Vyberte stranu

 

……..Pri príležitosti spomienky na SNP sme sa dňa 29. augusta 2016 stretli členovia občianskeho združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA a občianskeho združenia PONTONIERI A ŽENISTI SR spolu s  rodinnými príslušníkmi pod jedným z najvýznamnejších historických hradov pod hradom DEVÍN.

……Pripomenuli sme si padlých v SNP, z ktorých mnohí sú dodnes nezvestní, alebo s neznámym koncom, či išlo o smrť na bojovom poli, následkom zranenia, mučenia, choroby, vraždy, samovraždy, v lágroch, väzeniach  či inej príčiny. Pripomenuli sme si zosnulých  z  pietnych dôvodov, nech sú si mŕtvi  po viac ako sedemdesiatich rokoch aspoň takto rovnými.

……Spustili sme na hladinu Dunaja symbolické venčeky, ako spomienku na zosnulých a uctili si takto aj našich bývalých kolegov v zbrani, ktorí už nie sú medzi nami.

 

Bratislava – Devín 29. august 2016

 

Foto: Štefan Chňapek s manželkou

 

01Spoločná fotka členov ktorí sa nebáli vstúpiť na pontón 02Druhá spoločná fotka 03Krátka spomienka na tých ktorí už nie sú medzi nami 04Spomenuli sme si aj na Aloiza Podžorného 05Pred vhodením venca 06Členovia VVB 07Venček od pontonierov a ženistov 08Venček od Vojenskych veteránov (2) 09Kolegovia prišli aj s vnúčatmi (Š. Dorociak) 10pplk.v.v. Vilo Moravčík nás pozdravil zo svojho letného sídla v Devíne 11Š. Chňapek a Š. Pomsahár v družnej besede 12Š. Pomsahár študuje okolie Devína