Vyberte stranu

 

 

  Jubilejné, 20 – te zasadnutie Rady veteránov o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA sa konalo 11.9.2017. Otvoril ho a viedol predseda plk v. v. Ing. Ladislav BALLA.

Rada vyhodnotila plnenie úloh za uplynulý mesiac – poďakovala členom za aktívnu účasť na oslavách 73. výročia SNP v Bratislave položením kytice kvetov, venovala sa zabezpečením akcií na najbližšie obdobie, udelením plakiet VVB a návrhom na udelenie medailí MO SR pre členov združenia.

Rada schválila za nových členov o.z. VVB plk. v.v. Ing. Jozefa KAVECKÉHO, pplk. v.v. Ing. Štefana DRAMALA, plk. gšt. v.v. Ing. Jána STAŠA a pplk. v.v. Ing. Milana STAŠA.

Spomienka na padlých vojakov vo vojnách na svete sa blíži – 11.novembra 2017 sa opäť uskutoční kladenie vencov na vojenskom cintoríne Bratislava – Petržalka – Kopčany, ktorého spoluorganizátorom sú naše občianske združenie a ministerstvo obrany SR pod názvom – ČERVENÉ MAKY. Po diskusii Rada odporúča dodržať historický termín – 11.11.2017 o 11.00 hod i napriek tomu, že dátum sa v tomto roku viaže na sobotu. Toto stanovisko budeme deklarovať na najbližšom prvom rokovaní so zástupcami ministerstva obrany.

Na 14.12.2017 sa opäť pripravuje Vianočné posedenie pri kapustnici, na ktorom sa budú odovzdávať plakety o. z. VVB a blahoželania jubilantom – členom VVB pri dožití sa okrúhlych životných jubileí. Pozvánky budú členom zaslané mailom, prípadne budú členovia oslovení telefonicky. Na posedenie budú pozvaní aj naši partneri.

Bola schválená oficiálna delegácia VVB na centrálnych oslavách Dňa OS SR, ktoré budú  22.9.2017 o 11,00 hod v Brezovej pod Bradlom. Osláv sa môžu zúčastniť v rámci svojich možností aj ďalší členovia združenia. Odporúča sa vojenská rovnošata.

Z o. z. Cechu puškárov a delostrelcov Bratislava sme dostali pozvánku na 1. ročník bowlingového turnaja ARTILERY BOWLING CUP 26.-28.1.2018 v účelovom zariadení NR SR Častej – Papierničke. Máme možnosť postaviť trojčlenné družstvo. Prípadní záujemcovia o aktívnu ale aj pasívnu účasť sa môžu prihlásiť u J. Kaysera tel. 0907904803, alebo na mailovej adrese stefanchnapek@gmail.com do 12.11.2017 Ubytovanie i stravovanie je zabezpečené organizátorom – cena je so zľavou ako pre zamestnanca NR SR – za jednu noc so stravovaním – raňajky, obed, večera – je 25 EUR a štartovné 15 EUR.

Rada uložila predsedovi združenia, aby sa čo najskôr stretol s riaditeľom Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov MO SR a prerokoval s ním aktuálne otázky vojenského, ale aj vojenského dôchodcovského života. Ide napr. o možnosti zmeny používania oslovenia výsluhový dôchodca, udeľovanie ocenení, ale aj o zasielanie blahoželaní pre vojenských dôchodcov pri ich životných jubileách. Súčasne si vymeniť názory o vzájomnej informovanosti i zabezpečovaní akcií.

Členovia Rady schválili účasť našich zástupcov na seminári 12.9.2017 v NR SR na tému – ” BRANNO – BEZPEČNOSTNÉ AKTIVITY”, ktorý organizuje branno-bezpečnostný výbor Národnej rady SR.

21. zasadnutie Rady veteránov bude 9.10.2017 v PKB členovia združenia môžu už teraz dávať svoje návrhy a podnety do plánu činnosti o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA  na rok 2018 osobne, alebo na mail stefanchnapek@gmail.com, aj na mail kvackaji@centrum.sk

 

plk.v.v. Ing. I. Kvačkaj – hovorca o.z. VVB