Vyberte stranu

 

S hlbokým pohnutím a smútkom oznamujem,
že dňa 26.júla 2016 nás navždy opustil náš priateľ, kolega, dlhoročný predseda Klubu v Brezne a člen Zväzu vojakov Slovenskej republiky

poplukovník v.v.  Jozef  SCHULC

dožil sa veku 83 rokov

Jozef bol vysoko aktívny, dobrosrdečný, obetavý a láskavý človek a vyšším vekom sa tieto jeho povahové vlastnosti ešte viac zvýrazňovali. Málo je medzi nami takých obetavých, nezištných ľudí s čerstvou mysľou, ako mal Jozef ešte aj po osemdesiatke. Bol to čestný a dobrý človek.

Touto cestou vyjadrujem pozostalým hlbokú sústrasť, ku ktorej sa bezo sporu pripoja aj  priatelia a spolupracovníci ktorí sa o úmrtí kolegu dozvedeli neskoro.

Jožo, česť Tvojej pamiatke!

PS:

Bohužiaľ, poslednej rozlúčky dňa 29. júla sme sa viacerí nemohli osobne zúčastniť, nakoľko oficiálnu správu sme sa dozvedeli až po pohrebe, čo svedčí o našej nízkej schopnosti v podávaní informácií o umrtí členov.