Vyberte stranu

 

Hromadná pripomienka
OZ VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

Podporte hromadnú pripomienku Občianskeho združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA k návrhu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je vyriešiť nižšiu sumu starobných dôchodkov tzv. staro dôchodcom.Do 8. marca 2017 potrebujeme získať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

Zástupcovia verejnosti: Dr. Milan Kolen, Ing. Ľubomír Dubeň, Ing. Pavol Bada

Kliknuť a dostanete sa k pripomienke:

https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_oz_vojensky_veteran_bratislava

Vyplňte  rámčeky v ktorých sú hviezdičky *, kliknite aj na “Nie som robot“, potom odoslať to znamená kliknuť na rámčekPodpísať túto petíciu”.

Po kliknutí na “Podpísať túto petíciu” je Vaša podpora pripomienky odoslaná do centrály, následne Vám príde na Váš e-mail  odkaz na https://www.peticie.com/c/2413048/B3PE6N (tam je uvedené: Váš podpis bol teraz potvrdený a pridaný do zoznamu podpisov), stačí naň kliknúť a ukáže sa stránka s potvrdeným podpisom, nič viac netreba.

PS: Nemajte obavy, Vaša e-mail adresa nebude nikde zverejnená, je to ako preukaz o totožnosti.
Nevšímajte si rámčeky ako: “Podpisujem lebo..”,  atď., ak sa necítite odborne zdatný na PC.

 

Organizátor pripomienkovania a zástupcovia verejnosti ďakujú všetkým prispievateľom za podporu pripomienky k novelizácii zákona 461/2003 Z.z.

Celkom pripomienok: 542 bolo dňa 8.3.2017 o 11.00 hod odovzdaných na MPSVR SR. Aj kolegovia žijúci v ČR a poberajúci slovenský VD sa pripojili (3). Celkom ešte v priebehu 9. a 10.3. bolo právoplatne zaregistrovaných 613 podpisov potvrdených zo 613 e-mailových adries.

Poznámka:
Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí ste mali dobrú vôľu a chceli podpisom podporiť pripomienkovanie a nevyšlo Vám to, nerozbíjajte a nezavrhnite počítač, občas treba prijať aj novšie verzie programu, učiť sa musíme všetci až do konca svojho života. Takže v pohode.

Prečo sme odovzdali pripomienky už 8.marca 2017 a nie až 9.3 ? Bolo to jednoducho preto, že požadovaných 500 podporovateľov sme už mali istých, za druhé preto, že 9.3. som bol už mimo bydliska a nemal by kto podpisy stiahnuť a vytlačiť.

Ing. Bada s adminom

 

Text pripomienky

Občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA predkladá hromadnú pripomienku verejnosti k novele zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Hromadná pripomienka

V predkladaných dokumentoch v návrhu doplnenia zákona o sociálnom poistení (napr. Príloha 2 Analýza vplyvov Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, ukazovateľ – vplyv na ostatné útvary sociálneho zabezpečenia – je v odkaze uvedené, že: „Z dôvodu nízkeho počtu dotknutých osôb v ostatných útvaroch sociálneho zabezpečenia, neboli tieto výdavky v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy kvantifikované, nakoľko ich celkový finančný vplyv na verejné financie je zanedbateľný“ z čoho je možné predpokladať, že tento návrh doplnenia zákona sa vzťahuje aj na poberateľov starobných dôchodkov, ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky (§ 125 zákona č.328/2002 Z. z.. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
V návrhu doplnenia zákona, ale ani v ostatných „sprievodných“ dokumentoch táto skupina poistencov – poberateľov starobných dôchodkov – nie je uvedená a absentuje aj návrh spôsobu prepočítavania takýchto starobných dôchodkov s prihliadnutím na odlišnosti osobitného systému od všeobecného systému dôchodkového poistenia.
Navrhovaný spôsob prepočítavania starobných dôchodkov uvedený v návrhu sa prakticky nebude vzťahovať ani na jedného staro dôchodcu, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, ktorý sa v súčasnosti „považuje“ za výsluhový dôchodok. Vzhľadom na uvedené a aj napriek tomu, že nejde o veľkú skupinu osôb mal návrh predkladaného zákona riešiť osobitne aj tieto skupiny osôb – poberateľov starobných dôchodkov, ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky.
Ide o osoby, ktoré dosahovali v období pred dovŕšením dôchodkového veku nadpriemerné príjmy a ktorých suma starobného dôchodku by bola vyššia, ak by bola vypočítaná podľa zákona o sociálnom poistení k 1. januáru 2004
na základe rovnakých zásluh, ktoré získali v dôchodkovom systéme, (§1)ak boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. aprílom 1998 a ak boli priznané podľa predpisov účinných od 1. apríla 1998 do 30. júna 2002. Rovnako aj (§2)vdovecké výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných do 30. júna 2002. .

Vzhľadom na tieto skutočnosti je potrebné do návrhu zákona na doplnenie zákona o sociálnom poistení „zapracovať“ aj túto skupinu staro dôchodcov a to s prihliadnutím na špecifiká osobitného systému sociálneho poistenia.
Túto pripomienku považujeme za zásadnú.
V prípade, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný zástupca verejnosti:

Dr. Milan Kolen, Štefánikova 877/29, 05801 Poprad, člen o.z. Voj. veterán BA, milan.kolen50@gmail.com
Ing. Ľubomír Dubeň, Vojenská 352 80041 Rovinka, člen o.z. Voj. veterán BA, lubomir.duben@zoznam.sk


Výsledky rokovania

  1. MPSVR SR so zástupcami verejnosti – VVB:      Rozporové konanie-vojaci
  2. MPSVR SR so zástupcami verejnosti – APVV:   Rozporové konanie-policajti
  3. Všetky pripomienky k novele zákona:                 Všetky PRIPOMIENKY 461
  4. Odpoveď MVSR Dr. Milanovi Klolenovi             Odpoveď MVSR p. Kolenovi