kde aspoň predpokladám, nikto nepopiera nikomu jeho zásluhy pri demokratizácii spoločnosti po roku 1989, či jeho boji o demokratizáciu spoločnosti aj pred rokom 1989..
  Ale porovnajme si body d) -- kde je potrebné mať Rozhodnutie o priznaní výsluhového dôchodku (VP -- považovaného za VD), kde predtým nestačilo 15 až 24 rokov služobného pomeru a dnes 15 až 29 rokov služobného pomeru a takisto fyzický vek predtým 49 rokov a dnes 54 rokov, ako aj §§ 38 a 143 aa tohoto zákona.(sprísnené po novelizácii).
  a
  porovnajme si to s bodom g), kde ide čisto o “politikum”…..a ako som písal nikto nikomu zásluhy nepopiera, ale ruku na srdce je to rovnocenné s výkonom služby?Objektívne?V každom jednom prípade?Nedá sa za bod g) skryť?…..Za bod d) kde je dĺžka služobného pomeru potvrdená ROZHODNUTÍM sa skryť nedá a nedá sa z toho urobiť “politikum”.
  Nakoniec môj lopatistický pohľad.Až niektorému výsluhovému dôchodcovi chýba čo i len deň či už služby, alebo deň k určenému fyzickému veku podľa § 70 písm. d, -- Nárok na kúpeľnú starostlivosť NEMÁ. To neplatí podľa písmena (g) tohoto paragrafu.

 • Možno by niekto vedel vysvetliť.Nie dosť dobre rozumiem nasledovnému:uvediem.https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/zakon-3282002-zmeny-od-1-januara-2016/ -- možno problematike nerozumiem aj z objektívnych dôvodov.
  § 70
  Kúpeľná starostlivosť
  (1) Kúpeľnú starostlivosť možno na základe návrhu ošetrujúceho lekára poskytnúť bezodplatne, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak
  a) policajtovi,
  b) profesionálnemu vojakovi,
  c) vojnovému veteránovi alebo
  d) poberateľovi výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil vek 55 rokov alebo jeho služobný pomer trval najmenej 30 rokov,
  e) poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku,
  f) policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, pričom mu nebol priznaný invalidný výsluhový dôchodok,
  g) veteránovi protikomunistického odboja.
  .
  Rozumiem tomu, že príslušníci silových zložiek, prípadne bývalí príslušníci silových zložiek (spadajúci pod Zákon o sociálnom zabezpečení) sú apolitický (tí nemusia byť) a §§-fy uvedené v Zákone 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov by mali byť aspoň podľa mňa apolitické.Paragraf 70 odstavec písmeno g) veteránovi protikomunistického odboja -- mne tomu nenasvedčuje.Asi som menej skúsený, nemám potrebný rozhľad a možno aj iní, ktorí sme slúžili tak pred rokom 1989, ako aj pokračovali v službe po roku 1989.Všetci, ktorí sme boli vždy nepolitický a išlo nám vždy iba o službu.Viem, že článok 4 Ústavy ČSSR bol zrušený.Viem o rehabilitáciách po roku 1989 -- len vo mne vzbudzuje písm.g, § -fu 70 prvky političnosti.Dopoviem “obrazne”..akoby tam chýbalo aj ďalšie písmeno napr. h) veteráni protikapitalistického odboja.Aspoň pri voľbách do parlamentu SR, KSS tiež kandidovala -- nie je postavená mimo zákon…..až by sme chceli byť spravodlivý.Iba som sa zamýšľal, či to písmeno g, §-70 nemalo byť v nejakom inom Zákone -- napr. o Rehabilitáciách, až taký náhodou existuje.Dúfam, že som týmto príspevkom nevyvolal “búrku v pohári vody”……len, vždy som bol presvedčený, že sociálne zabezpečenie silových zložiek -- Zákon 328/2002 Z.z. -- je nepolitické a je o Profesii ako takej.Ďakujem.

 • Pozvánka na oslavy:

  Dňa 21.7.2016 sa uskutočnia oslavy narodenia gen. M.R.Štefánika v Košariskách. Odchod autobusu 8,30 hod. tradične spred Istropolisu. V rámci osláv bude kladenie vencov, návšteva múzea. Srdečne Ste vítaní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.