Vyberte stranu

 

Priatelia, vojaci vo výslužbe, vojnoví a vojenskí veteráni,
s hlbokým pohnutím oznamujeme
že  20. októbra 2016  svoj boj  dobojoval keď po ťažkej chorobe nás navždy opustil

vo veku iba nedávno dožitých 79 rokov (nar. 8.10.1937)

člen o.z. Pontonieri a ženisti, predseda klubu ZV SR Nitra-Zobor

náš priateľ a kolega

podplukovník  v.v.  František  CHUDA

dukla2014-049

Priatelia a spolubojovníci
vyjadrujú pozostalým hlbokú sústrasť.

Česť jeho pamiatke !

 

 

Posledná rozlúčka so zosnulým  sa uskutoční v stredu, dňa 26.10.2016 o 13,00 hod. na mestskom cintoríne v Nitre (Cintorínska ulica)

.

Na rozlúčku s Ferkom:

Podplukovník František Chuda bol pre mňa veľká osobnosť a veľmi aktívny človek ktorý nezaháľal ani po odchode do dôchodku. Bol dlhoročným členom občianskeho združenia Pontonieri a ženisti,  zakladajúcim členom Klubu Nitra-Zobor, kde väčšiu časť fungovania klubu pracoval ako jeho predseda, veľmi aktívne pracoval vo Zväze vojakov SR. Záležalo mu na úspechoch týchto organizácie, presadzoval v nej demokratické princípy, nové metódy riadenia a trpel keď sa dobré myšlienky nedarilo presadiť. Bol premýšľavý, mal vynikajúce analytické a rozhodovacie schopnosti, pritom priateľský a otvorený názorom iných. Ferko bol osobnosťou, nesmierne pracovitý, čestný, tolerantný, otvorený, racionálne rozmýšľajúci bez ohľadu na osobný prospech.
Neúprosný prejav smrti pretrhol jeho životnú púť, aby nám pripomenul cenu jeho života, aby nám pripomenul ľudské hodnoty, pre ktoré žijeme.
Náš priateľ a spolubojovník Ferko bude žiť naďalej medzi nami, lebo smrť necharakterizuje človeka ona je len nevyhnutným ukončením našej cesty. Odišiel od nás, odišiel navždy. Smrť, ktorá neľútostne dopĺňa odveký zákon prírody, ho vytrhla z našej spoločnosti.
Ako priateľa Ferka naposledy  pozdravujem, skláňam sa pred ním a pred dielom jeho života. V duchu si sľubujem, že naňho nikdy nezabudnem, že jeho pamiatka vo mne bude žiť, pokiaľ ja budem žiť.
Ing. Pavol Bada, plk. v.v.

 

.