Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

 

 

  Jubilejné, 20 – te zasadnutie Rady veteránov o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA sa konalo 11.9.2017. Otvoril ho a viedol predseda plk v. v. Ing. Ladislav BALLA.

Rada vyhodnotila plnenie úloh za uplynulý mesiac – poďakovala členom za aktívnu účasť na oslavách 73. výročia SNP v Bratislave položením kytice kvetov, venovala sa zabezpečením akcií na najbližšie obdobie, udelením plakiet VVB a návrhom na udelenie medailí MO SR pre členov združenia.

Rada schválila za nových členov o.z. VVB plk. v.v. Ing. Jozefa KAVECKÉHO, pplk. v.v. Ing. Štefana DRAMALA, plk. gšt. v.v. Ing. Jána STAŠA a pplk. v.v. Ing. Milana STAŠA.

Spomienka na padlých vojakov vo vojnách na svete sa blíži – 11.novembra 2017 sa opäť uskutoční kladenie vencov na vojenskom cintoríne Bratislava – Petržalka – Kopčany, ktorého spoluorganizátorom sú naše občianske združenie a ministerstvo obrany SR pod názvom – ČERVENÉ MAKY. Po diskusii Rada odporúča dodržať historický termín – 11.11.2017 o 11.00 hod i napriek tomu, že dátum sa v tomto roku viaže na sobotu. Toto stanovisko budeme deklarovať na najbližšom prvom rokovaní so zástupcami ministerstva obrany.

Na 14.12.2017 sa opäť pripravuje Vianočné posedenie pri kapustnici, na ktorom sa budú odovzdávať plakety o. z. VVB a blahoželania jubilantom – členom VVB pri dožití sa okrúhlych životných jubileí. Pozvánky budú členom zaslané mailom, prípadne budú členovia oslovení telefonicky. Na posedenie budú pozvaní aj naši partneri.

Bola schválená oficiálna delegácia VVB na centrálnych oslavách Dňa OS SR, ktoré budú  22.9.2017 o 11,00 hod v Brezovej pod Bradlom. Osláv sa môžu zúčastniť v rámci svojich možností aj ďalší členovia združenia. Odporúča sa vojenská rovnošata.

Z o. z. Cechu puškárov a delostrelcov Bratislava sme dostali pozvánku na 1. ročník bowlingového turnaja ARTILERY BOWLING CUP 26.-28.1.2018 v účelovom zariadení NR SR Častej – Papierničke. Máme možnosť postaviť trojčlenné družstvo. Prípadní záujemcovia o aktívnu ale aj pasívnu účasť sa môžu prihlásiť u J. Kaysera tel. 0907904803, alebo na mailovej adrese stefanchnapek@gmail.com do 12.11.2017 Ubytovanie i stravovanie je zabezpečené organizátorom – cena je so zľavou ako pre zamestnanca NR SR – za jednu noc so stravovaním – raňajky, obed, večera – je 25 EUR a štartovné 15 EUR.

Rada uložila predsedovi združenia, aby sa čo najskôr stretol s riaditeľom Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov MO SR a prerokoval s ním aktuálne otázky vojenského, ale aj vojenského dôchodcovského života. Ide napr. o možnosti zmeny používania oslovenia výsluhový dôchodca, udeľovanie ocenení, ale aj o zasielanie blahoželaní pre vojenských dôchodcov pri ich životných jubileách. Súčasne si vymeniť názory o vzájomnej informovanosti i zabezpečovaní akcií.

Členovia Rady schválili účasť našich zástupcov na seminári 12.9.2017 v NR SR na tému – ” BRANNO – BEZPEČNOSTNÉ AKTIVITY”, ktorý organizuje branno-bezpečnostný výbor Národnej rady SR.

21. zasadnutie Rady veteránov bude 9.10.2017 v PKB členovia združenia môžu už teraz dávať svoje návrhy a podnety do plánu činnosti o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA  na rok 2018 osobne, alebo na mail stefanchnapek@gmail.com, aj na mail kvackaji@centrum.sk

 

plk.v.v. Ing. I. Kvačkaj – hovorca o.z. VVB

 

2 Komentáre na Rokovala Rada vojenských veteránov BA:

 • Áno, ako píše kolega plk.v.v. Mojš, po “revolúcii” vyliali vaničku aj s deckom.

  Zväz pre spoluprácu s armádou alebo skrátene Zväzarm (čes. Svaz pro spolupráci s armádou; Svazarm) bola jednotná dobrovoľná branno-spoločenská organizácia v ČSSR. Pripravovala brancov.

  Zväzarm bol založený 4. novembra 1951 na základe zákona č. 92/1951 o brannej výchove. Vtedy združoval 10 spoločenských organizácií ako kolektívnych členov, v r. 1952 na zlučovacom zjazde prešiel na individuálne členstvo.

  Zväzarm plnil niektoré úlohy obrany štátu. Zastrešoval branné športy a technickú záujmovú činnosť, menovite:

  cyklotrial
  elektronika
  hi-fi kluby
  kynológia
  letectvo
  modelárstvo
  motorizmus
  orientačné preteky
  parašutizmus
  potápačstvo
  rádioamatérstvo
  strelectvo
  závesné lietanie
  a mnohé ďalšie
  Zväzarm organizoval Sokolovské a Dukelské preteky brannej zdatnosti a Týždne brannej aktivity.
  Zväzarm vydával týždenníky: Svazarmovec a Obranca vlasti

  Hoci bol Zväzarm nástrojom ideologickej manipulácie, významnou mierou prispieval k rozvoju vyššie uvedených záujmových činností.

  K Brannobezpečnostným otázkam súvisiace články na tomto webe:
  https://www.bezpzlozky.eu/2016/11/obcianske-branne-aktivity-a-ich-deformacie/
  https://www.bezpzlozky.eu/2016/03/branna-vychova-a-obrana-statu/

 • Konferencia o obranných a branných aktivitách v NR SR

  Pod gesciou poslanca NR SR a predsedu branno – bezpečnostného výboru Antona Hrnka sa v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky konala dňa 12. septembra 2017 konferencia Občianske branné aktivity v kontexte aktuálneho vývoja. Vybrané politické, sociologické, právne, branno -- bezpečnostné a vojenské aspekty problematiky. Na organizácií konferencie sa podieľali: Klub generálov Slovenskej republiky, Zväz vojakov Slovenska a i. Účastníkmi konferencie boli aj členovia o.z. VV BA na čele s predsedom plk.v. v. Ing. Ladislavom Ballom (L. Dubeň, F.Mejzlik, Š. Chňapek a V. Mojš). Konferenciu uviedol MO SR Ing. Peter Gajdoš. V jej obsahu prevládala problematika: Aký je dopad OBA na obranu a bezpečnosť štátu? Na akom organizačnom základe by mohli prebiehať OBA? Ako môžu organizácie vojakov a veteránov napomôcť OBA? Do akej miery možno uvažovať o
  podpore štátu pre tieto aktivity? Je v záujme štátu podporovať túto oblasť verejnej činnosti? Na riešenie týchto problémov boli zamerané diskusne príspevky: Mgr. Karol Krpala, PhD.: Občianske branné aktivity včera, dnes a perspektívy ich rozvoja.
  doc. PhDr. František Škvrnda, CSc.: Zmena vzťahu spoločnosti a ozbrojených síl v 21. storočí.
  JUDr. Branislav Fábry, PhD.: Otázky inštitucionalizácie občianskych branných aktivít.
  genmjr. Ing. Jozef Blizman: Akú úlohu môžu zohrať Občianske branné aktivity v príprave a vedení vojenských operácií na obranu územia štátu a ako im môžu byť Ozbrojené sily SR nápomocné pri ich príprave na plnenie takejto úlohy?
  brig. gen. doc. Ing. František Bartko, CSc.: Miesto a úloha vlasteneckej výchovy a brannej prípravy občanov SR v systéme prípravy na obranu vlasti
  mjr. Mgr. Zdenko Baranec: Možnosti spolupráce Ozbrojených síl SR a občianskych združení v oblasti občianskych branných aktivít.
  Do diskusie sa zapojili aj ostatní prítomní, ktorí sa predovšetkým zamýšľali, že po roku 1989, keď boli zrušené nespočetné organizácie (infraštruktúra zdevastovaná), ktoré pôsobili v tejto oblasti. Možno sa mala zmeniť ich ideová náplň, ale v činnosti mali pokračovať s dopracovaním nového obsahu. Namiesto toho vzniklo v tejto oblasti vakum, ktoré začali využívať mnohé združenia až s extrémistickým zameraním.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: