Vyberte stranu

 

Informácia občianského združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

 

V náväznosti na 4. valné zhromaždenie združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA, o výsledku ktorého sme informovali na tomto WEBE 21. marca 2017 (pozri tu:  https://www.bezpzlozky.eu/2017/03/vojensky-veteran-bratislava-rokoval-2/ ) sa konalo 10. apríla 2017  v poradí 15. rokovanie Rady združenia veteránov s programom:

Vyhodnotenie úloh a voľba predsedu VVB
Vyhodnotenie uznesenia a diskusie zo 4. VZ
Prerokovanie prihlášky (prihlášok) žiadateľa/ov o členstvo vo VVB
Zabezpečenie aktivít z Plánu v II. Štvrťroku 2017-účasť a schválenie FP
Rôzne
Schválenie uznesenia

  •  Predseda poďakoval členom Rady za prípravu a realizáciu Valného zhromaždenia ako aj členom za hodnotné a podnetné diskusné pripomienky.
  • Rada schválila úhradu výdajov na HROMADNÚ PRIPOMIENKU VVB k zákonu 461/2003Z.z. realizovanú cez internet na základe faktúry v sume 120 € uhradené cez BÚ. Ďakujeme aj touto cestou všetkým členom a nečlenom za individuálnu e-mailovú podporu pripomienky, keď v priebehu  4 dní ste túto podporili 613 e-mailami z potrebných 500. K analýze aktivity sa ešte vrátime.
  • Na 4. VZ ohlásil už dlhšie avizované ukončenie činnosti vo funkcii predsedu plk. v.v. Ing. Pavol Bada. Na 4. VZ boli za členov Rady zvolení plk. v.v. Ladislav BALLA a plk. v.v. František MEJZLÍK, za revízora bol zvolený plk. v.v. Ing. Milan Sobek.
  • Rada združenia veteránov za konateľa a predsedu VVB zvolila plukovníka v.v. Ing. Ladislava BALLU, vo funkcii podpredsedu potvrdila plukovníka v.v. Ing. Juraja KAYSERA.
  • Končiaci predseda plk. v.v.Ing. Pavol Bada uviedol nového predsedu do funkcie, poprial zdar a úspešné pokračovanie v činnosti združenia, zaviazal sa že bude pokračovať vo vedení finančného účtu, ako aj zabezpečovať chod WEBu  bezpzlozky.eu .
  • Na 15. rokovaní Rady veterán boli vyhodnotené diskusné príspevky zo 4. VZ a prijaté opatrenia na ich realizáciu.
  • Za prioritné považuje Rada združenia zabezpečenie aktivít v súlade s Plánom činnosti na II. štvrťrok,  širokú účasť členov a ich rodinných príslušníkov na týchto aktivitách.
  • Pozvánka na konkrétne spoločenské podujatie bude s predstihom uverejnená na našom WEBe.
  • Podľa plánu činnosti obč. združenia VVB, Rada naplánovala v dňoch 6. až 8.októbra 2017 návštevu pamätníka Dukla. Termín môže byť zmenený podľa termínu osláv. Cestou tam a naspäť  by sme mohli navštíviť  aj Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Ústredný voj. cintorín Červenej armády i Ústredný voj. cintorín Kráľovskej rumunskej armády, ale aj Vojenský cintorín čsl. vojakov  v L. Mikuláši. Ubytovaní by sme mohli byť vo Vysokých Tatrách, ktoré by sme si mohli aj trošku popozerať. Touto úlohou boli poverení p. Kayser, Halapin a Chňapek.  Aby sme vedeli presne naplánovať (ak bude záujem) cestu, potrebujeme zistiť počet záujemcov. Preto vás žiadame, ak máte záujem zúčastniť sa tohto zájazdu (možnosť účasti aj rodinných príslušníkov alebo známych), aby ste to nahlásili do 7. 5. 2017 mailom, alebo telefonický doleuvedeným členom rady.

Plánovaná cena zájazdu (mimo obedov) sa predpokladá  70,- €, ak by sa nás nazbieralo 35 záujemcov.

Presný plán zájazdu upresníme keď sa bude zájazd realizovať.

Kayser:  0907 904 803;   Halapin: 0902 071 515;
Chňapek: 0905 963 399  chnapek@r15.roburnet.sk

 

Bratislava 18. 04. 2017

Rada združenia VVB

Prílohy:

Aktivity o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA
v období od 3. do 4. Valného zhromaždenia

Podporte pripomienku k 461/2003Z.z.

II.stretnutie združení pri OS SR

Publikované 24. februára 2017 |

Viedenský “oficierský bál”

Publikované 24. januára 2017 |

PLÁN ČINNOSTI VVB 2017

Publikované 8. decembra 2016 |

Vojnový cintorín opäť ožil …

Publikované 13. novembra 2016 |

Pozvánka na pietny akt v Kopčanoch

Publikované 3. novembra 2016 |

Rezort obrany si uctil pamiatku zosnulých vojakov

Publikované 2. novembra 2016 |

Deň vojnových veteránov 11. november

Publikované 19. októbra 2016 |

Rada združenia VVB informuje

Publikované 12. októbra 2016 |

Blahoželáme Edovi Exlerovi

Publikované 5. októbra 2016 |

ČERVENÉ MAKY sa blížia

Publikované 25. septembra 2016 |

Spolupráca so Združením dôstojníkov Viedeň

Publikované 23. septembra 2016 |

Výstava v PK: Vojak a služba

Publikované 9. septembra 2016 |

Spomienka na partizána

Publikované 12. júna 2016 |

Spomienka na padlých

Publikované 29. augusta 2016 |

V Bratislave spomienka na SNP

Publikované 26. augusta 2016 |

Pripomínajme si SNP

Publikované 22. augusta 2016

Plán akcií VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

Publikované 21. júna 2016 |

Vojenský veterán BA u kolegov v Brne

Publikované 20. mája 2016 |

Malý Slavín 14.5.2016

Publikované 14. mája 2016

Spravodaj VOJENSKÉHO VETERÁNA

Publikované 1. apríla 2016 |

Benefity pre členov združenia VOJENSKÝ VETERÁN

Publikované 31. marca 2016 |

POZVÁNKY na APRÍL 2016

Publikované 30. marca 2016

VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA rokoval

Publikované 18. marca 2016 |

—————

 

Pri plnení PROGRAMOVÉHO ZAMERANIA o.z. VVB

v sociálno-právnej pomoci sme pomáhali VD a SD na našom webe riešiť problémy

v článkoch a komentároch

 

Podporte pripomienku k 461/2003Z.z.

Publikované 2. marca 2017 |

Riešenie skrivodlivosti SD a VD

Publikované 19. februára 2017 |

Valorizácia dôchodkov od roku 2018

Publikované 19. januára 2017 |

Valorizácia dôchodkov od roku 2018

Publikované 19. januára 2017 |

ANALYZA-starovýsluhoví dôchodcovia

Publikované 27. novembra 2016 |

INFORMÁCIE pre VD o SD

Publikované 26. septembra 2016 |

ANALÝZA – zmeny valorizácie dôchodkov

Publikované 4. júna 2016 |

Diskusia k návrhom valorizácie

Publikované 1. júna 2016 |

Žiadosti o starobný dôchodok

Publikované 9. mája 2016 |

Názory k valorizácii dôchodkov

Publikované 3. mája 2016 |

PORADENSTVO  trvalá rubrika na pomoc

Publikované 1. februára 2015 |

Monitor z AUTOBILD.sk

Publikované 20. septembra 2016 |

MONITOR z TASR

Publikované 31. augusta 2016 |

—————–


Význam OZBROJENÝCH SÍL

a PODPORA OBRANYSCHOPNOSTI ŠTÁTU

V SR sa nepripravuje základňa USA

Publikované 9. marca 2017 |

NGŠ OS SR hodnotil rok 2016

Publikované 2. februára 2017 |

Monitor: Armáda sa rozšíri

Publikované 27. augusta 2016

História vojenstva a bezpečnosti

významné výročia, osobnosti, vývoj zložiek)

Dokument o bezpečnosti krajiny

Publikované 28. januára 2017 |

Deň raketového vojska a delostrelectva

Publikované 13. januára 2017 |

Výsluhy v ČR-parlament ČR prejednal petíciu

Bude v BA Národný pamätník?

Publikované 24. novembra 2016 |

Deň mierových síl OSN

Publikované 31. mája 2016 |

Dokument o bezpečnosti krajiny

Publikované 28. januára 2017 |

Občianske branné aktivity a ich deformácie

Publikované 10. novembra 2016 |

Európa a jej bezpečnosť

Publikované 27. októbra 2016 |

Monitor: Armáda sa rozšíri

Publikované 27. augusta 2016 |

Otázky bezpečnosti štátu

Publikované 22. augusta 2016 |

Branná výchova a obrana štátu

Publikované 28. marca 2016 |

Opustili nás v roku 2016

Publikované 5. januára 2017 | Autor Pavol Bada

Blahoželáme k vymenovaniu za ministra obrany

Publikované 26. marca 2016 |