Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

 

Priatelia, vojaci vo výslužbe, vojnoví a vojenskí veteráni,
s hlbokým pohnutím oznamujeme
že  20. októbra 2016  svoj boj  dobojoval keď po ťažkej chorobe nás navždy opustil

vo veku iba nedávno dožitých 79 rokov (nar. 8.10.1937)

člen o.z. Pontonieri a ženisti, predseda klubu ZV SR Nitra-Zobor

náš priateľ a kolega

podplukovník  v.v.  František  CHUDA

dukla2014-049

Priatelia a spolubojovníci
vyjadrujú pozostalým hlbokú sústrasť.

Česť jeho pamiatke !

 

 

Posledná rozlúčka so zosnulým  sa uskutoční v stredu, dňa 26.10.2016 o 13,00 hod. na mestskom cintoríne v Nitre (Cintorínska ulica)

.

Na rozlúčku s Ferkom:

Podplukovník František Chuda bol pre mňa veľká osobnosť a veľmi aktívny človek ktorý nezaháľal ani po odchode do dôchodku. Bol dlhoročným členom občianskeho združenia Pontonieri a ženisti,  zakladajúcim členom Klubu Nitra-Zobor, kde väčšiu časť fungovania klubu pracoval ako jeho predseda, veľmi aktívne pracoval vo Zväze vojakov SR. Záležalo mu na úspechoch týchto organizácie, presadzoval v nej demokratické princípy, nové metódy riadenia a trpel keď sa dobré myšlienky nedarilo presadiť. Bol premýšľavý, mal vynikajúce analytické a rozhodovacie schopnosti, pritom priateľský a otvorený názorom iných. Ferko bol osobnosťou, nesmierne pracovitý, čestný, tolerantný, otvorený, racionálne rozmýšľajúci bez ohľadu na osobný prospech.
Neúprosný prejav smrti pretrhol jeho životnú púť, aby nám pripomenul cenu jeho života, aby nám pripomenul ľudské hodnoty, pre ktoré žijeme.
Náš priateľ a spolubojovník Ferko bude žiť naďalej medzi nami, lebo smrť necharakterizuje človeka ona je len nevyhnutným ukončením našej cesty. Odišiel od nás, odišiel navždy. Smrť, ktorá neľútostne dopĺňa odveký zákon prírody, ho vytrhla z našej spoločnosti.
Ako priateľa Ferka naposledy  pozdravujem, skláňam sa pred ním a pred dielom jeho života. V duchu si sľubujem, že naňho nikdy nezabudnem, že jeho pamiatka vo mne bude žiť, pokiaľ ja budem žiť.
Ing. Pavol Bada, plk. v.v.

 

.

 

 

29 Komentárov na Opustil nás pplk.v.v. František CHUDA:

 • Ospravedlňujem sa rodine Ferka, že až teraz sa ozývam. Na rozlúčke s ním som sa nemohol zúčastniť pre zdravotné problémy. I keď neskoro , presa si dovolím vyjariť hlbokú sústrasť rodine Ferka Chudu. Spolupracoval som s ním veľa rokov, boli sme v jednej učebnej skupine, vymenili sme si funkcie…Ferka som poznal ako mimoriadne inteligentného, múdreho a schopného človeka. Precízneho detailistu no predovšetkým som ho poznal ako dobrého človeka od ktorého bolo vždy možné niečo sa naučiť. Je mi nesmierne ľúto, že odišiel počas rozrobenej práce, pretože on neustále na niečom pracoval, stále nad niečim rozmýšľal a vymýšľal. Ferko bude chýbať všetkým, ktorí s ním počas jeho života prišli do kontaktu. Česť Tvojej pamiatke Ferko! Odpočívaj v pokoji.

 • 26. októbra 2016 sme sa rozlúčili s našim kolegom a priateľom podplukovníkom v.v. Františkom Chudom.
  Bola to osobnosť, bol to vynikajúci a múdri človek. Uznanie sa mu dostalo aj pri poslednej rozlúčke osobnou prítomnosťou všetkých nás, ktorí sme ho bližšie poznali.
  Na rozlúčke okrem najbližšej rodiny boli členovia Klubu Nitra-Zobor, ktorého bol predsedom.
  Poslednú poctu svojou účasťou vzdali osobnosti, priatelia a kolegovia:
  -- veliteľ a zástupca veliteľa protilietadlovej raketovej brigády v Nitre,
  -- exNGŠ OS SR genpor. Ing. Peter Vojtek,
  -- exprezident ZV SR plk. v.v. Ing. Michal Bohunický,
  -- predseda o.z Pontonieri a ženisti,
  -- predseda o.z. Vojenský veterán Bratislava,
  -- predseda Klubu ZVSR Topoľčany,
  -- predseda Klubu ZVSR Nitra,
  -- Krajská a mestská predsedníčka JDS Oľga Csákayová,
  -- predseda a zástupca Obl. výboru SZPB v Nitre,
  -- viceprezident Nitrianskej kráľovskej vinnej cesty,
  -- predseda a členovia klubu Spoločnosť M.R. Štefánika v Nitre
  -- a desiatky ďalších priateľov a známych zosnulého z celého Slovenska.
  Touto cestou by som sa rád poďakoval veliteľovi Veliteľstva vojenskej posádky v Nitre za poskytnutie dobre vycvičenej čestnej jednotky a hudby ktorí vynikajúco reprezentovali OS SR na verejnosti pri poslednej rozlúčke so zosnulým.
  ———-

  Na záver už mimo aktuálneho smútku, si dovolím pozastaviť sa krátkou pripomienkou.
  Vo Ferkovi (prepáčte tú familiárnosť ale môj vzťah k nemu mi nedovolí inak) bola hlboko zakorenená idea, ako čo najviac zjednotiť, nabudiť, rozhýbať činnosť a spoluprácu členov a predsedov klubov ZV SR. S týmto predsavzatím išiel do zakladania Klubu Nitra-Zobor v roku 2008. V rokoch 2012/13 sa podarilo vo zväze túto myšlienku z časti realizovať, rozhýbala sa činnosť, vzrástol záujem o zväz a pribudli stovky nových členov. Ferko bol šťastný a prekypoval energiou. Po 8. sneme ZV SR, po voľbách nového prezidenta, sa táto cesta zastavila, napriek tomu sa Ferko nevzdával a bojoval do posledných dní za tú ideu.
  Teraz, pri rozlúčke so zosnulými členmi zväzu sa ukazuje že tú druhú časť jeho idei – spoluprácu (spolupatričnosť) predsedov klubov -- sa nedarí splniť. Neúčasť predsedov (alebo zástupcov) klubov ZV SR na rozlúčke a v kondolencii to iba potvrdzuje. Ukázalo sa to aj v prípade úmrtia predsedu klubu ZV SR v Brezne pplk. Jozefa Schultza (umrel, zľahla zem, čo je nás po ňom…).
  Takáto je realita a nepomôže ani seba lepšie „PROGRAMOVÉ ZAMERANIE“.
  Prepáčte.

 • Vážena smútiaca rodina prijmite moju úprimnú sústrasť.Mal som možnosť poznať pána Chudu už ako vojenského dôchodcu keď som pracoval na pracovisku Emisnej Kontroly vždy sme sa mali o čom porozprávať vždy bol veselý priateľsky takéhoto si ho aj uchovám v svojej mysli.

 • Česká a Slovenská obec delostrelecká sa pripája k ostatným priateľom, ktorým je smutno za pánom Františkom CHUDOM. Odišiel vzácny a statočný človek.
  Vyjadrujeme sústrasť rodine Chudovcov.
  Česť jeho pamiatke.

  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. Marián ĎURINA
  generálny sekretár

 • Česť jeho pamiatke! Pripájam sa ku všetkým, ktorý budú kondolovať jeho rodine. Na nešťastie, nemôžem prísť v uvedený deň na pohreb, hoci by som mu rád dal posledný pozdrav aj tak…

 • Vážená zarmoucená rodino, přátelé v Klubu Nitra Zobor. Přijměte upřímnou soustrast od členů Klubu vojenských důchodců v Kroměříži. S Ferkom byla a vždy bude svázána vzájemná spolupráce obou klubů a jen těžko se bude za něj hledat náhrada. Budeme na něj vzpomínat jako na dobrého kamaráda i obětavého funkcionáře.
  Čest jeho památce.

 • Stretli sme sa sa Ferkom Chudom iba raz a naposledy.No predtým sme boli telefonicky v spojení stovky
  minút.Hneď sme si porozumeli.Bol to veľmi úprímný,skromný a priateľský človek.A takých je ako šafránu.
  Ferko je mi to ľúto,že sme sa nemohli fyzicky stretnuť viackrát.No v mojom srdci žiješ naďalej.Vyjadrujem
  celej smútiacej rodine úprimnú sústrasť.
  Janko Michrina z Košíc

 • Vážená smútiaca rodina, prijmite odo mňa úprimnú sústrasť. S Ferkom som mal možnosť päť rokov spolupracovať vo Vojenskom učilišti Nitra a veľa sa od neho naučiť. Rád a ochotne pomohol a poradil. Budem vždy naňho s úctou spomínať! Česť jeho pamiatke. Vlado Krampl, Bratislava

 • Je nám úprimne ľúto, že nás navždy opustil pplk. František Chuda
  Rodine prejavujeme úprimnú sústrasť
  Janka a Milan Mokrišoví Nitra

 • Aj keď sme sa osobne nepoznali, len zo stránok tohoto a predtým “starého” webu, taktiež vyjadrujem úprimnú sústrasť smútiacej rodine. Česť Vašej pamiatke, pán podplukovník.

 • Doplnenie:
  Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v stredu, dňa 26.10.2016 o 13,00 hod. na mestskom cintoríne v Nitre (Cintorínska ulica).

 • Vyslovujem úprimnú sústrasť menom svojim i členov klubu ZVSR Dolný Kubín jeho najbližším i pozostalým.Vážil som si jeho prácu i zanietenosť v prospech ZVSR i vojakov OS SR.
  Jano Sporka

 • Pozostalým touto cestou vyjadrujem úprimnú sústrasť. Na Ferka budem vždy spomínat s úctou ako na skvelého človeka, priateľa a kolegu !

  Česť jeho pamiatke !

 • Vážená rodina a priatelia klubu Nitra-Zobor. Ferka som poznal dlhé roky,boli sme spolu v klube pontonierov a ženistov. Posledné roky ako predsedu klubu ,ktorý mi rád poradil v mojej práci predsedu klubu. V mene svojom i v mene členov celého klubu v Seredi vyslovujem úprimnú sústrasť rodine. Ferko odpočívaj v pokoji.
  pplk.v.v. Rudolf Tóth

 • Je velmi těžké dodat slova k těm předcházejícím… Ferka jsem poznal jako redaktor Obrany lidu na jeho pracovišti ve Vojenském
  učilišti Nitra. Tehdy jsem ještě nevěděl, že stejně jako já absolvoval ŽTU, i když o pár let později, než naše první pontonová četa v roce 1953, že je stejně hrdý na svoji vojenskou odbornost. Ve své tehdejší práci jsem se vždy mohl na něho spolehnout, na jeho ochotu pomáhat při propagaci úspěšné činnosti své školy a jejich příslušníků na stránkách nejen vojenských novin. Nezapomenu ani na jeho aktivní působení v našem Združení pontonierov a ženistov.
  Jsem rád, že mám na něho konkrétní památku -- cédečko LITOMĚŘICE 2011, které natočil a zpracoval po návštěvě Litoměřic 53. roků od vyřazení jako poručíka ženijního vojska ČSLA. Ferko, děkuji Ti ještě jednou za tento krásný dárek, který je pro mne trvalou vzpomínkou na Tebe. Chci těmito slovy vyjádřit čest Tvé památce a upřímnou soustrast Tvým nejbližším.

 • Vážená zarmútená rodina prijmite úprimnú ľútosť .
  Budem spomínať na päťročnú spoluprácu a posledné rozhovory.
  Michal Lalík , Hriňová

 • Týmto vyjadrujem rodine pplk. v.v. Františka Chudu úprimnú sústrasť. Lúčim sa s tebou drahý môj kamarát a obetavý funkcionár Zväzu vojakov SR. Česť tvojej svetlej pamiatke.

 • V mene celej nasej rodiny Chudovej Vam vsetkym velmi pekne dakujem.

 • Rodine pána Františka CHUDU i klubu ZV SR Nitra vyjadrujem úprimnú sústrasť.
  Bol jedným z mojich učiteľov počas štúdia v Nitre.
  Česť jeho pamiatke.
  pplk. v.v. Ján Sapáček, Trenčín

 • Fer ka som poznal len krátko. Zoznámili sme sa pred 6-timi rokmi na liečebnom pobyte v Nimnici. V mojej pamäti ostal ako vysoko aktívny a činorodý človek, ktorý zo zanietením sledoval a následne presadzoval záujmy vojakov vo výslužbe. Mali sme spoločného priateľa plk. v.v. Víta Suchého, ktorý nás zblížil. Neskôr sme vzájomne korešpondovali a vymieňali si názory na nielen vojenské, ale aj vojensko-politické dianie u nás a vo svete.
  Ďakujem za informáciu. Nech mu je zem ľahká. Úprimnú sústrasť celej jeho rodine.
  Plk. v.v. Kamil Macák, Varín +++

 • Srdečně všechny zdravím a děkuji za zaslání smutné zprávy k úmrtí pplk. v.v. Františka CHUDY.
  Čest jeho památce.

  S pozdravem plk. v.v. Ing. Lubomír Smolka.

 • Upřimnou soustrast nejbližším příbuzným a kamarádum. Šťastný Karel

 • Vážená smútiaca rodina Ferka CHUDU,prijmite úprimnú sústrasť! V naších spomienkach ostane Ferko navždy ako dobrý priateľ…..Česť jeho pamiatke!

 • So zármutkom som prijal túto správu . V spomienkach i naďalej budem spomínať na Ferka ktorého som si vážil ako kamaráta ,ale i človeka ktorým sa dobre spolupracovalo.Vážená rodina prijmite moju úprimnú sústrasť.
  Česť jeho pamiatke.

 • Rodine prajem uprimnu sustrast, poznala som ho chvilku ale bol to skvely clovek.

 • Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine Ferka Chudu.
  Opustil nás úprimný a tvorivý priateľ a sním odchádza aj zapálený funkcionár Zväzu vojakov SR.
  Česť jeho pamiatke, nech mu je zem slovenská ľahká.

 • děkuji za zaslanou informaci o úmrtí pplk.v.v. Františka CHUDY.

  Všichni kolegové, kteří se jmenovaným během vojenské služby spolupracovali, jistě na něho budou vzpomínat v dobrém, a velice litují jeho úmrtí.

  ČEST JEHO PAMÁTCE

  S pozdravem

  Jiří SKALNÍK

 • Přeji upřímnou soustrast všem přátelům z ženijního vojska a samozřejmě i rodině. pplk. v v Kuřil

 • Vážená zarmoucená rodino přijměte prosim moji upřímnou soustrast Bob Znojmo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: