Vyberte stranu

S hlbokým pohnutím a smútkom oznamujeme,
že dňa 2. septembra 2016 nás navždy opustil náš priateľ, kolega, dlhoročný člen Združenia pontonierov a ženistov, do roku 2015 člen Zväzu vojakov Slovenskej republiky Klub Bratislava

nadpráporčík v.v.  Miroslav  BATKA

25. júna sa dožil  veku 82 rokov

V stredu 7. septembra o 15.15 hod. v bratislavskom krematóriu  sa rozlúčime s človekom, ktorého dlhoroční spolupracovníci z útvaru na Jančovej ul., priatelia a členovia  nášho Združenia pontonierov a ženistov poznali ako pracovitého, zodpovedného, skromného,  obetavého, ale aj optimistického  člověka, který bol ochotný vždy pomáhať tomu, kto to potreboval. Pre tieto vlastnosti bol obľúbený nielen spolupracovníkmi počas dlhoročnej služby vojaka z povolania, neskôr v klube dôchodcov Zlatý dážď v bydlisku aj  členmi nášho Združenia.

 

    Česť jeho pamiatke !

        Výbor Združenia pontonierov a  ženistov

 

Mikulášska 8.12.2009 (3) Výstava MB 261012 (5)