Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

 

Rokovala Rada VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA.
—————————————————————————

Pravidelné rokovanie Rady o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA bolo 12.6.2017 výnimočným. V rámci programu boli totiž ocenení traja členovia združenia medailami ministra obrany, ktoré im odovzdala Ing. Eva HAVASIOVÁ, hlavná štátna radkyňa z Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov. /Pozri ďalší materiál s fotografiami./  Medzi ocenenými bol aj plk. v.v. Ing. Pavol BADA ako zakladateľ a predseda Klubu zväzu vojakov SR  Bratislava v rámci Zväzu vojakov SR a neskôr za úspešnú transformáciu klubu na Občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA. Medailu mu odovzdal jeho nasledovník, nový predseda združenia plk. v.v. Ing. Ladislav BALLA.
Prítomnosť Ing. Evy Havasiovej využilii členovia Rady a prítomní hostia aj na diskusiu o činnosti jej oddelenia na ministerstve obrany a kriticky sa vyjadrili k tomu, že sa viac priestoru venuje vojnovým veteránom – čo je v poriadku – ako vojenským dôchodcom. Vyslovili priamy názor napr. aj na to, že za vojnového veterána sa už považuje aj príslušník OS SR, ktorý bol na misii v zahraničí len niekoľko mesiacov a potom už napr. nepôsobil v OS SR. Prítom súčasní vojenskí dôchodcovia odslúžili 20, 30, ale aj vyše 40 rokov a žiadne špeciálne výhody nemajú. ” Nezávidíme im, ale aj my sme boli mimo rodín počas roka aj 6 mesiacov a viac a to sa už neberie do úvahy,” zaznelo v diskusii, v ktorej sa reagovalo aj na zriadenie penziónov pre vojnových veteránov. ” Na Slovensku máme veľa osamotených dôstojníkov, aj ťažko chorých a pre nich sa neuvažuje o podobných sociálnych zariadeniach, keď sa o nich už nemá kto starať?
“…, zaznela tiež otázka, keďže mnohí z nich by si vedeli tento pobyt z časti hradiť. ” Priznám sa, že o tomto návrh legislatívy, o ktorom sa už aj verejne hovorí, nie je, Na tento problém by musel prísť podnet z vonku,” upresnila Ing. Havasiová. ” Pouvažujeme o tomto podnete a niečo pripravíme, lebo aj to je aktuálna otázka pre budúcnosť, ale blízku, ” nadviazal predseda VVB plk.v.v. Ing. Ladislav Balla. V diskusi zazneli podnety a názory  na využívanie rekreačných zariadení, ich minulý predaj, ich dnešná schátranosť a potreba investovania. Na záver tejto diskusie venoval predseda VVB plk.v.v Ing. Balla Ing. Havasiovej odznak a vlajku nášho OZ.

Rada VVB ocenila aktívnu účasť niektorých jej členov na akciách v máji , ale už aj začiatkom júna tohto roku. Rada verí, že aktivita, i napriek veku našich členov, bude ešte vyššia v nasledujúch mesiacoch. Poztívne hodnotila oslavy oslobodenia Bratislavy, skončenia druhej svetovej vojny, ktorých sa zúčastnili naši členovia a viacerých pochodov k pamätníkom padlých v okolí Bratislavy, ako aj prehliadka priestorov NR SR a Bratislavského hradu, kde sa ináč návštevník nedostane. Rada sa už s časovým predstihom zaoberala organizovaním každoročne mimoriadne významnej akcie ČERVENÝCH MAKOV 11.11.2017 – kladenie vencov v priestoroch vojenského cintorína v Bratislave -Petržalke a dalších akcií nielen združenia, ale aj iných príbuzných a spolupracujúcich organizácií a združení.

 

Text a fotky: Ing. Ivan Kvačkaj – hovorca VVB

 

12 Komentárov na MO SR ocenilo členov VVB:

 • Za seba,ale aj ďalších členov nášho spolku Ti blahoželáme. Každé ocenenie človeka hovorí o stupni angažovaní sa pre dobrú a prospešnú vec, ktorá je na osoh našej spoločnej veci. Dôležité je ,že keď to robíme vôbec nemyslíme na nejaké ocenenia. Všetkoto, čo je za našími činmi vychádza zo srdca a nášho cítenia. A to je dobre. Presne tak to robíš Paľko náš aj v tom našom spolku. Ďakujeme. DR. Anna Piláriková,predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska

 • Paľko pripájam sa ku gratulácii. Želám Ti ešte veľa pekných dní v živote.

 • Blahoželám Ing. Badovi k vyznamenaniu.
  Vážim si ho preto lebo bol iniciátorom založenia klubu Bratislava ako súčasti ZVSR. Bola to potreba pre ZVSR, keď sme chceli byť prítomní pri aktuálnych procesoch ktoré sa týkali výsluhových dôchodcov, profesionálnych vojakov a ich rodín. V klube sa zhromaždili bývalí významní funkcionári nielen z rezortu obrany, ale aj iných ministerstiev a inštitúcií, v hlavnom meste. Aj ich pričinením sa podarilo rozvinúť spoluprácu s občianskymi združeniami ktoré združujú výsluhových dôchodcov. Palko Bada vytvoril v klube atmosféru otvorenosti, dôvery a tvorivosti . Dokázal do vedenia klubu pritiahnuť ľudí priamych, ktorí majú záujem nezištne pracovať v záujme kolegov, klub budovať.
  Len v stručnosti musím spomenúť že si vážim jeho osobný a podiel klubu pod jeho vedením na činnosti v prospech členov ZVSR. Aktivizácia členov ZVSR počas prípravy novely zák. 328/2002, nespravodlivého zastavenia valorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2012. Práca v komisii pre úpravy stanov ZVSR v 2014, vedenie web stránky Zväzu. Život priniesol aj založenie klubu VVB, rozvoj vzťahov v rámci Slovenska a do zahraničia.
  Rovnako blahoželám aj všetkým ostatným vyznamenaným a želám všetko dobré.

 • Pre doplnenie z úvodného komentára /12. júna 2017 o 23:13/ tejto rubriky: “Každoročne v spolupráci s MO SR a hlavným mestom SR Bratislavou sa podieľame na uskutočnení spomienkového podujatia ku Dňu vojnových veteránov v Petržalke-Kopčanoch „Červené maky“. V spolupráci so SZPB v rozhodujúcej miere zabezpečujeme účasť občanov, mládeže zo škôl na podujatia podobného charakteru”.
  https://www.bezpzlozky.eu/2016/11/obcianske-branne-aktivity-a-ich-deformacie/#comment-10888 .. vybral som z príspevku ..
  Zákon 328/2002 Z.z. § 69 ods. 9 — rekreačná starostlivosť. písm. c) veterána protikomunistického odboja, ak nie je zároveň policajtom, profesionálnym vojakom alebo poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia, jeho manželku (manžela) a nezaopatrené dieťa.
  Podľa mňa, v §-fe 69 absentuje občianske združenie SZPB .. nie je to diskriminácia tohoto občianskeho združenia? či sa v tomto prípade mýlim? ináč mi to nevyšlo … buď jedni aj druhi .. alebo potom ide o /písm. c § 69/ politický prvok v nepolitickom zákone o sociálnom zabezpečení -- ako som už písal … môj názor.

 • Ku komentáru Pavol Bada napísal: 12. júna 2017 o 23:13 -- “Využívam úvodný článok aby som svojim kolegom pripomenul niektoré naše aktivity”:
  K aktivitám: “Články s komentármi na propagáciu OS SR: Rezort obrany si uctil pamiatku zosnulých vojakov, Deň OS SR 2016, Výstava v PK: Vojak a služba, Deň mierových síl OSN, 15.1. Deň delostrelcov, Návrh zákona o štátnej službe, Májové oslavy víťazstva, Oslobodenie Bratislavy, 50. výročie povodne na DUNAJI, DUNAJ 1965 a ČSĽA”, …
  Keďže na tom tomto webe sú publikované aj informácie k vyššie uvedeným akciám na propagáciu OS SR tiež od SZPB zaujala ma “starostlivosť” o toto občianske združenie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.A to:Pustila sa do neho aj naša poslankyňa Európskeho parlamentu a známa bojovníčka proti fašizmu, Monika Flašíková-Beňová. Zaujala-upútala ma najmä jej žiadosť o nápravu, kde zdôrazňuje, že spoločnou ambíciou by mal byť “dôsledný boj proti extrémizmu a narastajúcemu fašizmu”. .. viac nižšie v linku článku.
  http://www.hlavnespravy.sk/protifasistickych-bojovnikov-sa-pustila-aj-flasikova-benova-veduci-medialneho-oddelenia-szpb-jej-neostal-nic-dlzny/1037796 .. Bratislava 14. júna 2017 (HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta).
  -- Až by pani Monika Flašíková -- Beňová, poslankyňa EP náhodou zavítala aj na tieto stránky, (čo nepredpokladám) rád by som, ako v liste v linku uviedla svoj vzťah ku SZPB: -- /”ako vnučka Ondreja Ištoka, účastníka SNP a Ireny Ištokovej, dlhoročnej členky SZPB aj ako členka zväzu”/ -- upútal jej pozornosť na paragraf § 69 zákona 328/2002 Z.z., kde občianske združenie SZPB zrejme nie je uvedené iba nedopatrením zákonodárcu.Pani Monika Flašíková -- Beňová vzhľadom vo svojom vzťahu k o.z. SZPB -- by mohla byť v tomto nápomocná./pravda, až sa už s uvedeným paragrafom 69 uvedeného zákona stretla, prípadne sú jej známe podrobnosti §-fu 69/.

 • Úprimne blahoželám všetkým oceneným.

 • Srdečne blahoželám všetkým oceneným členom združenia VVB medailami ministra obrany SR a prajem ešte pevné zdravie a tvorivých nápadov pre členov VVB a VD.

 • Srdečne blahoželám všetkým oceneným členom združenia VVB medailami ministra obrany SR.

 • Zaujala ma plaketa VVB je jednoducho vkusná. Srdce zberateľa, ako som ja, už pri pohľade na ňu zajasá. Ako sa k nej možno dostať? Som bývalý vojak ale nemam odslúžené roky ktoré požadujete v stanovách združenia.
  Držím Vám palce a máte mou podporu.

 • Srdečne blahoželám všetkým oceneným členom združenia VVB medailami ministra obrany SR, ktoré odovzdala pani Ing. Eva Havasiová, hlavná štátna radkyňa MO SR, z Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov a plaketou VVB ktorú odovzdal predseda VVB pán Ing. Ladislav Balla.
  Včerajším dňom bola medializovaná v televízii TA3 ďalšia z pozitívnych informácii. Ministerstvo obrany SR už pripravilo legislatívu k vybudovaniu domu /penziónu/ sociálnej starostlivosti vojnových veteránov, ešte by sa mohlo popracovať na penziónoch pre pre najstarších, osamelých vojenských veteránov -- dôchodcov, tiež sme odslúžili pre štát čo po nás prísaha žiadala.
  Vybral som z príspevku: https://www.bezpzlozky.eu/2017/01/valorizacia-dochodkov-od-roku-2018/#comment-10870 .. /9. júna 2017 o 7:52/.:-) 🙂

 • p. Bada -- Pavol, blahoželám ti k udelenie vzácneho ocenenia. Som rád, že v Tvojom živote aspoň málinko “zavadil” o človeka s takými vlastnosťami. Tono z TN

 • Využívam úvodný článok aby som svojim kolegom pripomenul niektoré naše aktivity:

  Uplynulých 7 rokov pod hlavičkou ZV SR–KLUB BRATISLAVA a ďalšie 2 roky pod názvom o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA sme dokázali využiť svoj odborný potenciál a skúsenosti v prospech rezortu obrany aj výsluhových dôchodcov.
  Každoročne v spolupráci s MO SR a hlavným mestom SR Bratislavou sa podieľame na uskutočnení spomienkového podujatia ku Dňu vojnových veteránov v Petržalke-Kopčanoch „Červené maky“. V spolupráci so SZPB v rozhodujúcej miere zabezpečujeme účasť občanov, mládeže zo škôl na podujatia podobného charakteru.
  V roku 2015 sme iniciovali a pripravili spomienkové stretnutie 50. výročia povodní na DUNAJI do ktorého sa veľmi aktívne zapojili MO SR, MŽP SR, MV SR a pozvali sme českých partnerov na tento ojedinelý projekt pripomenutia si nasadenia ženijných vojsk a ďalších jednotiek ČSĽA na záchranných prácach pri rozsiahlych záplavách na Dunaji v roku 1965.
  Úspešne spolupracujeme s VÚSZ a ďalšími subjektami v štruktúrach rezortu obrany na kľudnom bezstarostnom starnutí vyslúžilcov podávaním návrhov a informácií aby sa veteráni necítili nepovšimnutí a osamotení, aby cítili že sa ich niekto dokáže zastať a bojovať za udržanie ich sociálno-právnych istôt.
  V ostatných rokoch sme, ako vyprofilované občianske združenie – organizácia -, aktívne vystúpili v prospech zámerov rezortu obrany a vojenských vyslúžilcov v NR SR napr. pri príprave zákona 328/2003 Z.z., pri riešení zákazu práce osobám nad 63 rokov, v oblasti ochrany práv vojenských vyslúžilcov konáme aj smerom k JDS, SZPB, Konfederácii OZ, SP, ako aj pri útokoch na vyslúžilcov v médiách. Zorganizovali sme podpisovú akciu na podporu doriešenia skrivodlivosti na starodôchodcoch a chceme pokračovať v rozhodovaní o valorizácii výsluhových dôchodkov, zabezpečení zdravotných rehabilitácií a vybudovaní sociálneho domu pre odkázaných vojenských dôchodcov.
  Podpísaním dohody s Ministerstvom obrany by sa mohol vytvoriť kvalitatívne nový rámec pre naše aktivity, ktoré by priniesli vyššiu efektívnosť a koordináciu pri napĺňaní záujmov MO SR a nášho združenia Vojenský veterán Bratislava.

  Niektoré naše aktivity sú k dispozícii na webe https://www.bezpzlozky.eu :
  Články s komentármi na propagáciu OS SR:
  -Rezort obrany si uctil pamiatku zosnulých vojakov
  -Deň OS SR 2016
  -Výstava v PK: Vojak a služba
  -Deň mierových síl OSN,
  -15.1. Deň delostrelcov
  -Návrh Zákona o št.službe
  -Májové oslavy víťazstva
  -Oslobodenie Bratislavy
  -50. výročie povodne na DUNAJI
  -DUNAJ 1965 a ČSLA

  Na pomoc rezortu obrany a vojenským dôchodcom:

  • PORADENSTVO
  • Výročia „NEVALORIZÁCIE“
  • Verejný priestor pre diskusiu
  • Aktuálne bezpečnostné hrozby
  • Skrivodlivosť na výsluhových dôchodcoch

  a niektoré články:
  -Aktuálne bezpečnostné hrozby
  -Podporte pripomienku k 461/2003Z.z.
  -Riešenie skrivodlivosti SD a VD
  -Diskusia k návrhom valorizácie
  -Žiadosti o starobný dôchodok
  -Zápočet rokov absolventom VSOŠ -manuál
  -Podporme Sociálno-právnu komisiu
  -Zmeny zákona o ŠS -- zákaz práce?
  -Rozkaz MNO ČSSR č.1 /1976

  Články k bezpečnosti a obrane:
  -Migranti -- končí sranda
  -Verejný priestor pre diskusiu

  Články „Z činnosti organizácií“:
  -Červené barety za rok 2015, 16, 17
  -ZVSR-Analýza stavu I.aII.časť
  -Kto sa má verejne ospravedlniť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: