Vyberte stranu

 

V týchto dňoch si znovu pripomíname, spoločne s žijúcimi účastníkmi Slovenského národného povstania, hrdinské činy našich vojakov a partizánov, ktorí bojovali a položili svoje životy za našu slobodu. Slávnostného aktu sa 25.8.2016 na námestí SNP v Bratislave zúčastnili žijúci účastníci SNP, predstavitelia vlády SR, Národnej rady SR, zastupiteľských úradov, samosprávy a spoločenských organizácii. Oslavy začali básňou prednesenou Evou Máriou Chalupovou. Príhovor predniesli podpredseda vlády SR Ing. Peter Pellegrini, župan Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavol Frešo a tajomník Ústrednej rady SZPB doc. PhDr. RSDr. Viliam LONGAUER, CSc.
Všetci v príhovoroch zvýraznili predovšetkým význam SNP, ako aj medzinárodnú účasť a obete z okolitých štátov v ňom. V prejavoch sa odzrkadlila i potreba viac oboznamovať s našimi dejinami našu mládež, mobilizovať sa pri riešení súčasnej medzinárodnej a vnútornej situácii, najmä v boji proti extrémizmu a znovu sa objavujúcim prejavom xenofóbie, neznášanlivosti a fašizmu.
Význam SNP si pripomenula, úctu a česť účastníkom a obetiam povstania vzdala i naša delegácia, ktorá sa zúčastnila osláv a položila kyticu k pamätníku partizána. Kyticu položil podpredseda VVB plk. v.v. Ing. Juraj Kayser spolu s plk. v.v. Ing. Milanom Sobekom, npráp. V.v. JUDr. Mariánom Ďurinom, Ing. Jozefom Halapinom, plk. v.v. Dr. Jaroslavom Junekom, mjr. v.v. Štefanom Pomsahárom a plk. v.v. Ing. Janom Macounom.

Česť účastníkom SNP.
Foto a text plk. v.v. Ing. Jan Macoun

 

 

Delegacia pri kladeni kytice Delegacia prichod 1 Kladenie Kayser