Vyberte stranu

 

Rokovala Rada VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA.
—————————————————————————

Pravidelné rokovanie Rady o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA bolo 12.6.2017 výnimočným. V rámci programu boli totiž ocenení traja členovia združenia medailami ministra obrany, ktoré im odovzdala Ing. Eva HAVASIOVÁ, hlavná štátna radkyňa z Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov. /Pozri ďalší materiál s fotografiami./  Medzi ocenenými bol aj plk. v.v. Ing. Pavol BADA ako zakladateľ a predseda Klubu zväzu vojakov SR  Bratislava v rámci Zväzu vojakov SR a neskôr za úspešnú transformáciu klubu na Občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA. Medailu mu odovzdal jeho nasledovník, nový predseda združenia plk. v.v. Ing. Ladislav BALLA.
Prítomnosť Ing. Evy Havasiovej využilii členovia Rady a prítomní hostia aj na diskusiu o činnosti jej oddelenia na ministerstve obrany a kriticky sa vyjadrili k tomu, že sa viac priestoru venuje vojnovým veteránom – čo je v poriadku – ako vojenským dôchodcom. Vyslovili priamy názor napr. aj na to, že za vojnového veterána sa už považuje aj príslušník OS SR, ktorý bol na misii v zahraničí len niekoľko mesiacov a potom už napr. nepôsobil v OS SR. Prítom súčasní vojenskí dôchodcovia odslúžili 20, 30, ale aj vyše 40 rokov a žiadne špeciálne výhody nemajú. ” Nezávidíme im, ale aj my sme boli mimo rodín počas roka aj 6 mesiacov a viac a to sa už neberie do úvahy,” zaznelo v diskusii, v ktorej sa reagovalo aj na zriadenie penziónov pre vojnových veteránov. ” Na Slovensku máme veľa osamotených dôstojníkov, aj ťažko chorých a pre nich sa neuvažuje o podobných sociálnych zariadeniach, keď sa o nich už nemá kto starať?
“…, zaznela tiež otázka, keďže mnohí z nich by si vedeli tento pobyt z časti hradiť. ” Priznám sa, že o tomto návrh legislatívy, o ktorom sa už aj verejne hovorí, nie je, Na tento problém by musel prísť podnet z vonku,” upresnila Ing. Havasiová. ” Pouvažujeme o tomto podnete a niečo pripravíme, lebo aj to je aktuálna otázka pre budúcnosť, ale blízku, ” nadviazal predseda VVB plk.v.v. Ing. Ladislav Balla. V diskusi zazneli podnety a názory  na využívanie rekreačných zariadení, ich minulý predaj, ich dnešná schátranosť a potreba investovania. Na záver tejto diskusie venoval predseda VVB plk.v.v Ing. Balla Ing. Havasiovej odznak a vlajku nášho OZ.

Rada VVB ocenila aktívnu účasť niektorých jej členov na akciách v máji , ale už aj začiatkom júna tohto roku. Rada verí, že aktivita, i napriek veku našich členov, bude ešte vyššia v nasledujúch mesiacoch. Poztívne hodnotila oslavy oslobodenia Bratislavy, skončenia druhej svetovej vojny, ktorých sa zúčastnili naši členovia a viacerých pochodov k pamätníkom padlých v okolí Bratislavy, ako aj prehliadka priestorov NR SR a Bratislavského hradu, kde sa ináč návštevník nedostane. Rada sa už s časovým predstihom zaoberala organizovaním každoročne mimoriadne významnej akcie ČERVENÝCH MAKOV 11.11.2017 – kladenie vencov v priestoroch vojenského cintorína v Bratislave -Petržalke a dalších akcií nielen združenia, ale aj iných príbuzných a spolupracujúcich organizácií a združení.

 

Text a fotky: Ing. Ivan Kvačkaj – hovorca VVB