Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

 

Kolegovia,

často ma telefonicky a emailom žiadajú VD o pomoc, radu ako majú postupovať pri podaní žiadosti o SD, ako aj za akých podmienok majú nárok na priznanie SD od Sociálnej poisťovni.  Tieto otázky od Vás sa často vyskytujú aj v komentároch na tomto našom webe v sekcii PORADENSTVO ako aj na WEBE APVV,  pristúpil som k zaveseniu týchto mojich trvale, do roku 2029 platných informácií na náš web tak, aby boli prístupné do roku 2029 kedy už nebude nikto žiť čo má  nárok na zvýhodnené priznanie SD na základe odpracovaných  najmenej 15 – 20 rokov v I. a v II. kategórii funkcií.

Sú to moje články ktoré som ešte 26.3.2013 uverejnil na webe ZV SR, kde ich už dnes bohužiaľ nenájdete.

Vzhľadom k skutočnosti, že v obidvoch dokumentoch som červeným doplnil  závery novelizácií zákona č. 461/2003 Z. z. od roku 2013, ktoré sú aktuálne pre súčasných VD ktorí si budú predkladať žiadosti o priznanie SD na základe odpracovaných rokov v I., II. kategórii funkcií obidva dokumenty poskytujem ešte raz.

Celý článok zverejňujem pod názvom : 

INFORMÁCIE   PRE  VÝSLUHOVÝCH   DÔCHODCOV   O  STAROBNÝCH  DÔCHODKOCH“. 

Informacie-o-sd-kompletne

Podanie žiadosti:

Suhrne-informacie-o-sd

Dr. Milan KOLEN, pplk. v.v.

 

Download (DOCX, 41KB)

39 Komentárov na INFORMÁCIE pre VD o SD:

 • Prosím ctenych prispievateľov aby nezneužívali tento web na dezinformácie (MF). Valorizácia pre rok 2017 do 2018 bola uzavrená a platí. Žiadne zmeny v posledných dňoch nie sú evidované. K čomu slúžia zavádzajúce “vypisovačky -- komentáre”?
  Tabuľka výpočtov je uvedená vyššie, ako aj pod ďalšími článkami na tomto webe, a naviac dodám:

  Naposledy Miro Palfi napísal: 4. decembra 2016 v 9:08
  “Výsluhové dôchodky, budú aj na budúci rok (od 1.7.2017) valorizované (tak ako starobné) o pevnú sumu t.j. 8,20 EUR s tým, že sa ešte prepočítavajú príslušným koeficientom podľa odslúžených rokov, ale (podľa teraz platnej právnej úpravy) už POSLEDNÝ KRÁT”.(z knihy návštev 2. decembra 2016 — web APVV).
  To POSLEDNÝ KRÁT je predsa v paragrafe §-fe 68 zákona 328/2002 Z.z. v odstavci 3, pričom v roku 2018 nasleduje odstavec 16 a valorizácia ako u civilných dôchodcov (JDS) mimo dátum 1. január príslušného kalendárneho roka.Nie je potrebné nikoho utešovať (APVV) — aspoň si myslím, že výsluhoví dôchodcovia máme svoju hrdosť.V tomto smere nevalorizácie r. 2012 a diskriminačného valorizačného mechanizmu sa počas 4 rokov (okrem “opíjania rožkom”) nedosiahlo nič.Okrem individuálnej snahy mnohokrát uvedených aj na tomto webe jednotlivých výsluhových dôchodcov.A ako sa javí, mimo súdov ani sa nič nedosiahne.Zbytočne niekoho utešovať, pravda je pre mňa subjektívne taká.Kde nie je (nebola) vôľa (aj politická) — nie je ani spoločná cesta.Môj názor.

 • Na 2,60€ pre siroty. Lenže tabuľka pokračuje ďalej pod podnadpisom “krátené dôchodky z dôvodu súbehu”, a tam to klesá od SD, cez predčasné, invalidné,vdovské, až po sirotské z uvedených 2,50 až na 1,40 € !!! ???…(ten predčasný a invalidný síce sú 3,00 a 2,60, ale :wacko: )

 • Tabuľku som dnes nevidel, ale z predošlých informácií 8.20 platí pre SD , alikvotne sa znižujú až na 2.5 tuším pre siroty.

 • V prílohe dnešnej Pravdy je tabuľka o valorizačných sumách na rok 2017, jednotlivých dôchodkoch-s výnimkou VD. Pokiaľ tomu dobre rozumiem, nás sa týka suma 8,20 €. Čiastočne ma však mätie druha polovica tabuľky, začinajúca sumou 2,50 €. Nie je to zase nejaká zrada na SD-VD???

 • Pre Ľuba Dubeňa:
  Áno, súhlasím. A práve títo SD-VD sú momentálne bití dvojnásobne. Aj VP považovaný za VD poslabší, aj SD skoro nijaký…

 • Ďakujem za informáciu p.Fulup a držím Vám palce.

 • Pre Štefan Murcko. Pojednávanie bolo odročené na 16. 01. 2017 pre neprítomnosť odporkyne. Spracoval som nové vyjadrenie, ktoré osobne odovzdám 02. 01. 2017 na KS. Držte palce.

 • Pre Milan Faltin:

  Ide o to, že časť výsluhových dôchodcov (starších vekom) poberajú aj starobný dôchodok od SP vypočítaný podľa zákona č.100/1988 Zb. A týchto by sa mal prepočet týkať.

 • K Ľubovi Dubeňovi.:
  Samozrejme že bude jasne čoskoro, keď teda bude-tak za rok. Ale to v civile, čiže u starobných dôchodcov, kde starý riaditeľ fabriky má dneska takú penziu, možno aj menšiu, ako jeho vtedy mladá sekretárka v súčasnosti… To je, alebo bude zásluhou M-PRSV (Richter)
  Mňa však viacej zaujíma, kedy sa dačo podobné udeje so starovysluhovými dôchodkami , teda v silových rezortoch(Kaliňák, Gajdoš, Žitňanská…), kde starý veliteľ pluku má tiež dneska menší VP, ktorý sa považuje za VD, ako jeho svojho času mladučká spisovenská, v súčasnosti pracujúca VD, niekde v sro-čke.? Logicky by to malo byť o pol roka na to. Ale neviem, či skôr nie až na svatého Dindy…

 • Tibor Fulop napísal 7. decembra 2016 v 13:21
  Absolventi VSOŠ si dobre pozrite do ktorej kat. vám zaradili prvé dva ročníky VSOŠ. Nielen podľa mňa v prvej. O svoje práva sa súdim. Prvé kolo na KS som prehral. Odvolal som sa na NS kde som uspel. Nové pojednávanie na KS ma čaká 19.12. Držte palce. Bojujem aj za vás.

  OTÁZKA NA p.T.FULOPA: AKO STE BOJOVAL NA POJEDNÁVANÍ NA KS 19.12.2O16 ? SOM TIEŽ ABSOLVENT VSOŠ…….Vopred ďakujem za informáciu.

 • Pre Ing. Ľubomír Dubeň

  Vdaka! Priebezne sledujem rozhodnutia vydane NS SR na ich webovej stranke, no Vami uvedene mi akosi usli
  Zelam vsetko najlepsie
  Friedl

 • Pre Peter Friedl a ostatných kolegov bývalých colníkov a hasičov:

  Posielam Vám najnovšie čísla rozsudkov NS SR
  -- 44 Sd/12/2016
  -- 7 So/22/2015
  samozrejme je ich oveľa viac a všetky sú verejne prístupné na viacerých webových stránkach. V Advokátskej kancelárii JUDr.Jánošík máme kompletnú evidenciu judikatúry sociálneho zabezpečenia NS SR, NSS ČR, ÚS SR, KS ako i európsku judikatúru.

 • Pre Jano Kovac:

  Na stránke Ministerstva spravodlivosti máte prehľad pojednávaní a je tam aj kolega Fulop, deň pojednávania, vec, hodina a miestnosť. Takže je to verejne prístupné.

 • Pre Jan Kováč. Je to dôležité…??? Na KS Nitra.

 • Pre Tibor Fulop napísal: 7. decembra 2016 v 13:21
  Na ktorom KS máte pojednávanie?

 • Absolventi VSOŠ si dobre pozrite do ktorej kat. vám zaradili prvé dva ročníky VSOŠ. Nielen podľa mňa v prvej. O svoje práva sa súdim. Prvé kolo na KS som prehral. Odvolal som sa na NS kde som uspel. Nové pojednávanie na KS ma čaká 19.12. Držte palce. Bojujem aj za vás.

 • Pre Ing. Ľubomír Dubeň z 5. decembra 2016 v 11:24
  Informácia pre kolegov poberateľov výsluhových dávok z radov colníkov a hasičov:

  Poprosím Vás o zverejnenie spisových značiek niektorých rozhodnutí NS SR vydaných VD hasičom, v ktorých NS SR rozhodol v prospech hasiča pri výpočte výšky starobného dôchodku tak, ako to uvádzate vo Vašom príspevku, t. z. že pri dôchodkovom veku podľa všeobecného systému (62 rokov), je Sociálna poisťovňa povinná zhodnotiť aj roky poistenia za ktoré hasič poberá výsluhové dávky, teda vypočítať teoretickú výšku starobného dôchodku a potom ju krátiť za zhodnotené roky v osobitnom systéme.

  Ďakujem, s úctivým pozdravom
  Friedl

 • Informácia pre kolegov poberateľov výsluhových dávok z radov colníkov a hasičov:

  Sociálna poisťovňa Vám neustále odmieta pri výpočte výšky starobného dôchodku (dôchodkový vek podľa všeobecného systému napr.62 rokov) zhodnotiť aj roky poistenia za ktoré poberáte výsluhové dávky t.j. vypočítať teoretickú výšku starobného dôchodku a potom ju krátiť za zhodnotené roky v osobitnom systéme. Vyhovára sa na skutočnosť, že máte len III. (II.) pracovnú kategóriu a nie kategórie funkcií. Buď Vám odmieta priznať krátený SD z dôvodu, že nemáte 15 rokov civilného poistenia alebo vám vypočíta SD len z doby poistenia nezhodnotenej v osobitnom systéme. SP takto postupuje napriek tomu,že existujú desiatky rozhodnutí Najvyššieho súdu SR v prípadoch bývalých colníkov a hasičov. SP nechápe,že nežiadate zníženie dôchodkového veku (na čo v týchto prípadoch nemáte nárok), ale žiadate len to aby sa pre nárok a výpočet výšky Vášho SD hodnotili aj roky zhodnotené v osobitnom systéme ( za podmienky krátenia).

  Irituje ma skutočnosť, že letmým pohľadom do judikatúry NS SR je vidieť, že ešte v auguste a októbri 2016 sa musia naši kolegovia domáhať svojich práv na NS SR a napriek nesúhlasu SP im aj tak NS SR prizná ich oprávnené nároky.

  Záver:
  Všetci kolegovia hasiči a colníci poberatelia výsluhových dávok (aj keď nemajú kategórie funkcií), majú nárok na započítanie doby služby hasiča a colníka pre výpočet výšky ich starobného dôchodku. Takisto nemusia mať ďalších najmenej 15 rokov civilného zamestnania nakoľko do doby poistenia pre nárok na SD sa hodnotí celá doba poistenia vrátane doby poistenia zhodnotenej v osobitnom systéme. V prípade,že Vám bola Vaša žiadosť o SD zo strany SP z vyššie uvedených dôvodov zamietnutá alebo poberáte SD vypočítaný len z civilných rokov žiadajte Sociálnu poisťovňu o nápravu.

  Autor je konzultantom v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Údaj zo Správy o hospodárení Sociálnej poisťovne k 31.8.2016:

  V období I-VIII/2016 bolo vyplatené na dôchodkových dávkach celkovo: 4.291,57 mil. Euro
  z toho pre bývalých príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zložiek : 22,768 mil Euro t.j. 0,53% z vyplatených dôchodkových dávok.
  Z uvedeného vidieť,že priznávanie a výplata dávok bývalým príslušníkom silových zložiek má minimálny dopad na čerpanie prostriedkov Sociálnej poisťovne a navyše mnohí z nás ďalej pracujú a platia odvody do fondov Sociálnej poisťovni.

 • Ďakujem pán Miro Palfi,objednal som sa u p.Kvietkovej.

 • pre Štefan Rapavý napísal: 15. októbra 2016 o 16:56 -- jednou z možností by mohlo byť (možno sa už stalo) poradiť sa u advokátov zastupujúcich výsluhových dôchodcov…advokátske kancelárie sú v linku podľa krajov.
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/aktualizacia5.pdf

 • Dobrý deň,potreboval by som poradiť,dňa 4.8.2016 som podal Návrh na preskúmanie Rozhodnutia o priznaní SD,dôvod bol,že ako VD som nemal priznaný SD vo veku 55 rokov,kedy som získal 20 rokov doby služby v I.kategórii funkcii,podľa §14 ods.2 písm.b až h zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č.235/1992 Zb.Pracovníčka Sociálnej poisťovne Mgr.K.B,ma vyzvala ,aby som zmenil dátum od veku 58 rokov,a tam podľa ustanovenia § 21 ods.1 písm. d zákona č.100/1988 Zb. mi bol SD priznaný .Dňa 10.10.2016,som obdržal Rozhodnutie GR SP podľa §218 ods.2 zákona č. 461/2003 Z.z. o soc.poistení,že mi odvolanie zamieta v celom rozsahu a potvrdzuje rozhodnutie SP,ústredie.Proti Rozhodnutiu GR SP sa odvolať nedá,ale podľa zákona č.162/2015 Z.z Správny súdny poriadok je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom. Žalobu je možné podať na príslušný Krajský súd. // Napíšem iba to čo napísali a zdôraznili hrubým písmom// Nakoľko účastník konania získal obdobie zamestnania ako príslušník Policajného zboru v období od 2. decembra 1976 do 31.júla 1996 zaradené do I. pracovnej kategórie a obdobie zamestnania u zamestnávateľa VSŽ,n.p.Košice,v období od 1.júla 1971 do 30.novembra 1976/ zamestnanie uvedené v § 14 ods.1 písm. i./ až h/ zákona č.100/1988 Zb./zaradené do I.pracovnej kategórie,t.j.získal 21 rokov a 248 dní, nárok na priznanie SD mu vznikol až ku dňu dovŕšenia 58 rokov veku v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 písm. d/ zákona č. 100/1988 Zb. // Počas zamestnania vo VSŽ n.p. Košice som od 1. októbra 1972 do 30.septembra 1974 vykonával základnú vojenskú službu,ktorú mám zhodnotenú v I. pracovnej kategórii,o čom svedčí priložený osobný list. Ešte podotýkam,že 3 roky mi trvalo,aby som SP ústredie presvedčil o tom,že mám viac ako 20.rokov odslúžené v I. pracovnej kategórii.Vie mi niekto poradiť,či mám využiť a podať Žalobu na KS Bratislava .Vopred ďakujem s pozdravom Štefan Rapavý.

 • Pre Dušana z 13.10.2016 o 22.38

  Ďakujem za informáciu, rozsudok NS SR som si vyhľadal, je to prípad ako aj môj. Takto by sa malo prispievať na fórum, uviesť konkrétne údaje, aby sme si ich mohli overiť. V tomto celom konaní by sa teda dal využiť už len nález Ústavného súdu 306/2010 tak ako je to uvedené v mojom príspevku na poradenstve 18.4.2016. Nálezy Ústavného súdu sú záväzné pre KS aj NS. Samozrejme, že má tento rozsudok nepotešil, ale nádej umiera posledná.
  Ešte raz ďakujem.

 • pre drahomir.marko napísal: 5. októbra 2016 o 7:31 -- Rozhodnutie NS SR ohľadne ,,trvanie služby k 31.12.1999“ 1So/116/2014 zo dňa 24.08.2016 nikoho nepoteší. To zmenilo rozsudok KS BA 10/Sd/153/2013-58 zo dňa 16.05.2014 a potvrdilo rozhodnutie SP. Na stránkach NS SR ešte nie je zverejnené, ale sa k nemu dostaneš cez KS BA otvorené súdy, do vyhľadávača dáš 10/Sd/153/2013-58 a klikni na Zobraziť v rámci súdneho konania.

 • Prosím o zverejnenie informácií, svojich skúseností od kolegov ktorí zo služobného pomeru odišli v dobe kedy na priznanie VD bolo potrebné odslúžiť viac ako 20 rokov a z tohto dôvodu nepoberajú VD. Pritom majú odslúžených viacej ako 15 a menej ako 20 rokov v I., v II. kategórii funkcií.
  Pýtam sa, robila alebo nerobila im problémy Sociálne poisťovňa s priznaním zvýhodneného nároku na SD podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení na základe odpracovania 15 a menej ako 20 v I., II.kategórii funkcií ? Napíšte tu na webe.

 • Z včerajšieho telefonického rozhovoru kolegu vojaka z dôvodu vymazania môjho článku z webu ZV SR INFORMÁCIE pre VD o SD, že nemal adekvátne informácie o svojich nárokoch na zvýhodnený odchod do SD na základe splnenie počtu odslúžených rokov v I., v II. kategórii funkcií až včera odo mňa zistil, že už asi pred 10 mesiacmi spĺňal právny nárok na na priznanie zvýhodneného SD. Myslel si, že tento právny nárok splní až za 14 mesiacov. Žiaľ, z dôvodu vymazania tohto článku z webu ZV SR pravdepodobne existuje ešte celá rada takýchto našich kolegov. Som presvedčený, že znovu zavesenie týchto cenných až do roku 2029 platných informácií na web bvezpzlozky. eu napomôže správne sa zorientovať v nárokoch na priznanie SD na základe odpracovania najmenej 15 -- 20 a viac rokov v I., II. kategórii funkcií.

 • pre drahomir.marko napísal: 5. októbra 2016 o 7:31 -- Čo sa týka mňa, ja a vlastne tiež ďalší kolegovia sme svojho času boli “skritizovaní” pánom JUDr. Pachníkom, aby sme sa zásadne nevyjadrovali k “výsluhovým dôchodkom”.Po tom, ako “zašrípala” komunikácia medzi prispievateľmi na webe, pán JUDr. Pachník požiadal webmajstra o stiahnutie svojich autorských práv (komentárov), resp. komunikácie medzi prispievateľmi z webu.Mnohí si na to obdobie pamätáme.Podľa neho sa starobné dôchodky silových zložiek mali vypočitávať celkom iným spôsobom, (neviem či bolo ním myslené a v eventuálnom novom výpočte rátané aj s nezákonnym krátením dôchodkov).Tu bol podľa mňa ZLOM či sa má pri riešení SD podľa pracovných kategórii a kategórií funkcií pokračovať tak ako doteraz.Ako to bolo kolegami zo začiatku vysúdené a postupne od cca. roku 2012-2013 doriešené aj praktické priznávanie SD so Sociálnou poisťovňou.Až by si pán JUDr. Pachník tento príspevok prečítal, môže potvrdiť, že približne v takom zmysle sa popísané okolnosti svojho času na webe odohrali.Problém bol v komunikácii. Bolo to po tom, (okrem iného a iných prispievateľov) keď som uviedol § 174 Zákona č. 100/1988 Zb. aj s ods. 2 -- “(2) Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I.
  pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999; za
  zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6
  ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb”.
  V podstate som sa snažil o “menšiu-máličku osvetu” pre kolegov a kolegyne, ktorí sa s problematikou starobných dôchodkov na základe pracovných kategórií a kategórii funkcií doposiaľ vôbec nestretli.Najmä po pamäti, resp. čo mi v nej k SD zostalo po tom, ako problematika SD bola z webu ZV SR stiahnutá.Pamätám ten priebeh roka 1999 z príspevkov na weboch, naposledy v Poradenstve na tomto webe podobne-v zmysle, ako to popisuje Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 29. septembra 2016 o 19:40.Snažím sa k problematike vyjadrovať viac-menej nezásadne, aby som niekoho neuviedol nechtiac do omylu.

 • Pre Drahomír Marko:
  Obdivujem Vaše úsilie pán kolega vo veci priznania starobného dôchodku, všetká česť.
  V evidencii vystupujú uvedené rozsudky ako nenapadnuté odvolaním . Právny názor súdu je záväzný pre správny orgán (SP). V prvom prípade vystupoval kolega Milan Šiška a v druhom Ing. Rudolf Urbánek. Právne posúdenie zákona č.355/1999 a jeho aplikáciu by som ponechal v rukách právnikov a sudcov, preto je lepšie zastupovanie advokátskou kanceláriou.

 • Pre ing. Dubeňa, prípadne aj Mira Palfiho
  Pretože ja mám spor so SP ohľadom trvanie služby k 31.12.1999 a môj prípad je od marca tohto roku na KS Bratislava sledujem už dva roky rozhodnutia NS SR ako aj všetkých Krajských súdov týkajúcich sa starobných a výsluhových dôchodkov, ale medzi rozsudkami NS SR som žiaden taký, ktorý by riešil, že služba mohla byť ukončená aj v priebehu roku 1999 nenašiel.
  Našiel som len dva rozsudky Krajských súdov, a to KS Bratislava 10Sd/76/2013 z 18.12.2013 a KS Trenčín 12Sd/151/2014 z 5.3.2015, kde sa využilo ustanovenie § 175g ods. 2 zákona č. 355/1999, ale neviem ako dopadli tieto rozsudky ďalej v praxi, teda či sa SP odvolala na NS SR alebo či vydala nové, predpokladám tiež zamietavé rozhodnutie, prípadne ani zatiaľ nevydala nové rozhodnutie. V oboch prípadoch služba bola ukončená 31.7.1999. Tu znova poukazujem, na to, že nám chýba spätná väzba, lebo nevieme o týchto prípadoch ako dopadli ďalej. Rozhodnutie KS, ktoré zruší prvé rozhodnutie SP je iba polovičné víťazstvo.
  Ako históriu, prípadne doplňujúci návrh poslanca-odborového predáka asi myslíte rokovanie 25. Schôdze NR SR zo 7.12.1999. Vyžiadal som si z Kancelárie NR SR celý kompletný materiál z tohto rokovania a mám ho pred sebou. Na tejto schôdzi vláda navrhla definitívne k 31.12.1999 zrušiť na Slovensku pracovné kategórie ( v ČR boli zrušené k 31.2.1992, ale na Slovensku sa to každý rok predlžovalo). V rozprave k tomuto zákonu navrhol poslanec-odborový predák Dzurák, aby pracovné kategórie opäť predlžili o rok, napr. poslanec Brocka bol proti tomu a tak bol ako nejaký kompromis prijatý pozmeňujúci návrh poslanca Rusnáka, a to novela § 175g zákona č. 100/1988 Zb.. Novela spočívala v tom, že v § 175g ods. 1 boli na konci pripojené slová…“ ak ďalej nie je ustanovené inak“.
  Za odsek 1 § 175g bol vložený nový odsek 2
  Ak o nároku na starobný dôchodok podľa § 174 nebolo právoplatne rozhodnuté pred dňom účinnosti tohto zákona( 22.12.1999) o nároku na starobný dôchodok sa rozhodne podľa predpisov platných do účinnosti tohto zákona.
  Návrh zdôvodnili tým, že sa zabezpečí zachovanie nároku na starobný dôchodok vzniknutého podľa § 174 zákona č. 100/1988 Z.z. aj vtedy, ak sa o vzniku nároku na starobný dôchodok podľa tohto ustanovenia právoplatne nerozhodlo do účinnosti tohto zákona.
  Práve výklad tohto ustanovenia je sporný, lebo mne napr. SP zamietla moju žiadosť o SD s tým, že ustanovenie § 175g ods. 2 zákona 100/1988 sa vzťahuje len na tie konanie, ktoré začali pred dňom nadobudnutia účinnosti zákona 355/1999 Z.z,.( 22.12.1999) a nebolo o nich právoplatne rozhodnuté. Keďže konanie o mojom starobnom dôchodku sa začalo až v roku 2015 nie je možné aplikovať ustanovenie § 175g.
  Tento spor, rozpor vo výklade zákona môže vyriešiť len súd, najlepšie NS SR, preto som sa opakovane pýtal na tomto fóre či niekto vie o nejakom rozsudku NS, ktorý to rieši. Viackrát sa to tu spomínalo, že takéto rozsudky existujú a advokáti zastupujúci klientov v sporoch s SP to na NS SR vyhrali, ale konkrétne číslo rozsudku tu nikto neuviedol, aby sme si to mohli overiť.
  Mne to ale pripadá ako manželka por. Columba v americkom seriáli. V každej časti sa jej meno spomína, ale ani raz sa neukáže a tak nikto nevie, či vôbec existuje.

 • Myslím, že to bude tento článok.Ku príspevku Milan Kolen PP napísal: 1. októbra 2016 o 8:11 — kto si ho neprečítal v sobotu v tlačenej Pravde.
  http://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/406780-ako-budu-rast-penzie/ — Autorka článku: Dorota Hudecová | 03.10.2016 08:53
  To rozpätie zárobku podľa článku (linku) je:… “Situácia sa však mení, ak je toto číslo nižšie ako 1, čiže človek zarába menej ako 880 eur, alebo vyššie ako 1,25, čo predstavuje zárobok viac ako 1 200 eur mesačne”…..

 • Kolegovia, kolegyne poberatelia a budúci poberatelia VD/SD kúpte si dnešný denník Pravda a dozviete sa ako budú rásť nové penzie v roku 2017. Dozviete sa aj prehĺbení miery solidarity lepšie, zarábajúcich s POMB väčším ako 1,25-3 pre tých ktorí pôjdu do SD v roku 20107 a 2018, o koľko percent sa im skráti POMB a následne sa im zníži celý SD. Na druhej strane sa dozviete o koľko percent sa horšie zarábajúcim solidárnosťou menší POMB ako 1 zvýši a následne na úkor lepšie zarábajúcich sa im zvýši ich SD. Podrobne som o tom písal vo svojom článku ANALÝZA -- valorizácia dôchodkov je zavesený na tomto webe.

 • Pre Drahomir Marko:

  Skutočnosť ,že pracovná kategória (služba) trvala k 31.12.1998 alebo skončila v priebehu roka 1999 bola rozobratá na webe zvazvojakov.sk (myslím že som písal k tomu až 2 príspevky) a aj s históriou ako to celé vzniklo (doplňujúci návrh poslanca-odborového predáka). Preto neplatí,že pracovná kategória (služba) musela trvať k 31.12.1999. Táto skutočnosť je známa a existujú aj judikáty NS SR.
  Takže nič nové a advokáti zastupujúci klientov v sporoch so SP to na NS SR vyhrali.

 • pre ing. Dubeňa,
  poprosil by som o vysvetlenie, resp. objasnenie….trvanie služby k 31.12.1999( existuje aj výnimka pre priebeh roku 1999). Práve pre výnimku priebeh roku 1999, už viackrát sa to tu objavilo, ale ja som k tomuto nič nenašiel. Je k tomuto nejaký judikát, usmernenie SP alebo nejaký iný právny titul?
  ďakujem

 • Pripájam sa k názoru M.Palfiho a poďakovaniu kolegovi Milanovi Kolenovi za jeho neutíchajúcu snahu k riešeniu problémov sociálneho zabezpečenia a hlavne k osvete z tejto oblasti.
  Vzhľadom na to,že právo je živé a neustále sa vyvíja, by som chcel jeho analýzu doplniť o nasledovné:

  -- Sociálna poisťovňa nemá 2 alternatívy pri priznávaní starobných dôchodkov, postupuje podľa zovšeobecneného právneho názoru súdov SR a vlastného Metodického usmernenia pre priznávanie SD bývalým príslušníkom ozbrojených a bezpečnostných zborov t.j.vždy zohľadňuje pri výpočte dobu služby
  -- pri určení dôchodkového veku (56,57,58 a 59) SP vždy prihliada k trvaniu služby k 31.12.1999 (existuje aj výnimka pre priebeh roku 1999)
  -- smerovanie odvodov poistného vojakov (policajtov) do 30.4.1998 (30.6.2002) nie je právne relevantné, podstatná je služba

 • Chcem sa poďakovať pánovi Dr. Milanovi Kolenovi za vynaložené úsilie, jeho snahu a čas pre všetkých VD/SD tiež pri spracovaní „INFORMÁCIE PRE VÝSLUHOVÝCH DÔCHODCOV O STAROBNÝCH DÔCHODKOCH“.Tiež pánovi JUDr. Mariánovi Ďurinovi, pánovi Ing. Ľubomírovi Dubeňovi a ďalším odborníkom, ktorí sa podieľajú, resp. podieľali pri riešení problematiky Starobných dôchodkov na základe pracovných kategórii a kategórii funkcií od samého začiatku.Tiež webmajstrovi pánovi Paľovi Badovi za umiestnenie Informácie pre výsluhových dôchodcov o starobných dôchodkoch autora článku Dr. Milana Kolena na tento web po tom, čo daná problematika bola z webu ZV SR stiahnutá-vymazaná-odstránená, čo bolo na škodu pre tisícky výsluhových dôchodcov, ktorí budú vo svojich nárokoch na základe pracovných kategórii a kategórii funkcií dobiehať do roku 2029, ako aj pre ostatných, ktorým boli žiadosti o Starobné dôchodky Sociálnou poisťovňou zamietnuté, súdia sa a pod……
  Pre lepšiu orientáciu táto problematika je rozoberaná tiež v rubrikách na tomto webe:
  -- Poradenstvo
  -- Zápočet rokov absolventom VSOŠ -manuál
  -- Uznanie štúdia 1.a2. ročníka VSOŠ,VŠJŽ,VG,VŠKD
  -- https://www.bezpzlozky.eu/2016/05/ziadosti-o-starobny-dochodok/ -- link najmä pre tých približne 5000 kolegov a kolegýň, ktorí budú vo svojich nárokoch dobiehať do r. 2029 podľa paragrafu -- § 174…možno som niečo pozabudol, resp. nenašiel na webe, len, technika webu mi nevezme všetke linky titulov naraz do jedného príspevku.