Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Ako ďalej spolupracovať …

——————————————————————-

Informácia pre členov VVB.

Hlavný štátny radca Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a voj. dôchodcov ministerstva obrany SR Ing. Richard ZIMÁNYI, prijal 13.9.2017 delegáciu o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA, vedenú jej predsedom plk.v.v. Ing. Ladislavom BALLOM.

Stretnutie sa venovalo budúcej spolupráci, ktorá vyplýva aj zo zmluvy medzi o.z. VVB a MO SR. Doterajšie kontakty obidve strany hodnotia pozitívne, i keď je stále čo zlepšovať. A to bol cieľ návštevy na oddelení.

Najbližšou spoločnou akciou bude spomienka na padlých vojakov vo vojnových konfliktoch. Ide o známe ČERVENÉ MAKY, ktoré sa každoročne konajú 11. novembra o 11 hodine položením vencov k hrobom na vojenskom cintoríne v Bratislave, Petržalka -Kopčany. Plk. Balla vyjadril názor v mene členov združenia, že termín i hodinu je potrebné dodržať, i keď ide v tomto roku o sobotu. “Myslíme si, že ide o historický dátum (100 výročie) a spomienka by nemala byť závislá na tom, či ide o sobotu, alebo nedeľu,” konštatoval plk. Balla spoločne s členmi našej delegácie.

Štátny radca Ing. Zimányi predbežne súhlasil s našim názorom s tým, že o tom v konečnom dôsledku ale rozhoduje ministerstvo obrany. “V najbližšom čase bude prvé rokovanie k Červeným makom a budeme hovoriť aj o termíne a programe,”uviedol Ing. Zimányi.

Navrhli sme, aby sa rokovania zúčastnil aj náš člen, ktorý zodpovedá za akciu plk.v.v. Ing. Juraj KAYSER. Tým by sa ušetril čas a všetko by sa prerokovala naraz s dôrazom na termín i samotný program.

“Dosť názorov počúvame na termín – VÝSLUHOVÝ DOCHODCA – chceli by sme zmenu a vyvolať diskusiu aj prostredníctvom vášho oddelenia”, otvoril ďalší bod na rokovaní plk. Balla. Ing. Zimányi poukázal na súčasnú platnú legislatívu a podľa prítomnej pracovníčky oddelenia pani Ing. Eve HAVAŠIOVEJ, hlavnej štátnej radkyni, musí prísť podnet “zvonka” – “… teda napríklad aj od vášho združenia VVB, ktoré pracuje aktívne vo viacerých oblastiach…”.  Plk. Balla sľúbil tento podnet odborne pripraviť a poslať na oddelenie cez ministerstvo obrany.

V diskusii sa partneri venovali valorizácii vojenských dôchodkov, požiadavke viac sa popri vojnových veteránoch venovať a nezabúdať aj na vojenských dôchodcov. Spomenuli sme tiež tú časť vojnových veteránov, ktorí majú väčšie výhody už po napr. 6 mesačnom pôsobení v mierovej misii, ako tí dôstojníci a práporčíci, ktorí slúžili štátu aj vyše 30 rokov. “Dá sa s tým súhlasiť, ale nie všetko sa dá hneď riešiť a závisí to aj od finančných prostriedkov,” povedal plk. Zimányi.

Poukázali sme aj na problém s rovnošatami pre vojenských dôchodcov. “Tu by sme očakávali pomoc oddelenia, teda MO SR, pretože je to pre nás aj finančne náročné, nielen dlhý čas šitia požadovanej rovnošaty, ktorou reprezentujeme OS SR” zdôraznil plk. Balla. S týmto názorom Ing. Zimányi, súhlasil, pričom poukázal že problém šitia rovnošiat je nielen pre vojenských dôchodcov, ale napr. aj pri menovaní brigádnych generálov v zálohe alebo vo výslužbe a dodal, že aj tu by sa musela zmeniť legislatíva.

Postavenie a uplatnenie sa odchádzajúcich profesionálnych vojakov v civilnom sektore bolo ďalším  bodom rokovania. Štatistika síce existuje s číslami, ale nič neriešia. “Osobne viem, že v iných štátoch vojenských odborníkov priam čakajú, aby ich mohli využiť vo svojich spoločnostiach v rôznych odbornostiach a oblastiach. U nás to stále zaostáva, mnohí končia  napr. v SBS na vrátniciach a podobne, pričom by sa mohli ich skúsenosti a odbornosť využívať v prospech napr. v oblasti obrany a prípravy mládeže. Chcelo by to vytvoriť systém z OS SR do civilného prostredia,” zdôraznil plk. Balla.

Obidve strany – o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA a ODDELENIE STAROSTLIVOSTI O VOJNOVÝ VETERÁNOV A VOJENSKÝCH DOCHODCOV – konštatovali, že osobný kontakt vytvoril dostatočný priestor pre budúcu spoluprácu a spoločné riešenie problémov ako aj pri spoločnom zabezpečovaní akcií.

 

text a foto:  plk.v.v. Ing. I. Kvačkaj – hovorca o.z. VVB

 

 

 

 

2 Komentáre na Rokovanie VVB na MOSR:

 • Chcem reagovať na podnet p. Mojša. Toto čo napísal sa dnes dostalo do novín v elektronickej podobe. Kde situáciu rozoberá MO. Takže od pravdy nebol ďaleko.
  http://slovensko.hnonline.sk/1034110-slovaci-stracaju-zaujem-o-armadu-hrozi-nedostatok-ludi
  Páni hrozí nám, že budeme musieť znovu nastúpiť na naše bývalé posty a hájiť česť nášmu povolaniu. Armáda je v totálnej kríze. Plk. Mojš jasne pomenoval problém, ktorý pretrváva od vtedy keď nastúpili na rôzne funkcie politickí nominanti vo väčšine prípadov s tkz. modrou knižkou a oni začali prepisovať históriu vojenstva. Už len teraz záleží na terajšom ministrovi- odborník, ako sa popasuje s náplnenosťou stavov v armáde. Myslím si, že sa asi naspäť vrátime k tým zatracovaným VSOŠ-kám ktorým poniektorí nevedia prísť do teraz ani na meno. V dneskajšej dobe si môže občan vyberať zamestnanie na ktoré má aj odbornosť. Takže aj štát musí prísť či chce alebo nie s novým sociálnym ohodnotením a terajšou zmenou zák. 328. Ináč svetlú budúcnosť v armáde nevidím.

 • Predstavenie Vojenskej stratégie SR na GŠ OS SR
  Na GŠ OS SR, jeho náčelník gen. Ing. Milan Maxim s odborným tímom predstavil dňa 25.9. 2017 v poradí už tretí strategický dokument odbornej verejnosti (zástupcom desiatich občianskych združení a neziskových organizácií, ako aj ďalším záujemcom). Tento návrh Vojenskej stratégie bol predstavený tak ako bol tento dokument predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh materiálu si môžu záujemcovia stiahnuť v elektronickej podobe na adrese: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/645. O uvedenom dokumente sa medzi zúčastnenými rozprúdila živá diskusia, počas ktorej si účastníci vyjasnili pohľady na riešenie problematiky použitia ozbrojených síl.
  V súčasnosti sa veľmi problematické ukazuje personálne doplňovanie OS SR. Po pozastaveni vojenskej prezenčnej služby, zrušení vojenských stredných odborných škôl trpí armáda nedostatkom stredných odborných kádrov. Problém záloh vystupuje do popredia tak ako i finančné a logistické zabezpečenie OS SR. Tiež by mal rezort obrany viac spolupracovať s ostatnými rezortmi (MŠ, MPa SV a iné) najmä pri riešení niektorých celospoločenských problémov. Nebolo by na škodu vrátiť sa k úspešnému experimentu, keď v niektorých posádkach boli sformované rómske roty, kde si Rómovia doplnili základné vzdelanie a potom boli zaradení do bojových jednotiek.
  V súčasnosti, vo vyjadreniach samotných „odborníkov“ v rozličných médiách by malo byť zrejmé, že v rezorte obrany a bezpečnosti boli a sú na svojich miestach odborníci, ktorí ho s prehľadom a kvalifikovane riadili a riadia a zabezpečovali i zabezpečujú bezpečnosť a suverenitu Slovenska. Je však problematické očakávať odbornosť v oblasti obrany a bezpečnosti štátu od ľudí, ktorí boli dosadení na funkcie výhradne z politických dôvodov, bez minimálnej prípravy a skúsenosti z danej oblasti. A tí sa obklopujú ďalšími ľuďmi s podobnými vedomosťami a skúsenosťami. Mnohí, možno väčšina z nich, nevedia nič o tom, že vojenstvo je veda i umenie, nevedia nič o histórii vojen a vojenského umenia, slovo „vojenská stratégia“ poznajú len všeobecne z počutia. Väčšina predchádzajúcich ministrov obrany a štátnych tajomníkov, ale aj iných vedúcich odborných funkcií, ktorí sa ako politickí nominanti dostali na funkcie, si pravdepodobne ani dodnes neuvedomuje, čo bolo ich skutočným poslaním a aké úlohy mali zabezpečovať. Preto sú ozbrojené sily dnes v takom stave, v akom sú.
  Zrejme priority pri tvorbe personálnej štruktúry orgánov Ministerstva obrany a jemu blízkych inštitúcii sú iné, ako skutočne kvalitné zabezpečenie obrany a bezpečnosti Slovenska. Aké sú, to vedia len lídri tých politických strán, ktoré tento rezort „ovplyvňovali a ovplyvňujú“. Takáto „imitácia“ činnosti a riadenia sa však môže vrátiť všetkým občanom Slovenska v prípade, ak bude naša krajina „zavlečená“ do nejakého vojenského ohrozenia, alebo konfliktu. Ostáva nám dúfať, že sa tak v blízkej dobe nestane.
  . V neformálnej diskusii medzi zástupcami zväzov vojakov, veterán klubov, ktorých je požehnane padol návrh na vytvorenie (aj podľa vzoru EÚ) Únie Zväzov vojakov a Veterán Klubov.
  Roztrieštenosťou nič nepresadíme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: