Vyberte stranu

.

S hlbokým pohnutím a smútkom oznamujeme,
že dňa 19. júla 2017 nás navždy opustil vo veku nedožitých 76 rokov delostrelec,
náš priateľ a člen Vojenského veterána Bratislava

plukovník v. v.  Ing. Jan MACOUN

Česť jeho pamiatke!

Rada Vojenského veterána a priatelia a vyjadrujú pozostalým hlbokú sústrasť.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v Bratislave krematóriu dňa  24. 7. 2017 o 14,00 hod.
Administrátor VVB
Štefan Chňapek
tel.: 0905 963399

Plukovník v. v. Ing. Jan MACOUN bol aktívnym členom výboru o. z. Zväz vojakov SR – Klub Bratislava, je zakladajúcim členom o. z. Vojenský veterán Bratislava, kde zastával funkciu člena rady veteránov.

Podľa hodnotenia pri odchode do výsluhového dôchodku si funkčné povinnosti po celú dobu aktívnej služby plnil vždy zodpovedne, príkladne a obetavo.

Po odchode do dôchodku sa aktívne podieľal na propagácii Ozbrojených síl SR, podporoval významné udalosti v histórii SR a osobne sa zúčastňoval akcií  a spomienkových osláv oslobodenia, napomáhal tak vytváraniu pozitívneho obrazu o Ozbrojených silách SR na verejnosti.

Udelené vojenské ocenenia:

Medaila Za službu vlasti, 1972 – za dosiahnuté výsledky v bojovej príprave
Pamätná medaila k 30. výročiu SNP, 1974 – za výsledky v BPP
Medaila Za zásluhy o obranu vlasti, 1976 – za výsledky v BPP, veliteľ PŠ
Za upevňovanie priateľstva v zbrani III. stupňa, 1985 – za dosiahnuté výsledky v BPP
Medaila ZNB, 1989 – za podiel na úspešnom nábore do škôl MV SR v okrese Liptovský Mikuláš
Medaila RYTIER DELOSTRELECTVA, 2015 – činnosť pri udržiavaní tradícií delostrelcov
Medaila VOJENSKÉHO VETERÁNA , 2017 – za aktivitu pri zakladaní a činnosti združenia.