Vyberte stranu

 

Vážení priatelia,

 

v pondelok 10. októbra 2016 sa konalo 11. rokovanie Rady nášho o.z. VOJENSKÝ VETERÁN Bratislava.  Rada rokovala o návrhu „Plánu činnosti pre rok 2017“, o príprave a zabezpečení akcií vo IV. štvrťroku 2016 – „Dňa vojenských veteránov“ 11.11.2016 (o 09.30) a „Stretnutie s jubilantmi“ na záver roka (14. decembra 2016 od 14.00).

Do Plánu na rok 2017 sú navrhnuté každoročné spomienkové akcie k významným udalostiam Slovenskej republiky spojené s položením venca, je navrhnutý pochod Slavín – Malý Slavín, stretnutie s partnermi  „pod Devínom“, spoločný zájazd k pamätným miestam bojov „DUKLA 2017“.

Ďalšie návrhy do Plánu bude možné predložiť na stretnutí v decembri (14.12.), Rada sa potom nimi bude zaoberať, Plán bude schválený na 4. valnom zhromaždení.

Valné zhromaždenie združenia (štvrté) plánujeme zvolať na 16. marec 2017.

Na rokovanie Rady boli pozvaní členovia, ktorým predseda združenia odovzdal členské preukazy a boli aktualizované DOHODY O SPOLUPRÁCI s ČASOD,  KVH GÁBRIŠ  a KVH SIBÍRSKY.

 

Pozvánky na „Deň veteránov“ a „Stretnutie jubilantov“ budú členom včas zaslané.

 

 

Text a foto: Ing. Ivan Kvačkaj – hovorca VVB

 

img_1196 img_1197 img_1198 img_1199 img_1200 img_1201 img_1202 img_1203 img_1204 img_1205 img_1210 img_1211 img_1212 img_1213 img_1214 img_1216 img_1217 img_1219 img_1220 img_1221 img_1222