Vyberte stranu

 

Z článkov:

Výcvik u výsadkových jednotiek bol naozaj ťažký.
Vyžadoval nielen telesnú zdatnosť, vytrvalosť, ale pre-
dovšetkým psychickú odolnosť. Potvrdzujú to i vyko-
nané zamestnania. Chcem spomenúť niekoľko z nich

Viac najdete v  SPRAVODAJI KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV V BRATISLAVE 2/2016, ktorý bol vydaný 31. augusta 2016.

tu:  ČERVENÉ BARETY.pdf