Categories
Občianske branné aktivity a ich deformácie
10. novembra 2016 Bezpečnostné analýzy

 

Karol Krpala

Občianske branné aktivity a ich deformácie

 

Keď som sa v lete 2014 obrátil na redaktora jedného denníka so žiadosťou o zverejnenie komentára k občianskej brannej problematike, reakcia bola asi nasledovná: Nevymýšľajte si, môj brat hubár chodí do lesa a ešte tam nijakých mládežníkov s expanznými samopalmi nestretol. V tom čase na Slovensku pôsobilo niekoľko stoviek členov rôznych „divokých“ branných klubov, ktoré organizovali cvičenia v rozsahu jednotiek o veľkosti čaty.

Viac tu:

Download (PDF, 248KB)

 

Súvisiace články autora:

SLOVENSKO A HYBRIDNÁ VOJNA

Download (PDF, 329KB)

 

DOBROVOĽNÁ VOJENČINA

Download (PDF, 292KB)

 

12 komentárov
 1. Konferencia k občianskym branným aktivitám

  Dňa 12. septembra 2017, v priestoroch NR SR sa koná konferencia k branným aktivitám pod záštitou predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť PhDr. Antona Hrnka, CSc.

  Názov: Občianske branné aktivity v kontexte aktuálneho vývoja. Vybrané politické, sociologické, právne, branno-bezpečnostné a vojenské aspekty problematiky.
  (Autor: Karol Krpala, august 2017)

  Abstrakt:
  Občianske branné aktivity (OBA) tu chápeme ako činnosť občanov a občianskych štruktúr, smerujúcu ku dobrovoľnému získavaniu vedomostí a zručností, potrebných na obranu vlasti. Ak nemajú ľudia so záujmom o tieto aktivity, skončiť u nedôveryhodných organizácií, je nutné, aby boli vytvorené možnosti pre realizáciu OBA na solídnej báze.
  Otázky:
  Aký je dopad OBA na obranu a bezpečnosť štátu?
  Na akom organizačnom základe by mohli prebiehať OBA?
  Ako môžu organizácie vojakov a veteránov napomôcť OBA?
  Do akej miery možno uvažovať o podpore štátu pre tieto aktivity?
  Je v záujme štátu podporovať túto oblasť verejnej činnosti?

  Úvodné slovo: PhDr. Anton Hrnko, CSc.

  Prezentácie:

  – Panel A: politické, sociologické a právno-organizačné aspekty problematiky

  Mgr. Karol Krpala, PhD.:
  Občianske branné aktivity včera, dnes a perspektívy ich rozvoja.

  doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.:
  Zmena vzťahu spoločnosti a ozbrojených síl v 21. storočí.

  JUDr. Branislav Fábry, PhD.:
  Otázky inštitucionalizácie občianskych branných aktivít.

  – Panel B: vojensko-organizačné a branno-bezpečnostné aspekty problematiky

  genmjr. Ing. Jozef Blizman:
  Akú úlohu môžu zohrať občianske branné aktivity v príprave a vedení vojenských operácií na obranu územia štátu a ako im môžu byť Ozbrojené sily SR nápomocné pri príprave na plnenie takejto úlohy v čase mieru.

  brig. gen. doc. Ing. František Bartko, CSc.:
  Miesto a úloha vlasteneckej výchovy a brannej prípravy občanov SR v systéme prípravy na obranu vlasti.

  mjr. Mgr. Zdenko Baranec:
  Možnosti spolupráce Ozbrojených síl SR a občianskych združení v oblasti občianskych branných aktivít.

  Predpokladaná účasť na diskusií: Pozvaní členovia NR SR, MO SR a iných rezortov, zástupcovia etablovaných združení vojakov, veteránov a odbojárov, odborná verejnosť.
  —--
  PS: VVB vybral svojich zástupcov na konferenciu, informáciu podáme.
  —--

 2. Ku predchádzajúcemu príspevku 10. júna 2017 o 18:32 /3-4/ riadok. .. vyhlásil Danko.„Kam sme sa dostali, keď máme v armáde viac civilov a dôstojníkov ako výkonných vojakov”?
  Ku počtu dôstojníkov by aj existovalo vysvetlenie vzhľadom ku služobnému -- kariérnemu postupu, veleniu, či riadeniu .. a pod., ale, spoločne s dôstojníkmi aj viac civilov ako výkonných vojakov?Pozrime sa napr. ako sa spolitizoval apolitický zákon o sociálnom zabezpečení 328/2002 Z.z. minimálne v: § 69 zákona 328/2002 ods. 9 -- rekreačná starostlivosť. c) veterána protikomunistického odboja, ak nie je zároveň policajtom, profesionálnym vojakom alebo poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia, jeho manželku (manžela) a nezaopatrené dieťa.
  Pre zaujímavosť pred časom medializovaná informácia:Tohoto roku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uvoľnilo finančné prostriedky pre občianske združenia /tiež pre protikomunistický odboj/.Nevšimol som si, že by MV SR v spomínanom prípade uvoľnilo finančné prostriedky aj pre o. z. Zväz protifašistických bojovníkov Slovenska./možno sa mýlim? a MV SR poskytlo dotáciu aj tu/.Až už má byť zákon 328/2002 Z.z -- nepolitický -- profesný, mal byť v § 69 zakomponovaný tiež ZPFBS -- alebo nikto.Ani protikomunistický odboj.Aspoň pri vychádzaní z faktov, že po r. 1989 bol zrušený iba článok 4. Ústavy ČSSR -- vedúca úloha KSČ, resp. KSS., ale nie komunistická strana.Pred r. 1989 sme nežili v komunizme, ale v socializme.Dokonca KSS /nie je na Slovensku zrušená/ oficiálne kandiduje každoročne v parlamentných voľbách do NR SR.Potom je ťažko rozumieť politickému prvku v nepolitickom zákone 328/2002 Z.z. v §-fe 69.Pričom sa protikomunistický odboj v 21. storočí javí ako “naháňanie duchov”?.
  Ešte že všetci v SR bojujeme proti terorizmu, fašizmu, extrémizmu, nelegálnej migrácii., a pod.

 3. Autor: Slovenská informačná tlačová agentúra /Sita/ 10.06.2017 12:14
  “Danko nechce strašiť povinnou vojenskou službou, príde čas na vytvorenie civilných zborov”.„Pri počtoch migrantov, keď sa roj tisícov ľudí rozbehne cez Slovensko, tak musíme mať pripravený systém ochrany. Prídu živelné pohromy. Štát na to musí mať vytvorenú zložku. Tu nepomôže ani poľovnícky zväz, ani záhradkári,“ vyhlásil Danko.„Kam sme sa dostali, keď máme v armáde viac civilov a dôstojníkov ako výkonných vojakov”?
  Celý článok:
  “Danko nechce strašiť povinnou vojenskou službou, príde čas na vytvorenie civilných zborov.Predseda Národnej rady SR Andrej Danko nechce strašiť povinnou vojenskou službou, ale podľa neho príde čas na diskusiu o vytváraní civilných ozbrojených zborov. Ako povedal Danko, takéto zbory by mohli plniť konkrétne úlohy.
  „Pri počtoch migrantov, keď sa roj tisícov ľudí rozbehne cez Slovensko, tak musíme mať pripravený systém ochrany. Prídu živelné pohromy. Štát na to musí mať vytvorenú zložku. Tu nepomôže ani poľovnícky zväz, ani záhradkári,“ vyhlásil Danko.Podľa predsedu parlamentu mládež potrebuje mať vzťah k hodnotám a autoritám. „Iné bolo chodiť na telesnú výchovu kedysi, iné dnes. Bola základná vojenská služba. Chlapec, ktorý ju absolvoval, cítil ruku autority. Úctu k spoločnosti, hierarchiu. Mal zodpovednosť,“ konštatoval Danko s tým, že dnes je všetko dovolené.„Nevieme určiť hranicu, kde to už nie je normálne. Ľudia dnes len ťažko vedia posúdiť hranicu, či niekoho už na sociálnej sieti urážajú. Je veľkým nešťastím, keď sa na verejnosti urážajú verejní činitelia. To musíme zastaviť,“ zdôraznil.Danko tvrdí, že jeho koncepciou v Slovenskej národnej strane (SNS) je práca s mládežou. „Minister školstva a obrany začali spolupracovať, aby v reforme školstva boli zakomponované aj telesná výchova vo väčšom počte hodín, ako je dnes. Chceme tiež systém branných cvičení. Mojou srdcovkou je dobrovoľná vojenská príprava a práca so zálohami,“ uviedol.Preto navrhol motiváciu pre ľudí, ktorí sa prihlásia na dobrovoľnú prípravu vo výške 1 100 eur za to, že obetujú niekoľko týždňov života. „Budú vidieť, že štát si ich prácu váži. Pretože tam sa budú tiež vzdelávať v oblasti zdravia, posilnia si fyzickú zdatnosť. Pripravujeme legislatívne návrhy, aby pri prijímaní do ozbrojených zborov bolo zohľadnené, že takúto prípravu absolvovali,“ povedal.Podľa Danka bolo treba túto prípravu zatraktívniť, zmeniť proces výcviku.
  „Kam sme sa dostali, keď máme v armáde viac civilov a dôstojníkov ako výkonných vojakov? Nemáme jasnú koncepciu, ako plniť potreby NATO, akým sme typom armády. Armáda musí mať víziu ako pracovať s mládežou. Musíme mladým dávať pozitívne signály. Dnes nenájdete otca, ktorý by povedal, že jeho 16-ročnému synovi by mesiac disciplíny nepomohol. Nie preto, že by deti boli zlé, ale potrebujú autoritu inej osoby,“ dodal predseda parlamentu.
  Na základe skúseností z minuloročného pilotného projektu tohtoroční vojaci dobrovoľnej vojenskej služby budú cvičiť za nových atraktívnejších podmienok. Za skrátený 11-týždňový výcvik získajú príspevok 1 101,10 eura. Ide o sumu, ktorá sa nezdaňuje a prípadní poberatelia sociálnych dávok o ne počas výcviku neprídu.
  Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy tak dostane sumu na úrovni platu vojaka prvého stupňa, ktorým počas výcviku je. Po úspešnom ukončení dobrovoľného výcviku sa absolventi automaticky stávajú súčasťou záloh Ozbrojených síl SR. V prípade ich záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú musieť absolvovať základný vojenský výcvik.
  Do pilotného projektu dobrovoľnej vojenskej prípravy sa minulý rok pôvodne prihlásilo 129 záujemcov. Časť z nich však neprešla zdravotnou prehliadkou, psychotestmi alebo bola vyradená z administratívnych dôvodov. Výcvik od júla do septembra nakoniec absolvovalo 31 záujemcov (22 mužov a deväť žien), ktorí po skončení výcviku boli povýšení do hodnosti vojakov 2. stupňa a zaradení do záloh.
  /Zdroj: Sita, prevzaté intern. Pravda/.

 4. Výsledky prieskumu názorov občanov na vojenskú prípravu

  Dobrovoľná vojenská príprava je podľa občanov významná forma prípravy na obranu vlasti, ukázal výskum
  Obyvatelia Slovenska považujú dobrovoľnú vojenskú prípravu za významnú formu prípravy obyvateľstva na obranu vlasti. Vyplýva to z výskumu verejnej mienky, ktorý sa uskutočnil na prelome októbra a novembra tohto roka na reprezentatívnej vzorke 1247 respondentov. Až 72,4 % opýtaných považuje za dôležité, aby táto forma dobrovoľného vojenského výcviku občanov pokračovala aj v budúcnosti.

  V súvislosti so zvyšovaním obranyschopnosti štátu viac ako polovica respondentov výskumu (56,3 %) pokladá za dôležité, aby dobrovoľnú vojenskú prípravu absolvoval každý zdravý mladý človek. Výskum mapoval aj možný záujem o zapojenie sa do projektu. Dobrovoľných vojakov z mladej generácie vo veku od 18 do 35 rokov, by však podľa výskumu bolo len menej ako pätina opýtaných (18,3 %), zatiaľ čo nezáujem prejavilo 76,8 % a nerozhodnutých bolo 5 % opýtaných.

  V súčasnosti tí, ktorí absolvovali dobrovoľnú vojenskú prípravu, majú možnosť zaradenia okrem záloh aj do aktívnych záloh. Z výskumu vyplynulo, že pre 76,1 % respondentov je finančné prilepšenie najdôležitejším motivačným faktorom pre zaradenie do aktívnych záloh, lepšie sociálne zabezpečenie považuje za najväčšiu motiváciu 47 % opýtaných, získanie nových špecifických zručností 39,9 % opýtaných a možnosť zažiť dobrodružstvo 30,8 % z nich.

  Pre rezort obrany je projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy jednou z priorít, a preto sa ho rozhodol zatraktívniť a uskutočniť v ňom viaceré zmeny. Dobrovoľní vojaci by po novom mali dostať o 200 eur viac, absolvovať 11-týždňový výcvik a mať garantovaný jednoduchší vstup do ozbrojených síl. Výcvik ďalších dobrovoľných vojakov by mal pokračovať už za nových podmienok hneď po zmene legislatívy, pravdepodobne na jeseň v roku 2017.
  Prevzaté z mod.gov.sk 16.12.2016

 5. Download (PDF, 292KB) -- čítaj vyššie v článku.
  Nefunkčná dobrovoľná vojenčina rezortu obrany, funkčné občianske branné aktivity a pravicový extrémizmus

 6. https://www.bezpzlozky.eu/2015/01/budu-aktualne-bezpecnostne-hrozby-katalyzatorom-zmien-v-pristupe-k-obrane-a-ochrane-obyvatelstva/
  Stačí slovenskými politikmi opätovne vypísať celonárodné-celoslovenské referendum s otázkami zmareného-neuskutočneného referenda z mája 1997:“Ste za vstup SR do NATO?”, “Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR?”, “Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR?”/prípadne, ste za vystúpenie SR z NATO?/ 23.-24. máj 1997 — referendum s uvedenými troma bezpečnostnými otázkami: výsledok: zmarené-neuskutočnené”, prípadne doplniť otázku: “ste aj za znovuzavedenie povinnej vojenskej služby?” … občania SR by v plebiscite rozhodli či sú-nie sú za nápravu deformácii bezpečnostnej politiky štátu.Aby referendum v slovenských podmienkach bolo platné (minimálne 50 % účasť oprávnených občanov-voličov) … najlepšie celonárodné referendum spojiť napríklad s parlamentnými voľbami do parlamentu a pod.

 7. “V Európe sa začína skloňovať aj znovuzavedenie povinnej vojenskej služby”. “Podľa najčerstvejšieho prieskumu je za zavedenie vojenskej dochádzky až 74 percent Francúzov. Ivo Samson z Inštitútu obranných a bezpečnostných štúdii tvrdí, že za istých okolností by sme o tom mali uvažovať aj my. „V prípade určitej krízy, napríklad, že by sa rozpadla EÚ alebo prezident Trump by dal od NATO ruky preč, by sa mala povinná vojenská služba znovu zaviesť,“ vysvetľuje Samson”…..viac v článku.
  dnes, 05:00 Bratislava
  “Plány ministra obrany Gajdoša: Zavedie povinnú vojenčinu?!”
  “Debakel alebo nový trend? Minister obrany Peter Gajdoš (57) predstavil čerstvé kroky, ako zatraktívniť dobrovoľnú vojenčinu pre potenciálnych záujemcov. Medzi najvýraznejšie bonusy patrí vyššia „výplata“ a skresanie dĺžky služby. Povedie Gajdošova iniciatíva až k návratu povinnej vojenskej služby podľa vzoru francúzskych socialistov?
  Pilotný projekt dobrovoľnej vojenskej služby skončilo len vyše troch desiatok absolventov, pôvodne sa prihlásilo 129 záujemcov. Minister Gajdoš sa rozhodol mladým dobrovoľnú vojenčinu zatraktívniť. Skromný počet absolventov ako debakel nevidí, no dobrovoľnú vojenčinu chce zatraktívniť. Po novom tak pridá na odmenách pre dobrovoľníkov 200 eur a dĺžka výcviku sa zníži z 12 na 11 týždňov. „Samozrejme, uvítali by sme väčší počet záujemcov, ale pretože to bol pilotný projekt, museli sme uvedenú záležitosť otestovať, čo sa nám aj podarilo,“ argumentoval Gajdoš.
  Dobrovoľníci si však bonusy budúci rok neužijú. „Rozhodli sme sa v roku 2017 výcvik nevykonať, ale spraviť ho až na základe motivačných benefitov v roku 2018,“ uviedol minister. Rezort sa v budúcom roku zameria na ďalší z projektov, a to výcvik aktívnych záloh. V Európe sa začína skloňovať aj znovuzavedenie povinnej vojenskej služby. Francúzska socialistická strana PS dokonca vidí v povinnej vojenčine budúcnosť krajiny a zvažuje ju ako možnú tému pre prezidentské voľby. Zavedenie brannej povinnosti by údajne malo Francúzsko ochrániť od aktuálnej bezpečnostnej hrozby, ktorou je terorizmus.
  Podľa najčerstvejšieho prieskumu je za zavedenie vojenskej dochádzky až 74 percent Francúzov. Ivo Samson z Inštitútu obranných a bezpečnostných štúdii tvrdí, že za istých okolností by sme o tom mali uvažovať aj my. „V prípade určitej krízy, napríklad, že by sa rozpadla EÚ alebo prezident Trump by dal od NATO ruky preč, by sa mala povinná vojenská služba znovu zaviesť,“ vysvetľuje Samson. Naše ministerstvo obrany tvrdí, že v súčasnosti sú prioritami práve dobrovoľná vojenčina a aktívne zálohy. „Aktuálne teda platí, že pre tvorbu záloh je v súčasnosti v zmysle zákona prioritou dobrovoľná vojenská služby,“ vysvetlila hovorkyňa Danka Capáková.
  Gajdošove bonusy
  finančné príspevky sa zvýšia z 375 eur na 575 eur
  dĺžka služby sa zníži z 12 na 11 týždňov”

 8. Vladimír Petrík

  Základný výcvik /30 dní / by mal absolvovať každý muž / resp. žena dobrovoľne / -- občan/občianka SR po dovŕšení 18 roku. Bez výnimiek ! V rámci požiadavky -- 2% HDP na obranu. Je iná doba? Sme bezpečnejší, či bezbrannejší? .

 9. Asi bude potrebné našim politickým štruktúram výraznejšie pripomenúť priority tak, ako to začínajú robiť u susedov. Pripomenúť komplexnú brannú prípravu s podporou etablovaných organizácií vojakov, veteránov a odbojárov. Pokiaľ nechceme prenechať tento trh extrémistom.
  .
  Nečakaná udalosť. Dôstojníci rakúskej armády už nebudú mlčať a vyhlasujú vzdor politikom!
  By Redakce led 21, 2016 /http://www.wehrhaftes-oesterreich.at/iii-tag-der-wehrpflicht-bedrohungen-fuer-oesterreich/
  Tagged under
  Virál

  Mnohí s nimi už nepočítali
  Mnohí s nimi už nepočítali, ale teraz sa hlásia ku slovu. Dôstojníci rakúskej armády už nebudú mlčať! S novo vzniknutou platformou (Plattform) ,,Opevnené Rakúsko“, poukazujú na nebezpečie celkom pomýlenej bezpečnostnej politiky. Záver: Bezpečnosť je na ,,najhoršej úrovni“, politika sa díva stranou a armáda je politicky využívaná k tomu, aby prostredníctvom škrtov bola nečinná a rozbitá.

  V záname, ktorý bol uverejnený na počiatku roku 2016, hovoria dôstojníci jasne. Okrem plukovníka Siegfrieda Abela a šéfa združenia dôstojníkov v Rakúsku plukovníka Ericha Cibulku, tiež hovorí generál Günther Greindl -- ten v podstatne spoluvytváral vývoj ozbrojených síl, zastupoval rakúsku armádu u medzinárodných inštitúcií, je zakladateľ a prezidentom ,,Spolku rakúskych príslušníkov mierových síl“ a je držiteľom Čestného odznaku Za zásluhy o Rakúsku republiku. Je pravdepodobné, že sa ministerstvo obrany a federálna vláda môže prostredníctvom tejto aktivity dôstojníkov, dostáť pod veľký tlak.
  Vo videu dôstojníci detailne zdôvodňujú svoje kroky.
  ,,Ako vojaci rakúskej armády, slúžime našej zemi. Vykonávame tuto službu s hrdosťou a presvedčením po celé desaťročia.“ Nebezpečenstvo sa ale zväčšuje každý deň. Konflikt východ-západ medzi Ruskom a NATO, terorizmus v Európe skrz ,,Islamský štát“ a nekontrolovateľná masová migrácia miliónov ľudí v Európe, celú situáciu charakterizuje. Veľká časť politickej scény na takéto hrozby z ignorancie a klientskeho myslenia neberie zreteľ. Nielen armáda bola plánovane zničená, ale i ,,domobrana občanov“ je systematicky likvidovaná a zosmiešňovaná. Preto teraz vojaci budeme musieť hovoriť a jednať. Prostredníctvom, doslova ,,zdegenerovanej obranyschopnosti“ je ,,najviac ohrozená bezpečnosť našej zeme a jej obyvateľov.“
  Okrem zhodnotenia ozbrojených síl a jej obranyschopnosti, je nutné efektívne zabezpečiť hranice. Vojaci už nebudú dlhšie mlčať a zhodujú sa: ,,Chceme akcieschopné a suverénne Rakúsko. Chceme bezpečnú budúcnosť pro naše deti a vnúčatá.“
  Rakúsky časopis so sídlom v Linzi s názvom Info-DIREKT prináša alternatívne informácie, ktoré hlavné média zamlčujú nebo falšujú. Je 100% nezávislý a nie je nikým riadený alebo financovaný.
  By Redakce led 21, 2016 //http://www.lajkit.cz/details/itemlist/user/42-redakce
  Tagged under
  Virál

 10. Včera sa som počul výrok predsedu politickej strany,ktorý hovoril o potrebe počúvať obyčajných ľudí .Lenže k tomu sa nemá nik.Vidíme to sami, štyri roky a nikto nič.Každý kto môže, chce byť za dobrého a pekného.
  Nedávno bolo prezentované ,že štyria vojaci sú na jedného bojovníka plus civilní zamestnanci.Takže je to trocha inak ako je to prezentované. Ale čo chceme ,ak vo velení boli modroknížkari .prebytočnú techniku trebalo predať.
  Ďalej to poznáme.Vieme koľko sa toho popísalo ,čo sa skazilo ,čo sa mohlo napraviť , aj to sa pokazilo. Jedna strana chce dobre , druhá je urazená ako malý Jarko , keď mu niekto zobral autíčko.
  Ak nebude nik počúvať aj obyčajných ľudí ,bude to zlé.

 11. Iba doplním čísla + 4 800, resp. + 5 000 u MO SR, resp. MV SR -- prípadne môžu byť aj príslušníci silových rezortov spolu s civilnými zamestnancami.Počet nemusí byť presný -- bol uvádzaný v médiami zverejnených a dostupných článkoch.Len, pravdou je, aký počet potom ostáva pre priamy výkon služby silových rezortov. V porovnaní medzi sebou -- žiadne ohromujúce čísla.

 12. Zaujímavo napísaný článok.Nevyjadrím sa k nemu ako odborník … len, viete …vyjadrím sa k nemu ako občan (“z ulice”).Záver článku: “Ak integrácia ľudí so záujmom o branné aktivity prebehne v cudzorodom záujme, pre národnú obranu a ďalší politický vývoj to bude mať fatálne dôsledky”… neviem, či už nie je neskoro, či je ešte čas s problémom niečo urobiť a kým?Čo sa dalo -- doteraz sa pokazilo:Profesionálna armáda.Zaujímavé, akú má armádu napr. Švajčiarko (neutrálny štát) v počte približne 200 000 vojakov.Možno som počet prehnal, ale tak som sa dočítal.Slovenská armáda má (bude mať po rozšírení) 17 000 vojakov, k tomu + 4 800 civilných zamestnancov.Slovenská polícia 18 000 policajtov, k tomu okolo + 5 000 civilných zamestnancov.T.j. traja-štyria civilný zamestnanci na jedného slúžiaceho či už u MO SR, či u MV SR … najskôr ich tabuľky sú opodstatnené, ale ruku na srdce -- takýto počet …Čo sa týka profesionálnych vojakov: zoberme si novelizovaný zákon 328/2002 Z.z o sociálnom zabezpečení v kombinácii napr. so zákonom o štátnej službe vojakov, ktorý po 17 rokoch služby môže/nemusí “posunúť” vojaka z dočasnej štátnej služby do stálej štátnej služby.Inak povedané -- jeden zákon umožňuje slúžiť, súbežne druhý zákon ho vyháňa do civilu, s už nadobudnutými profesionálnymi skúsenosťami, ktoré môže-nemusí uplatniť inde.To znamená vynútené odchody profesionálov z OS SR, PZ SR?…..ale to už sme mnohokrát písali, nehovoriac o novoprijatých príslušníkoch či už u Armády, resp. Polície a v mnohých prípadoch ani “neohriatia” sa v silových zložkách……
  V krátkosti k mladým ľuďom dnes, mimo toho, ako je to opísané v článku, čo je pravda…Je už dnes iná doba a som pesimista.Drvivá väčšina mladých ľudí, prípadne aj starších má iné priority (súkromné a v mnohých prípadoch aj existenčné).Za pravdu dáva aj odstavec článku “Neadekvátne riešenia a stereotypy” … celkove riešenie problému-situácie nevidím ružovými okuliarmi.Niekde nastala chyba.Raz darmo je Ústava SR, až nie sú správne nastavené ostatné zákony, legislatíva -- inšpirujúca mladých ľudí.Dnes už je demokracia versus “demokracia”.Vyberme si.Je to iba môj krátky názor -- nemusí byť správny.

Pridaj komentár
*