Vyberte stranu

Vážení kolegovia vojenskí výsadkári a vojenskí veteráni,

výbor Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR Bratislava Vám so zármutkom oznamuje,že dňa 2.6.2017 odišiel do výsadkového neba vo veku 83 rokov  zakladajúci člen KVV SR a dlhoročný člen výboru

plukovník v.v. Doc.Ing.Milan Vaigl, CSc.

Väčšinu svojej vojenskej kariéry venoval výsadkovému vojsku a vojenskému prieskumu. Prešiel radom funkcií v 22.výsadkovej brigáde, naposledy vo funkcii veliteľa 71.vpr, neskôr v rokoch 1969-1973 pracoval na spravodajskom oddelení VVVO v Trenčíne a ukončil kariéru v roku 1990 ako zástupca náčelníka katedry taktiky a operačného umenia na VPA KG v Bratislave.Bol aj členom Vedeckej rady VAAZ fakulty vševojskovej a postgraduálnej v Brne.

Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v piatok 9.6.2017 o 14,00 hod. v krematóriu v Bratislave.

Česť jeho pamiatke.

Všetkým pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Za výbor KVV SR Bratislava pplk.Ing.Ľubomír Dubeň