Vyberte stranu

Červené maky
na vojnovom cintoríne v Bratislave

…….11.11.1918 … v tento deň o 11 hodine začal platiť mier po ťažkej 1. svetovej vojne, kde prišlo o život veľké množstvo vojakov rôznych armád, ale aj civilných obyvateľov… “Dovtedy najkrvavejší ozbrojený konflikt, 1. svetová vojna, sa oficiálne skončila. Jazvy však po nej zostali. Nové prerozdelenie sveta malo trpkú príchuť. Milióny mŕtvych, zranených, naveky zmrzačených a rodiny bez otcov a starých otcov … to je smutná realita tej doby, ” zdôraznil vo svojom vystúpení minister obrany Peter GAJDOŠ, po úvodnom privítaní stoviek účastníkov pietneho aktu kladenia vencov a krížov s červenými makmi plk. v.v. Dr. Jaroslavom Junekom, členom o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA, ktoré je spoločne s MINISTERSTVOM OBRANY SR organizátorom tejto spomienky na padlých vojakov.
.
……11. november bol vo svete prijatý najskôr ako DEŇ PRÍMERIA a neskôr sa stal DŇOM VOJNOVÝCH VETERÁNOV. Od roku 1920 sú jeho symbolom ČERVENÉ MAKY. Takže 11. november má aj prívlastok DEŇ ČERVENÝCH MAKOV.  Občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN na čele s predsedom plk.v.v.Ing. Pavlom BADOM už po 6 krát zabezpečovali stretnutie generácií na pamätnom mieste – na vojenskom cintoríne v Petržalke – Kopčany.

……V tomto roku bolo prítomných ešte viac ľudí ako vlani, za účasti spomínaného ministra obrany Petra GAJDOŠA, predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Antona HRNKA, náčelníka Generálneho štábu OS SR gen. Milana MAXIMA, vedúceho Kancelárie prezidenta SR Štefana ROZKOPÁLA, delegácie Vojenskej kancelárie prezidenta SR na čele s jeho náčelníkom brig. gen. Ing. Vladimírom ŠIMKOM, riaditeľa Kancelárie ministra obrany Miroslava WIEDEMANNA, vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR Jána HOĽKA, zástupcovia diplomatických zborov a vojenských  pridelencov krajín ktorých vojaci sú pochovaní na cintoríne v Kopčanoch,  športovci Dukly B.Bystrica i ďalší príslušníci OS SR, žiaci a študenti bratislavských škôl, predstavitelia SZPB, Únie žien Slovenska, vedenie VHÚ, Vojenský vyslúžilci a veteráni: o.z. Vojenský veterán Bratislava, Česká a slovenská obec delostrelecká, Klub vojenských výsadkárov SR, Vojenská podporná nadácia, Zväz vojakov SR-Klub N.M.nad Váhom, Klub VH Sibirsky a KVH Gabriš, Združenie pontonierov, delegácia VHÚ a desiatky ďalších občanov.

Vôbec po prvý raz sa pietneho aktu zúčastnila delegácia OFFIZIERSGESELSCHAFT WIEN v čele s prezidentom združenia plk. Rudolfom RAUBIKOM zo susedného Rakúska.

 

…….Spomienka mala – i napriek nepriaznivého, “vojenského” počasia – dôstojný priebeh a prítomných potešila predovšetkým prítomnosť mladých ľudí, ktorí položili ku centrálnemu krížu svoj veniec – symbol, že mladá generácia si váži obete nezmyselných vojnových konfliktov a nikdy neupadnú do zabudnutia.

 

…….Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko, uviedol, že v rodine mal starých otcov veteránov 1. SV (v ktorej padlo viac ako 69 000 slovákov), a otec a krstný otec boli veteránmi 2. SV.  “Keď skončila 1. svetová vojna a budovali sa takéto cintoríny, vtedy si nikto nepredstavoval, že ešte niečo horšie môže byť… Úlohou politikov aj vojakov, nie je rozpútavať vojny alebo vyvolávať vojenské konflikty. Našou zodpovednosťou je brániť mier, právo, spravodlivosť a pripravovať obranu. ktorá dokáže hodnoverne odstrašiť potencionálneho protivníka. ČESŤ PAMIATKE PADLÝM VOJAKOM, “zdôraznil Anton Hrnko

 

…….K prítomným sa prihovoril predseda oblastného výboru SZPB v Bratislave Martin Krno, ktorý vyzval prítomných, aby robili všetko pre zabezpečenie mieru vo svete – ” i keď slovo mier sa zdá byť samozrejmosťou, ale nie je tomu tak. Pozrite sa na vojnové konflikty aj v súčasnom období po celom svete … ” upozornil Martin Krno. Spomienky na obete vojen patrili na záver modlitbe pre vojakov pochovaných pod majestátnymi korunami javorov k večnému odpočinku v podaní generálneho duchovného OS a OZ plk. Mariána BODOLLÓ.

 

……Symbolické bolo položenie ČERVENÝCH MAKOV a menších krížov s makmi k hrobom padlých vojakov. Na ich počesť sa uskutočnil už 3 ročník behu veteránov – i keď väčšinou veteráni už nebežia, nahrádza ich mladá generácia a príslušníci OS SR a vojenských škôl vo viacerých kategóriách. Poháre víťazom osobne odovzdal minister obrany SR Peter GAJDOŠ, ktorý je síce veterán, ale trať (5,2 km) úspešne absolvoval a do cieľa dobehol s úsmevom.

 

……. Záujemcovia si pozreli bunker BS-8 HŘBITOV, ktorý bol postavený pred 2. svetovou vojnou a dnes pod dohľadom Miroslava Košírera približuje zaujímavé vojnové fakty i dobové zariadenie bunkra. Prezreli si ho aj členovia združenia dôstojníkov  OFFIZIERSGESELSCHAFT WIEN, ktorý v priestoroch vojenského stanu, za takmer “bojových podmienok”, podpísali  s o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA dohodu o vzájomnej spolupráci. Práve 11.november 2016 bol konkrétnym spečateným začiatkom už dlhšietrvajúcej spolupráce dvoch príbuzných vojenských organizácií dvoch susediacich spriatelených armád i krajín – Slovenskej  a Rakúskej republiky.

 

……Nad celou pietnou spomienkou zneli záverečné slová prednesené plk.v.v. Dr. Jaroslavom JUNEKOM pri centrálnom kríži vojenského cintorína v Petržalke – Kopčany  “My už však nevstaneme a je to možno zdanie, že včera ešte žili sme, milovali a boli milovaní. Teraz už len tíško ležíme“.

 

plk.v.v. Ing. Ivan Kvačkaj – hovorca o.z VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

 

Fotoalbum z aktu:

http://salib.rajce.idnes.cz/Kopcany_11.11.2016/

 

.