Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

 

…..Pri riešení skrivodlivosti SD a VD vychádzam  z posledných zverejnených informácií z besedy štátneho tajomníka ministerstva práce Ivana Švejnu a exministra Mihala v TA 3 k otázkam valorizácie od 2018 a riešenia staro dôchodcov  ttp://www.ta3.com/clanok/1099009/zmeny-v-dochodkoch-francuzsko-a-nemecko-v-ocakavani-zmien.html ako aj z článku ŠT MPSVaR Ivana Švejnu ” Čím dlhšie ľudia žijú, tým horšie pre systém”   v denníka SME /ekonomika/ zo dňa 4.2.2017 ktorý je skoro rovnaký ako beseda v TA 3.

I. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.  

 1. Valorizácia SD od roku 2018.

– pripravuje sa  percentuálna valorizácia, (čo je dobre);

– pripravuje sa zrušenie solidárnosti (pridávanie slabšie zarábajúcim a branie lepšie zarábajúcim), (čo je taktiež  spravodlivejšie);

– nebude realizovaná pripravovaná valorizácie na základe dôchodcovskej inflácie (zamedzí sa podvodu so znížením ceny „dôchodcovských potravín“ na 10% DPH),  (dobre);

– pripravuje sa zmena valorizačného mechanizmu  (iný model Švajčiarsky s kombináciou vplyvu rastu  hrubých miezd atď.), (dobrý nápad);    

– valorizácia nesmie podliezť pod stanovenú hranicu (minimálny limit), (dobre);

 

 1. Staro dôchodcovia.  Pozri beseda na TA 3, článok SME.  Niektoré veci ešte neboli rozhodnuté, budú zverejnené asi až začiatkom marca.

– 13 000 SD, ktorí do 30.9.1988 odišli do dôchodku dostanú pridané o 25,50 eura;
– 451 000 SD, ktorí do SD odišli od 1.10.1988 do 31.12.2003 budú prepočítané ich dôchodky, dostanú tú sumu ktorá bude pre nich výhodnejšia (nikomu sa neuberie);
– 88 000 lepšie zarábajúcich SD ktorí do SD odišli od 1.10.1988 do 31.12.2003 z dôvodu krátenia ich SD dostanú pridané v rozmedzí asi od 1- 150 eur. Spolu pridané dostane asi 101 000 dôchodcov, priemerné zvýšenie o 45 eur

 

II. Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

 1. Obdobným spôsobom by sa malo riešiť asi 6 000 staro výsluhových dôchodcov.

–  rovnako ako bude novelizované v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení tých, ktorí do VD odišli pred jeho účinnosťou  to je do 30.6.2002.
– VD  ktorí do 30.9.1988 odišli do dôchodku by mali dostať rovnako pridané ako SD, to je o 25,50 eura;
– VD ktorí od 1.10.1988 do 30.6.2002 odišli do VD navrhujeme prepočítať ich dôchodky.

 1. Zjednotenie termínu valorizácie VD ako to majú aj SD to je k 1.1. kalendárneho roku.
   Valorizácia VD nesmie podliezť pod stanovenú hranicu, zatiaľ nie je rozhodnuté. 
 2. Zápočet doby štúdia prípravy vojakov na budúce povolanie
  – 
  1.a 2.ročník VSOŠ a 1.- 4.. ročník VG riešiť rovnakým spôsobom ako rieši SP baníckych učňov a fúkačov skla pripravujúcich sa na budúce povolanie od 15. rokov svojho veku (tu prebiehajú súdne spory).
 3. Je avizované, že od 17.2.- 9.3.2017  na portály ministerstva spravodlivosti prebehne medzirezortné pripomienkovanie k novele zákona č. 461/2003 Z. z , ktoré navrhujem,
  využiť   takto:

– Je potrebné, aby všetky o. z. ozbrojencov dali aspoň dve pripomienky aby staro výsluhoví dôchodcovia boli riešení obdobným spôsobom ako staro dôchodcovia (tieto pripomienky sa hodnotia ako zásadné);

– Zabezpečiť, aby jednotlivci spolu dali aspoň 20 pripomienok  (nerozhoduje že všetky budú temer rovnaké). Ak na každú pripomienku jednotlivca klikne viac ako 500 ľudí pripomienka sa stane hromadná;

– Ak bude dostatočné množstvo  zásadných a hromadných  pripomienok od o. z., ako aj od jednotlivcov,  potom skrivodlivosťami VD sa budú musieť riešiť.  (Pripomínam, takto sme  v r. 2012 znemožnili 19 % zdanenie len VD,  ako aj nezavedenie 10 % stabilizačného odvodu z VD).

Poznámka: 

prvej časti zákon č. 461/2003 Z. z. riešim pripravované zmeny valorizácie od roku 2018  ktoré rovnako budú platiť aj pre tých  VD ktorí poberajú, alebo v budúcnosti budú poberať SD. Nesmieme zabúdať, že podľa § 68 bod 16  zákona č. 328/2002 Z. z.  s účinnosťou od 1.7.2018 sa všetky dávky výsluhového zabezpečenia a druhy VD budú valorizovať rovnakým  spôsobom ako budú valorizované  vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, to je v zákone č. 461/2003 Z. z.  Ďalej v tejto časti upozorňujem na pripravované spôsoby riešenia skrivodlivosti staro dôchodcov.

V druhej časti zákon č. 328/2002 Z. z. požadujem, aby  rovnakým spôsobom ako v zákone č. 461/2003 Z. z.  boli riešené otázky skrivodlivosti staro výsluhových dôchodcov.
Ďalej je požadujem zosúladiť  termín valorizácie VD na termín k 1.1. kalendárneho roku, rovnako ako to majú SD. V ďalšom je potrebné riešiť  aj otázky skrivodlivosti žiakov vojenských škôl, aby ich príprava na vojenské povolanie bola riešená rovnakým spôsobom  v I., II. kategórii funkcií tak,  ako ju majú banícky učni a fúkači skla v I. pracovnej kategórii.

K zabezpečeniu odstránenia týchto skrivodlivostí je naďalej vhodné pokračovať v predkladaní návrhov  predovšetkým:  ministrovi obrany, ministrovi vnútra, predsedovi Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, predsedovi vlády SR, prezidentovi SR ako vrchnému veliteľovi OS SR atď.

 

 1. február 2017 spracoval:

Dr. Milan Kolen
člen sociálnej a právnej komisie ZV SR

Je možno pripomenkovať:

Download (PDF, 1.22MB)

 

Pôvodné znenie Zákona 461/2003 najdete tu:
http://www.socpoist.sk/zakon-o-socialnom-poisteni-c-461-2003-z-z-v-zneni-neskorsich-predpisov/697s

.

56 Komentárov na Riešenie skrivodlivosti SD a VD:

 • Starodôchodcovia by si mali polepšiť.
  Vláda odobrila zmenu zákona pri vyrovnávacom príplatku starodôchodcov.
  Vládny kabinet v utorok (19. 3.) odobril s pripomienkami návrh poslancov NR SR z Mosta-Híd na zmenu zákona o sociálnom poistení. Podľa návrhu, ktorý je v parlamente v druhom čítaní, sa majú upraviť podmienky nároku na vyrovnávací príplatok pre starodôchodcov.
  Viac na:
  https://www.aktuality.sk/clanok/677343/starodochodcovia-by-si-mali-polepsit/

 • Zaujali ma zaujímavo zhrnuté fakty v kvalitne spracovanom článku na tomto webe od pána Jozefa Kotuliča, pod Doporučujeme: v Doko blog pod titulom “Dvojité krátenie vdovských aj vdoveckých dôchodkov -- … svojim spôsobom ide o skrytú formu 50 % dane ….” z 13.12.2018 20:26
  http://doko.blog.portal.sk/detail-dvojite-kratenie-vdovskych-aj-vdoveckych-d%F4chodkov.html?a=1df37b30428d41ba624a8c5687644122

 • Hasičom obnovia vyplácanie výsluhových dôchodkov.
  Ministerstvo vnútra obnoví vyplácanie výsluhových dôchodkov všetkým hasičom. Rozhodnutie však stále nie je finálne. Kým o verdikte rozhodne Najvyšší súd, hasiči na dôchodku si každý mesiac prilepšia.
  Viac na:
  https://www.aktuality.sk/clanok/576994/hasicom-obnovia-vyplacanie-vysluhovych-dochodkov/

 • Ja som dnes s Vojenského uradu dostal tuto odpoved:

  Dobrý deň,
  podľa platného § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtova vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“) od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú. V zákone č. 328/2002 Z. z. sa v súčasnosti nenachádza garantovaná minimálna valorizácia tak ako je to v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. VÚSZ nedokáže predpokladať akým spôsobom a či vôbec bude garantovaná minimálna valorizácia poberateľom dávok výsluhového zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. Ak by sa dávky výsluhového zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. valorizovali rovnakým spôsobom ako sa budú od 01. januára 2018 valorizovať dávky sociálneho poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, bole zrejme potrebné vstúpiť do legislatívneho procesu a novelizovať zákon č. 328/2002 Z. z.

  VÚSZ bude pri valorizácií k 1. júlu 2018 postupovať v zmysle platnej legistatívy a podľa príslušného platného a účinného zákonného ustanovenia.

  S prianim príjemného víkendu
  mjr. Jankovič

  --
  Požiadal som nasledne o toto vysvetlenie:
  Dobry den
  V odpovedi uvadzate ze budete postupovat podla §68 zakona c 328/2002 v zneni neskorsich predpisov kde uvadzate ze …. “výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok…” ale v platnom zakone ako je pristupny na internete sa nehovori nic o “percente zvýšenia” ale o pevnej sume zvýšenia dôchodkových dávok citujem zo zakona:

  § 68

  01.05.2013 (1) Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané a vyplácané do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka v závislosti ____ od pevnej sumy zvýšenia dôchodkových dávok_____ ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na tento kalendárny rok a podľa postupu uvedeného v odsekoch 3, 5 až 11.

  Prosím o vysvetlenie tohoto rozporu.
  --

 • Miro Pálfi
  asi som menej chápavý , ale jasne je tam v novele zákona uvedené :

  Ak by však suma zvýšenia dôchodku určená na základe dôchodcovskej inflácie bola nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu tohto roka, dôchodok sa zvýši o pevnú sumu.

  To, že tam nieje určená pevná suma, odkedy sa rátajú percentá ( teraz 0,8 % ) podľa môjho názoru je to presne obsiahnuté v texte.Z toho usudzujem, že na tie 2 % máme nárok už aj teraz, nie je špecifikovaný žiadny konkrétny dôchodok ( ako starobný, vdovecký, vdovský…), uvádza sa druh dôchodku.

 • Nebudem uvádzať paragrafy a ani čísla článkov, iba si to prečítajte a vyveďte ma z omylu, ak sa mýlim :

  Ing. Eduard Kereszteši napísal: 5. októbra 2017 v 15:05
  Vec
  Valorizácia výsluhových dôchodkov v roku 2018 — oznámenie.
  Citujem z listu :
  ” od 1.júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o socialnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú”.
  -- týka sa to VD
  Podľa iného zdroja ďalej citujem :
  Podľa parlamentom schválenej novely zákona o sociálnom poistení sa budú dôchodky na Slovensku zvyšovať o tzv. dôchodcovskú infláciu. Ide o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Ak by však suma zvýšenia dôchodku určená na základe dôchodcovskej inflácie bola nižšia ako pevná suma určená ako 2 % z priemernej výšky príslušného druhu dôchodku k 30. júnu tohto roka, dôchodok sa zvýši o pevnú sumu. Schválený mechanizmus založený na garancii minimálnej sumy zvyšovania dôchodkov sa bude uplatňovať na Slovensku len najbližšie štyri roky.
  -- Zvýraznil som : výšky príslušného druhu dôchodku
  Výsluhový dôchodok ak sa nemýlim, nie je starobný dôchodok, nie sú totožné, takže podľa môjho sedliackeho rozumu si myslím, že keď sa pri valorizácii počíta priemerná výška príslušného druhu dôchodku, tak výsluhový dôchodok, ako jeden z druhov dôchodkov , sa má jeho valorizácia počítať z priemeru výsluhového dôchodku a nie z priemeru starobného dôchodku ( podľa mňa to má logiku ), to platí aj pre ostatné výsluhové dôchodky ( sirotský, vdovský, vdovecký, invalidný …).

 • Dňa 29.10.2017 som gestorovi zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ministrovi vnútra, ako aj ministrovi obrany, predsedovi vlády SR, a predsedovi Výboru NR SR pre obranu bezpečnosť zaslal list k valorizácii výsluhových dôchodkov v roku 2018 v ktorom som ich žiadal o vykonanie rovnakých legislatívnych zmien v zákone č. 328/2002 Z. z. tak, ako boli vykonané v novele zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. List je možné si preštudovať pod týmto komentárom (nižšie) v komentári z 30. októbra 2017 19.29. Tu je zverejnený aj obdobný list prezidenta APVV.

  Dňa 2.11.2017 som z MO SR sekcia ľudských zdrojov obdržal odpoveď na moju žiadosť z ktorej citujem:
  “Znamená to, že podľa platnej právnej úpravy sa výsluhové dôchodky budú od 1.7.2018 zvyšovať o percento dôchodcovskej inflácie“.
  Pre úplnosť dodávam, že problematika valorizácie výsluhových dávok bola v uplynulých mesiacoch predmetom viacerých pracovných rokovaní zástupcov MO SR a MV SR. Záverečné rozhodnutie o prípadnej zmene valorizačného mechanizmu výsluhových dávok nebolo zatiaľ prijaté.
  Od ostatných orgánov som odpovede zatiaľ neobdržal.

 • Dopis ministrovi vnútra a obrany SR k valorizácii VD

  --

  Vážený pán minister,

  dňa 19.10.2017 Národná rada SR schválila novelizáciu zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. „Účelom takto definovanej minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať istú minimálnu sumu zvýšenia dôchodku, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka, a zároveň garantovať zachovanie kúpnej sily dôchodcov všetkých dôchodkov“, tak ako bolo zdôraznené pri I. čítaní. V Slovenskej republike máme dôchodcov ktorí poberajú dôchodcovské dávky zo všeobecného dôchodkového systému podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ako aj výsluhových dôchodcov ktorí poberajú výsluhové dávky z osobitného dôchodkového systému podľa zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.
  Touto novelou zákona o sociálnom poistení sa dôchodky budú zvyšovať o dôchodcovskú infláciu. Ak však tato určená suma zvýšenia dôchodku bude nižšia ako pevná suma určená ako 2 % priemernej sumy príslušného druhu dôchodku v rokoch 2018 – 2021 sa bude valorizovať pevnou sumou. Novela poberateľom dôchodkových dávok zo všeobecného systému dôchodkového zabezpečenia podľa zákona č. 461/2002 Z.z. o sociálnom poistení garantuje minimálnu mieru valorizácie dôchodkov, ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka.
  Prijatá novela zákona o sociálnom poistení poberateľom výsluhových dávok z osobitného systému dôchodkového zabezpečenia podľa zákona č. 328/2003 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov negarantuje minimálnu mieru valorizácie poberateľom výsluhových dávok tak, ako ju garantuje poberateľom dôchodkových dávok vo všeobecnom systéme dôchodkového zabezpečenia. Táto skutočnosť sa prejaví v nerovnakom zaobchádzaní medzi poberateľmi dávok dôchodkového zabezpečenia a medzi poberateľmi dávok výsluhového zabezpečenia, čo je v rozpore s čl. l2 ods. 1, 2, zákona č. 460/ 1992 Z.z. Ústava Slovenskej republiky, ako aj v rozpore z § 2 ods. 1, § 3 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 365/2002 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou.
  Pre odstránenie tohto nerovnakého zaobchádzania, diskriminácie, skrivodlivosti na výsluhových dôchodcoch oproti starobným dôchodcom je nutné vykonať rovnaké legislatívne z meny v zákone č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ako boli vykonané v novele zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

  Z uvedených dôvodov Vás žiadam o vykonanie rovnakých legislatívnych zmien v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov tak, ako boli vykonané v novele zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

  S pozdravom pplk. v. v. Dr. Milan Kolen

  POZNÁMKA:
  K valorizácii zaslal list dňa 19.10.2017 aj prezident Asociácie policajtov vo výslužbe ministrovi vnútra ktorý je uvedený v linku: http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/APVV_valorizacia_minister_list.pdf

 • Vzniká ideálna eventuálna šanca pre MO SR a MV SR pri otvorení zákona č. 328/2002 Z.z. pri možnej novelizácii valorizácie VD (§ 68) v r. 2018, samostatnou novelou zákona č. 328/2002 Z. z. vyriešiť-odstrániť tiež skrivodlivosť na všetkých výsluhových dôchodcoch-nevalorizáciou VD v roku 2012.Trocha čísiel: pri 3,05 % nevalorizácii (r. 2012) napr. z priemerného VD v rámci MV SR približne 650 eúr.(r. 2015).Od júla 2012 až doteraz, do októbra 2017, t.j. 64 mesiacov krát 19.825 eúr (približný mesačný individuálny priemer zvýšenia VD) = škoda u jednotlivca VD 1268.8 eúr.Kde sú v rodine dvaja výsluhoví dôchodcovia (§2 zák. 328/2002 Z.z.) -- škoda, skrivodlivosť na nich spôsobená je zatiaľ minimálne dvojnásobná.(Či sa mýlim?)Je ideálna možnosť odstrániť legislatívnym procesom v rámci silových rezortov MV SR a MOSR tiež túto skrivodlivosť realizovanú zákonodárcom v r. 2012 na všetkých VD.Tie čísla pri individuálnej valorizácii VD, za nerealizácie valorizácie od r. 2012 geometrickým radom môžu byť individuálne aj vyššie.Teda aj doposiaľ celková škoda-skrivodlivosť na všetkých VD môže byť jednotlivo ďaleko vyššia.

 • Na stránke Asociácie policajtov vo výslužbe po schválení novely zákona č.461/2003 Z.z. v parlamente 19.10.2017 uviedli túto informáciu:

  http://www.asociaciapolicajtov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=1

  Z uvedeného je vidieť, že bývalí policajti robia maximum pre naplnenie oprávnených požiadaviek VD a taktiež svojim členom okamžite podávajú informácie. Vďaka.

 • Pre mufty 123.
  Mufty, nesúhlasím. Miro Pálfi vie svoje, tak ako aj my ostatní. To nie sú plané reči. Je to tak jak píše, hoci všetci a určite aj Ty by sme chceli, aby to bolo samozrejme lepšie. Ale toho sa asi pri dnešnej ( aj včerajšej a určite aj zajtrajšej) konštalácii “hviezd”, majúcich na toto aký-taký vplyv asi nikdy nedočkáme.

 • a takto sa potom šíria informácie, ktoré nemajú žiaden podklad, neviem na základe čoho dospel p. Pálfi k tejto sume, ak navrhovaná znenie podľa 461/2003 hovorí iba o dôchodcovskej inflácií a nič o priemernej sume starobného dôchodku a následne pevnej sume, podľa môjho názoru ak by sa neotvárala 328, tak sa všetkým výsluhovým dôchodcom bude valorizovať suma VD aktuálne vyplácaná o percento 0,8 a nie o pevnú sumu, :scratch:

 • Dnes som dostal odpoveď od Ministerstva vnútra ako sa bude valorizovať výsluhový dôchodok od roku 2018.
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad odbor sociálneho zabezpečenia
  Pribinova 2, 812 72 Bratislava

  Vec
  Valorizácia výsluhových dôchodkov v roku 2018 -- oznámenie.
  Odboru sociálneho zabezpečenia sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bol dňa 19.09.2017 z kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pridelený váš podnet, v ktorom poukazujete na valorizáciu výsluhových dôchodkov od roku 2018, Súčasťou vášho podnetu je priložený návrh občianskeho združenia ” Asociácie policajtov vo výslužbe”.
  K Vášmu podnetu je potrebné uviesť, že v súlade s ustanovením § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ” od 1.júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o socialnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú”.
  Podľa navrhovanej novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 461/2003 Z.z.”), ktorá bola predložená na schválenie do národnej rady Slovenskej republiky sa v navrhovanom ustanovení § 82 ods. 1 uvádza cit.:
  “Dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.”
  Z vyššie uvedeného tak vyplýva, že dávky výsluhového zabezpečenia, ktoré sú vyplácané v rámci osobitného systému sociálneho zabezpečenia, sa za predklodu schválenia takto navrhovaného znenia ustanovrnia § 82 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. od 1.júla 2018 zvýšia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
  Z uvedeného dôvodu tak Vaše poukazovanie na pocit neistoty u výsluhových dôchodcov v súvislosti s valorizáciou výsluhových dôchodkov nie je dôvodné.
  S úctou
  JUDr. Ivan Fufáľ -- riaditeľ odboru

 • Pán Viktor Mališ, píšete v komentári 19. júla 2017 o 16:24 okrem iného /určite je to tiež názor aj mnoho ďalších ../ .. “Až by vaše podporné komentáre boli odstranené, bolo by to pre nás omnoho jednoduchšie na pochopenie. Opakujete donekonečna veci ktoré už vysvetlili” .. atď.
  Osobne nemám nič proti tomu, /v podstate je mi to jedno/ až by po zvážení webmaister tohoto webu pán Bada Pavol odstránil moje komentáre, ktoré robia “zlú krv”.Mám ale jedno prianie.A to.Aby odstránenie komentárov bolo po zvážení aj s odborníkmi, ktorých ste aj sám menoval.Aby sa nenarobilo viac škody ako úžitku, aby to nedopadlo, ako keď bolo vymazaných nepredvídavo cez 2 500 komentárov na starom webe ZV SR v rubrike Starobné dôchodky.Totižto aj na tomto webe by podľa mňa bola škoda x, y, z, komentárov /aj mojich/ najmä z rubrík: Poradenstvo, Skrivodlivosť na výsluhových dôchodcoch, Zákon 328/2002 Z.z., Návrh zákona o štátnej službe, Preddôchodok, Podporte pripomienku k 461/2003 Z.z., Riešenie skrivodlivosti SD a VD, INFORMÁCIE pre VD o SD .. atď.,atď., .. v podstate ide o to, že na webe je ohromné množstvo užitočných informácii -- príspevkov /možno aj z mojej strany -- nechám na posúdenie/ články príspevky-komentáre sú tiež aj pre kolegov, kolegyne, ktoré budú vo svojich nárokoch na VD, prípadne SD na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií naďalej dobiehať v nasledujúcich mnoho ďalších rokoch.Môj názor je, že bolo by škoda o tak veľké množstvo informácii prísť.Kto číta web, možno mi dá-možno nie za pravdu./neviem/.Ale stačí si napríklad prečítať všetke príspevky-komentáre napríklad aj tejto rubriky /kde je problematika zhrnutá/ v ktorej práve píšeme.Ale podotýkam -- je potrebné prečítať všetky, iba tak sa dá dostať do kontextu napísaného.Ďakujem.

 • Ľutujem, ešte raz sa ospravedlňujem a ďakujem za Váš čas a trpezlivosť.
  p.s.niekde som napísal, že niektoré názory sa nedajú vyjadriť dvomi vetami.S pozdravom a pekný deň prajem všetkým.

 • vyjadrim sa kratko pre pan Miroslav Palfy, do celej diskusie vnášate ozajstný velký chaos, tolko prispevkov na tomto webe a nielen pod týmto článkom, ktoré následne mýlia a zneistujú výsl. dochodcov som pohromade ešte nečítal. Až by vaše podporné komentáre boli odstranené, bolo by to pre nás omnoho jednoduchšie na pochopenie. Opakujete donekonečna veci ktoré už vysvetlili pán Kolen, Kotulič, Duben, Bada a další a tým zahmlievate podstatu. Nehnevajte sa každý má právo vyjadriť svoj názor ale je nás viac ktorí kvoli vám sa do diskusie nezapájame.

 • Upresnenie, aby som nevniesol z mojej strany chaos do predtým napísaného.Vyjadril som svoju podporu -- súhlas s hromadnou pripomienkou APVV k novelizácii § 68 ods. (16) a ods. (17).Išlo mi o to.V hromadnej pripomienke APVV v § 68 aj návrhu novelizácie § 68 figuruje dátum valorizácie VD k 1. júlu 2018.Len, až by došlo zároveň aj k presunu valorizácie VD k 1. januáru 2018 a nestihla by sa novelizácia zákona 328/2002 Z.z. do konca tohoto r. 2017 s účinnosťou od 1. januára 2018, potom by nastúpila možná novelizácia zákona 328/2002 Z.z až napríklad v prvom polroku r. 2018.
  A tu vzniká praktický rozdiel vo výpočte valorizácie výsluhových dôchodkov.Ako sa budú valorizovať VD v r. 2018.Či podľa hromadnej pripomienky APVV, alebo podľa toho, ako som písal v príspevku nižšie./podľa starého dnes platného § 68/Nechcel som príspevkom nižšie komplikovať problematiku valorizácie.Podľa mňa, však nie je možné automaticky spájať hromadnú pripomienku APVV /dátum 1. júl 2018/ s možným presunom valorizácie výsluhových dôchodkov na 1. január 2018.Mne to vychádza, že presun dátumov v tomto prípade sú dve rozdielne veci /APVV uvádza 1. júl v ZHP/, ale zároveň -- súbežne na inom mieste sa píše o presune dátumu valorizácie VD na 1 január 2018.Preto som aj napísal v príspevku nižšie, že na presun dátumov valorizácie, ako by to bolo eventuálne možné /až by sa rátalo aj s takou varianou/, by sa mali pozrieť odborníci -- legislatívci.Ospravedlňujem sa, až som u niekoho vytvoril nejakú pochybnosť /z mojej strany/ k celkovej možnej úspešnosti riešenej problematiky ZHP APVV.Bol to iba môj názor.Ďakujem.

 • Mám ešte jednu praktickú poznámku ku môjmu predošlému príspevku a príspevku Štefan Bukovan napísal: 10. júla 2017 o 14:01 k problematike navrhovanej zmeny valorizácie výsluhových dôchodkov od r. 2018 -- ku otázke, o ktorej sa najskôr vie, ale predsa len .. Mnohí sme si všimli v rubrike: “Monitor komentoval viete, že?” .. ilustračnú fotografiu s textom: “Prešibaní poslanci Andrej Hrnčiar a Andrej Danko už v júni vedeli že príde pripomienka APVV o zmene termínu valorizácie”.Ale k meritu veci:
  Až si dáme do súvislosti Zásadnú hromadnú pripomienku APVV a to zmenu § 68 ods. (16) v zákone 328/2002 Z.z. na nový § 68 ods. (16) a ods. (17) k dátumu 1. júl 2018 /ako to bolo doteraz/ a snahou presunúť tento dátum na 1. január 2018, prípadne 1. január príslušného kalendárneho roka,/je jedno ktorým občianskym združením/ vznikne nám rozpor, až k zmene nedôjde súčasne v obidvoch prípadoch.Aj k zmene dátumu presunu valorizácie VD na 1. január 2018, ale súčasne aj legislatívnej zmene ako je popísané v Zásadnej hromadnej pripomienke APVV.Až by k týmto obom zmenám nedošlo súčasne k realizácii k 1. januáru 2018, mohli by sme byť všetci výsluhoví dôchodcovia nemilo prekvapení.Keďže § 68 zákona 328 je “zatiaľ” naviazaný: Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien .. atď., tak pri presune valorizácie výsluhových dôchodkov na 1. január 2018 bez súčasnej navrhovanej zmeny ZHP APVV § 68 ods. (16) a ods. (17) by valorizácia všetkých výsluhových dôchodkov mohla byť takáto.Priemerný starobný dôchodok = 426 eúr.Tohtoročná inflácia bude približne 1 % (+-).Valorizácia výsluhových dôchodkov by v tom prípade k 1. januáru 2018 bola cca. 4,26 eura.Keďže sa valorizácia už bude odvíjať od zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a k 1. januáru 2018 by ešte v našom zákone 328 /2002 Z.z. zmena nebola.Predpokladajme, že to nikto a to valorizáciu VD 4,26 eura v januári r. 2018 nechceme.
  p.s. Nešlo mi to napísať v dvoch riadkoch.Možno je to na širšiu diskusiu odborníkov, prípadne sa o takejto možnej komplikácii všeobecne vie, prípadne sa situácia dá riešiť prílepkom k zákonu č. 461/2003 o sociálnom poistení./podľa vzoru prílepok k nevalorizácii VD r. 2012 .. a pod./.

 • https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/#comment-11350
  Je to potvrdené z dnešnej tlače: ČTK 14.07.2017 10:23 .. “tohtoročná inflácia v SR bude nižšia ako 2 %, pričom návrh /o.z. APVV -- ZHP/ -- získava na význame. .. Medziročná miera inflácie na Slovensku v júni spomalila tempo na jedno percento z 1,1 percenta v máji, keď bola na tohtoročnom maxime. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad SR.Spotrebiteľské ceny na Slovensku v júni rástli pomalšie, než odhadovali analytici. Ekonómovia v priemere predpokladali, že inflácia zostane na májovej úrovni.Rast zaznamenali ceny vo väčšine sledovaných kategórií, lacnejšie ako pred rokom boli na odevy a obuv, ale aj náklady na bývanie vrátane energií. Potraviny, ktoré spolu s energiami majú značný podiel na výdavkoch slovenských domácností, zdraželi v júni oproti rovnakému obdobiu vlani o 3,7 percenta. To bol najrýchlejší rast od leta roku 2013.Slovensko zaznamenalo v rokoch 2014 až 2016 defláciu, ceny tovarov a služieb tak v priemere klesali. Slovenská centrálna banka vo svojej poslednej prognóze znížila výhľad tohtoročnej inflácie na 1,2 percenta. V ďalších dvoch rokoch by sa tempo rastu spotrebiteľských cien malo zrýchľovať.

 • V Pravde sa objavila informácia o mechanizme valorizácie (starobných dôchodkov) od roku 2018.

  V skratke: zákaldom valorizácie je tzv. dôchodcovská inflácia (odhad je okolo 0,9%). Referenčná hodnota sú 2% z priemerného dôchdku danej kategórie (starobný, sirotský, vdovský….). Ak vypočítaná výška valorizácie (dôchodcovksá inflácia * poberaný dôchodok) menšia ako 2% z priemerného dôchodku, valorizuje sao pevnú suumu 2% z priemrrného dôchodku. Ak valorizácia o dôchodcovskú inflaćiu vyššia ako suma 2% priemerného dôchodku, valorizuje sa o dôchodcovskú infláciu. V člániku ej aj ukážka výpočtu -- 2% z premerného starobného dôchodku je 8,6€, dôchodcovská inflácia 0,9%. Dôchodky do sumy cca 950 € sa valorizujú o pevnú sumu 8,6 € nad 950€ o 0,9%.

  Čiastkové dôchodky sa zvyšujú o pomernú časť pevnej sumy podľa druhu príslušného dôchodku, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok.

  Ďalšie detaily https://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/434910-valorizacia-2018-kombinacia-zasluhovosti-a-solidarnosti/

 • Až by sme aj nečítali a necitovali sociálnu oblasť PVV /nechápali by sme PVV podľa litery, ale iba v duchu/ -- možno sa páni politici čudujú, /možno nie-pevne verím, že to nie je zámer pánov politikov/, že u tisícov ľudí sa môžu/nemusia vytvárať rôzne formy občanov s koncovkami “istí-istov”.(aj podľa výšky skrivodlivosti v rámci celej SR).Z výborných čísiel, ktoré prezentujú politici, aj predstavitelia MF SR sa VD, VD/SD, SD, staro-výsluhoví dôchodcovia, aj ostatní občania nenajedia.Až nie sú premietnuté v ich životnej úrovni.Možno sa tentokrát hlboko mýlim ja.A všetko je s kostolným poriadkom.

 • Moja menšia úvaha, /ktorá zrejme aj tak nič neovplyvní/ k v tejto rubrike popísaným 34 príspevkom-komentárom, k zákonu č. 100/1988 Zb., paragrafom § 21 a § 174, kráteniu starobných dôchodkov na základe Dohovoru č. 128/novelizácií zákona 461/2003 Zb. -- staro -- výsluhovým dôchodcom … a pod.,
  Svojho času bolo na bývalom webe ZV SR, resp. tiež na webe APVV uvádzaných cez 10 tisíc VD, VD/SD, -- Sociálnou poisťovňou kladne vyriešených starobných dôchodkov na základe pracovných kategórií a kategórii funkcií.Aj kvôli problému s dátumom 31. december 1999 bolo zamietnutých-nepriznaných cez 2 tisíc takýchto starobných dôchodkov.Až tvrdí súčasná vládna koalícia v Programovom vyhlásení vlády SR na r. 2016-2020, že sa vynasnaží v čo najlepšej miere po-starať o svojich dôchodcov-občanov-voličov, potom je otázkou: či je až taký veľký problém, /až by sa do-opravdy kompetentným chcelo/ prijať opatrenia napr. podľa príspevku v linku zo dňa Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 6. januára 2017 o 22:57 https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/novelizacia-zakona-c-4612003-z-z/#comment-10338 .. “Odstraňovanie niektorých tvrdostí pri uskutočňovaní sociálneho zabezpečenia”.”V predchádzajúcej právnej úprave sociálneho zabezpečenia (zákon č.100/1988 Zb.) existoval paragraf pre odstraňovanie tvrdostí. Pre príslušníkov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov mali toto právo príslušní ministri napr.obrany a vnútra. Pre ostatné osoby to bol minister práce”. .. atď., atď.Či už MO SR, MV SR, prípadne MPSVaR majú svoje legislatívne odbory, legislatívcov, právnikov, odborníkov .. podľa mňa je to všetko iba o chcení, resp. /zatiaľ/ nechcení ..

 • K Milan Faltin.
  Som jeden z tých, ktorých štát obral, okradol za službu štátu, o vojenský dôchodok. V r. 1998 som pred prijatím zákona č. 114/98 Z. z. odišiel do zálohy. Bol som si vedomý( keďže v našom “právnom štáte” funguje tzv. princíp “právnej istoty” ), že keď dosiahnem dôchodkový vek -- 55 rokov, dostanem vojenský, starobný dôchodok. No, o dva mesiace mi bol výsluhový príspevok premenovaný na výsluhový dôchodok tak, že to nie je výsluhový dôchodok , ale sa iba za VD považuje. Takmer ma prekotilo.VP bol podľa vtedy platných zákonov max. 30% z hrubej mzdy posledného roka pred odchodom do zálohy, ale najviac do výšky najvyššieho dôchodku v civile. V tom čase to bolo 6.200 Sk a tak som dostal 22% svojej mzdy. Paráda! Bolo by od štátu fér , keďže VP poslal do dôchodku, aby im aj dôchodky vyrátal podľa toho zákona, ktorým ich poslal do dôchodku, ktorý ozajstným dôchodkom nie je len sa tak tvári, teda považuje. Bola to zámerná krádež zo strany štátu. Áno, bola snaha dorovnať príspevok do priemeru VD, ale po zmene vlády sa od toho upustilo, takže sme dostali len niekoľko desiatok korún. Neskôr u SD, ktorí tiež nemohli dostať odstránili diskrimináciu, ktorou nemohli dostať viac ako najvyššiu výmeru dôchodkov odstránili, ale u VP túto diskrimináciu ponechali a existuje doteraz. Celé roky so s tým bojoval, no úplne márne. A reči o právnom štáte sú len reči a o nejakej právnej istote nemôže byť ani reči. Je obdivuhodné a zaslúžia si našu podporu všetci tí, ktorí neprestali bojovať za odstránenie aspoň časti diskriminácie u SD, VD a bolo by fajn, ak by pridali aj výsluhových príspevkárov, ktorí sú aj nie sú výsluhoví dôchodcovia.

 • K Mirovi Palfimu:
  Áno Miro, presne si to vystihol, s tým “priemerom”. Spriemerovali dačo a vyšiel z toho podpriemer. To je to, čo som neraz kritizoval, že starý veliteľ pluku má v súčasnosti menší VD, ako pomaly jeho osobný šofér, čo odišiel do VD v dnešných časoch. Obdobne je to asi aj v civile s SD, keď sa hovorí,že bývala mladá sekretárka má dnes vyššiu penziu, jak jej niekdajší postarší riaditeľ.
  Ale prečo toto všetko vzniklo, keď sa teraz bavíme u VD mimo iné aj o zasluhovosti? No, jednoducho aj preto, lebo vtedy, platili napríklad aj obmedzenia, že príspevok za službu nemôže presiahnuť sumu ˇmaximalného vtedy priznaného starobnéno dôchodku (myslím, že ho vtedy dostával len prezident republiky :-))… a ďalšie iné. Toto obmedzenie padlo , keď bol definovaný a zavedený pojem výsluhový dôchodok. Ale u príspevku, k tejto zmene nedošlo. Je pravda, že bol následne, po neviem jakej dobe dorovnávaný každý rok k sume toho podpriemerného priemeru, ale to bolo všetko.Keď sa k priemeru približil, bolo dorovnavanie zastavené a nikdy už obnovené nebolo. A samozrejme, že po tomto kroku už nerastol tzv.” ptíspevok za službu považovaný za výsluhový dôchodok” takým tempom, ako rýdzy “výsluhový dôchodok”, pri pravidelných valorizáciach . A to je jedno, či percentuálnych, alebo podľa bulharských konštant, alebo jak. Snáď jediná výnimka tu bola, keď sa valorizovalo o pevnu sumu. Vtedy podskočil stejne každému, ibaže príspevkári aj tak ŤAHALI ZA KRATŠI KONIEC, PRETOŽE VP BOL ODJAKŽIVA DEFORMOVANÝ-TEDA NIŽŠ AKO VD.
  Čiže hej, je to tak jak píšeš. A ja by som bol rád ( a určite nie len ja), keby medzi iným, sa aj toto sa dostalo na pretras na tej Špitálskej koncom tohoto týždňa, ako avizuje Milan Kolen.

 • Súhlasím Milan, ja som sa iba pozrel na vec z praktickej stránky veci.Nie pre každého bol použitý pri výpočte jeho VD posledný rok služby.Posledný rok služby nebol u každého najlepším finančne ohodnoteným rokom.Najlepší rok pre výpočet VD mohol byť aj podľa zákona 328-ky rok 2001,2000,1999, .. postupne dozadu. Mňa, Teba aj mnohých iných (spolu nás cca. 1200 /APVV+VVB/) určite teší, že hromadné pripomienky APVV a VVB dostali takúto veľkú podporu.Predtým v príspevkoch som spomenul ten hraničný dátum 31. december 2007 -- /až po novšie-lepšie platovky/ ukončenie priemerného dorovnávania VD, IVD, Vd.aVd.VD, SiVD.Všetci vieme, čo znamená slovo “priemer” .. len, zákonodarca je (bol) najskôr v mylnom presvedčení, že §-fom 68 zákona 328/2002 Z.z. a jeho odstavcami dal “priemerne” všetko do poriadku.Už či tak, či onak, verme, … že aj tie hromadné pripomienky dobre dopadnú.Nech toľké úsilie mnohých ľudí (Dr. Kolen, Ing. Dubeň, Ing. Bada, JUDr. Gluškov a mnoho, mnoho ďalších .. ) nevyjde nazmar.

 • K Mirovi Palfimu.ň:
  Tomu by sa dalo rozumieť čo píšeš. Jak šiel čas, tak sa VD upravoval, napravoval, eventuelne napravovať bude. Aj možno a snáď vďaka našej pripomienke.
  Podstata môjho komentáru však netkvie v tomto. Týka sa tých výsluhových dôchodcov- dneska ľudí asi tak nad 65-rokov, ktorí sú síce výsluhoví dôchodci-de fakto a súčasne aj starobní dôchodci (veď do SD sa momentálne odchádza vo veku maximálne 62 rokov, a podľa ktg. od 55), ale de jure-im výsluhový dôchodok nikdy nebol vypočítaný podľa takých alebo onakých kritétii, ktoré platili vtedy, alebo onehdy. Im bol len jedného dňa -vlastne v deň keď vyzliekli uniformu pridelený nejaký príspevok za službu v OS (pravda taktiež vypočítaný podľa nejakých kritérii v závislosti od priemerných platoch, dĺžky služby atď), a potom o pár rokov neskôr (v tej polovici 90-tých rokov-čo spomínam) bol Šalamunsky tento príspevok premenovaný na výsluhový dôchodok. Respektívne “výsluhový príspevok, ktorý sa považuje za výsluhový dôchodok”. A tu a vtedy sa ten prepočet už neuskutočnil. Nastala len zmena názvu soc. dávky…a nič viac. Takže tu je ten pes zakopaný.

 • Oprava v štvrtom riadku -- “vypočítaval z posledného služobného platu” .. správne má byť -- vypočítal zo služobného platu, priemerovaného za celý kalendárny rok.Najlepší kalendárny rok z posledných 10-tich rokov.Ďakujem.

 • K Milanovi Faltinovi.Realizovaním uvedených hromadných pripomienok ku zákonu č. 461/2003 Z.z., by sa aspoň sčasti vyriešila skrivodlivosť VD a SD.Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, aj zákon 328/2002 Z.z. hrá v tomto svoju praktickú úlohu.Iba to nie je na prvý pohľad vidieť -- najskôr to nebude aspoň v blízkej budúcnosti riešene./v predošlých 4-5 r. sme o tom niekoľko krát písali.VD sa pred novelizáciou zákona 328/2002 Z.z. pred 1. májom 2013 vypočítaval z posledného služobného platu -- z najlepšieho kalendárneho roka z posledných 10 rokov.T.j. 1. júl 2002 mínus 10 r. = rok 1992, r. 2007 mínus 10 rokov = r. 1997.Rok 2007 preto, lebo posledné dorovnávanie VD .. SiVD sme našli /aspoň to nikto nenamietal-nerozporoval/ v odstavcoch zákona 328/2002 Z.z. §-fu 68 k 31. decembru 2007.Tu je iba malé percento takýchto prípadov, keď sa výsluhové dôchodky vypočítali aj podľa zákona 328/2002 Z.z. nie podľa posledného služobného platu, až bol ukončený služobný pomer po 1. júli 2002 .. ale takýto možno ani zatiaľ nevyčíslený počet poberateľov výsluhových dôchodkov existuje.Čím prakticky svojou výškou výsluhového dôchodku nie teoreticky, ale prakticky áno, spĺňajú kritéria hromadnej pripomienky APVV, aj VVB -- ohľadom dátumov spred 1. júla 2002.
  Kto sme si prečítali všetkých 28 predošlých komentárov aj tejto rubriky, tak aspoň podľa môjho názoru je v nich uvedený komplexný-ucelený pohľad na problematiku -- najskôr všetci do jedného VD/SD 100-percentne spokojní nemôžeme byť. .. Uvidíme, čo sa naplní z komentára tejto rubriky dňa 19. februára 2017 o 22:03 -- ““Dnešným dňom spúšťame medzirezortné pripomienkové konanie. Sme pripravení načúvať pripomienkam, návrh môže byť doplnený,“ povedal Richter.” … uvidíme.

 • K Mirovi Palfimu.:
  Nie som si presne istý, ale vysluhove príspevky boli premenované na vysluhove dôchodky niekedy ešte v polovici 90-tých rokoch minulého storočia. Samozrejme bez prepočtov, len tak mirnix-tyrnix, zo dňa na deň. Viem to podľa toho, že raz mi to povedal náčelník finančnej služby útvaru, keď som sa už ani neviem prečo ohradil, že mi započítal nejaké zrážky z výplaty (dane, alebo dačo také???), keď som bol už OBČIANSKY ZAMESTNANEC VOJENSKEJ SPRÁVY. N-FS práve oponoval tým, že som VD. Ja som sa bránil, že nie som VD, ale poberateľ príspevku za službu v OS. Aj sme sa povadili. Ale kamarátime sa naďalej-on je už tiež VD a tuším aj SD. 🙂
  Ale to len tak na okraj, k tomu dátumu 01.07.2002.

 • Až by prešlo kladne cez pripomienkové konanie formou hromadných pripomienok na MPSVaR, resp. v kombinácii útvarov sociálneho zabezpečenia /MV SR, MO SR/ vrátane nižšie aj uvedeného zvýšenia .. “sa zvyšujú za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto dôchodok a jeho výšku o
  a) 0,15 %, ak boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. aprílom 1998,
  b) 0,1 %, ak boli priznané podľa predpisov účinných od 1. apríla 1998 do 30. júna 2002” ..
  .. ostal by už iba nedoriešený rozdiel dorovnania výšky /od dátumu 1. júl 2002/ všetkých poberateľov výsluhových príspevkov považovaných za výsluhové dôchodky a poberateľov výsluhových dôchodkov vo finančnom vyjadrení k novým -- lepším platovkám zákona 328/2002 Z.z. od r. 2008, resp. r. 2009./ako bolo mnohými prispievateľmi v minulosti v príspevkoch uvádzané/.Zatiaľ je to “hudba” budúcnosti …

 • Vladimír Varga na nás ,ktorí sme odišli do výsluhového dôchodku zákonom 114/ 98 sa armáda celkom vykašľala po 21 rokoch v armáde v1. kat. a po 19 rokoch mimo armády poberám dôchodok 470 e……vraj sa to nedá napraviť…….my zato nemôžeme ,že sa páni poslanci NR pomýlili…plnili sme si povinnosti tak ako ostatní. Je ešte nejaká nádej na nápravu tejto nespravodlivosti.

 • Výsluhový dôchodcovia – ponuka na pracovné miesto.

  O ZN Á M E N I E o voľnom pracovnom mieste vo funkcii:
  Technický asistent, bezpečnostný zamestnanec
  Okresný súd Kežmarok prijme do pracovného pomeru na dobu neurčitú zamestnanca vo funkcii: Technický asistent, bezpečnostný zamestnanec. Ide o výkon práce vo verejnom záujme s platovým zaradením v 7. platovej triede (567,50 EUR).
  Kvalifikačné a odborné predpoklady: úplné stredoškolské vzdelanie, pokročilé ovládanie práce s PC (MS Office — hlavne Word, Excel a Outlook), administratívne — technické znalosti a zručnosti, všeobecné vedomosti v oblasti súdnictva, znalosť problematiky zaručeného elektronického podpisu a elektronickej komunikácie, dobré komunikačné schopnosti, pragmatický postoj k úlohám, schopnosť pracovať v tíme, analytické a logické myslenie, samostatnosť v konaní a rozhodovaní.
  Oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: Pre vznik pracovného pomeru sa nevyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č.215/2004 Z z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon”); získanie oprávnenia pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami so stupňom utajenia „Dôverné” a absolvovanie skúšky bezpečnostného zamestnanca podľa 9 zákona je podmienkou, ktorú v lehote stanovenej zamestnávateľom bude potrebné splniť.
  K žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doložiť profesijný štruktúrovaný životopis a doklad preukazujúci kvalifikačné a odborné predpoklady. V žiadosti uveďte telefonický a e-mailový kontakt.
  Lehota na predkladanie žiadostí: 31.3.2017.
  Predpokladaný dátum nástupu: nástup možný ihneď alebo dohodou.
  Oslovení budú len vybratí uchádzači. Uvoľnené miesto sa bude obsadzovať overením odbornej spôsobilosti a osobnostných vlastností formou ústneho pohovoru.
  Ďalšie informácie a podrobný opis pracovných činností je možné získať u riaditeľky správy súdu: Mgr. Andrea Maňáková, 052/88 84 140; e-mail: andrea.manakova@justice.sk
  Okresný súd
  Ul. Trhovište 16
  060 01 Kežmarok
  JUDr. Erika Borovská predsedníčka okresného súdu

  “Maňáková Andrea Mgr.” <Andrea.Manakova@justice.sk

 • Aj ja som práve klikol na link Mariana Ištoňu. V tejto chvíli nás je 190. Bolo by dobré, keby sa k nám do nedele pridalo ešte aspoň 311 kamarátov a potom do toho dátumu MDŽ aj viac. Veď v jednote je síla!

 • Citujem z odpovedi ministerstva obrany na listy k riešeniu otázok starovýsluhových dôchodcov: „V súlade so zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR a o zmene a o doplnení niektorých zákonov a s Legislatívnymi pravidlami vlády SR predkladateľ prerokuje návrh zákona s príslušnými orgánmi inštitúciami v pripomienkovom konaní. Predkladateľ zverejní návrh na pripomienkové konanie na portáli MS SR. Zároveň zašle prostredníctvom portálu elektronický zoznam o zverejnení návrhu zákona taxatívne uvedeným orgánom a inštitúciám to je aj MO SR, ktoré v stanovenej dobe zašle pripomienky. Pripomienkové konanie k návrhu zákona sa povinne vykoná na portáli tak, aby bola zabezpečená aj možnosť vyjadrenia pripomienok verejnosťou. Odporúčam občianskym združeniam s právnou subjektivitou pri uplatňovaní prípadných pripomienok k návrhu zákona v súlade so zákonom č. 400/2015 Z. z. t. j. uplatniť ich ako verejnosť (môže to vykonať aj občan“.

 • Podporil som hromadnú pripomienku aj cez skutočnosť, že v návrhu zákona sa neriešia otázky starovýsluhových dôchodcov vojakov. Vysoko hodnotím prácu prezidenta APVV a danie pripomienky. Ako sa ukazuje, zatiaľ asi len APVV má záujem riešiť problém skrivodlivosti starovýusluhových dôchodcov.

  Problém starovýsluhových dôchodcov vojakov som žiadal zaradiť do programu Zväzovej rady ZV SR na deň 21.2.2017 čo som mailom poslal predsedovi ZR, celému prezídiu ZV SR ako aj asi 95 % predsedov klubov. Žiaľ, tejto problematike ZR nevenovala takú pozornosť ako by si zasluhovala. Nebolo prijaté žiadne stanovisko.

  Obdobne som žiadal na deň 22.2.2017 prejednať otázky starovýsluhových dôchodcov na spoločnom sedení 11 občianskych združení pri Ozbrojených silách SR ktoré túto vec prejednali. Dohodli sa na spoločnom postupe pri riešení aktuálnych otázok týkajúcich sa aj VD. Nemám vedomosť aké stanovisko zaujali k tomuto vysoko aktuálnemu problému a ako budú pokračovať pri jeho riešení. Ale, pravdepodobne asi nebolo prijaté žiadne konkrétne stanovisko k riešeniu aj tejto otázky vrámci medzirezortného pripomienkovania na portály MS SR ktoré prebieha od 17.2.2017 do 9.3.2017.

  Očakávam (tak ako o tom už asi mesiac píšem na tomto webe), že všetci prezidenti, predsedovia občianskych združení s právnou subjektivitou pri OS SR do 8.3.2017 dajú v súčasnej dobe pripomienkovanej novele zákona č. 461/2003 Z. z. to je k všetkým trom paragrafom svoje pripomienky ktoré majú charakter zásadnej pripomienky. Jedená sa o vyjadrenie, že žiadajú aby súbežne rovnaké zmeny boli vykonané aj v zákone č. 328/2002 Z. z. alebo samostatne v zákone č. 328/2002 Z.z. Je vhodné, aby aj čo najviac jednotlivcov napísali svoje pripomienky. Zároveň prosím VD ako aj ich rodinných príslušníkov atď. aby na každú pripomienku jednotlivcov ak vôbec niekto nie akú napíše na ňu klikli. Pri viac ako 500 kliknutí od tých čo majú mailovú adresu, nemusia to byť len VD sa stane takáto pripomienka hromadná.

  Vychádzam z odpovedí z ministerstva obrany na zaslané žiadosti k riešeniu staraovýsluhovým dôchodcom kde nám doporučujú aby sme otázky starovýsluhových dôchodcov riešili vrámci medzirezortného pripomienkovania k zákonom. Teraz, do 8.3.2017 je najvhodnejšia doba vrámci medzirezortného pripomienkovania k zákonu č. 461/2003 Z. z. urýchlene začali tento problém riešiť.

 • Priatelia, ktorých sa to týka podporte
  “Hromadnú pripomienku Asociácie policajtov vo výslužbe” na tomto linku:
  http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=910399
  lebo neviem či ZV niečo také pripravuje ? Jedná sa o zák. 461/2003 Z.z., ktorý by sa pokiaľ bude na to vôľa, mal vzťahovať aj na staro dôchodcov z osobitného systému dôchodkového poistenia. Do 8. marca 2017 potrebujú získať minimálne 500 podporovateľov, aby mohli rokovať so zástupcami Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

 • Len tak na okraj k Zolovi Kolompárovi:
  Zažil som dokonca aj výtky (samozrejme zavistlivé),od vtedy ešte slúžiacich kolegov v zmysle, že čo mám čo robiť u vojenskej správy (veliteľ pluku-správny chlap- ma zamestnal ako o.z.:šoféra-zberača ranených, za minimálnu mzdu), keď som dostal výsluhový dôchodok (dostal som v r. 1993 výsluhový príspevok) a že mám odísť celkom od armády a keď chcem robiť, tak jedine u súkromníka.
  A to mi radili kolegovia, čo potom odišli za par rokov do skutočného výsluhového dôchodku, s nenavistým výrazom v očiach, ktorý im akosi vyprchal v momente keď som sa im uprene do tych ích oči zadival ja, púšťal ich rady jedným uchom dnu a druhým von, a v duchu si hovoril: si blbec, si blbec, si blbec. No a to stačilo, aby tým svojím závistlivým pohľadom uhli a prestali ma vychovávať. Ale to je len moja osobná skúsenosť s kadejakými šuflikantami, čo všetko vedia a všade boli…

 • Zdravím Vás,
  len chcem pri výpočte skrivodlivosti SD a VP, znovu a znovu pripomínať, že sa stále a stále “zabúda” na VP, ktorých VP sa považujú zákonom č. 114/98 Z. z. za výsluhové dôchodky. Len považujú ! Nikdy nedošlo u týchto poberaťeľov VP , ktoré sa len tvária ako VD, k výpočtu žiadneho dôchodku . Teda výsluhový príspevok zostal týmto vojakom ako výsluhový dôchodok!!! Výpočet VP tvoril 30% mzdy najviac do výšky najvyššieho SD za SP. Štát jasne a zreteľne poškodil týmto vojakom a ani za 19 rokov, ktoré ubehli od prijatia zákona č. 114/98 Z. z. nebola žiadna vláda ochotná a schopná odstrániť túto nespravodlivosť. Preto vyzývam naše stavovské organizácie, aby nenechali túto nespravodlivosť len tak a spolu s návrhmi na odstránenie neprávosti voči starodôchodcom a starovýsluhových dôchodcov, zasadila sa aj odstránenie neprávosti voči poberateľom výsluhových príspevkoch ( zák. č. 118/98 Z.z.) , ktoré sa za výsluhové dôchodky len považujú!

 • Pre Milan Kolen:
  Milan, nikto nemá patent na rozum a dovoľ mi nesúhlasiť s formou Tvojho príspevku. Ja som sa vyjadroval len k odborníkom v štátnej správe. Aj keď som nemal v úmysle vyjadriť sa k meritu veci (1. a 2.ročník VSOŠ) ,príspevok kolegu pplk.Plhu plne vysvetľuje stanovisko MO SR a platnú legislatívu, ináč totiž ani nemôžu postupovať. Vojenská správa nikdy nehodnotila dobu štúdia (a to ani v 3. a 4.ročníku VSOŠ) ako prípravu na budúce povolanie. Ale 3. a 4.ročník VSOŠ bol hodnotený len z dôvodu vykonávania vojenskej základnej služby. Preto neexistujú ani rezortné zoznamy FMNO, ktoré by obsahovali študentov.
  Iná je otázka, či podmienkami aké boli vytvorené pre ich štúdium v 1. a 2.ročníku (pretože sa nejednalo o vzs) nedošlo k porušenie ich základných ľudských práv a slobôd a či by to bol dostatočný dôvod pre určitú formu kompenzácie a zadosťučinenia.
  Samozrejme je to len môj názor (ale podložený judikatúrou SR a ČR) a neupieram ostatným iné videnie problému. O tom je a mal by byť tento web.

 • Tvrdohlavosť Sociálnej poisťovne (aj po 4 rokoch od zmeny):

  Pre informáciu všetkých kolegov poukazujem na rozsudok KS Prešov č. 3SD/37/2016 zo dňa 17.1.2017, ktorým súd zrušil rozhodnutie o priznaní SD . Sociálna poisťovňa kolegovi-poberateľovi pôvodne výsluhového príspevku (ZVJS) pre výšku a nárok SD nezapočítala dobu služby lebo bola zhodnotená pre výsluhový dôchodok. SP si nedala ani tú prácu aby rozlíšila výsluhový príspevok od výsluhového dôchodku a už vôbec neprihliadla na ustálenú judikatúru súdov SR v obdobných veciach priznania SD bývalým príslušníkom ozbrojených a bezpečnostných zborov.
  Takže je potrebné naďalej sledovať svoje zákonné nároky a riešiť ich aj za cenu odvolania (žaloby).

  Autor komentára pracoval ako konzultant v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík.

 • Ing. Ľubomír Dubeň vynikajúco objasnil uvedené otázky. Dúfam, že ich pochopí aj pplk.v.v. Vladimír Plha, ako aj ďalší ktorí o veci na tomto webe už “fundovane” písali. Som presvedčený, že napokon svoje neznalosti a omyly pochopia aj kompetentní na MO SR a VÚSZ a nebudú to hodnotiť len z ekonomického hľadiska, aby pre rezort na úkor ľudí ušetrili peniaze.
  Mňa ako bývalého žiaka VSOŠL uráža, keď nás hodnotia ako chovancov reedukčných ústavov (polepšovní). Pritom ale zabudli, že do vojenských škôl sa nemohli dostať osoby ktoré mali pochybnú minulosť. Do reedukčných ústavov sa dostali mladiství na prevýchovu s ktorými vo výchove si nemohli pomôcť ich rodičia a ani škola. Takýmito preukázateľne žiaci vojenských škôl neboli. Celý problém priznania, nepriznania štúdia vo vojenských školách je len na seba vôli, rozhodnutí úradníkov na MO SR, VÚSZ či štúdium vo vojenských školách bola alebo nebola “ostatná služba”. Na základe uvedených faktov na tomto webe táto služba bola skoro rovnaká ako služba vojakov z povolania, teda jednoznačne to bola ostatná služba. Nikto z kompetentných úradníkov MO SR sa zatiaľ ešte nevyjadril čo sme to vlastne vo vojenských školách vykonávali. Nechápem prečo sme nosili vojenské uniformy a nie odev ako nosili v polepšovni. Určite sme neboli chovancami reedukčných ústavov (polepšovní). Ak MO SR toto štúdium vo vojenských školách bude hodnotiť ako “ostatná služba”, potom súdy priznajú toto štúdium v I. alebo v II. kategórii funkcií.

 • Pre pplk.v.v. Vladimír Plha:

  Vážený pán kolega, svoj skeptický názor k danej problematike (štúdium I: a II.ročníka) som už vyjadril pred dlhšou dobou na tomto webe. Kedže som len človek praxe a nie právnik dovolím si Vám oponovať z hľadiska dôvery v štátne orgány riešiacie otázky sociálneho zabezpečenia a to pohľadom (nie odborníka na ústrednom orgáne štátnej správy) spätne:
  -- v zákone bola stanovená valorizácia VD aj k 31.12. a napriek tomu sa v jednom roku neuskutočnila
  -- pri prijatí nového zákona č.461/2003 Z.z. pripomienkujúci odborníci vrátane rezortných nepostrehli, že “omylom” budú mať policajti započítanú službu 2x aj v civilnom aj v osobitnom systéme
  -- keď sa spamätali prijali novelou §173i a začali plošne odoberať už priznané starobné dôchodky až do doby, keď Ústavný súd rozhodol o protiústavnosti takéhoto postupu odňatia už raz priznaného dôchodku
  -- v jednom období bola stanovená valorizácia výsluhových dôchodkov len do určitej hranice (aj u civilných dôchodkov). Ústavný súd rozhodol, že je to v rozpore s Ústavou. Tu sa tiež odborníci ani nechytali.
  -neriešenie nejasností v kompetencii medzi VÚSZ a SP (SP na to dlhodobo poukazovala v pripomienkovom konaní k novelám zákona o soc.poistení. Výsledok = žiadosti bývalých vojakov o starobný dôchodok si VÚSZ a SP prehadzovali ako horúci zemiak.
  -- protiústavnosť v zákone o sociálnom poistení týkajúcu sa invalidov musel konštatovať až Ústavný súd SR ( a nie odborníci v sociálnom zabezpečení na ministerstvách, ktorí to pripomienkovali)
  -- odborníkom na sociálne zabezpečenie nevadila skutočnosť,že odvodová povinnosť vojaka na rozdiel od civila nie je ohraničená
  -- odborníci niekoľko rokov v rezorte MO SR protiprávne vojakom prispievali na tretí pilier
  -- súdy niekoľko rokov riešili otázku započítania preplatenej dovolenky pre výšku VD (existovali nejasné alebo nepresné upresnenia z úrovne MO SR)
  -- existencia ustanovení zákon č.461/2003 Z.z, nútiaca bývalých vojakov robiť ďalších 15 rokov pre nárok na starobný dôchodok pričom toto ustanovenie bolo v rozpore s medzinárodnou zmluvou vôbec odborníkov netrápila lebo ju ani nepostrehli
  -- existencia rovnakých ustanovení znevýhodňujúca vdovy a siroty po vojakoch táto odborníkov taktiež netrápila. NS SR v decembri 2016 požiadal Ústavný súd SR o vyslovenie nesúladu týchto ustanovení s Ústavou SR
  -- o úprimnej snahe nám vyslúžilcom pomôcť ma presvedčil aj jeden fakt, keď v období prípravy zdanenia VD a osobitného odvodu v pripomienkovom konaní od MO SR navrhovali krátiť výsluhovú dávku dôchodcovi, ktorý je v Nápravnom a výchovnom ústave. Na protiústavnosť takéhoto vylepšenia poukázal NS SR (GP SR). Poberateľ starobného dôchodku nachádzajúci sa v NVÚ pritom poberá celý dôchodok.

  Samozrejme obdobných vecí je určite oveľa viac (na viaceré poukazoval v minulosti bývalý riaditeľ VÚSZ a poradca ministra JUDr.Ďuriš) a vedia o nich profesionáli, ktorí to majú v pôsobnosti.
  Už teraz počujem hlasy, my za to nemôžeme, je to vec MPSVaR, ale do pripomienkového konania vstupujú všetky ústredné orgány štátnej správy a majú za povinnosť poukázať na prípadné nezákonnosti, nedostatky a ďalšie neprávosti. Je normálne aby malá skupina dôchodcov v súčinnosti so Sociálnou poisťovňou riešila a doriešila priznávanie starobných dôchodkov bývalým vojakom a odborníci na MO SR o niečom takom ani nechyrovali. Najmä keď vstupujú do pripomienkového konania k zákonom. Nech MO SR jasne povie, že riešia len vojenské zákony a civilné zákony týkajúce sa vojenských dôchodkov ignorujú alebo nech sa vyjadrí ako prebieha pripomienkové konanie v týchto veciach, či vedia niečo o živote vojenských dôchodcov a ich rodín.

 • Vzhľadom k nepochopeniu niektorých súvislostí som do svojho článku v poznámke doplnil text takto.
  V prvej časti zákon č. 461/2003 Z. z. riešim pripravované zmeny valorizácie od roku 2018 ktoré rovnako budú platiť aj pre tých VD ktorí poberajú, alebo v budúcnosti budú poberať SD. Nesmieme zabúdať, že podľa § 68 bod 16 zákona č. 328/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.7.2018 sa všetky dávky výsluhového zabezpečenia a druhy VD budú valorizovať rovnakým spôsobom ako budú valorizované vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, to je v zákone č. 461/2003 Z. z. Ďalej v tejto časti upozorňujem na pripravované spôsoby riešenia skrivodlivosti staro dôchodcov.
  V druhej časti zákon č. 328/2002 Z. z. požadujem, aby rovnakým spôsobom ako v zákone č. 461/2003 Z. z. boli riešené otázky skrivodlivosti staro výsluhových dôchodcov.

 • Pokiaľ sa ja dobre pamätám, tak SP kráti SD, priznaný podľa zákona 461 o VD ,podľa takého zložitého vzorca, ktorý sme si tu , ale hlavne na starom webe svojho času neraz vysvetľovali .A operuje pritom práve tým dohovorom č. 128.
  A tiež je pravda, ten bod /4/. Museli sme predsa na ústredie SP posielať aký zvláštny a vlastnoručne podpisaný dokument, že súhlasíme, aby VUSZ, resp. OSZ sprístupnilo pre účely SP dĺžku našej služby v OS na presné roky mesiace a dni. Teda časovo náročná operácia (SP poslala papier nám, my na VUSZ, on buď nám alebo v lepšom prípade na SP a my nazad na SP). Veď predsa aj na to sa SP vyhovárala. Že je to tak dôležitá informácia,lebo ona vykonáva presný výpočet teoretického SD, ktorý skráti tým SD. Aby sa nestratil ani deň. A že toto má vplyv na to, že SD pre VP majú sklz v zákonných lehotach na jeho priznanie. Proste prehadzovali horúci zemiak na VUSZ, keď sme urgovali zákonné lehoty na vybavenie SD… No a mám taký dojem, že sa to týkalo ľudí, čo odišli do do VD práve v rokoch 1988 -- 2003 a na SD samozrejme následne po týchto rokoch. Včítane uvedených, snáď dodnes.

 • Mám niektoré pripomienky:
  K „Doložke vybraných vplyvov -- Dotknuté subjekty -- Sociálna poisťovňa a útvary sociálneho zabezpečenia silových rezortov,“ by som rád upozornil na dôležitosť súčinnosti medzi SP a útvarmi rezortov v jednotlivých konaniach.
  -- Z Doložky vplyvov citujem: “…priemerného mesačného zárobku upraveného podľa predpisov účinných do 30. 9. 1988 v sume najmenej 2 333 Sk” …,nedávno nás informoval GR SEĽUZ vo svojich odpovediach na naše dopyty, že tieto starobné dôchodky VÚSZ nekrátil, tak ako??? (viac nájdete v rubrike: https://www.bezpzlozky.eu/2016/11/analyza-starovysluhovi-dochodcovia/ a nižšie v komentároch k článku / ….. https://www.bezpzlozky.eu/wp-content/uploads/2016/11/Odpove%C4%8F-MO-SR-SE%C4%BDuZ-p.docx )
  Ďalej-“a poberatelia starobného dôchodku, ktorých starobný dôchodok bol priznaný v roku 1988 až 2003”: “Bol priznaný v roku 1988 až 2003” -- môže sa týkať/prelínať v zákone č. 100/1988 Z.z. obidva §§ 21 aj § 174 ods. 1 a ods. 2., o starobnom dôchodku podľa § 174 a jeho prípadnom krátení podľa Dohovoru č. 128 nerozhoduje VÚSZ ani OSZ ale rozhoduje Sociálna poisťovňa. Preto by to mohlo mať súvislosť s predpokladanou novelizáciou zákona č. 461/2003 Z.z., ako aj ďalšie:
  -- zbytkové doby pri starobných dôchodkoch podľa kategórií funkcií §§ 21 a 174 nad 30 rokov služby (celé roky a mesiace), od 15 až 30 rokov služby (zbytkové mesiace), .. tam podľa „Doložky vybraných vplyvov“ a bodu /4/. Dotknuté subjekty -- Sociálna poisťovňa a útvary sociálneho zabezpečenia silových rezortov.
  Z praxe vieme že nie je spolupráca medzi nimi, resp. útvary sociálneho zabezpečenia zasielajú pre SP nesprávne tlačivá a iba celé roky služby zhodnotené na VD.
  Ešte: podľa mňa bod /4/. predpisy a roky služby sú rozdelené do dvoch častí
  4a) -- predpisov účinných do 30. 9. 1988
  4b) -- poberatelia starobného dôchodku, ktorých starobný dôchodok bol priznaný v roku 1988 až 2003: (a tam § 174 zákona 100/1998 Z.z. ide až za rok 2003, prípadne sa prelína/pretína s § 21) ale je to pre odborníkov.

 • Vyjadrujem názor k článku pod bodom 3 -- Zápočet doby štúdia prípravy vojakov na budúce povolanie.
  --
  Myslím si, že snaha o zhodnotenie štúdia na vojenských stredných školách pred nástupom vojenskej základnej alebo náhradnej služby ako služby v I. alebo II. kategórii funkcií je úplne zbytočným bojom bez nádeje na úspech. Právo takéto zhodnotenie neumožňovalo a ani neumožňuje. Odpútáva pozornosť od podstaty novely zákona 461/2003 a ide len o stratu času. Na úseku sociálneho zabezpečenia vojakov pracovali a pracujú ľudia, pre ktorých je dosiahnutý spôsob a vysoká úroveň tohto zabezpečenia otázkou profesionálnej cti, trochu im teda dôverujme.

  Pri príprave zákonov na vytvorenie SAMOSTATNÉHO SYSTÉMU SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA vojakov, upravený v zákonoch č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov a rozšírený zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a neskoršie aj záchranných zborov bola samozrejme riešená tiež otázka zhodnotenia jednotlivých kvalifikovaných činností pre vznik nároku na dôchodky z výsluhového zabezpečenia, a to pri uplatnení zásady, že pre nárok na tieto dôchodky sa môže zhodnocovať len doba služby /v ozbrojených silách, bezpečnostných zboroch a tiež záchranných zboroch/.
  Bez uplatnenia uvedenej zásady, teda zásady výsluhovosti, by osobitné riešenie dôchodkového zabezpečenia vojakov /uplatňované aj v moderných systémoch sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl iných štátov/ nemalo spoločenské a odborné odôvodnenie. Pritom bolo potrebné definovať, aká činnosť službou je, a to v súlade so zákonným vymedzením, ktorým bolo ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 92/1949 Zb. Branný zákon. Podľa tohto ustanovenia vznikla branná povinnosť 1. januárom roka, v ktorom občan dovŕšil vek 17 rokov, ledaže by bola skôr prevzatá dobrovoľne, čo sa však v praxi neuplatňovalo.
  Inak povedané, občan pred 1. januárom roka, v ktorom dovŕšil vek 17 rokov, sa nemohol stať vojakom a nemohol vykonávať službu, ledaže by dobrovoľne osobitným právnym aktom prevzal brannú povinnosť. Až po splnení uvedenej zákonnej podmienky vzniku brannej povinnosti mohol byť občan prezentovaný na výkon základnej, prípadne náhradnej služby a potom sa stať aj vojakom z povolania. Je preto viac ako očividné, že pred vznikom brannej povinnosti, teda ani v prvých ročníkoch vojenských stredných škôl občan nemohol byť vojakom, a teda vykonávať službu. Na výkon vojenskej služby nastupoval až dňom prezentácie k výkonu základnej, resp. náhradnej služby a od tohto dňa sa mu doba služby zhodnocovala pre prípadný nárok na výsluhový dôchodok /do 30. apríla 1998 pre prípadný nárok na starobný dôchodok z I. alebo II. kategórie funkcií podľa osobitných častí zákonov o sociálnom zabezpečení/.
  Tvrdenie, že niekto môže byť vojakom ešte pred vznikom brannej povinnosti, je minimálne nepochopením zákonných formulácií a súvislostí alebo účelovým konaním spoliehajúcim sa na to, že tieto formulácie a súvislosti nepochopia iní (hoax).

  Druhou právne závažnou skutočnosťou je tá, že v minulosti platné zákony o sociálnom zabezpečení /zákon č. 101/1964 Zb., zákon č. 121/1975 Zb. a zákon č. 100/1988 Zb./, podľa ktorých sa do r. 1998 postupovalo aj pri dôchodkovom zabezpečení vojakov z povolania, dôsledne od seba odlišovali pojmy „pracovné kategórie“ a „kategórie funkcií“ a tieto pojmy nezamieňali. Termín „pracovné kategórie“ sa vzťahoval výlučne k civilným zamestnaniam a termín „kategórie funkcií“ výlučne k výkonu služby v ozbrojených silách a v ozbrojených bezpečnostných zboroch, pričom platili tieto zásady:
  — zákon priamo ustanovil, ktoré zamestnania sa zaraďujú do I. a II. pracovnej kategórie, pričom splnomocnil vládu ustanoviť, ktoré druhy vykonávaných prác odôvodňujú zaradenie zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie a ako sa zaradenie vykonáva. Rezortné zoznamy zamestnaní I. a II. pracovnej kategórie potom vydávali jednotlivé príslušné ministerstvá, resp. ministerstvo práce a sociálnych vecí. Štúdium na vojenských stredných školách pred výkonom základnej, prípadne náhradnej vojenskej služby zákon nikdy nezaradil ani do I., ani do II. pracovnej kategórie, ani vláda teda nemohla nič v tomto smere ustanoviť a ministerstvo obrany už vôbec nemohlo zaradiť toto štúdium do rezortného zoznamu zamestnaní I. ani II. pracovnej kategórie.
  Že by to bolo nepochopiteľné?
  — ostatné zamestnania zákon zaradil do III. pracovnej kategórie.
  — zákon súčasne ustanovil, že služba /!/ vojakov z povolania sa zaraďuje do I. a II. kategórie funkcií /!/, pričom splnomocnil ministra obrany ustanoviť, ktoré funkcie sa zaraďujú do I. kategórie. Nedá sa však vôbec porovnávať štúdium na vojenských stredných školách s prípravou baníckych učňov a sklárskych učňov. U týchto profesií išlo o kompenzáciu vysokej miery rizika zdravotného poškodenia, predovšetkým chorôb z povolania.
  No, keď sa chce, dajú sa bez znalosti veci porovnávať rôzne činnosti. Naviac, zákon zaradenie štúdia na vojenských stredných školách do I. a II. pracovnej kategórie ani neumožňoval a na tom nemôže ani ministerstvo obrany nič zmeniť. Nerozhoduje ani to, že žiaci vojenských stredných škôl vykonávali podobnú činnosť ako vojaci z povolania, veď sa na toto povolanie predsa pripravovali! Akosi niektorí zabúdajú na to, že títo žiaci nepodliehali plnému vojenskému režimu a vojenskej trestnej zodpovednosti.

 • K problematike sme písali v januári na základe odpovedí MO SEĽUZ a vyjadrení kolegov v článku a pod ním: https://www.bezpzlozky.eu/2016/11/analyza-starovysluhovi-dochodcovia/

  Napríklad Marián Ištoňa napísal: 16. januára 2017 v 14:41

  Ja mám obdobný prípad ako nižšie uviedol Pavol Bada 12. januára 2017 v 11:45, ano nemali sme rovnaké podmienky pre štart do dôchodku ako boli neskôr od 1.1.1998, i ja som odišiel „do civilu“ k 1.1. 1996 s výsluhovým príspevkom 5250 Sk. To bol tiež šok pre mňa a pre moju rodinu. A to som mal odslúžených 23 rokov taktiež v I. kategórii. Slúžil som u letectva.
  Dúfam, že sa nás pri novelizácii zákona 461 zastane jednak p. minister obrany Gajdoš pripomienkovaním vo vláde ako aj potom predseda BBV NR SR p. Tono Hrnko, ktorý dostal odo mňa hlas a keď som mu písal tak vtedy povedal, že ak ho zvolia za poslanca tak bude sa starať aj o nás vyslúžilcov. Teraz má možnosť sa ukázať. Pripomeniem mu, že nastal teraz ten správny čas aby nás začlenili do prepočítavanie starodôchodkov tak ako urobia v civile.
  Palfi Miroslav napísal: 15. januára 2017 v 10:59

  Celá problematika okolo starodôchodcov najskôr bude dosť zložitá. Zaujal ma v odpovedi GR SEĽUZ posledný odstavec, kde píše v zmysle, že starobné dôchodky na základe kategórií funkcií priznané pred zákonom č. 114/1998Z.z. nemohli byť krátené Soc. poisťovňou, pretože ich vždy vyplácal VÚSZ. Ja si myslím, že je tomu ťažko rozumieť, ale najskôr sa v odpovedi opomenulo, že sú aj staro výsluhoví dôchodcovia, ktorým SD (aj krátený) vypláca tiež Sociálna poisťovňa, napr. podľa zákona 100/1988 Zb.
  Podľa mňa tam sa patrí vysvetliť aj §§-fy 21 a 174 zo zákona 100/1988 Z.z., lebo spomenúť vo svojej odpovedi iba zákon č.114/1998, inak mi to celé pripadá veľmi ale veľmi zjednodušené.
  Rád by som si na tento môj príspevok prečítal hodnovernú odpoveď aj od GR SEĽUZ.
  Miroslav Palfi.

 • Ja byť predsedom niektorého nášho klubu, zväzu, združenia, (som len radový člen veteránov), tak oslovím aj niektorého/ rých, z tých novo povýšených, resp. menovaných dôstojníkov -od kapitána vyššie- aby boli v tejto veci nápomocní,v rámci svojich možnosti.

 • Je určite dobré, že sa zmienka o VD v návrhu zákona vyskytuje, ale aj tak chcem podporiť M. Bohunického, aby sa naše záujmové organizácie ozvali.

 • Áno, pripájam sa k pripomienkovom konaní Jozefa a to k zrušeniu dátumu K 31.12.1999, kde sa hovorí o podmienkach splnenia pri pism. d až g, že služobný pomer v týchto kategóriach trval , podľa zák. č. 100/1988 Z.z. Myslim si, že tento dátum K 31.12.1999 tam sa iba zablúdil a narobil veľa zla.

 • (2) Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I.
  pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999; za
  zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6
  ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb.

  pozdravujem a tento nezmysel v pripomienkovom konani pre skrivodlivost by mohli tiez zrusit….

 • Ku Tibor Fülöp a Ing. Ľubomír Dubeň. --
  Najskôr si väčšina VD/SD pri pripomienkovaní Návrhu novely zákona č. 461/2003 nevšimla „Doložku vybraných vplyvov bod /4/“.
  Dotknuté subjekty v dolnej časti sú: Sociálna poisťovňa a útvary sociálneho zabezpečenia silových rezortov.
  Mne z uvedeného vyplýva, že okrem prepočtu dôchodkov civilných staro-dôchodcov MPSVaR ráta tiež s angažovaním sa a prepočtom dôchodkov staro-výsluhových dôchodcov útvarmi sociálneho zabezpečenia silových rezortov. V takomto prípade pri prepočte dôchodkov aj VÚSZ, OSZ a zahrnutí napr. dobou štúdia a jeho zápočtom (pri hlbšom pohľade) -- pouvažovať o prípadnom spoločnom prepočte staro-výsluhových dôchodcov. Najmä ak je profesionálna vôľa dotknutých rezortov MPSVaR, MO SR, či MV SR, tiež podľa doložky vybraných vplyvov bod /4/. A pokúsiť sa týmto spôsobom “zabiť” viac múch jednou ranou. Takáto príležitosť sa už nemusí v budúcnosti zopakovať, prípadný prepočet VD/SD po prepočte -- aktuálnej novely zákona č.461, už bude v budúcnosti oveľa menej pravdepodobný a oveľa problematickejší, ťažší.
  Iba môj názor.
  .
  Na objasnenie konkrétne je v „Doložka vybraných vplyvov“ uvedené:
  1.
  Základné údaje
  Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
  Dátum začiatku Medzirezortného pripomienkového konania (MPK) : 17.02.2017
  Dátum konca MPK: 09.03.2017
  Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR 19.4.2017
  2.
  Definícia problému
  Predmetom návrhu zákona je stanovenie podmienok nového výpočtu sumy starobného dôchodku, ktorá bola určená podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 pre stanovený okruh poberateľov.

  4.
  Dotknuté subjekty
  Poberatelia starobného dôchodku, ktorých starobný dôchodok bol priznaný pred 1. októbrom 1988 z
  priemerného mesačného zárobku upraveného podľa predpisov účinných do 30. 9. 1988 v sume najmenej 2 333 Sk a poberatelia starobného dôchodku, ktorých starobný dôchodok bol priznaný v roku 1988 až 2003:
  tu je uvedený rozpis pod písmenom a) až p) a na konci:
  Sociálna poisťovňa a útvary sociálneho zabezpečenia silových rezortov.

  12.
  Zdroje (taktisto sú uvedené útvary silových rezortov)
  Sociálna poisťovňa, útvary sociálneho zabezpečenia silových rezortov
  Makroekonomická prognóza IFP z 19. septembra 2016
  http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=11215

 • Re: Ing. Dubeň.
  Riešenie doby štúdia a jeho zápočtu treba vidieť trochu hlbšie.

 • https://www.bezpzlozky.eu/2017/02/riesenie-skrivodlivosti-sd-a-vd/navrh-novely-zakona-461/

  Richter oznámil, že vyše stotisíc dôchodcom sa budúci rok zvýšia penzie
  Richter ocenil vládnu koalíciu za to, že sa dokázala zhodnúť na zvýšení penzií pre starodôchodcov a našla na tento krok potrebné finančné prostriedky.
  17. feb 2017 o 12:04 SITA

  BRATISLAVA. Približne 101 tisíc penzistom sa má od začiatku budúceho roka zvýšiť ich starobný dôchodok. Ide o tzv. starodôchodcov, ktorým Sociálna poisťovňa (SP) priznala ich penziu pred 1. januárom 2004.
  Zhruba 88 tisíc penzistom má ísť suma dôchodku nahor v priemere o 45 eur a zvyšným 13 tisíc dôchodcom, ktorým poisťovňa priznala dôchodok pred 1. októbrom 1988, sa má penzia zvýšiť o pevnú sumu 25,50 eura. Pevnú sumu zvýšenia dôchodku ministerstvo práce u týchto dôchodcov navrhuje vzhľadom na to, že SP chýbajú záznamy o zárobkoch ľudí spred októbra 1988.
  Starobný dôchodok sa pritom bude prepočítavať len tým starodôchodcom, ktorí vďaka uplatneniu pravidiel platných od 1. januára 2004 získajú vyšší dôchodok, ako majú v súčasnosti. Celkovo je pritom na Slovensku približne 451 tisíc penzistov, ktorým SP priznala dôchodok pred 1. januárom 2004.

  “Nie všetci starodôchodcovia budú touto novelou uspokojení, to možné nie je,“ povedal v piatok minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Nové pravidlá výpočtu dôchodku, ktoré sa zaviedli od 1. januára 2004, by totiž podľa neho nepriniesli vyššiu penziu pre všetkých starodôchodcov.

  “Dnešným dňom spúšťame medzirezortné pripomienkové konanie. Sme pripravení načúvať pripomienkam, návrh môže byť doplnený,“ povedal Richter.

  Milióny eur pre dôchodcov
  Ocenil vládnu koalíciu za to, že sa dokázala zhodnúť na zvýšení penzií pre starodôchodcov a našla na tento krok potrebné finančné prostriedky. Na zvýšenie penzie starodôchodcov by malo v roku 2018 smerovať približne 50 mil. eur.

  SP by mala penzie starodôchodcov prepočítavať desať mesiacov, teda až do 31. októbra budúceho roka. Poisťovňa pritom začne prepočet penzií od najstarších starodôchodcov po najmladších. Zvýšený dôchodok poisťovňa prizná k 1. januáru 2018.
  Ak o prepočte dôchodku rozhodne napríklad v júni 2018, tak starodôchodcovi sumu zvýšenia dôchodku za obdobie od januára do júna spätne doplatí. V prípade, že by sa starodôchodca vyššej penzie nedožil, nárok na výplatu súm zvýšenia dôchodku prejde na manželku, resp. manžela, deti a rodičov.

 • Medzirezortné pripomienkové konanie už začalo 17.februára 2017.
  Podľa môjho názoru by bolo vhodnejšie sa sústrediť len na riešenie “starodôchodcov” a netrieštiť sily napr. dobou štúdia a jeho zápočtom. Vzhľadom k odpovediam rezortov (MO SR a MV SR) bude podľa môjho názoru nepriechodné rozširovať novelu zákona č.461/2003 Z.z. aj na zákon č.328/2002 Z.z. Skúsme zachytiť časť našich kolegov, ktorých sa bude týkať navrhovaná zmena poprípade rozšíriť tento okruh o vdovy a siroty, ktorých civilné dávky boli vypočítané zo starobných (invalidných) dôchodkov ich zomretých manželov a otcov.

 • Odporúčam tento postup/návrh prerokovať na stretnutí predstaviteľov občianskych združení dňa 22. februára 2017. Jednotný postup našich organizácií zvýši pravdepodobnosť úspechu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: