Vyberte stranu

……….Viedenská perla – palác HOFBURG – bol 20.1.2017 svedkom  bálu – plesu oficierov v Rakúsku. I keď je to ” oficierský bál, ” vo všetkých priestoroch sa pohybovali aj muži vo frakoch, sem – tam v oblekoch – slovom, “civili”.  Najviac pozornosti, samozrejme, pútali dámy oficierov i neoficierov… Bola to prehliadka rovnošiat z celého sveta a boli tam aj dve rovnošaty zo Slovenska v zastúpení nášho o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA plukovníkmi Ladislavom BALLOM a Ivanom KVAČKAJOM.
Privítal ich prezident združenia OFFIZIERSGESELSCHAFT WIEN plukovník  Rudolf RAUBIK.

……….O 21,30 hod. sa teda oficiálne začal “oficierský bál” a samozrejme vojensky – nástupom hudby a mladých kadetov s dievčatami v  bielom oblečení a s kytičkami v rukách. Navodili tanečnú atmosféru  i náladu v hlavnej sále bálu, kde vládli a podobné akcie organizovali aj panovníci v minulosti. Nasledovala choreografia rakúskej vojenskej hudby a potom už nasledoval úvodný valčík “Na krásnom modrom Dunaji“. Vyše 3000 hosťom bolo k dispozícii okolo 20 ďalších samostatných sál s hudbou, takže účastníci bálu sa mohli rozhodnúť pre žáner, ktorý bol ich naturelu bližší. Okrem tancovania a pútavého programu – môžeme spomenúť vystúpenie speváčky Ildikó RAIMONDI, ale miesto mal aj rakúsky folklór… či tri dievčiny – operné speváčky z Orientu – SEDONIA – mohli prítomní obdivovať aj históriu HOFBURGU a pôsobenie panovníkov v ňom.

……….Účasť našich zástupcov na “oficierskom bále” bola prvou účasťou na akcii po podpísaní dohody o spolupráci medzi o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA  a ZDRUŽENÍM DÔSTOJNÍKOV VIEDEŇ dňa 11.11.2016 na vojenskom cintoríne Petržalka – Kopčany pri príležitosti kladenia vencov a uctenie si pamiatky a hrdinstva padlých vojakov vo vojnových konfliktoch. 

 

Text a foto:       plk. v.v. Ing. Ivan Kvačkaj – hovorca  VVB