Vyberte stranu

Vo veku 71 rokov nás opustil

Generálmajor vo výslužbe, výsluhový dôchodca

Ing. Milan  PODHORÁNI

*19.05.1945   –  ┼15.02.2017

Vzdelanie

Vojenská škola J. ŽižkuMoravská Třebová
1964- Vyššie delostrelecké učilište, Martin
1974-1978 Vojenská Delostrelecká akadémia M. I. Kalinina, Leningrad
1988-1989 postgraduálne štúdium, Vojenská akadémia A. ZápotockéhoBrno
1997 vyšší akademický kurz, Marshallove európske centrum pre bezpečnostné štúdie, Garmisch-Partenkirchene

Postup v hodnostiach:

1.08.1967 poručík
01.08.1970 nadporučík
01.05.1975 kapitán
01.05.1979 major
01.05.1983 podplukovník
01.05.1985 plukovník
30.05.1997 generálmajor
31.03.2003 výslužba

Postup vo funkciach

08.1967-1970 veliteľ čaty, 65. výsadkový prápor
1970- 1974 veliteľ čaty / zástupca NŠ výcvikového zabezpečovacieho pluku, Vyššie delostrelecké učilište, Martin
1978- 1979 veliteľ delostreleckého oddielu, 3. delostrelecký pluk
1979- 1981 zástupca veliteľa 3. delostreleckého pluku
1981- 1985 veliteľ 3. delostreleckého pluku
1985- 1986 zástupca veliteľa raketového vojska a delostrelectva VVO
1986- 1993 veliteľ raketového vojska a delostrelectva VVO / VVV / VASR
1993- 1998 riaditeľ inšpekcie ministra obrany
1998- 2002 pridelenec obrany SR

Ocenenia za službu v ozbrojených silách

Medaila za službu vlasti
Medaila Za zásluhy o obranu vlasti
Medaila Za upevňovanie priateľstva v zbrani – 3. stupeň
Medaila Za upevňovanie bojového priateľstva
Medaila bratstvo v zbrani – strieborná
Medaila Za zásluhy o ČSLA – 2. stupeň
Pamätná medaila 50. výročie SNP
Pamätná medaila pri 50. výročí oslobodenia Slovenska a konce 2.svetovej vojny
Pamätná medaila ministra obrany SR I. stupňa
Pamätná medaila M. R. Štefánika – II. stupňa
Pamätná medaila M. R. Štefánika – I. stupňa
Pamätná medaila k 60. výročia ukončenia druhej svetovej vojny
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenské republiky
Kríž Rytier delostrelectva

Narodil sa v Pukanci, po odchode do výsluhového dôchodku žil v Senici

Nech odpočíva v pokoji.

Posledná rozlúčka zo zosnulým bude v utorok 21. februára 2017 o 14.00 hod na cintoríne v Senici

 

Autor Ing. Pavol Bada s využitím podkladov z ČR :   http://forum.valka.cz/topic/view/119491#450645

Foto: plk.v.v. Jozef Putirka, klub ZVSR Nové  Mesto n/Váhom

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA