Vyberte stranu

.

S hlbokým pohnutím a smútkom oznamujeme,
že dňa 21. decembra 2016 nás navždy opustil vo veku nedožitých 65 rokov,
náš priateľ a kolega, ženista

plukovník v.v.  Ing. Pavol NEMEČKAY

Česť jeho pamiatke!

 

Priatelia a spolupracovníci vyjadrujú pozostalým hlbokú sústrasť.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v JABLONICI dňa  28. 12. 2016 o 13,45 hod.
Overené u starostu obce Jablonica.