Vyberte stranu

……….Občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA od svojho vzniku vyvíja aktivity nielen na Slovensku, ale aj za hranicami nášho štátu. Ide predovšetkým o susedné krajiny, ku ktorým patrí okrem Čiech a Maďarska aj Rakúsko. Spolupráca armád Slovenska a Rakúska má svoje korene vznikom samostatného Slovenska, ako aj prevzatím velenia na Golanských výšinách práve od rakúskej armády.  Spolupráca počas aktívnej vojenskej profesionálnej služby je prirodzená.  Avšak po odchode do civilu, alebo priamo do vojenského dôchodku, sa situácia mení. Uvedomuje si to aj vedenie o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA a preto 19.9.2016 navštívili svojich kolegov dôstojníkov vo Viedni.

………..Delegácia nášho združenia plk.v.v Ing. Pavol Bada, plk.v.v. Ing. Ladislav Balla a plk.v.v. Ing. Ivan Kvačkaj oboznámili svojich hostiteľov o dôvodoch vzniku, cieľoch a úlohách občianskeho združenia, ktorého členmi sú výsluhoví dôchodcovia z celého Slovenska a k nim patria aj možnosti stretávania sa s vojenskými kolegami – už dôchodcami – v iných armádach. Príjemné prostredie klubu Offiziersgesellschaft vo Viedni bolo naklonené odovzdaniu návrhu DOHODY o spolupráci VVB a Offiziersgesellschaft WIEN.

………..Hostiteľov zastupovali za viedenských vojenských dôchodcov plukovník v.v. Mag. Rudolf RAUBIK – Präzident Offiziersgesellschaft WIEN;  brigádny generál v.v. Norbert FÜRFTENHOFER – člen Offiziersgesellschaft WIEN  a   plukovník v.v.  Mag. Erich CIBULKA – Präzident Österreichische Offiziersgesellschaft (Prezident celorakúského združenia dôstojníkov a Viceprezident medzinárodnej organizácie CIOR – Konfederácie záložných dôstojníkov členských štátov NATO).
………..Rakúski kolegovia s uznaním prijali návrh dohody a ešte v ten večer prerokovali náš návrh na predsedníctve Offiziersgesellschaft WIEN.

……….Prvou akciou s rakúskymi kolegami by už mohla byť spomienka na padlých vojakov v I. svetovej vojne “ČERVENÉ MAKY ” 11.novembra 2016 v Bratislave – vojenský cintorín v Kopčanoch.

……….Veríme, že sa s rakúskymi kolegami nadviazaný kontakt obohatí činnosť nášho občianskeho združenia i jednotlivých našich členov – ako napríklad aj pri riešení zložitých problémov vojenských dôchodcov v sociálnych otázkach. O výsledkoch rokovaní slovenskej a rakúskej strany budeme členskú základňu o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA  informovať.
Text a foto:            plk.v.v.- Ing. Ivan Kvačkaj – hovorca združenia

 

img_7412

 

 

img_7414 img_7415 img_7416 img_7417 img_7418 img_7420 img_7421 img_7423 img_7425 img_7426 img_7431 img_7433 img_7435 img_7437 img_7438 img_7440 img_7441

img_7453 img_7456