Categories
Opustil nás plk.v.v.Ing.Jan MACOUN
20. júla 2017 Opustili nás

.

S hlbokým pohnutím a smútkom oznamujeme,
že dňa 19. júla 2017 nás navždy opustil vo veku nedožitých 76 rokov delostrelec,
náš priateľ a člen Vojenského veterána Bratislava

plukovník v. v.  Ing. Jan MACOUN

Česť jeho pamiatke!

Rada Vojenského veterána a priatelia a vyjadrujú pozostalým hlbokú sústrasť.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v Bratislave krematóriu dňa  24. 7. 2017 o 14,00 hod.
Administrátor VVB
Štefan Chňapek
e-mail: chnapek@r15.roburnret.sk
tel.: 0905 963399

Plukovník v. v. Ing. Jan MACOUN bol aktívnym členom výboru o. z. Zväz vojakov SR – Klub Bratislava, je zakladajúcim členom o. z. Vojenský veterán Bratislava, kde zastával funkciu člena rady veteránov.

Podľa hodnotenia pri odchode do výsluhového dôchodku si funkčné povinnosti po celú dobu aktívnej služby plnil vždy zodpovedne, príkladne a obetavo.

Po odchode do dôchodku sa aktívne podieľal na propagácii Ozbrojených síl SR, podporoval významné udalosti v histórii SR a osobne sa zúčastňoval akcií  a spomienkových osláv oslobodenia, napomáhal tak vytváraniu pozitívneho obrazu o Ozbrojených silách SR na verejnosti.

Udelené vojenské ocenenia:

Medaila Za službu vlasti, 1972 – za dosiahnuté výsledky v bojovej príprave
Pamätná medaila k 30. výročiu SNP, 1974 – za výsledky v BPP
Medaila Za zásluhy o obranu vlasti, 1976 – za výsledky v BPP, veliteľ PŠ
Za upevňovanie priateľstva v zbrani III. stupňa, 1985 – za dosiahnuté výsledky v BPP
Medaila ZNB, 1989 – za podiel na úspešnom nábore do škôl MV SR v okrese Liptovský Mikuláš
Medaila RYTIER DELOSTRELECTVA, 2015 – činnosť pri udržiavaní tradícií delostrelcov
Medaila VOJENSKÉHO VETERÁNA , 2017 – za aktivitu pri zakladaní a činnosti združenia.

 

 

4 komentáre
 1. Uprimnu soustrast rodine.
  Odpočívej v pokoji.
  Tvuj kolega.

 2. JUDr. Marián ĎURINA

  Vážená smútiaca rodina, priatelia,

  každá neočakávaná a náhla smrť blízkeho človeka, priateľa v nás zanechá nepopísateľný pocit prázdnoty a nesmiernej bolesti. Odišiel náš kolega plk. v.v. Ing. Ján MACOUN, dobrý kamarát, Rytier delostrelectva. Pri tejto smutnej príležitosti si dovoľujeme vyjadriť našu úprimnú sústrasť a prejav účasti všetkým príbuzným, priateľom a známym v súvislosti s nenahraditeľnou stratou, ktorú utrpeli. Ponachádzajte zvyšok síl na prekonanie toho jediného, čo nemôžeme už nikdy zmeniť.
  Vo väčšine prípadov jeho odchod s pomedzi nás, je pre pozostalých smutnou a bolestnou udalosťou, a to napriek tomu, že patrí k neodvratným prírodným zákonitostiam.
  Prijmite v mojom mene i v mene prezídia Českej a Slovenskej obce delostreleckej prejav úprimnej sústrasti.

  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. Marián Ď U R I N A, generálny sekretár

 3. Halapin Jozef

  Janka som poznal osobne. Bol to úžasný a dobrý človek. Pôsobili sme spolu na spoločnom pracovisku, či už to bolo v Trebišove, na akadémii v Brne, v Topoľčanoch, ale aj v Bratislave ešte v aktívnej činností, ale najmä v klube ZV a neskôr v našom združení Vojenský veterán. Na všetkých pracoviskách si povinnosti a úlohy plnil zodpovedne. Práca bola jeho životnou náplňou, bavila ho pracoval s nadšením. Bol čestný, mal zmysel pre spravodlivosť svedomitosť a pracovitosť.
  Celej rodine a pozostalým vyjadrujem úprimnú sústrasť. Je mi to ľúto a cítim s vami.
  Česť jeho pamiatke. Nech odpočíva v pokoji.

 4. Kolegu p. plukovníka v.v. Ing. Janka Macouna som poznal ostatných 10 rokov jeho života. Bol jedným z nás, vždy ochotný obetovať všetky sily v prospech klubu, resp. združenia. Mal do posledných dní záujem o všetko dianie v spoločnosti, ešte aj z nemocničného lôžka sa zaujímal čo nové v združení. Bohužiaľ potvrdzuje sa stará pravda, najaktívnejší odchádzajú medzi prvými.
  Vyjadrujem celej rodinke, pozostalým úprimnú sústrasť nad stratou blízkého človeka.
  Česť jeho pamiatke.
  plk. v.v. Ing. Pavol Bada.

Pridaj komentár
*