Vyberte stranu

 

Náš kolega

plukovník gšt. Ing. Michal Bohunický


sa 20. augusta dožíva okrúhleho životného jubilea

 

K životnému jubileu
dobré zdravie, šťastie, lásku,
na tvári ni jednu vrásku
ešte veľa ráznych krokov
najmenej do stovky rokov

praje

o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

Pripomeňme si niekoľkými vetami činnosť a prínos nášho kolegu Ing. Michala BOHUNICKÉHO pre spoločný záujem.

 • funkciu prezidenta Zväzu vojakov SR vykonával 10 rokov, je čestný prezident ZV SR;
 • pri výkone funkcie prezidenta mal veľmi ťažkú a zložitú situáciu, nedajú sa mu poprieť jeho dobré stránky a najmä obetavosť v prospech Zväzu;
 • vážime si ho za odvahu ktorú prejavil medzi 7. a 8. snemom ZV SR, keď bol iniciátorom reforiem a zástancom demokratizačného procesu vo Zväze;
 • ako jediný z predsedníctva ÚR ZVSR bral vážne názory predsedov klubov, rovnako aj otázku otvorenej komunikácie s členmi, odpovedal na pripomienky, nebránil a nebál sa otvorenej diskusii na internetových stránkach Zväzu;
 • jeho vytrvalosť v presvedčovaní nečlenov mala rozhodujúcu zásluhu na zakladaní nových klubov – Sereď, Bratislava, Nitra-Zobor, Horná Nitra a príprava založenia klubov v Trnave, Komárne, Hlohovci (ku ktorému už nedošlo);
 • viedol ÚR ZVSR k zmenám, v prístupe vedenia voči klubom prejavoval úctu, rešpekt,  presadzoval zvýšenie aktivity a podielu klubov na činnosti Zväzu;
 • v rokoch 2012 a 2013 sa odvážne postavil proti nevalorizácii a zmenám ktoré by zhoršili sociálne postavenie výsluhových dôchodcov;
 • bol iniciátorom vytvorenia Sociálno-právnej komisie ZVSR, ktorá zohrala dôležitú úlohu pri uspokojovaní požiadaviek výsluhových dôchodcov pri prechode do SD;
 • v posledných dvoch rokoch jeho pôsobenia vo funkcii prezidenta ZV SR (2012-2013) došlo k podstatnému nárastu členskej základne, aktivizácii prispievateľov 2% z daní členov aj nečlenov (8 tis. eur), zvýšila sa dôvera VD voči ZV SR ako ich zástancu v sociálnoprávnych otázkach ako aj ochrancu proti mediálnym a politickým štvaniam;
 • dokázal získať sponzorské dary na výrobu Hviezdy ZV SR a vnútorný chod Zväzu, ktorý sa tak stával sebestačným a nezávislým od financovania MOSR;
 • vysokú aktivitu a diplomatické schopnosti preukázal v rozvíjaní spolupráce, bola podpísaná „Dohoda o spolupráci“ Asociáciou policajtov vo výslužbe (to bol unikát dovtedy nepredstaviteľný), boli podpísané dohody s Klubom generálov, ústredím SZPB, Združením žien v ASR, Klubom Vojenských výsadkárov SR, spoločnosťou M.R.Š., zahraničnými organizáciami (Poľsko, Česko, Maďarsko), dokázal obnoviť dôveru EUROMILu po neplnení si finančných záväzkov Zväzu;
 • jeho skúsenosti a demokratické názory boli zárukou že reforma ZV SR bude v prípade jeho zvolenia za prezidenta dokončená, bohužiaľ svoju prácu nedokončil, odporcovia reforiem mu nedali šancu a zväzové reformy sa zastavili na pol ceste.

Veríme že rozum členov zvíťazí a na 9. sneme mu bude daná šanca na dokončenie programu a cieľov zväzu.

Pre tieto a ďalšie vlastnosti bývalého kolegu Michala Bohunického si členovia o.z. Vojenský veterán Bratislava skromne pripomínajú jeho okrúhle životné jubileum (65 r).

 

Predseda o.z. VVB  Ing. Pavol Bada