Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

V roku 2016 opustilo naše rady 233 vojenských SD a VD

Nech odpočívajú v pokoji !

 

Za aktívnej pomoci Ing. Jozefa Krajčíra sme doplnili hodnosti ako jeden z orientačných bodov pri hľadaní mien zosnulých kolegov . Touto cestou mu ďakujem.

Webmajster

Download (DOCX, 45KB)

 

 

33 Komentárov na Opustili nás v roku 2016:

 • Asi bude velice rozdielny meter na ochranu osobných údajov po zomrelých kolegoch a žijúcich osobách. O tých našich kolegoch sa nesmieme dozvedieť ani to že už nie sú medzi nami. Kočner a záujemcovia o zneužitie osobných údajov mali všetky potrebné údaje z prvej ruky. Lebo peniaze? Neverte, však v čele SP je človek a ten sa môže pomýliť. Ta ne?
  TASR 1.7.2020 píše:
  Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne (SP) Ľubomír Vážny (Smer-SD) by mal vysvetliť okolnosti okolo možného zneužívania osobných údajov v tejto inštitúcii.
  Uviedol to predseda výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽaNO) v súvislosti s utorkovým (30. 6.) zásahom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v SP.

  Vyšetrovateľ začal trestné konanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Sociálna poisťovňa podľa OĽaNO potvrdila, že zásah súvisí so zneužívaním osobných údajov, ktorého sa mal dopustiť Marian K.

  „Existujú vážne indície, že mafián Marian K. mal prístup k osobným údajom ľudí, ktorých chcel skompromitovať,” uviedla Lucia Drábiková z OĽaNO.
  Poslanci OĽaNO pred niekoľkými dňami vykonali poslanecký prieskum v Sociálnej poisťovni.

  „Generálneho riaditeľa Ľubomíra Vážneho sme sa pýtali aj na podozrenia zo zneužívania osobných údajov. Dostatočné odpovede sme však nedostali. Zásah polície potvrdil naše obavy, že v Sociálnej poisťovni mohlo dochádzať k trestnej činnosti,” uviedla Drábiková.
  --
  Pozrel som si diskusiu aj na https://www.bezpzlozky.eu/2018/01/v-roku-2017-nas-opustili/

  Prepáčte kolegovia ktorí ste nás od 2017 opustili a nevieme o tom, my ktorí ešte živí sme nevieme čo stým robiť, sme slabí a nedôslední a rozhádaní, to neprajníkom vyhovuje.

 • Tak, ako to bolo už komentované, uvedená problematika je riešená zákonom č. 122/2013 Z.z. , občianskym zákonníkom ( 40/1994 Zb.), ale i trestným zákonom ( 300/2005 Z.z.).Všetky sa odvolávajú na možnosť poskytnutia osobných údajov len ” so súhlasom dotknutej osoby” a v prípade nežijúcich to dáva
  blízka osoba. Podľa §4 zákona č.122/2013 Z.z. -- “Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby… a to na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú….sociálnu identitu”. Problematika zomrelých bude riešená v novele citovaného zákona (od r.2018), podľa ktorej sa zákon nebude uplatňovať na osobné údaje zosnulých.
  Záver : v súčasnosti , určite by sa neporušil zákon, ak sa budú uverejňovať len údaje v rozsahu meno a priezvisko ( resp. aj hodnosť), pretože tým nie je jednoznačne charakterizovaná osoba. V prípade represií zo strany úradu pre ochranu osobných údajov sa dá brániť.

 • Nechápem prečo by mi malo vadiť zverejnenie mojich údajov po mojej smrti. Nikomu by to nemohlo uškodiť, naopak, mohli by si na mňa spomenúť tí, ktorí ma poznali a prežili. Bohužiaľ s nelogičnosťami a tvrdím, že i hlúposťami som sa stretol behom svojho vyše 72 ročného pobytu na tejto zemi stretol už veľa krát.

 • Všade v odpovediach odborných kruhov ako je aj Úrad pre ochranu osobných údajov, sa píše o

  predchádzajúcom súhlase dotknutých osôb so zverejňovaním takýchto osobných údajov.
  Kto je dotknutá osoba? Nikde nie je uvádzaný “pozostalý” a pod. Dotknutá osoba umrela, nema možnosť vyjadriť svoj názor. Ktorý z príbuzných je teda “ďalšia dotknutá osoba”?
  Vlani umrel technik -- prap. Végh Štefan, po amputácii oboch nôh, nepohyblivý, opustený, umrel v mestskom zariadení kde nemal nikoho z vojenského prostredia s ktorým by sa porozprával. Kto by mal dať “súhlas” s uverejnením jeho nacionálií? Prepáčte, náhodou sme sa o tom dozvedeli, inak ako sa hovorí “ani pes by po ňom neštekol..”. Kto je “dotknutá osoba” ak nie samotný mŕtvy. Ako ale ten môže dopredu vedieť kedy zomrie aby nám dal súhlas? Mnohí z nás už ani príbuzných dávno nemajú, umierame rozmiestnení po civilných starobincoch a iných kotercoch Slovenskej republiky. A ešte ani bývalí kolegovia sa nesmú dozvedieť že už sme “tam”.
  Celé je toto choré (alebo celá spoločnosť je chorá?), aby dotknutí, mŕtvi, dávali súhlas so zverejnením svojich osobných údajov? Lebo oni sú podľa zákona tie fyzické osoby ako sa píše v odbornom vyhlásení OUOU: “V zmysle zákona č. 154/1994 Zb. o matrikách sa údaje o narodení a úmrtí zapisujú do matriky, ktorá je štátnou evidenciou o osobnom stave fyzických osôb.”

  Boh nech nás ochraňuje, úrady tu nie sú pre ľudí.

 • Kolegovia, dovoľte prosím na tému zoznamov najprv citáciu z platných zákonov:
  OBČIANSKY ZÁKONNÍK č. 40 z 26. februára 1964
  § 7 ods. (1) Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé.
  ods. (2) Smrťou táto spôsobilosť zanikne.
  ZÁKON č. 122 z 30. apríla 2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  § 1 Tento zákon upravuje ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov.
  Takže ja si myslím, že je nad Slnko jasnejšie, že zákon o ochrane osobných údajov môže ochraňovať iba osobné údaje fyzických osôb, ktoré žijú. Naši zosnulí kolegovia k takým, už žiaľ nepatria a tak im nikto už ani nemôže neoprávnene zasahovať do ich súkromného života. Jednoducho preto, že podľa zákona už nie sú fyzické osoby.

 • Ešte raz sa chcem vyjadriť k nezverejňovaniu mien, zoznamov našich už zosnulých kolegov, čo bola jediná možnosť, kde sme sa mohli dozvedieť, kto z nás už ukončil životnú púť na zemi. Dnes som otvoril stránku Ústavu pamäti národa a ” s hrôzou ” som zistil, že sú tam uverejnené mená a dátumy narodenia ešte žijúcich aj mŕtvych bývalých príslušníkov ministerstva vnútra i vojakov ktorí pôsobili v bývalých bezpečnostných štruktúrach. Aj pre našich kolegov s právnickým vzdelaním, ako to je teda s ochranou osobných údajov v tomto štáte? Pre mŕtvych to platí a pre žijúcich nie? Pokúsi sa niekto dať odpoveď a zabojovať za zoznamy?

 • K zverejňovaniu zoznamu už som sa dávnejšie vyjadril.Patrí mu dôstojné miesto aj na našich stránkach, lebo je to čin kultúrny a vysoko etický. Ako inšpiráciu a možno aj radu ako NA TO pohrebná služba Rekviem Košice na svojej kvalitne spracovanej web stránke verejne informuje nielen o konaní pohrebov, ale má spracovaný aj Zoznam pochovaných …. kde je uvedené Priezvisko, Meno, Titul,Rok nar., Rok úm.,Parc.č. Dokonca parcela pochovaného je vo väčšine prípadov fotograficky znázornená ……… Pozri na http://www.rekviem.sk/zoznamk.html
  Všetka česť a úcta ich službám.

 • Pripájam sa k názoru p. Šamaja, ja verím, že v rámci zákona sa určite dá nájsť spôsob zverejňovania týchto zoznamov. Je to jediný spôsob ako sa môžeme dozvedieť, kto z našich kolegov už nie je medzi nami. Preto chcem požiadať Vás, ktorí ste sa tejto téme venovali, viete čo sa v tom dá urobiť, aby ste v tom pokračovali. Určite je to v záujme nás, výsluhových dôchodcov.

 • JUDr. Marián ĎURINA napísal: 26. januára 2017 v 14:19
  toto je reakcia na článok, nie na JUDr. Ďurinu….

  -- týmto dávam súhlas Webmasterom s uverejnením všetkých mojich údajov (dátum narodenia, hodnosť, bydlisko, dátum úmrtia a aj dátum pohrebu) v prípade mojej smrti…. ,

  Asi by sme sa mali zamyslieť nad vytvorením samostatnej sekcie, kde by tieto “povolenia” mohli byť archivované.. 🙂

 • Zaráža ma to tak isto, pretože denno denne sú v mestach na obecných oznamovacích miestach pohrebných služieb vyvesované parte na ktorých je dátum narodenia, dátum úmrtia, vek a samozrejme meno a priezvisko a nikomu to nevadí a dokonca regionálne noviny súhrne za týždeň uverejňujú už spomínané údaje zomrelých z celého okresu. Mne osobne to veľmi chýba.

 • Pekný večer prajem.
  Mám zmiešané pocity pri čítaní komentárov ako aj z celého tohto “problému”. Za svoju osobu napíšem len toľkoto. Nechystám sa zomrieť ale pri mojom úmrtí si prajem aby na tomto webe bolo zverejnené moje meno, titul, hodnosť aj s dátumom narodenia a umrtia. Toľko k tomuto problému.

 • Vážení priatelia,

  aj mňa zaujal argument o ochrane osobných údajov. Je to citlivá záležitosť, preto som rozhodol napísať otázku a adresovať ju na Úrad pre ochranu osobných údajov. Tu je odpoveď.

  V zmysle zákona č. 154/1994 Zb. o matrikách sa údaje o narodení a úmrtí zapisujú do matriky, ktorá je štátnou evidenciou o osobnom stave fyzických osôb. V zmysle tohto zákona matriku vedie obec resp. príslušné mestské časti, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto zákonu. Pokiaľ si iný subjekt odlišný od tu uvedených zriadi tzv. matriku potrebuje pre spracúvanie v nej uvedených údajov disponovať primeraným právnym základom v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“). V uvedenom prípade však úradu nie je známy žiadny osobitný zákon, ktorý by umožňoval inému subjektu viesť takúto formu evidencie, preto sa domnievame, že pre takúto spracovateľskú operáciu je nevyhnutné disponovať súhlasom dotknutej osoby v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z.

  Nakoľko sa spracúvaním osobných údajov podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. rozumie okrem iného aj zverejňovanie osobných údajov, malo občianske združenie disponovať tiež predchádzajúcim súhlasom dotknutých osôb so zverejňovaním takýchto osobných údajov. Pokiaľ tento súhlas nemajú a nemajú na zverejňovanie iný právny základ (napr. osobitný zákon), nemali by osobné údaje svojich členov zverejňovať.

  Vyššie uvedená informácia nie je právne záväzná, zohľadňuje iba poskytnuté fakty vyplývajúce z uvedených okolností skutkového a právneho stavu. Závery tejto poskytnutej informácie majú iba odporúčací charakter a nemôžu byť preto zovšeobecňované pre iné, zdanlivo podobné prípady.

  S pozdravom a prianím príjemného dňa

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  odbor právnych služieb a medzinárodných vzťahov
  Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27

  S pozdravom

  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. M. ĎURINA, generálny sekretár

 • Rozladilo ma to,že zoznam musel byť stiahnutý zo stránky. Má to však háčik v tom,že na cintorínoch ak má zomrelý pomník sú údaje so súhlasom pozostalých,no tu zrejme súhlas nebol.Ale právne to neobstojí.Tak je potrebné hľadať zrejme iné riešenie.No na záver mojej pripomienky len to,že zákon o ochrane osobných údajov tu síce máme,platí,ale v skutočnosti sa veci maj úplne inak.Niekedy sa nestačím diviť,že niektoré inštitúcie vedia nielen moje RČ,ale aj číslo /vullgarizujem/ ponožiak.Komu teda uverejnené mená prekážali?Neviem,ale akosi z toho cítim chlad vzťahov.

 • Ďakujem p. Dubeňovi (Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 24. januára 2017 v 21:09) za odpoveď ohľadne účtu advokát, aj ja som názoru že si ten účet musíme postrážiť, inak…
  Ale k ZOZNAMU: Som (bol som) členom Zväzu vojakov ktorý je riadený z Trenčína, za tie roky trochu do toho začínam vidieť o čom je neuverejňovanie Zoznamu zosnulých a komu to vadí. Nové vedenie v čele s p. Švecom malo veľký záujem odstaviť internet zvazu vojakov aby sme radoví členovia nenadväzovali vzájomne kontakty a nemali prehľad o postupe v sociálnej oblasti. Pri rozbíjaní vzmáhajúceho sa zvazu po 8. sneme išiel šéf tak ďaleko že v roku 2015 neuverejnil zoznam zosnulých na svojom likvidovanom internete. Členovia sme prejavili nespokojnosť a šéf neuverejnenie vysvetľoval rôznymi vytáčkami a výhovorkami na VUSZ. Pritom úrad dohliadajúci na ochranu osobných údajov je priamo v Trenčíne, kam mal veľmi blízko aj šéf zvazu. Následne zoznam uverejnil web bezpečnostné zložky a to myslím bola voda na mlyn aby sa zaútočilo.
  Kedže toho roku sa konajú VČS klubov zvazu pred 9. snemom bolo potrebné utvrdiť svojich členov vtom že je nemožné zasahovať do práv mŕtvych a nemôže sa uverejňovať ich zoznam. Šéfko dokázal cez svoj „úrad zvazu“ a „úrad ochrany“ v Trenčíne zasiahnuť. Nikto iný na neuverejňovaní ZOZNAMU ZOSNULÝCH KOLEGOV nemohol mať záujem. Kolegovia, na VČS Vám bude šéf mútiť hlavy, takáto je moja pravda.
  Milan.

 • Pán Bada, práve som sa dostal na našu stránku. Je mi veľmi ľúto, že sa výmaz musel uskutočniť a že ste mali určite vážne dôvody k tomuto kroku. Posielam do vetra otázku, nestačí, že po medializovaných “povýšeniach” a vystúpení MO SR pred národom si pripadám ako somár? Ale, keď nemáme právo ani vedieť, kto už nie je medzi nami, tak potom nech zrušia cintoríny, všetky parte, ale aj fotky novorodencov spolu s mamičkami a ich menami v regionálnych tlačovinách, ap. Skutočne sa blíži doba, že budeme očipovaní ako teraz psíky a mačky a bude vedieť o nás len Veľký brat? Som rád, že som Vás aspoň takto spoznal. Verím, že zdravý rozum ešte nezomrel. Nechcel som tieto veci písať na web stránku ale považujem to za vhodné.
  Želám všetko dobré. S pozdravom.

 • Pre Karol T.

  O použití účtu advokát (vedenom na zvláštnom účte) bola podaná informácia o stave a pohyboch všetkým predsedom klubov ZV SR myslím na Zväzovej rade ZV SR. Čo sa týka poznámky o rozkulačení účtu Prezídiom ZV SR myslím si, že to nedovoľujú Stanovy ZV SR a ani účel na ktorý sú prostriedky určené. V minulosti pred 3 a 2 rokmi som o tom niekoľkokrát písal na webovej stránke zvazvojakov.sk. Ak Vám ani táto informácia nestačí, tak môžem doplniť, že z účtu Advokát mi bol refundovaný poplatok pre OS Bratislava I vo výške 96 Euro v roku 2015 a poplatok pre OS Bratislava I vo výške 96 Euro v roku 2016 (po odvolaní na KS Bratislava). Bol som jediný z členov ZV SR, ktorý sa odhodlal v mene nás všetkých žalovať štátne orgány za ich postup pri nevalorizácii. Neľutujem to, aj keď mi následne bol zistený podľa VÚSZ (a MO SR) preplatok a znížený poberaný výsluhový dôchodok a sám vediem ďalší súdny spor v tejto veci (zastupuje ma AK JUDr.Július Jánošík).
  To, že súdy SR budú riešiť nevalorizáciu niekoľko rokov a že tu sú žaloby, odvolania, znovu žaloby a že existuje celá sústava súdov SR (OS, KS, NS SR a ÚS) a ešte ESĽP je normálnym postupom v konaní. Samozrejme, že to bude aj niečo stáť a na to sú určené prostriedky,ktoré zaslali všetci výsluhoví dôchodcovia nielen členovia ZV SR.

 • Mam vazne podozrenie ze ide o cielenu aktivitu ako rozbit spolcovanie VD a SD.
  V dnesnej dobe o vsetkom rozhoduju peniaze, ak ich ma ZV SR malo na svoju cinnost moze im ist o fin. prostriedky nami dodane a vyzbierane na ucet ADVOKAT ktore boli dane do spravovania ZV SR v Trencine.
  Je to dost vysoka ciastka aby bola po rozbiti spolku ZVSR zaujimava ak ju uz nerozkulacilo prezidium.
  Bolo by spravne ak by sa objavil vypis z uctu advokat tu na webe pre vsekych ktori sme prispeli.
  Ziadajme si to vsetci kto si mysli to co ja pretoze inak sa stav na ucte nedozvieme.
  Karol Takacs

 • Môj predchádzajúci komentár Pavol Bada napísal: 19. januára 2017 v 1:00 už neplatí.

  Z dôvodu “ochrany osobných údajov” u zomrelých musel som ZOZNAM odstrániť.
  24.01.2017
  Webmajster

 • Uvedenú problematiku má v kompetencii Úrad na ochranu osobných údajov.
  Pred vyše rokom som sa mailom obrátil na tento úrad, pretože VÚSZ s odkazom na zákon o ochrane osobných údajov neposkytol Sociálnej komisii ZV SR tieto údaje. ÚOOÚ mi oznámil telefonicky, že to nie je možné poskytnúť. Preto sme na rokovaní s vedením VÚSZ požiadali, aby pri novo zomretých poberateľov dávok pozostalí na tlačive dali aj súhlas na zverejnenie osobných údajov. Nakoľko sme mali vysvetlenie ÚOOÚ, tak Sociálna komisia ZV SR upustila od vyžadovania zoznamu zomretých od VÚSZ.

 • Vážený pán Bada,
  nedalo mi to, čo ste museli urobiť s uverejneným zoznamom. Obrátil som sa na právnikov Generálnej prokuratúry SR s dotazom, či je možné na takýchto webových stránkach zverejňovať meno zosnulého v spojení s dátumom narodenia a úmrtia, prípadne aj vekom pri úmrtí. Veľmi sa podivili vôbec tejto otázke.
  Odpoveď je, že pripomienka je holý nezmysel. To by aj na každom cintoríne a pomníku bol porušený zákon, pretože všade je uvedené dátum narodenia, dátum úmrtia, niekedy aj vek a samozrejme meno a priezvisko. Neviem, kto to pripomienkoval, ale asi “niekto”.
  Pre kľudné svedomie autora doporučujem sa písomne obrátiť na MV SR, kde je odbor ochrany osobných údajov, alebo na právnu poradňu a vyžiadať si záväzné písomné stanovisko.
  S pozdravom
  generálporučík v.v. Ing. Pavel Honzek

 • Veľmi pekne ďakujem spracovateľom /ovi/ za zoznam.Dozvedel som sa,že mnohí,ktorých som osobne poznal nie sú už medzi nami. Česť ich pamiatke.

 • Neviem, kto si vymyslel problém uvádzania dátumov úmrtia, ale podľa môjho názoru je to hlúposť. Mŕtvemu to nevadí a nám to naopak pomôže. Prosím o opravu u generála Husáka. Narodil sa v apríli roku 1923, to znamená že keď zomrel, mal 93 rokov a nie 99. Ďakujem

 • Ústav pamäti národa je organizácia dnešnej moci, nie nadčasová, nie nezávislá, nie odborná. LEN POLITICKÁ TERAJŠIEHO POLITIKA. Tá môže uvádzať mŕtvych aj s dátumami. Na svojich stránkach uvádza:
  Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci v priebehu protisovietskeho ťaženia
  (jún 1941 – august 1944)
  1.slob. ABARAY Juraj (1920/1940, Jastrabie1), 18. 7. 1942, Golodajevka
  2. stk. ADÁMEK František2 (1920/1940, Pezinok), 12. 4. 1943, Dernoviči
  3.stk. AFTANÁS Ján (1919/1939, Matysová), 6. 3. 1942, Marinovka
  4. des. v z. ALMÁŠI Štefan (1919/1940, Markušovce), 30. 1. 1943, Kozmovaja
  5. stk. v z. ANDRÁŠ Andrej (1918/1939, Renčišov), 31. 10. 1942, Gorjačij Ključ
  6.stk. v z. ANDRÁŠ Ján (1914/1936, Renčišov), 22. 7. 1941, Lipovec
  7. des. ANDRÁŠI Ondrej (1919/1940, Kubachy3), 2. 11. 1942, Rostov
  8.stk. ANTAL Matej (1918/1939, Pribylina), 28. 11. 1941, Ľvov
  9.des. ANTL Richard4 (1918/1940, Vondrišel5), 18.6 10. 1942, Majkop
  10.des. ANTONY Ján (1920/1940, Smižany), 16. 10. 1942, Imeretinskaja
  11.slob. ANTÓNY Ľudovít7 (1918/1939, Sklené Teplice), 19. 7. 1941, Krepaky
  12.stk. ARELT Karol8 (1920/1941, Vondrišel9), 22. 1. 1943, Krasnodar10
  13.stk. ARENDÁRIK Jozef (1921/1941, Raková), 30. 6. 1943, Daragonovo
  14.stk. ARTIM Michal (1921/1941, Vyšná Jedľová), 24. 1. 1943, Bezimjannoje
  15.stk. ARTIM Štefan (1920/1941, Tročany), 1. 11. 1942, Saratovskaja
  16.stk. ARVAJ Ján (1919/1940, Pukanec), 31, 12. 5. 1942, Ternovaja
  17.stk. AUGUSTÍN Gašpar (1919/1939, Nové Mesto n/V.), 20. 10. 1941, Stryj
  18.stk. AUGUSTOVIČ Gustáv (1919/1940, ?), 17. 9. 1943, Ratomka (p. z.)
  19.slob. BABIAK Mikuláš (1922, Falkušovce), 2. 11. 1943, Tatarský Val, Krym
  20.stk. BABIAR Ján (1920/1940, Myjava), 31. 8. 1942, Kutajskaja
  21.slob. v z. BABIAR Ján (1920/1940, Myjava), 25. 1. 1943, Ključevaja
  22.slob. BACHRATÝ Ján (1920/1941, Veľké Brestovany11), 11. 7. 1942, Olchovskij
  23.stk. v z. BALAŠČÍK Ján (1919/1939, Porúbka), 26. 12. 1941, Golodajevka

  Myslím že toľko ukázky z ochrany osobných údajov postačuje, niekde to vadí, inde nie?
  ÚPN je dôkaz , nielen Zoznamom : Protisovietské ťaženie Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci
  v priebehu protisovietskeho ťaženia (jún 1941 – august 1944), ale aj ďalšími príspevkami, ktoré nájdete na ich Linku, m.o. zoznam padlých protihitlerovského ťaženia som nenašiel, ani zoznam padlých v SNP.

 • Bol som nútený vymazať dátum narodenia a umrtia už zosnulých kolegov, nie na základe požiadavky pozostalých, tí sú radi ak sa uverejní že ich rodinný príslušník odišiel a slušní kolegovia si na neho spomenú, ale z dôvodu byrokracie a závisti žijúcich, ktorí budú radi ak sa o ich smrti nikto ani nedozvie nakoľko viedli mrcha život.
  Spolupatričnosť sa na Slovensku nenosí.
  Závisť, že niekto môže byť ešte aj po smrti spomenutý v dobrom, tak to sa na Slovensku nosí.

  Prosím vážených prispievateľov na tento web, aby ste na tento môj komentár nereagovali.
  Taká je realita a dosť.
  Bada

 • ad. Milan Faltin napísal: 10. januára 2017 v 13:26
  Pre mňa boli Jozef DRABIŠČÁK a Jozef Kolen spolupracovníci, ktorých som si vážil.
  Česť ich pamiatke.

 • Pripájam sa k Vladovi Petríkovi a obzvlášť vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám Jožka DRABIŠČÁKA -môjho veľmi dobrého kamaráta a Jožka KOLENA, môjho bývalého náčelníka a tiež viac menej staršieho kamaráta.
  mjr.v.v. Ing. Milan FALTIN.

 • Česť pamiatke tých , ktorí nás opustili v roku 2016. V armáde slúžili a plnili prísahu k štátu, zriadeniu, ľudu, rodine.

 • SPAM -- elektronicka adresa odosielatela nie je relevantna

 • Děkuji zpracovatelům,dozvěděl jsem se o úmrtí mnoha mých učitelů i kolegú a kamarádů z vojny.Žiju již 17let v ČR
  a jakákoliv informace ze Slovenska mi připomíná nejkrásnější roky mého života ve vojenské rovnošatě.Na 30 let života na Slovensku nezapomenu dosmrti a jsou to vzpomínky nejkrásnější.

 • Ďakujem všetkým za uverejnené pripomienky, zároveň ďakujem VÚSZ za súčinnosť pri spracovaní.
  Tak ako to časť kolegov požaduje v osobných e-majloch, pre jednoduchšiu identifikáciu doplníme k menám zosnulých aj ich hodnosť, podmienkou je že sa nájde dobrovoľník, ktorý prenesie čísla na slová (už sa prihlásil).
  Ku komentáru Pavla Honzeka: V zozname uverejňujeme len poberateľov vojenských VD alebo SD, p. genpor. v.v. Ing. Ján Husák nebol v zozname ako poberateľ vojenského dôchodku, rovnako ako tam nie sú ďalší občania SR -- starobní dôchodcovia poberajúci dôchodky od SP alebo zo zahraničia. Napriek tomu tam p. generála doplním.
  S pozdravom Ing. Bada

 • Ak sa môžem pripojiť, tak 22.12.2016 zomrel generálporučík v.v. Ing. Ján Husák.
  Neviem, či v zozname sú iba členovia o.z., alebo všetci vojenskí dôchodcovia. generál Váňa tam je. Veľká vďaka tým, ktorí sa na vypracovaní zoznamu podieľali. Aj ja som našiel dosť ľudí, o ktorých som ani nevedel, že už medzi nami nie sú.
  So želaním všetkého dobrého v novom roku, predovšetkým zdravia.
  generálporučík v.v. Ing. Pavel Honzek

 • Ďakujem Paľkovi, neviem k akému dátumu to je. 21.12. nás opustil plk. Ing. NEMEČKAY Pavol.
  Nejakým nedopatrením sa ešte nedostal do zoznamu.
  Česť všetkým a vďaka za ich prácu v armáde.

 • Týmto ďakujem plk. Ing. v. v. Badovi za zverejnenie zoznamu zosnulých našich kolegov. Zo zoznamu som sa žiaľ dozvedel o úmrtí mojich asi dvanástich kolegov o o čom som nevedel. Pri čítaní zoznam som si pripomenul aj umrite môjho strýca plk. PaedDr. Jozefa Kolena. Česť ich svetlej pamiatke.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.