Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

 

Hromadná pripomienka
OZ VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

Podporte hromadnú pripomienku Občianskeho združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA k návrhu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je vyriešiť nižšiu sumu starobných dôchodkov tzv. staro dôchodcom.Do 8. marca 2017 potrebujeme získať minimálne 500 podporovateľov, aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

Zástupcovia verejnosti: Dr. Milan Kolen, Ing. Ľubomír Dubeň, Ing. Pavol Bada

Kliknuť a dostanete sa k pripomienke:

https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_oz_vojensky_veteran_bratislava

Vyplňte  rámčeky v ktorých sú hviezdičky *, kliknite aj na “Nie som robot“, potom odoslať to znamená kliknuť na rámčekPodpísať túto petíciu”.

Po kliknutí na “Podpísať túto petíciu” je Vaša podpora pripomienky odoslaná do centrály, následne Vám príde na Váš e-mail  odkaz na https://www.peticie.com/c/2413048/B3PE6N (tam je uvedené: Váš podpis bol teraz potvrdený a pridaný do zoznamu podpisov), stačí naň kliknúť a ukáže sa stránka s potvrdeným podpisom, nič viac netreba.

PS: Nemajte obavy, Vaša e-mail adresa nebude nikde zverejnená, je to ako preukaz o totožnosti.
Nevšímajte si rámčeky ako: “Podpisujem lebo..”,  atď., ak sa necítite odborne zdatný na PC.

 

Organizátor pripomienkovania a zástupcovia verejnosti ďakujú všetkým prispievateľom za podporu pripomienky k novelizácii zákona 461/2003 Z.z.

Celkom pripomienok: 542 bolo dňa 8.3.2017 o 11.00 hod odovzdaných na MPSVR SR. Aj kolegovia žijúci v ČR a poberajúci slovenský VD sa pripojili (3). Celkom ešte v priebehu 9. a 10.3. bolo právoplatne zaregistrovaných 613 podpisov potvrdených zo 613 e-mailových adries.

Poznámka:
Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí ste mali dobrú vôľu a chceli podpisom podporiť pripomienkovanie a nevyšlo Vám to, nerozbíjajte a nezavrhnite počítač, občas treba prijať aj novšie verzie programu, učiť sa musíme všetci až do konca svojho života. Takže v pohode.

Prečo sme odovzdali pripomienky už 8.marca 2017 a nie až 9.3 ? Bolo to jednoducho preto, že požadovaných 500 podporovateľov sme už mali istých, za druhé preto, že 9.3. som bol už mimo bydliska a nemal by kto podpisy stiahnuť a vytlačiť.

Ing. Bada s adminom

 

Text pripomienky

Občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA predkladá hromadnú pripomienku verejnosti k novele zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Hromadná pripomienka

V predkladaných dokumentoch v návrhu doplnenia zákona o sociálnom poistení (napr. Príloha 2 Analýza vplyvov Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, ukazovateľ – vplyv na ostatné útvary sociálneho zabezpečenia – je v odkaze uvedené, že: „Z dôvodu nízkeho počtu dotknutých osôb v ostatných útvaroch sociálneho zabezpečenia, neboli tieto výdavky v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy kvantifikované, nakoľko ich celkový finančný vplyv na verejné financie je zanedbateľný“ z čoho je možné predpokladať, že tento návrh doplnenia zákona sa vzťahuje aj na poberateľov starobných dôchodkov, ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky (§ 125 zákona č.328/2002 Z. z.. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
V návrhu doplnenia zákona, ale ani v ostatných „sprievodných“ dokumentoch táto skupina poistencov – poberateľov starobných dôchodkov – nie je uvedená a absentuje aj návrh spôsobu prepočítavania takýchto starobných dôchodkov s prihliadnutím na odlišnosti osobitného systému od všeobecného systému dôchodkového poistenia.
Navrhovaný spôsob prepočítavania starobných dôchodkov uvedený v návrhu sa prakticky nebude vzťahovať ani na jedného staro dôchodcu, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, ktorý sa v súčasnosti „považuje“ za výsluhový dôchodok. Vzhľadom na uvedené a aj napriek tomu, že nejde o veľkú skupinu osôb mal návrh predkladaného zákona riešiť osobitne aj tieto skupiny osôb – poberateľov starobných dôchodkov, ktoré sa považujú za výsluhové dôchodky.
Ide o osoby, ktoré dosahovali v období pred dovŕšením dôchodkového veku nadpriemerné príjmy a ktorých suma starobného dôchodku by bola vyššia, ak by bola vypočítaná podľa zákona o sociálnom poistení k 1. januáru 2004
na základe rovnakých zásluh, ktoré získali v dôchodkovom systéme, (§1)ak boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. aprílom 1998 a ak boli priznané podľa predpisov účinných od 1. apríla 1998 do 30. júna 2002. Rovnako aj (§2)vdovecké výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných do 30. júna 2002. .

Vzhľadom na tieto skutočnosti je potrebné do návrhu zákona na doplnenie zákona o sociálnom poistení „zapracovať“ aj túto skupinu staro dôchodcov a to s prihliadnutím na špecifiká osobitného systému sociálneho poistenia.
Túto pripomienku považujeme za zásadnú.
V prípade, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný zástupca verejnosti:

Dr. Milan Kolen, Štefánikova 877/29, 05801 Poprad, člen o.z. Voj. veterán BA, milan.kolen50@gmail.com
Ing. Ľubomír Dubeň, Vojenská 352 80041 Rovinka, člen o.z. Voj. veterán BA, lubomir.duben@zoznam.sk


Výsledky rokovania

 1. MPSVR SR so zástupcami verejnosti – VVB:      Rozporové konanie-vojaci
 2. MPSVR SR so zástupcami verejnosti – APVV:   Rozporové konanie-policajti
 3. Všetky pripomienky k novele zákona:                 Všetky PRIPOMIENKY 461
 4. Odpoveď MVSR Dr. Milanovi Klolenovi             Odpoveď MVSR p. Kolenovi

102 Komentárov na Podporte pripomienku k 461/2003Z.z.:

 • Súhlasím s argumentáciou Mira Palfiho z 25.06.2017, o 08:02 hod. Veď aj preto som napísal, že hlasujem za termín 01.január. Tiež si myslím, že nikto z nás nie je taký bohatý, že by nechcel finančné prostriedky na ktoré má nárok, “teraz a hneď” ako “potom a snáď”. Hlavne preto, lebo už aké- také skúsenosti máme z nedávnej minulosti- z r. 2012, keď všetky dôchodky boli jak- tak valorizované k januáru, ale naše k julu, rozhodnutím na posledný deň, neboli. A nič sa nedeje… už piaty rok.

 • Pokiaľ som pred tým v príspevkoch uviedol “hrozivo” vyzerajúcu sumu cca. 2 a pol milióna eúr, prípadne sumu na spätné vyriešenie -- doplatenie nevalorizácie r. 2012, tak je to kvapka v mori oproti -585,- miliónov eúr, na ktorej sa dohodli minulý týždeň MF SR (pán Kažimír) a MZ SR (pán Drucker) na oddĺžení zdravotníctva (štátnych aj súkromných nemocníc).Pozn. pritom oddĺžovanie zdravotníctva podľa medializovaných informácií v médiách doposiaľ prebehlo už .. 3 krát (a nič …) … takže tak.

 • Milan Faltin napísal: 24. júna 2017 o 20:23 .. “Len sa jedna o to, že VD sa zvýši s polročným spozdením oproti SD” .. až by došlo k úprave z 01.07 na 01.01 (polrok skôr)., všetci výsluhoví dôchodcovia by si o pol roka skôr polepšili vo finančnom vyjadrení: priemerná valorizácia 1 VD na osobo/dôchodok = cca. 8 až10 eúr krát 6 mesiacov skôr = 60 eúr krát cca. všetkých približne 40 tisíc VD = priblžne 2 a pol milióna eúr naviac výdavkov pre štátny rozpočet, resp. osobitné účty MV SR, MO SR, Ostatných (§ 2), atď. …a bola by to /zatiaľ/ aspoň čiastočná kompenzácia pre všetkých výsluhových dôchodcov za nespravodlivú nevalorizáciu výsluhových dôchodkov v roku 2012 …
  a až by sa v bode /3/ vzorca MPSVaR, resp. ods. (16) §-fu 68 zákona 328/2002 Z.z. bral do úvahy SÚČET a takto SPRIEMEROVANIE výšky priemerného výsluhového dôchodku a následne vypočítanie garantovanej hranice 2 % (bod 3) VŠETKÝCH OSZ -- ÚSZ .. a ostatných spadajúcich pod paragraf § 2 zákona 328/2002 Z.z., tak valorizačná suma výsluhového dôchodku na osobo/dôchodok by mohla -- nemusela byť ešte vyššia./mohla-nemusela, (my nepoznáme priemerné výšky výsluhových dôchodkov ostatných OSZ-ÚSZ .. všetkých ostatných spadajúcich pod § 2 a súčasne podliehajúcim ods. (16)) zákona 328/2002 Z.z. -- ako je nižšie v príspevkoch písané)/.:-) 🙂

 • Podľa mňa, tá asynchronnosť vo valorizácii VD oproti SD a iným D, teda dátumy 01.07. kontra 01.01., majú pôvod ešte v dávnej minulosti -v socializme. Čiže akýsi archaizmus-prevzatý kapitalizmom. Ten sklz VD, proti SD má zrejme súvis s tzv. “výcvikovým rokom”, ktorý sa začínal 01.11., oproti kalendarnému roku, ktorý nastáva ako vieme až 01.01. Teda za dva mesiace. No a tomuto dátumu predchádzalo ešte plánovanie, upresnovanie a čo ja viem, čo ešte (zrejme aj rozpočtu fin. prostriedkov na VD), takže ten polročný sklz sa zdá byť logicky. Je jasné, že nikto o nič nepríde. Len sa jedna o to, že VD sa zvýši s polročným spozdením oproti SD ale trvá zase polroka dlhšie v roku nasledujúcom. Myslím, že na výpočet valorizačnej dávky toto nemá nejaký extra vplyv.No som tiež za, aby sa aj toto už konečne zosuladilo, teda hlasujem za 01.01. 🙂

 • K výsluhovým dôchodkom daného typu bod /3/ o ktorom bolo písané v predošlých príspevkoch. ….. najskôr to bude všetko komplikovanejšie.
  Takto sa to píše v zákone 328/2002 Z.z. účinného od 1. januára 2016.
  § 2
  (1) Pod pojmom ministerstvo sa na účely tohto zákona rozumie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo Policajný zbor alebo Hasičský a záchranný zbor, alebo Horská záchranná služba, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky alebo Zbor väzenskej a justičnej stráže, Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad, Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak
  .
  Všetci pod §-fom 2 by mali spadať podľa mňa /až sa nemýlim/ pod ods. (16) §-fu 68 zákona 328/2002 Z.z. -- ale ako je to jednotlivo u každého uvedeného v §-fe 2 s odbormi /úradmi/ sociálneho zabezpečenia, prípadne priemernými výškami výsluhových dôchodkov ťažko povedať.Ods. (16) §- fu 68 je ale pre všetkých spoločný.možno to niekto vie ináč …

 • Už iba jeden postreh k predchádzajúcim príspevkom, k presunu valorizácie výsluhových dôchodkov k 1. januáru 2018, resp. aj ďalších nasledujúcich rokov, zmeny odstavca (16) § 68 v zákone 328/2002 Z.z. podľa vzorca pripravovaného MPSVaR.Príspevok 21. júna 2017 o 17:14 .. /tri príspevky nižšie v tejto rubrike/.
  Bod. /3/.
  3./”Okrem toho by každý dôchodca mal garantované zvýšenie o minimálnu pevnú sumu (napr. by sa dohodla na úrovni 2 % priemerného dôchodku daného typu)”. .. priemerný dôchodok daného typu v Sociálnej poisťovni -- starobný dôchodok je vo výške cca. 426 eúr …..
  ….. ale dokiaľ by došlo k zmene ods. (16), v rámci dôchodkov daného typu, tak medzi MV SR a MO SR sú vo výške priemerného dôchodku daného typu rozdiely vo výške priemerného výsluhového dochodku. ….. zákon 328/2002 Z.z. § 68 ods. 16 je ale spoločný pre všetkých výsluhových dôchodcov, resp. všetkých slúžiacich -- ešte činných služieb spádajúcich pod zákon 328/2002 Z.z.
  Príklad 1/ Valorizácia u starobných dôchodkov pre všetkých starobných dôchodcov 2 % priemerného starobného dôchodku /daného typu/ vyjde vo finančnom vyjadrení ROVNAKÁ výška valorizácie pre každého jedného starobného dôchodcu./z SP/.
  Príklad 2/ Valorizácia u výsluhových dôchodkov pre všetkých výsluhových dôchodcov 2 % priemerného výsluhového dôchodku /daného typu/ je rozdielna podľa evidencie u odborov sociálneho zabezpečenia MO SR (VÚSZ), MV SR (OSZ) ….. neviem, ďalej, SIS, Colníci a pod., každý spádajúci pod zákon 328/2002 Z.z., kto má svoj Odbor sociálneho zabezpečenia a priemerne výšky dôchodkov daného typu sú rozdielne.
  Mne vyšlo podľa uvedeného bodu 3/., vzorca MPSVaR, aby valorizácia výsluhových dôchodkov daného typu bola čo najspravodlivejšia pre každého /až by musel byť použitý bod (3) vzorca MPSVaR pri výpočte valorizácie/, tak v rámci silových zložiek a ich odborov sociálneho zabezpečenia by sa mali súčty jednotlivých priemerných výsluhových dôchodkov OSZ, VÚSZ a pod., /podľa zák.328/ spriemerovať a následne vypočítať 2 % všetkých -- celkového priemerného výsluhového dôchodku./neviem ale, či je niečo také vôbec možné zakomponovať do paragrafového znenia odstavcov § -- fu 68. zákona 328/2002 Z.z.Trocha je to zložito napísané, ale nedalo sa to napísať dvomi riadkami …

 • Pre Štefana Bukovana -- trocha som sa včera viac rozpísal, ale máte pravdu, viem to tak isto.
  -- kto odíde do civilu ku 31. decembru stáva sa výsluhovým dôchodcom od 1. januára a teda mu automaticky výsluhový dôchodok zvalorizujú o sumu, ktorá platí pre daný rok od 1. januára …
  -- kto odíde do civilu v priebehu roku, bude mu výsluhový dôchodok automaticky valorizovaný sumou platnou pre ten rok a potom znovu až ďalší rok ku 1. januáru.
  -- Teda starobné dôchodky priznané počas kalendárneho roka zo Sociálnej poisťovne, resp. výsluhové dôchodky z osobitných účtov MO SR, MV SR sú okamžite pri priznaní valorizované o hodnotu platnú k 1. januáru príslušného /teda aktuálneho/ kalendárneho roka…
  -- Ešte ináč, aby nedošlo k nedorozumeniu: budem citovať z príspevku -- “Po preštudovaní infomácií soc. poisťovne som získal pocit, že moje obavy sú zbytočné a dôchodky priznané počas kalendárneho roka zo soc. poisťovne sú okamžite pri priznaní valorizované o hodnotu platnú k 1.1. kalendárneho roka. Dúfam že je môj pocit správny.” -- koniec citátu ….. viem to takto aj ja, resp. nikde som sa nestretol, že by to bolo ináč.

 • @Miro Palfi: zle ste ma pochopili. Ja neriešim vo svojej otázke nejaké chýbajúce mesačné valorizácie, alebo nebodaj druhú valorizáciu v jednom roku. V súčasnosti ak niekto odíde do VD napr. k 28.2., tak dostane VD priznaný k 1.3. a k 1.7. je jeho VD valorizovaný. Ak niekto odíde k 31.8., tak VD je priznaný k 1.9. a súčasne je zvýšený o hodnotu valorizácie. Moja otázka smerovala k situácii, čo sa stane ak bude valorizácia nastavená na termín 1.1. tak ako to majú poistenci sociálnej poisťovne. Teda, či bude každý priznaný VD automaticky valorizovaný už pri priznaní (teda tak, ako sú dnes valorizované VD priznané od 1.7. do 31.12.), alebo bude musieť poberateľ čakať na valorizáciu až v nasledujúcom kalendárnom roku k 1.1. (čo by bolo pre súčasne slúžiacich stratové). Po preštudovaní infomácií soc. poisťovne som získal pocit, že moje obavy sú zbytočné a dôchodky priznané počas kalendárneho roka zo soc. poisťovne sú okamžite pri priznaní valorizované o hodnotu platnú k 1.1. kalendárneho roka. Dúfam že je môj pocit správny.

 • https://www.bezpzlozky.eu/2017/01/valorizacia-dochodkov-od-roku-2018/
  Dal som to ešte spolu pre doplnenie-lepšiemu prehľadu s rubrikou /link vyššie/.Už som ani momentálne nepozeral iné ods. napr. (1), (3), ale čo by nastalo?, až by nedošlo k novelizácii ods. (16) § 68 zákona 328/2002 Z.z. a najmä slovného spojenia v ods. (16) .. ” zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú”. .. ” o percento “.
  Tretí v poradí je príspevok z linku /valorizácia dôchodkov od roku 2018 ../ .. V treťom príspevku je tiež link z denníka Pravda.
  “Rodí sa nový vzorec, podľa ktorého sa budú zvyšovať dôchodky v budúcom, ale aj v ďalších rokoch. Mal by sa v ňom zohľadniť nielen rast cien, ale aj rast miezd pracujúcich ľudí”.
  Návrh na zmenu valorizačného modelu (hybridný variant)
  Dôchodok by sa zvyšoval percentuálne o:
  1./dôchodcovskú infláciu (rozhodujúci by bol údaj Štatistického úradu k 30. júnu roku predchádzajúceho valorizácii a prípadná deflácia by sa nezohľadňovala, dôchodcovská inflácia zohľadňuje rast cien spotrebného koša seniorov, je to však zväčša číslo blízke bežnej inflácii)
  2./A zároveň o 10 % kladného rozdielu rastu priemernej mzdy a nezápornej inflácie(podi­eľanie sa dôchodcov na raste priemernej mzdy, ak rastie rýchlejšie ako inflácia)
  3./Okrem toho by každý dôchodca mal garantované zvýšenie o minimálnu pevnú sumu (napr. by sa dohodla na úrovni 2 % priemerného dôchodku daného typu)
  Zdroj: Valorizácia dôchodkových dávok od roku 2018, porovnanie alternatív a vplyvov (vypracoval odbor analýz sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia na ministerstve práce).Príprave nového valorizačného modelu predchádzala dôkladná analýza, ktorú vypracovali ľudia z ministerstva. Posúdila tri alternatívy valorizácie – o pevnú sumu, percentuálnu a takzvanú hybridnú, teda kombináciu percentuálnej s „pevnou“ bezpečnostnou poistkou. Ako najlepšiu pritom určila práve tretiu, kombinovanú alternatívu. A tú má podľa zdroja Pravdy najviac preferovať aj minister Richter.
  Vzhľadom na vyššie napísané je vysoko pravdepobne -- hraničiace s istotou:-), že dôjde k rozporu medzi tým, aký valorizačný vzorec /či už taký-či onaký/ pripravuje MPSVaR a ods. (16) § 68 ….. minimálne slovným spojením ” o percento “.
  Tak, či tak, ods. (16) stratí aktuálnosť v porovnaní s novým vzorcom MPSVaR a čo je horšie, pri jeho ponechaní bezo zmeny môžu doplatiť všetci výsluhoví dôchodcovia nižšou valorizáciou výsluhových dôchodkov v r. 2018, ako budú valorizované starobné dôchodky zo Sociálnej poisťovne.

 • Pre Štefana Bukovana napísal: 21. júna 2017 o 11:47 .. snáď to už bude z mojej strany vyčerpávajúce.Osobný príklad.Odchádzal som do civilu k 31. augustu príslušného roka x, y, z, .. Od 1. septembra som sa stal VD -- poberateľom VD.VD mi bol vypočítaný z predošlého odslúženého celého roka./u mňa posledný celý odslúžený rok nebol najlepší/.Valorizovaný som VD mal z údajov celého kalendárneho roka, ktorý predchádzal kalendárnemu roku môjho odchodu do civilu.Keďže valorizácia je /zatiaľ a aj tohoto roku/ k 1. júlu, samozrejme som tratil dva valorizačné mesiace /samostatné valorizácie -- samozrejme nie VD/ a to júl, august.To sa stane aj v prípade presunu valorizácie z 1. júla 2018 na 1. január 2018.Kto odišiel do civilu v iný mesiac ako k 31. decembru, resp. stal sa VD 1. januára a to v rôznych iných mesiacoch kalendárneho roka, tam každý tie valorizácie /samostatné/ v príslušnom roku strácal aj doteraz.Neviem o nikom, komu by sa VD aj doteraz valorizoval v roku 2 -- krát.Mimo -- keď sa dorovnávali dôchodky ešte tuším v decembri druhý-krát v niektorých prípadoch … možne niekto vie aj iné varianty, ako som uviedol ja.

 • Dik. Ak som to teda správne pochopil, tak sociálna poisťovňa pri priznávabí starobných dôchodkov v kalendárnom roku tieto dôchodky vypočíta podľa príslušných vzorcov a následne ich dňom priznania automaticky zvyšuje o valorizáciu platnú k 1.1. danému roku? Teda obdobný mecghanizmus ako osobitný systém pri priznávaní VD od 1.7. do konca roku. Ak je to tak, tak sú moje obavy zbytočné…

 • K predošlý rok -- predtým bolo -- najlepší odslúžený kalendárny rok z posledných 10 -- tich rokov, po novelizácii 328-ky by sa už mali odslúžené kalendárne roky /u koho ako/ po novelizácii zákona 328/2002 Z.z. od 1. mája 2013 priemerovať postupne dozadu.Ale to vieme.Iba pre doplnenie.

 • Ešte k: “(pretože ak bude musieť čakať, tak návrhy, ktoré žiadajú zmeniť termín valorizácie poškodzujú všetkých aktívnych pŕislušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov, pričom to NEPRINÁŠA žiadnu pridanú hodnotu poberateľom výsluhových dávok)”.
  K aktívnym príslušníkom -- Výsluhový dôchodok sa vypočítava za odslúžený celý PREDOŠLÝ kalendárny rok.Kto odíde do civilu napr. k 31. decembru 2017 -- tak by mal valorizovaný VD od 1. januára 2018 v Rozhodnutí o priznanom a vyplácanom VD -- valorizované aj za rok 2017 /s omeškaním/ spolu s výplatou výsluhového dôchodku -- akurát oneskorene./mesiac-dva/.Mne to vyšlo takto.:-)

 • Pre Štefana Bukovana napísal: 21. júna 2017 o 11:47
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/ .. písali sme na túto otázku v uvedenom linku okolo dátumu 7. septembra 2015 o 14:52.
  “Ešte k predchádzajúcemu príspevku presne: /ako sa posudzovalo predtým/.
  …sa zvyšuje o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku…atď…Na základe údajov za rok 2010, predložených Štatistickým úradom SR…atď…
  …Z Rozhodnutia o Valorizácii 2011.Konečný výsledok vyjde ako v predchádzajúcom príspevku, len je to ináč povedané”.
  k samotnému príspevku 21. júna 2017 o 11:47
  “ale má priamy súvis so snahami upraviť valorizačný systém platný od 1.1.2018. Ide mi najmä o návrhy, ktorými sa mení termín valorizácie výsluhových dávopk z 1.7. príslušného kalendárneho roka na 1.1. príslušného kalendárneho roka (teda zjednotenie termínov so všeobecným systémom).”
  Môj lopatistický pohľad: Presun dátumu valorizácie z 1. júla 2018 na 1. január 2018 by nemal mať priamy súvis /robiť neplechu/ s uvedenými snahami, pretože valorizácia výsluhových dôchodkov sa odvíja od valorizácie dôchodkov Sociálnej poisťovne ods. (16) § 68 zákona 328/2002 Z.z., /resp. je u SD totožná/ a tá -- Sociálna poisťovňa zase robí uzávierku k budúcoročnej valorizácií r. 2018 do konca roka 2017 /. Vo všeobecnosti uzávierka predošlého roka je vo vzťahu k roku valorizačnému do približne septembra -- októbra predošlého roka/, resp. do jesene r. 2017, kedy je už známa inflácia v Národnom hospodárstve SR za prvý polrok r. 2017.
  “(16) Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú”. ….. v ods.(16) by došlo minimálne k zmene v slovnom spojení “o percento”. .. až som vychádzal z nižšie napísaného:
  Bližšie ako to zamýšľa urobiť MPSVaR a k akej variante sa približuje je v rubrike Valorizácia dôchodkov od roku 2018: príspevok 8. júna 2017 o 7:24 uviedol to denník Pravda /je tam viac príspevkov/ .. /iba až to pomôže pri orientácii.odo mňa ako laika bez záruky, prípadne, až je možnosť overiť mnou napísané/.:-):)

 • Viem že moja otázka priamo nesúvisí so zmenami v zákone 461/2003, ale má priamy súvis so snahami upraviť valorizačný systém platný od 1.1.2018. Ide mi najmä o návrhy, ktorými sa mení vtermín valorizácie výsluhových dávopk z 1.7. príslušného kalendárneho roka na 1.1. príslušného kalendárneho roka (teda zjednotenie termínov so všeobecným systémom).

  Ako táto zmena zasiahne aktívne slúžiacich prispievateľov do osobitných účtov? Dnes, pri skončení sluižobného pomeru od 1.1.do 30.6. dostane bývalý príslušník priznaný VD, ktorý je ale k 1.7. hneď valorizovaný. Pokiaľ služobný pomer skončí od 1.7. do 30.12. kalendárneho roka, tak priznaný VD je automaticky zvýšený o valorizáciu. Ako sa daný stav zemní v prípade, že sa termín valorizácie zosúladí so všeobecným systémom? Budú priznané dôchodky z osobitného systému AUTOMATICKY valorizované už pri priznaní, ALEBO bude poberateľ musieť na valorizáciu ČAKAŤ až do ďalšej valorizácie k 1.1. nasledujúceho roka?

  Ďakujem za prečítanie a dúfam že niekto odpovie (pretože ak bude musieť čakať, tak návrhy, ktoré žiadajú zmeniť termín valorizácie poškodzujú všetkých aktívnych pŕislušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov, pričom to NEPRINÁŠA žiadnu pridanú hodnotu poberateľom výsluhových dávok).

 • Novela zákona k zvýšeniu penzií starodôchodcom môže byť podľa Jurinovej protiústavná

  Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter si za návrhom novely zákona stojí a odmieta, že by návrh zvýhodňoval niektoré ročníky starodôchodcov.
  Novela zákona o sociálnom poistení, na základe ktorej sa majú od začiatku budúceho roka zvýšiť penzie niektorým starodôchodcom, môže byť podľa poslankyne Národnej rady SR za OĽaNO Eriky Jurinovej protiústavná. Ako uviedla v parlamentnej rozprave k navrhovanej vládnej novele, autori návrhu vylúčili z prepočtu dôchodkov skupinu poistencov, u ktorej možno predpokladať, že ich suma dôchodku by bola po individuálnom prepočte nižšia. “Vylúčenie je však založené na úsudku úradníkov,” upozornila opozičná poslankyňa.
  Ministrovi práce a sociálnych vecí Jánovi Richterovi Jurinová povedala, že s takýmto návrhom by sa hanbila predstúpiť. “Keby sa prepočítal dôchodok všetkým, bolo by to v poriadku, ale v tomto znení je to zrelé na ústavný súd,” zdôraznila. Legislatívnemu návrhu tiež vyčíta to, že sa ním formuje “dôchodková šľachta”, pri ktorej sa budú vyplácať starobné dôchodky nad rámec reformných opatrení z roku 2004. “Vyzerá to tak, ako keby bola novela zákona pripravená špeciálne pre niektoré ročníky,” tvrdí Jurinová. Kritizuje aj voľbu metódy vyrovnávania rozdielov medzi dôchodkami.
  “Stojím si za týmto zákonom,” reagoval minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Odmieta, že by návrh zvýhodňoval niektoré ročníky starodôchodcov. Novelu zákona podľa neho ministerstvo pripravuje už rok a ani od sociálnych partnerov nezazneli žiadne zásadné pripomienky. Poslankyňu Jurinovú pozval na ministerstvo práce, aby sa o tomto návrhu pozhovárala s odborníkmi z ministerstva.
  Približne 101 tisíc penzistom sa má od začiatku budúceho roka zvýšiť ich starobný dôchodok. Ide o tzv. starodôchodcov, ktorým Sociálna poisťovňa (SP) priznala ich penziu pred 1. januárom 2004. Zhruba 88 tisíc penzistom má ísť suma dôchodku nahor v priemere o 45 eur a zvyšným 13 tisíc dôchodcom, ktorým poisťovňa priznala dôchodok pred 1. októbrom 1988, sa má penzia zvýšiť o pevnú sumu 25,50 eura. Pevnú sumu zvýšenia dôchodku ministerstvo práce u týchto dôchodcov navrhuje vzhľadom na to, že SP chýbajú záznamy o zárobkoch ľudí spred októbra 1988.
  Starobný dôchodok sa má pritom prepočítavať len tým starodôchodcom, ktorí vďaka uplatneniu pravidiel platných od 1. januára 2004 získajú vyšší dôchodok, ako majú v súčasnosti. Celkovo je pritom na Slovensku približne 451 tisíc penzistov, ktorým SP priznala dôchodok pred 1. januárom 2004. Nové pravidlá výpočtu dôchodku, ktoré sa zaviedli od 1. januára 2004, by totiž nepriniesli vyššiu penziu pre všetkých starodôchodcov. Na zvýšenie penzie starodôchodcov by malo v roku 2018 smerovať približne 50 mil. eur.
  SP by mala penzie starodôchodcov prepočítavať desať mesiacov, teda až do 31. októbra budúceho roka. Poisťovňa pritom začne prepočet penzií od najstarších starodôchodcov po najmladších. Zvýšený dôchodok poisťovňa prizná k 1. januáru 2018. Ak o prepočte dôchodku rozhodne napríklad v júni 2018, tak starodôchodcovi sumu zvýšenia dôchodku za obdobie od januára do júna spätne doplatí. V prípade, že by sa starodôchodca vyššej penzie nedožil, nárok na výplatu súm zvýšenia dôchodku prejde na manželku, resp. manžela, deti a rodičov. (09.05.2017; http://www.openiazoch.zoznam.sk; openiazoch.zoznam.sk, , s. ; SITA)

 • Neviem ako ďalších kolegov, kolegyne, VD, VD/SD, SD, občanov -- mňa okrem iného upútalo: z príspevku Pavol Bada napísal: 19. februára 2017 o 22:03
  v rubrike: https://www.bezpzlozky.eu/2017/02/riesenie-skrivodlivosti-sd-a-vd/#comment-10402
  “Nie všetci starodôchodcovia budú touto novelou uspokojení, to možné nie je,“ povedal v piatok minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Nové pravidlá výpočtu dôchodku, ktoré sa zaviedli od 1. januára 2004, by totiž podľa neho nepriniesli vyššiu penziu pre všetkých starodôchodcov.“Dnešným dňom spúšťame medzirezortné pripomienkové konanie. Sme pripravení načúvať pripomienkam, návrh môže byť doplnený,“ povedal Richter. .. javí sa, minister práce a sociálnych vecí Ján Richter -- (MPSVaR) .. pripomienkam (zatiaľ) nenačúvali.
  Výsledky rokovania (vyššie v rubrike).
  MPSVR SR so zástupcami verejnosti – VVB: Rozporové konanie-vojaci
  MPSVR SR so zástupcami verejnosti – APVV: Rozporové konanie-policajti
  Všetky pripomienky k novele zákona: Všetky PRIPOMIENKY 461
  Odpoveď MVSR Dr. Milanovi Klolenovi Odpoveď MVSR p. Kolenovi
  .
  Z linku -- článku v príspevku nižšie: 9. mája 2017 o 18:50
  „Stojím si za týmto zákonom,“ reagoval minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Odmieta, že by návrh zvýhodňoval niektoré ročníky starodôchodcov. Novelu zákona podľa neho ministerstvo pripravuje už rok a ani od sociálnych partnerov nezazneli žiadne zásadné pripomienky. Poslankyňu Jurinovú pozval na ministerstvo práce, aby sa o tomto návrhu pozhovárala s odborníkmi z ministerstva”.
  .
  “Novelu zákona podľa neho ministerstvo pripravuje už rok a ani od sociálnych partnerov nezazneli žiadne zásadné pripomienky”. … vytvorme si teda všetci objektívny názor .. no, neviem, pán minister Richter.Podľa mňa je dosť problematické ZHP a HP = podať inou formou, slušnejšie a zrozumiteľnejšie.Ako Zásadné hromadné pripomienky VV-Bratislava, APVV, resp. ostatné Hromadné pripomienky prebehli.Nuž, na MPSVaR -- načúvali všetkým pripomienkam? … nezdá sa, asi ťažko./aspoň podľa mňa/.

 • Jozef Kotulič napísal: 20. apríla 2017 o 17:10
  “Osobne by som navrhoval, aby sa úsilie kompetentných pracovníkov silových rezortov, uberalo novelizáciou zákona 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov a to v podobnom duchu, akým je teraz novelizovaný zákon 461/2003 Z. z. Stačí si len pozorne prečítať dôvodovú správu k spomínanej novele. A potom sa dá povedať, že”: koniec citátu. .. Len by som dodal, až by sa uskutočnila novelizácia zákona č. 328/2002 Z.z -- tak, bolo by dobré už v čo najväčšom možnom rozsahu.
  Upútalo ma ešte z rubriky doko blog: http://doko.blog.sk/detail-vrcholom--demokracie-je-plna-garancia-ustavnych-prav-obcanov--aj-listoveho-tajomstva-.html?a=2290c6c5211345a067028c558cbb7b29 .. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon § 196 .. keďže v našom zákonodárnom zbore sú témou dňa iné skutočnosti /a to/ opísané v linku, neviem, či môj príspevok k tejto téme /táto rubrika/ zo dňa 20. apríla 2017 o 8:17 sa nestal
  irelevantný./snáď som to nazval laický správne/.:-)

 • Ja si Miro myslím, že jak Sergej, tak aj Marian (píšuci azbukou), sa vyjadrili v náš prospech. A tým nemyslím len nás dvoch-ale všetkých VD- ktorým nie sú veci o ktorých sa bavíme ľahostajné , a teda minimálne všetkých čo sme tu doteraz prispeli. Veď v celkovom kontexte si tu viac menej nerozporujeme aspoň od 2. marca, keď sa tato rubrika otvorila. Akurát každý zvlášť a jednotlivo píše iným štýlom . Forma je viac menej stejna, len metódy sa rôznia .
  🙂

 • Dobrý deň Sergej, aj pre Milana Faltina,
  Píšete Sergej: “Je to tak ako píšeš. Držím palec”.Nie je mi jasné z Vášho príspevku, či píšete v prospech Milana Faltina, či píšete proti mne, prípadne píšete v prospech nás oboch, (mňa aj Milana), prípadne iba tak držíte palec. Tak rád by som ešte raz skrátene uviedol, ako som to myslel vo svojom predchádzajúcom príspevku.T.j. Až sa pri o.z. VVB a pri o.z. APVV organizovali Zásadné hromadné pripomienky k novelizácii zákona č. 461/2003 Zb., odznela výzva Dr. Milana Kolena na tomto webe, k podpore k hromadným pripomienkam aj ďalšími občianskymi združeniami patriacimi pod OS SR.(spolu cca. 11 o.z.).Nestalo sa tak. (prosím, opravte ma, až sa mýlim).Nie len že sa už nepripojilo oficiálne ďalšie občianske združenie silových rezortov, ale o.z. APVV svoju hromadnú pripomienku neskôr stiahlo./To všetko ale nie je podľa mňa dôležité/.
  Dôležité podľa mňa je, že je to akési poučenie pre budúcnosť, že organizovať takéto a podobné akcie nie je jednoduché.Preto som uviedol veci v príspevku pred tým, ako som uviedol.Pre mňa je posledná známa oficiálna informácia (nie hoax) : Odpoveď MVSR p. Kolenovi -- nad príspevkami tejto rubriky.
  P:S: Držať v ruke mávatka (ako kedysi na 1. mája), prepáčte, transparenty a demonštrovať, zakričať si, to je už to najjednoduchšie.Preto zatiaľ aspoň pre mňa je určujúca Odpoveď MV SR Dr. Milanovi Kolenovi.Žiaľ, neviem to ináč lepšie z môjho pohľadu vysvetliť.Len, až je o.z. VVB (odpoveď Dr.Milanovi Kolenovi) so Zásadnou hromadnou pripomienkou v tomto štádiu = tak je to zatiaľ takto.Môj názor.

 • Вам нужны SPAM

 • SPAM

 • K Mirovi Palfimu-teda k poslednej vete:
  No bodaj by nebola spokojná. Veď ešte pár takých zvýšení minimálnych penzii a predbehnu aj naše slávne súbehy :wacko:

 • Milan Faltin napísal: 22. apríla 2017 o 9:20 -- K poslednej vete príspevku.Mám za to, že v dnešnej dobe je potrebné zvažovať, aby výsluhoví dôchodcovia-starovýsluhoví dôchodcovia-dôchodcovia celkovo neboli považovaní štátnymi orgánmi (podotýkam, že nie som žiadny štrajkokaz, aj s plateným vlakom nemám zatiaľ problém) za extrémistov a iných “istov”.Je rozdiel podľa mňa byť extrémistom a extrémne naštvaným dedkom, či babkou:-) .. čo u SD, VD, S/VD -- by sa skôr mohlo priblížiť pravde.Ale v rámci mnoho desaťtisícov VD -- dôchodcov všetkého druhu, by takúto akciu mali zastrešovať aspoň podľa mňa všetky občianske združenia (zaregistrované na MV SR) bývalých silových zložiek, prípadne aj aktívne OZ (PZ?), KOZ, JDS.Ako príklad: pri Zásadnej hromadnej pripomienke sa do finále dostalo iba VV-Bratislava.(Je rozdiel internetová “akcia”, a odlišná by bola prípadná fyzická účasť dôchodcov).Nemôže byť neustála záťaž iba na jednom občianskom združení .. až majú veci skončiť zdarným koncom.Naskytuje sa tiež otázka.Kto by to zorganizoval?Znova tí istí (neskutočne už vyťažení) ľudia? .. Výsluhových dôchodcov je cca. 40 tisíc, dôchodcov celkovo 1 milión 300 tisíc ..
  P.S. Je mi nezodpovedanou záhadou.Budem parafrázovať z tlačovej konferencie pána Richtera MPSVaR po rokovaní vlády SR ohľadom rozhodnutia v prospech starodôchodcov.Na invalidných, vdovských a vdoveckých dôchodcov civilných starobných dôchodcov sa už neušlo.Prečo? .. až som správne počul .. a Jednota dôchodcov Slovenska je s rozhodnutím vlády SR spokojná ..

 • V dnešnej prílohe denníka Pravda-“Užitočná pravda”, je na dvoch listoch všeličo možné o minimálnych SD. Keďže drvivej väčšiny nás veteránov sa to určite netýka (pretože sa tam operuje aj s pojmom “súbeh”), ostanú naše SD na takej úrovni, aké boli aj doteraz. Preto je asi fakt na mieste, dačo robiť s VD. Písať, majlovať,telefonovať na patričné miesta a inštitúcie, a žiadať, urgovať,vysvetľovať,objasňovať,radiť (každý podľa svojich možností a príležitosti)…A v neposlednom rade, prečo nie aj nedemonštrovať keď bude treba?

 • K Mirovi Pršalovi:
  Ja by som sa tiež chcel Paľa Badu zastať. Treba si uvedomiť, že dopis bol adresovaný riaditeľke-teda babe, a s nimi je treba jednať pokiaľ možno slušne, resp.s citom. Aspoň také dlhodobe skúsenosti mám ja. No na druhej strane sa mi ale páči aj ta poznámka na konci dopisu pod “PS”, ktorá sa už netýka pani riaditeľky ale akéhosi sciviľneného tiežvyslužilca, ktorý by sa mal v rámci nad ňou zamyslieť a v rámci svojích možnosti aj konať. Pretože z kontextu to chápem tak, že, že je ešte na MO teda v centre diania-nediania. V opačnom prípade byTvoj komentár sadol skôr na neho…

 • Miroslav Pršala napísal: 21. apríla 2017 o 11:39 “Vážení kolegovia, nesúďte tento môj komentár príliš kriticky”. .. atď. .. nechcel som sa už veľmi vyjadrovať, ale predsa len.Miro, ja osobne si veľmi vážim otvorený názor každého kolegu.Aj tie Tvoje názory sú podľa mňa od srdca-pravdivé.Už naši rodičia vraveli, “každá pravda je na konci jazyka a nemému dieťaťu ani vlastná mama nerozumie”.Len, nehádzal by som každého (aj vyšších dôstojníkov na čele o.z.) do jedného vreca.Viď APVV -- hoci nakoniec svoju hromadnú pripomienku ako zásadnú myslím stiahli.Chcem sa ale zastať pána Paľa Badu, ktorý ako predseda VVB reprezentoval vyslúžilcov už od čias, keď VVB bol ešte klubom ZV SR.Bol jeho predsedom.Píšem, ako poznám doposiaľ svoju “internetovú” cestu s ním (4 a pol roka) aj s ďalšími kolegami od čias webu ZV SR.Vďaka už známym ľudom a jeho webmajstrovaním počas mojej “cesty” s ním, Paľa Badu vnímam (a ďakujem) ako jedného z mnohých, prostredníctvom ktorého a “jeho” webov dosiahli vyslúžilci pozitíva, ktoré už nebudem uvádzať, ale všetci ich veľmi dobre poznáme.Prečítal som si aj Odpoveď MVSR p. Kolenovi -- ťažko povedať, či je to už konečné riešenie a koho sa čo bude-nebude týkať.Možno sa to časom ešte spresní .. tak, iba toľko v krátkosti.:-) 🙂

 • Vážení kolegovia, nesúďte tento môj komentár príliš kriticky. ale musím napísať či si o celej problematike organizácií vojenských a policajných vyslúžilcov myslím.
  Vyprovokoval ma k tomu príspevok pána Badu s dopisom komunikačnému odboru MO. Neberte si to prosím pán kolega osobne, pretože Váš príspevok presne vystihuje postoj všetkých bývalých vyšších dôstojníkov, ktorí stoja na čele našich organizácií. Nedokázali ste totiž prekročiť svoj pocit subalternosti a strachu pred funkcionármi ministerstiev, ktorí Vám mohli, keď ste ešte slúžil,i znepríjemniť život za Vaše konanie a názory. Dnes to tak už nie je a nie je preto na mieste písať listy, ktoré ospravedlňujú pred pravdivými a otvorenými názormi na politiku ministerstva k svojim dôchodcom.
  Naopak je potrebné čo najostrejšie tlačiť na MO a MV s použitím všetkých prostriedkov ako mediálnych tak aj verejných protestov. Väčšina z nás má vlak zadarmo a čas by si našla a zademonštrovala si pred MO za asistencie novinárov, pre ktorých by to bolo šťavnaté sústo. Ministerstvo by potom určite rýchlejšie zmeklo. Aj mediálne prostriedky sa dajú vhodne využiť, poslať kópie listov, mailov kde sľubovali páni poslanci a funkcionári MO pomoc spolu s fundovanými rozbormi našich odborníkov tlači by taktiež vyvolalo odozvu.
  Pokiaľ sa nebojíte a nemáte sa koho báť, oni na Vás už nemôžu, snäď len Vás nepozvú na nejakú recepciu, konajte razantnejšie.

 • Dovolil som si zamyslieť sa nad príspevkami tejto rubriky.Pevne verím, že tak urobia aj kompetentní ľudia celej štátnej správy SR, ktorí majú k problematike dôchodcov-výsluhových dôchodcov-starovýsluhových dôchodcov čo povedať.Zásadná hromadná pripomienka a ďalšie hromadné pripomienky k (461) v prospech staro-vyslúžilcov sú obzvlášť citlivou témou.Prečo?V krátkosti .. Aj preto ..
  Čo na to všetko hovorí: Trestný zákon Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
  § 139 (1) Chránenou osobou sa rozumie
  a) dieťa,
  b) tehotná žena,
  c) blízka osoba,
  d) odkázaná osoba,
  e) osoba vyššieho veku,
  f) chorá osoba,
  g) osoba požívajúca ochranu podľa medzinárodného práva,
  h) verejný činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uložené na základe zákona, alebo
  i) svedok, znalec, tlmočník alebo prekladateľ.
  (2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak trestný čin nebol spáchaný v súvislosti s postavením, stavom alebo vekom chránenej osoby.
  .
  Som presvedčený, že tak ako civilní starodôchodcovia, tak aj staro-vyslúžilci /SD, VD, a SVD, IVD, Vd.a.Vd.VD a SiVD/ sú podľa § 139 (1) Chránenými osobami.O to viac si takisto zaslúžia patričnú pozornosť a úctu spoločnosti-štátnych orgánov SR.Ďakujem.

 • K príspevku Paľa Badu, z 13. 04. 2017 o 08:07 hod., ale hlavne k “Vyhláseniu MPSVR SR”:
  A to sa tam nenašiel nikto, keď vyhlasoval o tých mimoriadnych valorizáciach (ja neviem o žiadnych) osobitného systému,čo by mu vmietol, že boli aj nevalorizácie (a nie len 2014) a “Bulharské valorizácie” a čo ja viem aké ešte zmätky? Mne sa vidí, že to vyhlásenie je len také napochytro vytiahnuté z rukáva- ako všetko ostatné. Aby aj vlk sa nažral, aj koza ostala cela.

 • V polovici mesiaca február som podal “Žiadosť o riešenie starovýsluhových dôchodcov” predsedovi vlády SR, výboru NR SR pre sociálne veci a ministrovi vnútra. Na všetky moje tri žiadosti som 18.4.2017 od riaditeľa sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu sociálneho zabezpečenia obdržal odpoveď na moje žiadosti z ktorej citujem: “Záverom uvádzame, že starobné dôchodky starodôchodcov vyplácaných z osobitného systému sociálneho zabezpečenia za podmienok stanovených v zákone č. 461/2003 Z. z. budú v súvislosti s navrhovanou novelou tohto zákona upravené tak, ako vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia, a to za predpokladu splnenie navrhovaných kritérií”.
  https://www.bezpzlozky.eu/2017/03/podporte-pripomienku-k-4612003z-z/odpoved-mvsr-p-kolenovi/

 • Kolegovia, ohľadom dorovnania výsluhových dôchodkov, cestou novely zákona 461/2003 Z. z. nemám žiadne ilúzie. Tom preto, že vláda v tejto novele stanovila dve veľmi dôležité podmienky a to, že:
  1. starobný dôchodok má byť vypočítaný a priznaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003.
  2. uvedený starobný dôchodok sa má vyplácať aj po 31. decembri 2017.
  Z toho sa dá jasne vyrozumieť, že sa novela nemôže vzťahovať ani na tých vojakov z povolania, ktorým bol pôvodne priznaný starobný dôchodok, lebo od 1.5.1998 sa tieto starobné dôchodky, podľa ust. § 91 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov, považujú za výsluhové dôchodky vo výške, v akej patrili ku dňu účinnosti zákona, a zároveň boli od tohto dňa zvýšené o 12 %. Podobne boli čiastočne kompenzované aj rozdiely v úrovni starobných dôchodkov a to v roku 2006 a 2008 (§ 293k a 293aw zákona o sociálnom poistení).
  Osobne by som navrhoval, aby sa úsilie kompetentných pracovníkov silových rezortov, uberalo novelizáciou zákona 328/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov a to v podobnom duchu, akým je teraz novelizovaný zákon 461/2003 Z. z. Stačí si len pozorne prečítať dôvodovú správu k spomínanej novele. A potom sa dá povedať, že:
  1. V zákone č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov sa vo výpočte sumy dôchodku do 30.6.2002 v značnej miere uplatňoval princíp solidarity, a to formou limitovania miery zohľadňovania výšky platov rozhodujúcich na určenie výsluhového dôchodku. Uvedená skutočnosť bola podstatným a limitujúcim faktorom určenia sumy výsluhového dôchodku tým poistencom, ktorí v období pred dovŕšením dôchodkového veku dosahovali nadpriemerné platy.
  2. Jednou zo zásadných zmien, ktoré implantovala dôchodková reforma silových rezortov prijatím zákona č. 328/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov, od 1. 7 .2002, bolo značné posilnenie princípu zásluhovosti pri výpočte výsluhového dôchodku, a to výrazným zvýšením miery zohľadňovania výšky platov (vymeriavacích základov). V dôsledku uvedenej zásady je suma výsluhového dôchodku priznávaného od 1.7.2002 oveľa viac závislejšia od dosahovaných vyšších príjmov poistenca, než to bolo pred 1. 7. 2002.
  3. Z uvedeného dôvodu, poberatelia výsluhového dôchodku, ktorí pred odchodom do výsluhového dôchodku v období do 30.6.2002 dosahovali nadpriemerné príjmy, ktoré im ale neboli zohľadnené, tak ako sa zohľadňujú teraz od 1.7.2002, stále vnímajú túto skutočnosť ako neodôvodnenú nerovnosť a nespravodlivosť, lebo sa na nich nevzťahuje terajší nový spôsob výpočtu výsluhového dôchodku, ktorý je pre nich jednoznačne výhodnejší.
  4. Rozdiely v úrovni výsluhových dôchodkov, vyplývajúce z rozdielnej právnej úpravy účinnej pred 1. 7.2002 a právnej úpravy účinnej od tohto dňa, boli síce čiastočne kompenzované, no napriek uvedenému je stále suma výsluhového dôchodku, časti týchto poberateľov výsluhových oveľa nižšia ako suma, ktorá by bola za rovnakých podmienok určená podľa zákona platného od 1.7.2002.
  5. Cieľom právnej úpravy zákona č. 328/2002 Z. z. by preto malo byť dosiahnutie takého stavu, aby suma výsluhových dôchodkov priznaných pred 1.7.2002 bola približne rovnaká, ako suma, vypočítaná podľa zákona platného po 1.7.2002. Podobne ako sa to navrhuje teraz pri úprave starobných dôchodkov v novele civilného zákona 461/2003 Z.z.

 • K porovnaniu hodnoty “zvýšenia výsluhových dôchodkov” (správne len valorizácia) voči nákupu vojenskej techniky dávam na vedomosť informáciu z tlače. MO SR nakúpi 81 ks bojových obrnených vozidiel v cene 417 mil. Eur a 404 taktických vozidiel v cene 782,7 mil. eur.
  Celkovo to bude výdavok asi 1,2 mld. eur.
  Porovnajte to s valorizáciou výsluhových dôchodkov.
  Link: http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/947283-stat-chysta-megabiznis-za-1-2-miliardy-chce-nakupit-stovky-obrnenych-vozidiel

 • V komentári kolega Ľ. Dubeň upozorňuje na článok v ČASe, v ktorom je aj vyjadrenie “hovorkyne” Mgr. Sapákovej (ona je aj riaditeľkou Komunikačného odboru MO SR). Už sa ani nedivím že “hovorkyňa” neodporuje Novému Času za takýto zavádzajúci nadpis: Dobrá správa pre bývalých policajtov a vojakov: Ako sa zvýšia výsluhové dôchodky?
  On, ten tlačový / komunikačný odbor MOSR tu nie je nato, ako má v náplni aby slúžil účelu za ktorý je platený ale politickým štruktúram a ako p. premier povedal “presstitútkam”.
  Na dopis, ktorý som tlačovému/komunikačnému MOSR poslal 20. marca si p. riaditeľka čas doteraz nenašla, preto tento uverejňujem tak ako odišiel.

  od: Pavol Bada
  komu: tlacove@mod.gov.sk
  dátum: 20. marca 2017, 10:48
  predmet: Dopis od o.z. Bratislava
  Mgr. Danka CAPÁKOVÁ
  tlacove@mod.gov.sk

  Dobrý deň pani riaditeľka,

  VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA je občianske združenie fyzických osôb vojenských vyslúžilcov / veteránov, ktorí v OS odslúžili viac ako 15 rokov, vo svojom programe máme zakotvený a uskutočňujeme cieľ prezentovať Ozbrojené sily SR a jej historické tradície na verejnosti v pozitívnom svetle a pomáhať výsluhovým dôchodcom prežiť svoju starobu na sklonku svojho života bez napätia, stresu, pocitu opustenosti a nevšímavosti spoločnosti.
  Ku splneniu uvedených dvoch hlavných cieľov sme si zaviedli náš web https://www.bezpzlozky.eu, ktorý vyslúžilci vzali za svoj a denná sledovanosť postupne stúpla na 300 až 600 otvorení, pre starších ľudí nie je jednoduchá záležitosť vstup na internet.
  Web sme vytvorili ako chýbajúci prostriedok na ukľudnenie vyslúžilcov, ktorí oprávnene tvrdia že si ich po splnení služby vlasti nikto nevšíma, na tomto webe môžu prejaviť v komentároch svoju spokojnosť/nespokojnosť. Samozrejmým sprievodným javom je nespokojnosť so skrivodlivosťami ktoré sa hlavne v spojení s riešením starodôchodcov (pred 2003 rokom) a nevalorizáciou v roku 2012 a následne prepočty valorizácie VD po uvedenom roku preukázali.
  Náš web pre nezainteresovaného čitateľa vyzerá ako hlásna trúba nespokojnosti, nie je tomu tak. Tlmíme najkritickejšie hlasy a vysvetľujeme tak, aby neprerastali do prejavu celkovej nespokojnosti vyslúžilcov.
  Ako webmajster a predseda združenia môžem povedať že kritické názory vyjadrené v komentároch je občas ťažké udržať v medziach tak, aby „neublížili“ MOSR, pretože spravidla sú oprávnené i keď surovo podané. Myslím si, že na nespokojnosti prispievateľov má veľký podiel viny aj komunikačný odbor MO SR. Nepomáhate nám, Vaše vystúpenie pred verejnosťou s oficiálnym vyhlásením v TV alebo nejakom médiu, nie je adekvátnou odpoveďou pre nespokojných vyslúžilcov, ktorí by sa radi viac dozvedeli napríklad aj cez náš web.
  Dlhšia a pokračujúca nevšímavosť orgánov ministerstva voči nám, voči názorom vyslúžilcov a ich požiadavkám nič dobré nemôže priniesť. Združeniu VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA a teda aj mne, ako predsedovi, záleží na dobrom mene OS ako aj ministerstva obrany, tak prosíme : SPOLUPRACUJME a POMÁHAJME SI.

  S prianím pekného dňa

  plk. v.v. Ing. Pavol Bada,
  predseda združenia
  PS: ako ďalší uverejním dopis z 9.3.2017 p. vedúcemu služobného úradu plukovníkovi v.v. Hoľkovi, od ktorého na odpoveď dodnes čakám .

 • Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 20. apríla 2017 o 13:11 -- ono je to pravda, ľudia si v diskusiách pod článkom, ale najmä v dezorientačných článkoch a pri “JPP” v krčmách nevšímajú 6 centovú, prípadne 27 centovú valorizáciu výsluhových dôchodkov, (ako keby o nej ani nevedeli) ale lepšie je si všimnúť cca. 16 eurovú valorizáciu už iba pár “ľudí” až reálne ešte sú vôbec… a pod./mimochodom nami valorizačné “bulharské konštanty”, ktoré tento rok dúfajme končia.(§ 68 ods. 3 dlhodobo kritizovaný)/.
  K Zásadnej hromadnej pripomienke VVB verím a osobne dúfam, (verím, že aj mnoho ďalších) že to bude tak, ako znela výzva Dr. Milana Kolena aj v príspevku “II.stretnutie združení pri OS SR”: Milan Kolen PP napísal: 3. marca 2017 o 11:05 -- https://www.bezpzlozky.eu/2017/02/informacia-pre-clenov-vvb/
  Teraz sa zdá byť ten správny čas ešte niečo užitočné vymyslieť.Až sa vezmeme do úvahy, že od predošlej novelizácie (461) prešlo už 14 rokov, nikde nie je napísané, že mnohí z nás vyslúžilcov a zároveň aj VD/SD ešte dnes žijúcich -- ďalšiu po tejto aktuálnej novelizácii (461) -- už nezažijeme.Preto si myslím, že ešte raz by bolo potrebné spoločne (odborníkmi, právnikmi, legislatívcami .. občianskymi združeniami silových zložiek, aj prípadne v spolupráci s JDS, KOZ .. a pod.) zabrať.Ako verejnosť VD a VD/SD sme už predsa vyjadrili podporu dobrým myšlienkam a dobrým návrhom.

 • Osobne som myslel skôr na tlak na ministra obrany, či sa správa ako dobrý veliteľ ergo či si zaslúži svoje generálske výložky a podložiť to faktami a číslami.

 • Keď si prečítate článok v Novom čase, budete si myslieť ,že nás majú za nesvojprávnych s minimálnym IQ. Namiesto toho aby písali, že dorovnávanie starodôchodkov sa netýka bývalých príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zborov, napíšu “Dobrá správa pre vojakov a policajtov”. A týka sa to inej veci t.j. valorizácie.
  Link: https://www.cas.sk/clanok/537666/dobra-sprava-pre-byvalych-policajtov-a-vojakov-ako-sa-zvysia-vysluhove-dochodky/

 • Někteří z nás se s problematikou VD a SVD obraceli na poslance NR. Bylo to před volbami, a na jeden dopis odpověděl i poslanec Hrnko (SNS). Co kdyby ten, co mu psal, panu poslanci připomněl, co před volbami slíbil.
  A teď by mohl v parlamentě pomoct. Či ? 😉

 • Po výsledku včerajšieho rokovania vlády SR k Zásadnej hromadnej pripomienke VV-Bratislava -- /Výsledok(spôsob vyhodnotenia):Neakceptuje sa/ , resp. pre: Všetky pripomienky k novelizácii zákona č. 461/2003 Zb. -- najskôr ostala jediná/posledná možnosť.Podať pri rokovaní NR SR o novelizácií uvedeného zákona (461) -- poslanecký pozmeňujúci-prípadne doplňujúci návrh k zákonu.Až sa nájdu odborníci, právnici, ktorí by ešte dokázali starším vyslúžilcom pomôcť.Hoci v SR zatiaľ neexistuje (oficiálne) zákon o lobingu -- s prílepkami k zákonom majú poslanci Slovenského parlamentu svoje skúsenosti./viď ne/valorizácia/.Tento krát by to mohol byť prílepok k zákonu v prospech staro-vyslúžilcov. Ako laik iné legislatívne východisko nevidím …

 • Neviem, či ste sledovali včera o 19.50 reláciu Téma dňa na TA. Min. Richter tam hovoril o zvyšovaní starodôchodkov a okrem iného dostal otázku ako to bude s výsluhovými dôchodkami. Povedal (zhruiba interpretujem), že to je vec silových rezortov, ktoré však približne svojimi opatreniami kopírovali rozhodnutia MPSVR. Bolo by dobré asi vyvinúť tlak na MO a MV, aby aj výsluhovým dôchodcom urobili aktualizáciu zákona. Čo na to naši odborníci na dôchodky?

 • Časti našich starších kolegov priznala Sociálna poisťovňa aj starobné dôchodky podľa zákona č.100/1988 Zb. (za dobu poistenia vo všeobecnom systéme a výrazne nižšie než podľa zákona č.461/2003 Z.z.). Aspoň týmto kolegom bude SP robiť prepočet a zvýši im poberanú dávku a to bez podania žiadosti, automaticky. Samozrejme bude sa to týkať poberateľov výsluhových dôchodkov a výsluhových príspevkov, ktorí okrem nich poberajú aj starobný dôchodok vypočítaný podľa predpisov platných do 31.12.2003.

 • Program
  55. schôdze vlády Slovenskej republiky 19. apríl 2017, 10:00 h v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava

  Materiály z rokovania na stiahnutie: Materiály na stiahnutie 55. schôdze vlády Slovenskej republiky (aktualizovaný 19.04.2017, 14:24:38)

  1. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov -- nové znenie Materiál obsahuje súbory Č. m.: UV-16732/2017
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 185/2017

  Pripomienky SUBJEKT: VEREJNOSŤ
  doplnenie zákona
  Občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA predkladá hromadnú pripomienku verejnosti k novele zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov Hromadná pripomienka …atď.

  Výsledok/spôsob vyhodnotenia/:
  Neakceptuje sa. Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepatrí do vecnej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Na rozporovom konaní dňa 17.3.2017, ktoré sa konalo na úrovni štatutárnych orgánov aj za účasti MV SR do ktorého vecnej pôsobnosti zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov patrí, nebol rozpor odstránený.
  Vláda

  A. schvaľuje

  A.1. návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,

  B. poveruje
  predsedu vlády

  B. 1. predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie,

  ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
  B. 2. uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR.

  Čítať viac: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26411

  Dôvodová správa http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-207905?prefixFile=m_
  .
  Vyhlásenie

  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

  Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky s rozporom s Občianskym združením Vojenský veterán Bratislava, ktoré v hromadnej pripomienke, s ktorou sa stotožnilo viac ako 500 osôb, požaduje, aby predložený návrh zákona upravoval prepočítanie starobných dôchodkov poistencov, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, ktorý sa v súčasnosti „považuje“ za výsluhový dôchodok. Ide o osoby, ktoré dosahovali v období pred dovŕšením dôchodkového veku nadpriemerné príjmy a ktorých suma starobného dôchodku by bola vyššia, ak by bola vypočítaná podľa zákona o sociálnom poistení k 1. januáru 2004 na základe rovnakých zásluh, ktoré získali v dôchodkovom systéme. Vzhľadom na tieto skutočnosti občianske združenie žiada do návrhu zákona „zapracovať“ aj túto skupinu staro dôchodcov a to s prihliadnutím na špecifiká osobitného systému sociálneho poistenia.

  Úprava výsluhových dôchodkov je predmetom zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nepatrí do vecnej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na rozporovom konaní uviedlo, že účel navrhovanej právnej úpravy bol pri výsluhových starodôchodcoch naplnený mimoriadnymi valorizáciami, preto nepovažuje za potrebné upravovať výsluhové dôchodky osobitnou právnou úpravou.

 • Vláda SR dnes chválila návrh novely zákona o sociálnom poistení bez zásadnej pripomienky verejnosti ( Vojenský veterán). Garant zákona č.328/2002 Z.z. MV SR vysvetlil, že u “starodôchodcov” v osobitnom systému už boli niekoľkokrát robené takéto úpravy.
  Link: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/918

 • …len na doplnenie príspevku pána Mira. Do pozornosti by som dal aj § 3 ods.1 nariadenia vlády ČSSR č. 117/1988

 • S dovolením by som sa ešte chcel pozastaviť pri jednom bode z Informácie občianskeho združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA.
  “Rada schválila úhradu výdajov na HROMADNÚ PRIPOMIENKU VVB k zákonu 461/2003Z.z. realizovanú cez internet na základe faktúry v sume 120 € uhradené cez BÚ. Ďakujeme aj touto cestou všetkým členom a nečlenom za individuálnu e-mailovú podporu pripomienky, keď v priebehu 4 dní ste túto podporili 613 e-mailami z potrebných 500. ….. K analýze aktivity sa ešte vrátime”. …..
  Nad príspevkami tejto rubriky:
  Bod /3/ modrým písmom Všetky pripomienky k novele zákona: Všetky PRIPOMIENKY 461
  Upútalo ma: Z pripomienky /KOZ SR/ … “Konfederácia odborových zväzov SR musí vyjadriť poľutovanie, že takýto zákon nebol prijatý skôr a 14 rokov pretrvávalo vyplácanie starobných dôchodkov vypočítaných na základe nespravodlivých ustanovení zákona č. 100/1988 Zb., ktoré nezohľadňovali vyššie príspevky nadpriemerne zarábajúcich občanov vo výške ich dôchodkov. Konfederácia odborových zväzov SR rovnako pozitívne hodnotí spresnenie právnej úpravy stanovenia dôchodkového veku pre poistencov narodených v rovnakom kalendárnom roku …atď.”
  Vlastnými slovami: K celkovej spätnej analýze Hromadnej pripomienky VV -- Bratislava, prípadne všetkých pripomienok 461, aj Konfederácia odborových zväzov SR nazýva ustanovenia zákona č. 100/1988 Zb., nespravodlivými, k čomu z pohľadu výsluhovo-starobných dôchodcov možno tiež zarátať mnoho krát aj na tomto webe uvádzaný paragraf (kolegami kritizovaný dátum 31. december 1999) § 174 ods. 2 vyššie uvedeného zákona č. 100/1988 Zb., -- (2) Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999; za zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6 ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb.
  Toľko na doplnenie k pripomienke KOZ -- vzhľadom na možnú aj celkovú analýzu Všetkých pripomienok /aj vyššie uvedenému dátumu 31. december 1999/ k novelizácii zákona č. 461/2003 Zb.

 • Pre Jara Svobodu:
  Je to tak Jaro, ako píšete. Ale o to by mi ani tak nešlo. Či 10 centov, alebo 40 centov , výsledokje furt skoro nič. Svojím komentárom som narážal skôr na to, že keby VD, respektívne SD, eventuelne iné D boli jak -tak súce, tak som k tomu súkromníkovi ani nastupiť nemusel (nevravím, že triem núdzu-nastupil som len preto, aby som sa na SD nenudil, nefajčil na balkóne jednu cigaretu za druhou, popripade nevymetal krčmy). V takomto prípade, keby ich výška, prípadne ich súbeh, bol o tú spomínanú sumu vyšší, tiež by som sa nenudil. Napríklad by som bez nároku na akykoľvek honorár či odmenu, bol ochotný radiť naším ministrom , čo ešte treba a čo už nie, miesto toho, že by som tu vypisoval na tento web. A keby už museli mi čo-to za tie rady zaplatiť-pretože zákon im to prikazuje- tak by som ich vychválil, hoc aj v Bruseli. A nie tuna hundral už skoro 3 roky.
  Takže vlastne zabíjam čas a nudu obligatnými už zmienenými navrzganými kilometrami (motore sú bučory), pohybom medzi ľuďmi, jak staršími, tak mladšími, kratkými diskusiami s nimi a sem-tam pomocou im, v rámci svojích možnosti, a tým pádom aj sebe.
  🙂 Príjemný zbytok sviatkov prajem všetkým.

 • Milan Faltin napísal: 16. apríla 2017 v 15:29
  Tak potom ten súkromník za Vás správne do Soc.poj. neodvádza odvody. Ja som za sumu cca 460€, ale za celý rok -- pomáham v SVB -- mal zvýšený SD o 40 centov na mesiac.

 • Máš pravdu Milan, rozmieňali sme to všetko na drobné: písali sme o tom mnohokrát v rubrikách tu na webe, v príspevkoch, aj Dr. Milan Kolen PP napísal: 28. septembra 2016 o 21:42, aj v ďalších príspevkoch okolo.: https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/ .. /delenie, určené kritéria rozdelenia dôchodcov-starodôchodcov-starovýsluhových dôchodcov-novovýsluhových dôchodcov a pod./.
  Podľa doterajších predpisov o rozdelení dôchodcov sa ja, aj mne podobní kolegovia cítim ako nejaký “hybrid” dôchodca:-) 🙂 Podľa starej (pred novelizáciou) 328-ky -- výsluhový dôchodca, podľa zákona 100-ky §-fu 174 odst. 1 a ods. 2 -- ako novo-starobný-krátený (Dohovorom 128) dôchodca.Reálne podlieham súbehom dôchodkov VD a SD (krátený).Tak nejako.
  Až som nazrel do Návrhu LRV podľa mňa je nad rámec Hromadnej pripomienky VV-Bratislava.Čo by malo-mohlo byť dobré. -- odstavce (1 až 6) by už mali riešiť staro-výsluhových dôchodcov.Odstavce (7 až 9) by to mali všetko prepájať k dátumu 31. december 2003, z pohľadu Ods. (7) “Pri určení sumy starobného dôchodku podľa odsekov 1 až 6 sa na obmedzenie najvyššou výmerou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 a na úpravu prislúchajúcu k starobnému dôchodku podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2018 neprihliada”. Od poslednej novelizácie zákona 461/2003 od 1. januára 2004 prebehlo už takmer 15 rokov.Možno je to na dlhšie obdobie jedna z posledných novelizácii 461-ky v celkovo tak rozsiahlom obsahu.Preto by už bolo dobré vysporiadať sa konečne aj s krátením starobných dôchodkov aj podľa Dohovoru č. 128 ako je nižšie písané.

 • Tiež sa mi javí z pohľadu starovýsluhového penzistu ( tak ako Mirovi- myslím že Ty si novovýsluhový penzista, nanajvýš stredovýsluhový:-)), že s tým treba dačo zrobiť. Lebo či tak, či onak- vždy ťaháme len za tenší koniec.
  Dôkaz”:
  Takto rok a deň naspäť, som si povedal, že nebudem sedieť doma len tak hala-bala na penzii, čiže rozhodol som sa znova zamestnať. Robotu som si vybral takú čo ma baví (síce u súkromníka a je o mne všeobecne známe, že súkromníkov nemám rád)- vŕzgam denne, vlastne obdeň , pretože mám zástupcu (mladého fíka, ktorý ma strieda),cca 100 km po Žiline a okolí s osobným “motorom” už celý rok. Samozrejme, čo-to zarobím ja, čo to fík (300-400 €/mesiac pre každého). Ale dúfal som, že aspoň SD trochu podskočí, keďže toto sa VD netýka. A skutočne podskočil. SP mi automatický zdvihla SD, teraz v apríli o 10 centov a dokoca, poštovou poukážkou mi poukázala celých 35 centov, teda doplatok za január až polovica apríľa 2017. Čiže v súlade so zákonom.
  No ale to sa nesťažujem, to len konštatujem, a opakujem, že fakt asi treba robiť dačo s tým, o čom sa bavíme aj u silových dôchodkoch. Keď je to možné a v súlade so zákonom u civiľných starobných, prečo by to nebolo možné u vysluhových tiež v súlade so zákonom a bez diskriminácie…a nebotyčných staro-stredo-novo rozdielov :wacko:

 • Ospravedlňujem sa, v treťom riadku od konca predchádzajúceho príspevku -- diskriminuje tých, ktorí boli k 31. decembru 2003 nepretržite nezamestnaní. .. správne má byť: diskriminuje tých, ktorí boli k 31. decembru 2003 nepretržite zamestnaní.Ďakujem.

 • Javí sa, že hromadná pripomienka VV -- Bratislava ohľadom pomoci staro -- výsluhovým dôchodcom je na správnej ceste z Legislatívnej rady vlády SR na rokovanie vlády SR.
  Upútalo ma tiež v predkladanom Návrhu novelizácie zákona č. 461/2003 a neviem, či som si to /prípadne aj niekto iný/ správne vysvetlil.Jedná sa o: Komplet materiál predložený do LRV na rokovanie nájdete tu: http://lrv.rokovania.sk/151722017-/ .. príspevok Pavol Bada napísal: 13. apríla 2017 o 8:07.
  V návrhu zákona č. 461/2003 /v linku/ mi nie je jasný vzťah odstavca (8), vzhľadom na náväznosť odstavca (7).
  Ods. (8) Ak poistenec, ktorý splnil podmienku nároku na starobný dôchodok podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 a k 31. decembru 2003 nebol nepretržite zamestnaný, vznikne prvýkrát nárok na výplatu starobného dôchodku po 31. decembri 2003, starobný dôchodok sa na účely odsekov 1 až 7 považuje za priznaný v roku 2003.
  Ods. (7) Pri určení sumy starobného dôchodku podľa odsekov 1 až 6 sa na obmedzenie najvyššou výmerou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 a na úpravu prislúchajúcu k starobnému dôchodku podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2018 neprihliada.
  .
  Niekoľko krát som si tieto odstavce (7) a (8) pozorne prečítal a vyšiel mi medzi nimi vzťah k takýmto spôsobom k odstráneniu doterajšieho krátenia starobných dôchodkov Sociálnou poisťovňou na základe Dohovoru č. 128./”na obmedzenie najvyššou výmerou sa neprihliada” (v odstavci 7 je použitá spojka “a”)/ T.j. Odstavce (7) a (8) týkajúce sa tiež §§-ov § 21 a §174 zákona 100/1988 Zb.Až by to bolo takto, tak v odstavci (8) “Ak poistenec, ktorý splnil podmienku nároku na starobný dôchodok podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 a k 31. decembru 2003 nebol nepretržite zamestnaný” .. tak, slovné spojenie ods. (8) “a k 31. decembru 2003 nebol nepretržite zamestnaný” .. diskriminuje podľa §§-ov § 21 a § 174 vyššie uvedeného zákona 100/1988 Zb., ktorí boli k 31. decembru 2003 nepretržite nezamestnaní. …
  Možno sa mýlim, .. až nie, neviem či je ešte možné podať pri uvedenom možnom diskriminačnom slovnom spojení pozmeňujúci návrh na rokovaní vlády SR, prípadne ako pozmeňujúci návrh pri novelizácii zákona č. 461/2003 -- v parlamente.

 • Odbor analýz MPSVaR SR vypracoval materiál o variantoch valorizácie po roku 2018. Analýza obsahuje výhody a nevýhody tzv. pevnej valorizácie, percentuálnej, kombinovanej vrátane aj faktora inflácie a priemernej mzdy. Je tu ale otázka ako ďaleko sú práce na silových ministerstvách na spôsobe valorizácie v osobitnom systéme a čo budú preferovať.
  Dávam tu aj link na článok o analýze: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/426288-akym-sposobom-porastu-od-buduceho-roka-dochodky/

 • Legislatívna rada vlády SR mala v programe dňa 12.4.2017 aj Návrh ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Výsledok ešte nie je zverejnený, je však jasné že MPSVaR SR predložilo do rokovania nasledujúci návrh týkajúci sa útvarov silových zložiek:

  PREDKLADACIA SPRÁVA MPSVR SR

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017, ktorý nadväzuje na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020.
  Účelom navrhovanej právnej úpravy je vyriešiť verejnosťou dlhodobo diskutovanú a negatívne vnímanú skutočnosť, že suma starobného dôchodku poistencov, ktorí dosahovali v období pred dovŕšením dôchodkového veku nadpriemerné príjmy a ich dôchodok bol vypočítaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, je z dôvodu uplatňovania vysokej miery solidarity nižšia, ako by bola k 1. januáru 2004 na základe rovnakých zásluh získaných v dôchodkovom systéme.
  Okrem vyššie uvedeného je predmetom návrhu aj spresnenie ustanovení týkajúcich sa určovania dôchodkového veku.
  Návrh zákona sa nepredkladá do vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
  Predkladaný návrh zákona bude mať, tak ako vyplýva z doložky vybraných vplyvov, negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívne sociálne vplyvy. Ostatné vybrané vplyvy sa nepredpokladajú.
  Účinnosť právnej úpravy prepočítania starobných dôchodkov sa predpokladá od 1. januára 2018 a s prihliadnutím na čas potrebný na implementáciu zákona do aplikačnej praxe je dĺžka legisvakačnej lehoty primeraná. Účinnosť právnej úpravy dôchodkového veku je navrhovaná od 31. decembera 2017, aby sa vzťahovala na poistenca, ktorý dovŕši referenčný vek v roku 2017.
  Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ktorého vyhodnotenie je súčasťou predloženého návrhu zákona. Na rokovanie vlády sa predkladá s rozporom s občianskym združením Vojenský veterán Bratislava, ktorý je uvedený vo vyhlásení, ktoré je súčasťou predloženého návrhu zákona.
  .
  VYHLÁSENIE MPSVR SR

  Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky s rozporom s Občianskym združením Vojenský veterán Bratislava, ktoré v hromadnej pripomienke, s ktorou sa stotožnilo viac ako 500 osôb, požaduje, aby predložený návrh zákona upravoval prepočítanie starobných dôchodkov poistencov, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, ktorý sa v súčasnosti „považuje“ za výsluhový dôchodok. Ide o osoby, ktoré dosahovali v období pred dovŕšením dôchodkového veku nadpriemerné príjmy a ktorých suma starobného dôchodku by bola vyššia, ak by bola vypočítaná podľa zákona o sociálnom poistení k 1. januáru 2004 na základe rovnakých zásluh, ktoré získali v dôchodkovom systéme. Vzhľadom na tieto skutočnosti občianske združenie žiada do návrhu zákona „zapracovať“ aj túto skupinu staro dôchodcov a to s prihliadnutím na špecifiká osobitného systému sociálneho poistenia.
  Úprava výsluhových dôchodkov je predmetom zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nepatrí do vecnej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na rozporovom konaní uviedlo, že účel navrhovanej právnej úpravy bol pri výsluhových starodôchodcoch naplnený mimoriadnymi valorizáciami, preto nepovažuje za potrebné upravovať výsluhové dôchodky osobitnou právnou úpravou.
  .
  Komplet materiál predložený do LRV na rokovanie najdete tu: http://lrv.rokovania.sk/151722017-/

 • “Koalícia prichádza pri tvorbe rozpočtu na rok 2018 s novými nápadmi.Autor: Branislav Toma, zdroj: Internetova Pravda | 12.04.2017/ 07:00/.
  Čo koalícia stihne za zvyšné tri roky vládnutia? Program, ktorý si vládne strany stanovili pred rokom, sa najmä v daňovej oblasti zo značnej časti už naplnil”.Výber z článku: Nové úvahy v koalícii -- “Zaviesť 13. dôchodok, valorizovať penzie o vyššiu pevnú sumu, Zaviesť povinný 13. plat pre všetkých zamestnancov a firmám dať daňové úľavy, Vyššia podpora kúpeľníctva, cestovné šeky” ..
  “Koalícia zvažuje, čo ešte stihne do roku 2020”.
  “Strany preto prichádzajú pri tvorbe rozpočtu na rok 2018 s novými nápadmi. Podľa Smeru treba popri znižovaní deficitu pridať dôchodcom..”
  Uskutočniť sa však nedá všetko, ak koalícia trvá na tom, že deficit verejných financií má byť do roku 2019 pod nulou. Tento rok má rozdiel medzi výdavkami a príjmami klesnúť na 1,29 percenta HDP. Premiér Robert Fico naposledy povedal, že deficit sa musí znižovať, aby pri súčasných tlakoch v EÚ zostalo Slovensko v skupine s lepšími krajinami. Predtým však v otázke chýbajúcich financií na výstavbu nových úsekov diaľnic v Turci, na Kysuciach, v Šariši či na juhu Slovenska už premiér povedal, že „vyrovnaný rozpočet nie je mantra“.
  “Otázka je nielen to, čo si koalícia stanoví nad rámec vládneho programu, ale aj koľko peňazí na to minister financií Peter Kažimír (Smer) uvoľní. Pri vyrovnanom rozpočte koalícia príliš vyskakovať nemôže. Naposledy sa výber daní pri okresávaní daňových únikov zdvihol na najbližšie roky nad rámec očakávaní o takmer 400 miliónov eur. Časť z nich sa však stratí v nezreformovanom zdravotníctve, ktoré stále čaká na elektronizáciu a väčšiu modernizáciu.Spolu s reformami v súdnictve, zdravotníctve, školstve či opatreniami na zníženie korupcie vládne strany hovoria o ďalších prioritách. V hre je zavádzanie 13. dôchodku, povinného 13. platu, nižšie odvody pre živnostníkov, zvýšenie príplatkov za prácu počas víkendu, daňové úľavy pre pracujúcich, viac dovolenky, kratší pracovný čas či zníženie daní pre firmy”.
  Z vyjadrenia rezortu MPSVaR.
  “Smer hovorí o trinástom dôchodku. “Je to moja ambícia, transformácia vianočného príspevku na 13. dôchodok však nie je súčasťou programového vyhlásenia vlády. Téma preto musí byť predmetom diskusie koaličných partnerov. Viem si predstaviť, že by trinásty dôchodok začal napríklad výškou päťdesiat percent dôchodku a postupne by sa mohol zvyšovať, podľa toho, ako to dovolí štátny rozpočet a hospodárenie Sociálnej poisťovne. Ja si myslím, že to je reálne, perspektívne, aj keď áno, zároveň finančne náročné“, povedal minister práce Ján Richter (Smer). Rôzne typy dôchodkov na Slovensku poberá 1¤377¤941 ľudí a ak by štát každému jednému penzistovi jednorazovo vyplatil “len“ 100 eur, štátny rozpočet okamžite príde o viac ako 137 miliónov eur. “Zatiaľ nie sú ukončené analýzy, ktoré sa budú týkať finančného krytia, respektíve dopadu na štátny rozpočet pri zavedení trinásteho dôchodku. Ministerstvo sa tým aktuálne zaoberá,“ dodal hovorca ministerstva práce Michal Stuška”.
  “Pri dôchodkoch vláda už v najbližších týždňoch predstaví nový systém valorizácie penzií. V roku 2016 niektorých dôchodcov nahnevalo zvýšenie penzií „len“ o 1,9 eura a vláda preto na rok 2017 prijala jednorazový mechanizmus 2-percentnej valorizácie penzií v sume 8,2 eura mesačne. Pre budúci rok je podľa informácií denníka Pravda najpravdepodobnejší variant zvyšovania o pevne stanovenú sumu. Tento spôsob totiž najviac vyhovuje najpočetnejšej skupine nízkopríjmových dôchodkov. Napríklad zvýšenie všetkých dôchodkov o 15 eur prinesie 5-percentné zvýšenie penzistovi s mesačným dôchodkom vo výške 300 eur. Naopak, penzistovi poberajúcemu dôchodok vo výške 1¤000 eur zvýšenie o 15 eur valorizuje penziu len o 1,5 percenta. Pre lepšie zarábajúcich je tak výhodnejšia valorizácia penzií o pevne stanovené percento. “Tiež je otázkou, či sa má rovnako zvyšovať penzia ľuďom, ktorí odpracovali dvadsať, tridsať a štyridsať rokov,“ uviedol štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna (Most-Híd). V hre je tiež možnosť, že dôchodky sa zvýšia kombinovane, teda určitá časť stúpne o pevne stanovenú sumu a zvyšok o percento.
  Švejna hovorí aj o raste čistých platov pre pracujúcich. „Dlhé roky sa napríklad vôbec nehýbalo s odpočítateľnou daňovou položkou, ktorej nárast by zvýšil čisté mesačné príjmy zamestnancov,“ upozornil pre Pravdu Švejna. Nezdaniteľná časť základu dane je 3¤803,33 eura za rok. Pri jej náraste sa zníži základ pre platenie 19-percentnej dane z príjmu a daň klesne zamestnancom aj živnostníkom”.
  “Na druhej strane bude výsledkom výpadok v štátnej kase v čase, keď sa plánujú viaceré diaľničné projekty v regiónoch, kde je chýbajúca diaľnica považovaná za najväčšie bremeno pre ďalší rozvoj. To vníma minister financií Kažimír. „Kľúčovo by sme peniaze navyše dali na investície, ktoré by som uprednostnil pred daňovými či odvodovými úľavami,“ povedal Kažimír naposledy v rozhovore pre Pravdu. „Musíte si však tiež uvedomiť, že našou prioritou je dostať sa najprv k vyrovnanému hospodáreniu. Keď budeme mať z podstaty hospodárskeho rastu prebytky, potom môžeme zvolať radu starších a rozprávať sa o tom, na čo prebytky použijeme. Je príliš skoro rozdávať z torty, ktorá ešte nie je upečená,“ dodal.
  Trináste platy by nestáli štát málo
  “Novou vlajkovou loďou vládnej strany SNS je povinné prijatie 13. platu pre štátnych aj súkromných zamestnancov. “Zatiaľ sa u nás princíp trinásteho platu alebo odmeny uplatňuje len na základe dobrovoľnosti zo strany zamestnávateľa. Ide o nenárokovateľnú zložku mzdy a môže byť dohodnutá aj v kolektívnej zmluve. Slovenská národná strana chce uzákoniť vyplácanie 13. platu zamestnancom, ak vo firme pracujú viac ako 1 rok. Zároveň táto odmena by mala byť oslobodená od odvodového zaťaženia,“ priblížila Júlia Kollárová z tlačového oddelenia SNS.
  Toto opatrenie má byť prijaté najneskôr v roku 2020, ale SNS verí, že sa jej ho podarí presadiť aj skôr. Predseda SNS Andrej Danko avizoval aj zmeny v oblasti kúpeľníctva, spomenul cestovné šeky, pomoc slovenským taxikárom či ústavný zákon na ochranu pôdy.
  Prípadné zavedenie 13. platov má tichú podporu Smeru, lenže problémom sú nároky na štátnu kasu v desiatkach miliónov eur na dodatočné mzdy pre štátnych zamestnancov. Odborári by súhlasili. “Určite firmy nebudú môcť kvôli 13. platom znižovať platy svojich súčasných zamestnancov. Tie sú totiž pevne dohodnuté v zmluve a v praxi bude môcť vedenie podnikov znižovať len nenárokovateľné odmeny a bonusy,“ povedal šéf Odborového zväzu Kovo Emil Machyna”..
  .
  Je potrebné dúfať, že pri zhrnutí faktov a zámerov súčasnej vládnej koalície ohľadom valorizácie dôchodkov .. atď., v symbióze s vyššie napísaním bude tiež objektívne postupovať Legislatívna rada Vlády SR pri posudzovaní Zásadnej Hromadnej pripomienky VVB.Až sa už Zásadná hromadná pripomienka úspešne dostala až tak ďaleko ..

 • Pre Mira Pršalu a ďalších kolegov:
  Podstatu rozporového konania uviedol M. Kolen: Milan Kolen PP napísal: 18. marca 2017 v 16:51;
  “Zásadné” hromadné pripomienky podali VVB a APVV, ďalší účastníci konania tam mohli byť ako: pozorovatelia ale nerozhodovali (nakoniec zástupca MO SR sa ani nezúčastnil). Našou hromadnou pripomienkou by sa mala ďalej zaoberať legislatívna rada vlády.
  Zápis z konania najdete pod úvodným článkom (nad komentármi).:
  Výsledky rokovania

  1. MPSVR SR so zástupcami verejnosti – VVB: Rozporové konanie-vojaci
  2. MPSVR SR so zástupcami verejnosti – APVV: Rozporové konanie-policajti
  3.Všetky pripomienky k novele zákona: Všetky PRIPOMIENKY 461

  Pre občasných návštevníkov tohto webu, názorný príklad o čo nám ide pozrite tu: http://doko.blog.sk/detail-starovysluzilci-chcu-tiez-zvysit-d%F4chodky.html?a=2a043a5c9e583d16a8d69b79ea510ac3

 • Chcem sa ešte opýtať, keďže som to celkom nepochopil, aké teda boli vlastne postoje min. obrany a vnútra k pripomienke. Sú za alebo proti?

 • Pre informáciu vkladám zoznam členov legislatívnej rady vlády:

  Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
  predsedníčka Legislatívnej rady vlády SR,

  JUDr. Monika Jankovská
  podpredsedníčka Legislatívnej rady vlády SR,

  JUDr. Štefan Grman, CSc.
  tajomník Legislatívnej rady vlády SR,

  ďalší členovia Legislatívnej rady vlády SR

  JUDr. Mária Dreninová
  Prof. JUDr. Oľga Ovečková,DrSc.
  JUDr. Peter Štrpka, PhD.
  JUDr. Martina Mrázová
  JUDr. Helena Štrbíková
  JUDr. Viera Gajdošová
  JUDr. Peter Kriška
  JUDr. Daniela Franzenová
  JUDr. Monika Benedeková
  JUDr. Vladimír Hutta, CSc.
  JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
  JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.
  Mgr. Marek Kaľavský
  JUDr. Tomáš Stoklasa
  Kto by mal na niekoho z týchto ľudí kontakt, prípadne ich poznal je potrebné im presunúť materiály Dr. Kolena, aby boli informovaní. Možno by stačili keby jeden dvaja naštrbili jednotu členov rady a vec by sa obrátila k dobrému.

 • Chlapi patrí vám obrovská úcta a vďaka. Nie som “starovýsluhový” dôchodca no takúto vec som “povinný” a je mi aj česť podporiť, čo som aj vykonal. Nechcem nikoho dať na “menejcennú koľaj”. Pánovi Badovi patrí okrem iného moja vďaka za odvahu a guráž za vytvorenie tohto webu. Mali sme medzi sebou nejaké nezhody, ktoré sme vždy chlapsky vyriešili formou mailov. Milanovi patrí moja vďaka za neustále informovanie o dianí a riešení problémov nás všetkých. Dr. Ďurinovi ďakujem hlavne za jeho ochotu a osobnú pomoc hlavne pri riešení skrivodlivosti páchanej na absolventoch vojenských škôl. Ďakujem aj ostatným za cenné rady, pomoc a informácie. Aj z tejto informácie som čerpal a využil nejaké tie §§ na odvolanie sa proti rozsudku KS ohľadom neuznania 1. a 2. ročníka VSOŠ v I. prac. kategórii. Odvolanie pôjdem v utorok osobne podať na KS. Držte palce. O výsledku budem informovať. Je to beh na dlhú trať. Prosím o trpezlivosť. Súdim sa od 28. januára 2014.

 • INFORMÁCIE Z ROZPOROVÉHO KONANIA STAROVÝSLUHOVÍ DôCHODCOVIA.
  K riešeniu skrivodlivosti starodôchodcov v zákone č. 461/2022 Z. z. o sociálnom poistení v dňoch 17.2. – 9.3.2017 prebehlo pripomienkovanie. K riešeniu rovnakej skrivodlivosti starovýsluhových dôchodcov OZ Vojenský veterán Bratislava do pripomienkovania odoslal Hromadnú pripomienku https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_oz_vojensky_veteran_bratislava ako aj Asociácia policajtov vo výslužbe http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=910399. Na základe splnenia zákonom stanovených podmienok to je viac ako 500 podporovateľov každej uvedenej Hromadnej pripomienky ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny ma deň 17.3.2017 zvolalo rozporové konanie.
  Za ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny sa na rozporovom konaní zúčastnil štátny tajomník Ing. Ivan Švejna, JUDr. Karin Hertelová, JUDr. Rodolf Križan, JUDr. Martin Hatala. Za ministerstvo vnútra JUDr. Ján Nociar, JUDr. Ivan Fufaľ. Za ministerstvo obrany a VÚSZ sa nezúčastnil nikto, o jeho konaní boli informovaní predsedom VVB. Za VVB sa zúčastnili Dr. Milan Kolen, JUDr. Marián Ďurina, PhDr. Vratislav Mojš a Ing. Štefan Chňapek. Za APVV prezident JUDr. Hristo Gluškov a viceprezident JUDr. Martin Sitiar.
  JUDr. Križan povedal, že na základe spoločenskej objednávky sa začala riešiť skrivodlivosti starocôchodcov. Objasnil základné ciele riešenia v spojitosti s osobitným systémom, ako aj prečo sa to nebude týkať starovýsluhových dôchodcov. Prezident APVV JUDr. Gluškov informoval, že členmi APVV je asi 50 % výsluhových dôchodcov ktorých zastupuje. Kvalifikovane, fundovane objasnil špecifiká riešenia v osobitnom systéme. Zdôraznil, že policajti v tejto dobe poberali SD, VP atď. ktoré sa za VD len považujú. V návrhu doplnenia zákona ako aj v sprievodných dokumentoch absentuje riešenie skrivodlivosti asi 1.400 staro výsluhových dôchodcov policajtov ktoré by malo byť riešené rovnakým spôsobom ako u starodôchodcov. Zabúda sa na zaradenie policajtov do I., II. kategórii funkcií, preferuje sa len III. pracovná kategória.
  Za VVB sa vyjadril Dr. Milan Kolen. Povedal, že pri OS SR je jedenásť občianskych združení s právnou subjektivitou ktoré zastupujú VD vojakov. Plne súhlasil s názormi JUDr. Gluškova a podporuje ich. V predkladaných materiáloch k riešenie starodôchodcov sa hovorí o nízkom počte dotknutých osôb v ostatných útvaroch sociálneho zabezpečenia. Pravdepodobne tých ozbrojencov ktorí do SD odišli do 30.9.1988 sa jedná asi o 50 osôb. Tí ktorí od 1.10.1988 do 30.6. 2002 odišli a poberali SD, príspevok za výsluhu rokov, výsluhový príspevok pravdepodobne sa asi jedná o niekoľko stoviek osôb. Rovnakým spôsobom ako v zákone č. 461/2003 Z. z. budú riešení starodôchodcovia by mali byť riešení aj starovýsluhoví dôchodcovia. Je z dôvodu, že podľa čl. 12 ods. 1 ústavy Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Ods. 2 Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Podľa zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou § 2 ods. 1 Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzanie spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu … alebo iného postavenia. Ozbrojenci majú v spoločnosti špecifické, iné postavenie ako občania. Podľa § 3 ods. 1 Každý je povinný dodržovať zásadu rovnakého zaobchádzania …. sociálneho zabezpečenia. Podľa § 6 ods. 1 V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania … zakazuje diskriminácia osôb podľa § 2 ods. 1. Rovnakým spôsobom ako bola spôsobená skrivodlivosť starodôchodcom bola spôsobená skrivodlivosť aj vojakom, policajtom, colníkom ZVJS, SIS, NBÚ hasičom a horským záchranárom, predovšetkým poberateľom SD, príspevku za výsluhu rokov, výsluhového príspevku ktoré sa za VD len považujú, ale s skutočnosti nikdy nimi neboli a ani nie sú! Ozbrojenci, poberatelia SD, príspevku za výsluhu rokov a výsluhového príspevku reálne odvody na dôchodkové poistenie vojaci do 30.4.1998, ostatní do 30.6.2002 odvádzali do SP. Z uvedených dôvodov sme žiadali rovnakým spôsobom ako budú prepočítané SD prepočítať aj SD, príspevky za výsluhu rokov, výsluhové príspevky príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov to je podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.
  Zástupcovia ministerstva vnútra povedali, že nie je potrebné otázky starovýsluhových dôchodcov riešiť. V rámci pripomienkovania ministerstvo obrany sa vyjadrilo, že nemá pripomienky.
  Štátny tajomník Ivan Švejna povedal, že nám neberie náš názor. Ministerstvo práce rieši otázky sociálneho zabezpečdenia v súlade so zákonom č. 461/2002 Z. z. o sociálnom poistení. Ministerstva vnútra, obrany rieši otázky sociálneho zabezpečenia v súlade so zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Vzhľadom k vyjadreniam zástupcov ministerstva práce, ministerstva vnútra konštatoval, že rozpor boli odstránený. Navrhuje, aby pripomienky VVB a APVV boli riešené ako jednotlivé pripomienky. Pokaľ budeme trvať na tom , aby naša pripomienka bola riešená ako zásadná bude musieť ju prerokovať legislatívna rady vlády. Zástupcovia VVB trvali na tom, že rozpor nebol odstránený a žiadajú pripomienku riešiť ako zásadnú. Podpísali sme Zápisnicu z prerokovania rozporu k zásadnej pripomienke k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. zo dňa 17.3.2017.

 • Dnes prebiehalo od 10.45 hod rozporové konanie ku hromadnej pripomienke VD k novele zákonu 461 /2003 na MPSVR SR. Naší zástupcovia a členovia o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA v kvalitnom zložení (pplk.v.v. Milan Kolen, plk.v.v. Vratislav Mojš, mjr.v.v. Štefan Chňapek a JUDr. Marián Ďurina) svedomito a na faktoch obhajovali našu požiadavku, aby sa rovnako ako civilných dôchodcov vo všetkých oblastiach prepočtu starobných dôchodkov z pred roku 2003 týkala novela aj výsluhových dôchodcov.
  Výsledok, rovnako ako zápisnicu z konania uverejníme, iba žiadam trochu trpezlivosti. Vedúci Milan Kolen je ešte vo vlaku na ceste do Popradu, nechajme ho trochu vydýchnuť, bol to pre neho náročný deň ani ja nemam v úmysle predbiehať udalosti. Rokovanie bolo širšie ako sme pôvodne plánovali.

 • Dnes som spolu s Ing. Dubeňom obdržal pozvánku na rozporové konanie k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktoré sa uskutoční 17. marca 2017 o 10,45 hod. na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8 Bratislava. Predpokladám ,že pozvánku obdržal aj prezident APVV JUDr. Hristo Gluškov.

 • RE: Jaroslav Bednařík
  Správne malo byť ako uvádzate: pred 1.5.1998 a po 1.5.1998 (zákon 114), ospravedlnte chybičku ktorá sa “vloudila”. Bola to trochu hektická príprava pripomienky, nakoľko sme počitali s tým že pripomienku podá iná organizácia, potom sme zistili že nikto ďalší (ZV SR, KG SR, …) nie je ochotný riskovať zatrhnutie dotácií a benefitov od im nadriadených orgánov. Takže sme pripomienku použili viacmenej rovnakú ako APVV, a tam bol ten dátum (1.4.1998) ktorý sme “opajcovali aj s chlpami”.
  //(1) Výsluhové dôchodky príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníkov a príslušníkov ozbrojených síl1) sa zvyšujú za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto dôchodok a jeho výšku o
  a) 0,15 %, ak boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. aprílom 1998,
  b) 0,1 %, ak boli priznané podľa predpisov účinných od 1. apríla 1998 do 30. júna 2002.//

  Takže sorry, alebo aj prepáčte.

 • Zajímalo by mne, proč je v Hromadné připomínce vzpomínané období před 1.4. 1998 a po 1.4.1998, když Zákon 114/1998 začal platit až od 29.dubna 1998, t zn. že by se mělo uvažovat o období před 1.5.1998 a po 1.5.1998 :scratch:

 • Pán Štefan Chňapek ďakujeme za upozornenie.
  Chňapek napísal: 10. marca 2017 v 10:03 ….https://www.bezpzlozky.eu/wp-content/uploads/2017/03/PRIPOMIENKOVANIE-Z%C3%81KON-461.pdf

  Takže MO SR to asi chce riešiť inak, nie v zákone 461/2003 ???
  Uvidíme, neverím že sa na nás vy zanevreli.

 • Ďakujem všetkým podporovateľom pripomienky k novelizácii zákona 461/2003 Z. z. LP/2017/104. Dňa 8. 3. 2017 o 12,30 hod. bola Hromadná pripomienka oficiálne odovzdaná v podateľni MPSVaR SR. Organizátorom poďakujem osobne na Valnom zhromaždení VVB 16. 3.
  MO SR nepodporilo v pripomienkovaní nami navrhnuté pripomienka, viac na https://www.bezpzlozky.eu/wp-content/uploads/2017/03/PRIPOMIENKOVANIE-Z%C3%81KON-461.pdf

 • POĎAKOVANIE za podporu pripomienkovania. Týmto úprimne ďakujem predsedovi OZ VVB Ing. Pavlovi Badovi za seriózne pripravenú Hromadnú pripomienku OZ VV Branislava, ako aj z a množstvo vykonanej práce počas pripomienkovania a doručenia na MPSVaR SR. Ďakujem aj všetkým čo pripomienku podporili v počte 596 občanov. Z toho bolo asi 73 z Bratislavy, 51 PP, 49 TN, 36 KE, 23 PO, 26 LM +LH, 15 TO, 15 ZA, 14 Sereď, 13 MT, 12 NR, 11 ZV, 9 BB, 6 TV, 5 HN, 5 MI, 5 LV, 3 PB, 3 BJ, 1 RV, 1KK, 0 Senica, O Jelšava , 0 Brezno atď.

  Vysoko oceňujem snahu prezidenta APVV ktorý spracoval Hromadnú pripomienku ktorú podporilo 670 občanov, niektorí 2-3 krát, čím sa počet znižuje. Oceňujem, že mnohí podporili obidve pripomienky. Existujú tri možnosti ako pokračovať ďalej. Prvá možnosť už beží. Druhá napísať mailom osloviť poslancov NR SR k podpore aj starovysluhových dôchodcov k čomu včas dám informáciu. Tretiu možnosť zverejním až to bude aktuálne.

 • Organizátor pripomienkovania a zástupcovia verejnosti ďakujú všetkým prispievateľom za podporu pripomienky k novelizácii zákona 461/2003 Z.z.

  Celkom do 8.3.2017 pripomienok: 542 bude odovzdaných na MS SR. Aj kolegovia žijúci v ČR a poberajúci slovenský VD sa pripojili (3).

  Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí ste mali dobrú vôľu a chceli podpisom podporiť pripomienkovanie a nevyšlo Vám to, nerozbíjajte a nezavrhnite počítač, občas treba prijať aj novšie verzie programu, učiť sa musíme všetci až do konca svojho života. Takže v pohode.

  Ing. Bada s adminom

 • Pokyny pre kolegov ktorí máte problémy s technickým pripojením:

  1. Otvorte svoju e-mail stránku ;

  2. Na lište vpravo hore je ozubené koliesko (vedľa neho je šipka smer dolu) -- kliknite na ňu;

  3. Otvoria sa ponuky (8 ponúk) -- kliknite tam na Nastavenia;

  4) Otvorí sa Nastavenia, tam v riadku (modré) je ponuka: Všeobecné, Štítky, Doručené, Účty a import, Filtre …;
  5) Kliknite na Účty a import, nato sa otvorí ďalší list, kde sú pod sebou Zmeniť nastavenie účtu; Importovať poštu a kontakty, Odosielať poštu, Skontrolovať poštu z iných účtov, … ;

  6) Pozrite sa tam aké máte nahlásené účty ako východzie, jeden z nich musí byť platný, vyskúšajte všetky , potom už iba čakať.

  P. Bada

 • Nie každý “starýdôchodca” pozná tento web, musí pomôcť “mladý dôchodca”, preto radím:
  Rozošlite svojim kolegom a príbuzným ktorých obšťastňujete na sviatky a po celý rok mejlami, takýto e-mail:

  Milý kolega,
  chcem Ťa poprosiť o podporu zmeny v zákone o dôchodkoch pre starodôchodcov.

  Pokyny:

  Dostaneš sa k pripomienke tak že klikneš na:

  https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_oz_vojensky_veteran_bratislava

  Vyplň iba rámčeky v ktorých sú hviezdičky *(meno, priezvisko, mesto,svoju e-mail adresu), potom odoslať to znamená kliknuť na rámček “Podpísať túto petíciu”.

  Po kliknutí na “Podpísať túto petíciu” je Tvoja podpora pripomienky odoslaná do centrály, následne Ti príde na Tvoj e-mail odkaz na https://www.peticie.com/c/2413048/B3PE6N (tam je uvedené: Váš podpis bol teraz potvrdený a pridaný do zoznamu podpisov), stačí naň kliknúť a ukáže sa stránka s potvrdeným podpisom, nič viac netreba.

  Pekný deň prajem
  xy

 • Žasnem nad nezáujmom niektorých kolegov VD. Zaráža ma hlavne nezáujem staro-výsluhových. Ja som do VD šiel 2002 a podporujem obe pripomienky a budem podľa svojich možností a schopností “bojovať” za práva všetkých VD bez rozdielu.

 • Páni, v komentároch petíciu podporujete, ale u niektorých Vaše podpisy v petícii nefigurujú.

 • Súhlasím s Karolom Škucim, kto nechce, hľada dôvody, ale kto chce, hľada spôsoby. Ja dodávam, že všetko sa dá, len treba chcieť.

 • Pripájam sa k Hromadnej prípomienke VV BA.

 • Plne podporujem iniciativu

 • Neznásilňujme podpisovanie hromadnej pripomienky, nejde o nič svetoborné, ide iba o odškodnenie diskrimináciou postihnutých našich starších spolubojovníkov, teraz je šanca dosiahnuť aby aj VD boli odškodnení spolu so SD z JDS ktorá si úpravu zákona 461/2003 na MPSVR SR vynútila.
  Takmer som presvedčený že sa zapoja aj starší ľudia z Klubu vojenských veteránov Trenčín
  (http://kvv-trencin6.webnode.sk/aktualne-informacie/), Kluby ZV SR ktoré majú spoločný internet http://www.zvazvojakov.sk , neviem či tam prebehla informácia o pripomienkovaní, sú tam takisto aj starší poberatelia výsluhových dôchodkov. Strach vedenia občianskych svojprávnych združení a klubov z toho, že upadnú do nemilosti a tým pádom nedostanú dotácie od MO, je obrovský. Buďme k nim solidárni a bojme sa spoločne lebo nebojí sa iba svojprávny, nezávislý od dotácií.

 • Včera som pridal svoj hlas pod hromadnú pripomienku VV Blava ako aj APVV a od včerajšieho poludnia sledujem pribúdanie hlasov, ale na to že nás je niekoľko tisíc je to žalostne málo,nehovoriac o tom ,že je to ignorácia tých ktorí svojou prácou sa snažia neustále zlepšiť naše postavenie, ja im za ich prácu ďakujem a vyzívam aj ostatných aby podporili hromadnú pripomienku a pripájam sa k Rudolfovi Tokárovi, ktorí napísal -- zobuďte sa aj ostatní. Prajem všetkým pekný den, a tým čo sa nezobudili ,pekné sny.

 • Pekný deň prajem.
  Pavol Bada napísal: 4. marca 2017 o 8:03 -- Iba jednu myšlienku -- či by nebolo dobré zvážiť, pridať k doterajšej petícii na túto web stránku ešte jednú samostatnú pre tých z nás, ktorým sa technicky nedarí našu podporu umiestniť na:
  https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_oz_vojensky_veteran_bratislava “Môžeme použiť aj jednoduchší spôsob (Changenet) ako používa APVV, nechceme však riskovať že niektorí “podporovatelia” nebudú uznaní”. … aspoň môj názor je, že týmto spôsobom by sa zväčšila podpora všetkým petíciam a z väčšieho počtu podporovateľov aj v prípade prípadnej straty /neplatných hlasov/ by skôr mohol ostať potrebný počet potrebných hlasov.501.
  -- prípadne opačným spôsobom /ako je petícia APVV na web stránke VVB/ -- umiestniť petíciu VV Bratislava aj na web stránke APVV napr. do knihy návštev, prípadne podobným spôsobom.Nečlenovia APVV však na stránku APVV nemajú prístup -- nemôžu písať.Aby niekto v budúcnosti z VD a VD/SD nemal výčitky -- prípadne jeho okolie, že aspoň jednu z petícii nepodporil.
  S pozdravom Miroslav Palfi.

 • Áno, ako píše kolega Czimer, ani ja nemôžem poslať za manželku, deti, príbuzných, susedov, známych aj neznámych z jednej (mojej) e-mail adresy. Vybrali sme takýto postup po skúsenostiach napr. pri petícii v Bratislave kde zo 150 tis. podpisov bolo po preverení platných cca 95 tisíc.
  --
  Pre tých kolegov, ktorí odosielate zo svojej bežne používanej e-mail adresy pripomeniem asi toľko, neznamená to že keď Vám chodí email pošta na Vašu nastavenú adresu z “iných účtov” tak že Vám súhlas s podporou pripomienky prejde. Tu sa vyžaduje originál účet (POP3, AOL alebo iné), príklad: ani mne to nevezme ak pošlem podporenie pripomienky cez bežne používaný bada@bezpzlozky.eu , na ktorý mi chodia e-maile, kedže original účet mám qmbada@….
  --
  Môžeme použiť aj jednoduchší spôsob (Changenet) ako používa APVV, nechceme však riskovať že niektorí “podporovatelia” nebudú uznaní. Nás VD je cca 15 tisíc, ak z nás 5 tisíc má internet alebo ho maju deti, tak by problém s 501 hlasmi nemal byť problém. Ak bude problém, tak je nám to ľúto, nezáujem ?…
  Ďakujem za pochopenie.

 • V nastavení petície je zrejme povolené len jeden hlas z jednej e-mailovej schránky. Aj moja manželka chcela podporiť petíciu VV BA aj prišiel potvrdzujúci e-mail, ale po potvrdení server oznámil (anglicky), že táto petícia má povolenie len na jeden hlas z jednej e-mail adresy. Tu je ten škriatok.

 • Pridávam sa k Jozefovi Frimerovi s pripomienkou, niekde je škriatok, od včera skúšam hromadnú pripomienku OZ VV BA podporiť, no spätná väzba nefunguje. E-mailove účty mám v poriadku. Nedarí sa. Dodržujem pokyny pána Badu. U APVV som skúsil raz a všetko prešlo bez problémov, do pár sekúnd som bol na zozname podporovateľov. Možno podobný problém majú viacerí naši kolegovia a aj preto sme s počtom podporovateľov za OZ APVV….

 • č. 155 a 156 sú moje 🙂

 • Včera som podporil hromadnú pripomienku APVV, ktorá bola prijatá.Následne pripomienku podporila manželka z mojej E-mailu.Táto bola tiež prijatá.Taktiež som podporil hromadnú pripomienku VV Bratislava.Pripomienka po podpise a otvorení e-mailovej správy bola prijatá.Manželka následne tiež podporila túto pripomienku z môjho E-mailu ale doteraz neprišla e-mailová správa.Pýtam sa prečo? Kto je kompetentný nech odpovie.Ďakujem.

 • Svojím podpisom a prehlásením podporujem hromadnú pripomienku Vojenského veterána Bratislava .

 • Vážení kolegovia,
  pretože nám ide o spoločnú vec bez ohľadu na to či je starodôchodca z rezortu MO SR,MV SR, MF SR, SIS alebo MS SR, kliknite na petíciu APVV:
  http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=910399
  ako aj na VV Bratislava:
  https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_oz_vojensky_veteran_bratislava.
  Váš hlas sa počíta na oboch a je to minimum čo môžete urobiť z pohodlia domova. Zapojte aj svojich rodinných príslušníkov, pretože sa to sprostredkovane týka aj ich. Svojím hlasom dávate mandát občianskym združeniam aby prezentovali Vaše názory a požiadavky.

 • Pridal som svoj hlas petícii APVV ako aj VV Bratislava. Myslím si, že poberatelia starobných dôchodkov považovaných za výsluhové dôchodky by si zaslúžili lepšie zhodnotenie ich celoživotnej služby najmä keď výraznú úlohu tu aj tak zohráva matka príroda a v nie tak dlhej dobe táto “záťaž” pre osobitný účet MO SR zanikne.
  Možno by stačilo odložiť nákup amerického vrtuĺníka alebo mobilný komunikačný systém zazmluvnený v roku 2005 (p.Liška), daný do vojskových skúšok 2008, mal byť plne funkčný 2013 (podľa sľubu p.Glváča), neskôr 2014 a v poslednej verzii uvedený do života 2016 (o čom pochybujem), ktorý celkovo stál do 250 mil. Euro. A dalo by sa pokračovať ďalšími armádnymi kauzami. Ale čo tam po ľuďoch a ešte nejakých dôchodcov, z nich nič nekvapne a aj tak sa za chvíľu poberú a problém bude vyriešený.
  Nevyriešená však zostáva otázka o niečo mladších kolegov (okolo 60-70 ročných) poberateľov výsluhových príspevkov a príspevkov za službu považovaných za výsluhové dôchodky, ktorých výška pri priznaní bola ohraničená maximálnou výškou civilného starobného dôchodku na rozdiel od výsluhových dôchodkov podľa zákona č.114/1998 Z.z. a č.328/2002 Z.z.

 • Aj ja to podporujem,zobudte sa aj ostatný.

 • Osobne si myslím, že problém je v tom ako píše Milan. Žasnem nad nezáujmom niektorých kolegov VD. Neovládanie netu si myslím, že neobstojí. Návod je prehľadne, zrozumiteľne napísaný. Nevidím jeden jediný problém podporiť pripomienku. Tu ide len o chcenie podporiť alebo o “zbabelosť”. Toľko k tomuto problému

 • Priatelia,
  nestíham odpovedať na e-maily a vysvetlovať jednoduchosť prihlasovania, niektorí už beháte po facebookoch, iní posielajú peniaze na poskytovateľa petície atď.
  Znova opakujem:
  nič iné si po otvorení nevšímajte iba rámčeky ktoré vyplníte *meno; *priezvisko; *mesto; *E-mailovú adresu; a potom kliknuť na rámček: Podpísať túto petíciu;
  Potom čakať až Vám príde na Váš e-mail odkaz, ten otvoríte, nič s nim viac nerobte iba si ho prečítajte, bude tam:
  Ahoj!

  Ďakujeme Vám za podpísanie petície Hromadná pripomienka OZ VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

  Na POTVRDENIE svojho podpisu otvorte nasledujúcu stránku:
  https://www.peticie.com/c/2413048/B3PE6N (tam je uvedené: Váš podpis bol teraz potvrdený a pridaný do zoznamu podpisov)

  S pozdravom,
  Peticie.com
  to je všetko, tým ste zaregistrovaný, nikomu žiadne peniaze a pod.
  .
  Zachovajte prosím kľud a rozvahu, nehorí, iba rozšírte medzi svojimi možnosť podpory pripomienky.
  V sobotu 4.apríla je ešte vhodný deň na štepenie a rez stromkov, nezabudnite!, proti kašlu 3 cibule s cukrom…
  Ing. Bada

 • K Milanovi Kolenovi:
  No, k tomu ovládaniu internetu dal dobrý návod Paľo Bada dneska o 13:01 hod. Ja som sa s tým tiež trápil skoro hodinu, jak to podpísať, ale potom podľa jeho návodu som to spravil behom minuty.
  Ohľadne neinformovanosti-tiež by som pochyboval. Veď od rána o tejto možnosti píšeme aspoň na troch sekciach tohoto webu a minimálne od včera aj na webe APVV.
  Skôr by som sa prikláňal k tomu, čo píše Jožko Frimer z Tulčíka. V zmysle, že veď to niekto vybeha, vyháda a po MDŽ budeme geroji, čo všetko sme vybavili, resp. budeme hundrať, že nevybavili, lebo sa nedalo. Takže tak dajak…

 • Som prekvapený s malým záujmom, respektíve nezáujmom podporiť Hromadnú pripomienku OZ VV Bratislava ako aj APVV. Problém tohto stavu vidím hlavne v neinformovanosti ľudí o takejto možnosti ako aj v tom, že mnohí VD, SD nemajú ako aj neovládajú internet.
  Podporte aj Hromadnú pripomienku Asociácie policajtov vo výslužbe” je na tomto linku:
  http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=910399 zatiaľ ju podporilo len 279 občanov

 • Podpísané zatiaľ 47 podpisov od 11.12 hod do 16:40 hod (cca 5 a 1/2 hod), dobre.

 • Vďaka Paľo za návod-podarilo sa :good:

 • Žiadam vysluhových dôchodcov aby pre podporu hromadnej pripomienky VV Bratislava aj APVV získavali aj svojich rodinných príslušníkov/manželky,deti a pod./.Spoliehajme sa na seba a svojich najbližších pretože nepredpokladám,že ostatní občania budú náklonní bývalým vojakom. Odporúčam podporiť obidve pripomienky pretože pri dosiahnutí 500 podporovateľov pri oboch sa vytvorí lepšia pozícia pri ich prerokovavani s príslušným ministerstvom. Prekvapuje ma, že predstavitelia našich stavovských organizácií “statočne” mlčia. Preberú sa asi až po 9.3.2017 a budú rozprávať ako statočne bojovali.

 • Plne podporujem.Trocha ma mýlilo pri odosielaní pod “kontaktujte autora petície” -- snáď to dôjde aj odo mňa.

 • Milan, a ak sú tak aj pre ďalších:
  Vyplňte iba rámčeky v ktorých sú hviezdičky *, viac nič, odoslať =kliknuť na “Podpísať túto petíciu”.
  Potom čakať na e-mail správu (príde) na Vám zadaný e-mail (alebo aj nepríde ak zadáte email na ktorý neplatíte účet -ha), tú správu stačí otvoriť a nič viac, tým bude potvrdená. E-mail adresa nebude nikde zverejnená, je ako preukaz o totožnosti pri voľbách.
  Nevšímajte si rámčeky ako: Podpisujem lebo.., Nie som robot, atď. ak sa necítite odborne zdatný na PC.

 • Plne podporujem.

 • Pre Milana Kolena, resp. pre Paľa Badu, eventuelne Martina:
  Hej, je to jasné. Len navrhujem, trochu zjednodušiť ten potvrdzujúci podpis pod petíciu. Tak dajak jak to má A PVV. Totižto, je to pomerne dosť zložite, pre kolegov nie veľmi zbehlých v práci s PC (včítane mňa) potvrdiť ten podpis ešte na faceboku. Myslíme si, že sme podpísali a v skutočnosti sme nepodpísali…Už sa s tým mordujem 1/2 hodiny a medzi prvými dvanastimi ešte nie som zaevidovaný. A to za chvíľu musím ísť do roboty .
  Takže keď sa dá -- zjednodušte to na jeden klik.

 • Podpísané, odoslané. Pokračujeme ďalej.

 • Pre rozšírenie vedomostí a k podpore Hromadných pripomienok OZ VV Bratislava a APVV.

  Citujem z odpovedi ministerstva obrany na listy k riešeniu otázok starovýsluhových dôchodcov: „V súlade so zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR a o zmene a o doplnení niektorých zákonov a s Legislatívnymi pravidlami vlády SR predkladateľ prerokuje návrh zákona s príslušnými orgánmi inštitúciami v pripomienkovom konaní. Predkladateľ zverejní návrh na pripomienkové konanie na portáli MS SR. Zároveň zašle prostredníctvom portálu elektronický zoznam o zverejnení návrhu zákona taxatívne uvedeným orgánom a inštitúciám to je aj MO SR, ktoré v stanovenej dobe zašle pripomienky. Pripomienkové konanie k návrhu zákona sa povinne vykoná na portáli tak, aby bola zabezpečená aj možnosť vyjadrenia pripomienok verejnosťou. Odporúčam občianskym združeniam s právnou subjektivitou pri uplatňovaní prípadných pripomienok k návrhu zákona v súlade so zákonom č. 400/2015 Z. z. t. j. uplatniť ich ako verejnosť“.

  Neváhajte prosím a urýchlene podporte tieto pripomienky. Ďakujem. Bolo by vhodné, aby sa pridali aj všetky ostatné OZ pri OS SR!!! Je ich ešte asi 10 ktoré sa zatiaľ nevyjadrili.

 • Aj ja som už teraz podporil

 • Pre Milan Faltín, ako som zistil včera ste podporil aj pripomienku APVV. Je potrebné aby aj Hromadnú pripomienku o.z. Vojenský veterán Bratislava podporilo čo najviac občanov ktorí majú mailovú adresu. O možnosti podporiť Hromadnú pripomienku VV Bratislava ako aj APVV informujte čo najviac občanov a k ich podpore získajte. Možno sa objavia aj pripomienky ostatných o. z. pri OS SR tak prosím aj tieto podporte. Ďakujem.

 • Nazdar chlapci, už som podporil-včera okolo polnoci. :good:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.