Vyberte stranu

Priatelia,

dostal sa mi do rúk od pána Ing. Jozefa Ozábala z Trnavy dokument, ktorý ma zaujal svojou historickým významom, priznám že doteraz nikde som sa o prápore nedočítal, viac ma však prekvapilo že VHÚ (príloha č.6) o jednotke nič nevie… Takže moja zvedavosť je namieste a možno bude aj Vaša.
Kam zmizli naši ľudia, vojaci, Slováci?

Kontakt na spracovateľa je možný cez upozornenie v komentároch pod článkom.

Dávam slovo spracovateľovi, autorovi p. Ing. Jozefovi Ozábalovi.

 

 

Dobrý deň prajem.

…..Som syn bývalého nadporučíka čs. armády v roku 1948 degradovaného a vyhodeného z armády. Na základe originálnych dokumentov z jeho pozostalosti som napísal drobnú prácu Bludný Holanďan slovenskej vojenskej histórie. Predkladám Vám jeho doplnenú verziu o najnovšie zistenia (prvá bola už zverejnená na stránke KVH Tyrnau).

…..Ktovie, možno niekoho zaujme a dopomôže mi objasniť kde a prečo sa z československej jednotky, ktorá bojovala po boku sovietskej Červenej armády (ČA) (3 gardový výsadkový pluk Gromova) stal mnou popísaný Bludný Holanďan – prápor mŕtvych duší slovenských vojakov a partizánov.

…..Mnou  hľadaný Samostatný či  Dobrovoľný československý prápor  mal  určite  k  dátumu vzniku  okolo  170  príslušníkov.  Veľmi  veľa  z  nich  položilo  životy  na  území  od  Ponitria  na Považie až  po  mesto  Myjava.  Na  tejto ceste,  ktorou  prešli,  zanechali  desiatky  svojich hrobov. A my nepoznáme kde. Nepoznáme ani ich mená aby sme po prípade na nájdené hroby dali z úcty k ich obeti vyryť ich mená.

……Do  dnešných  dní  je známy resp. identifikovaný len jeden jediný hrob. Ako bolo na pôvodnej náhrobnej doske z roku 1945 napísané vojak – partizán František Králik zo Žiliny, HRDINA. Aj to len vďaka zachovanej fotografii v pozostalosti po veliteľovi hľadaného československého práporu pri ČA.

…..V predchádzajúcom  období  sa  historici  VHÚ či  SAV  nemuseli  spoliehať  len  na  údaje z CAMORF.  Boli  žijúci  svedkovia,  príslušníci  tohto    práporu.  No  vyzerá  to  tak,  že  veci ponechali  na  tých,  ktorým  ctižiadosť  a  „politická  príslušnosť  a  poslušnosť“  vnútorne prikazovala  túto  jednotku  jednoducho  prekryť  niečím  iným. Internacionálny  prápor  bol poruke.  Dnes  sú  však  vďaka  internetu  možnosti  bádania  oveľa  lepšie.  Veci  určite pomohlo aj to, že CAMORF postupne otvára svoje zložky verejnosti. Ako autor viem, že táto téma nezaujme širokú verejnosť a ani tú ambíciu nemám. Možno zaujme historikov VHÚ či SAV.

…..Najväčšia  moja  túžba  však  je,  aby  sa  k tejto  práci  dostali  pozostalí  po  členoch  tejto jednotky  a poskytli  mi  k danej  veci  svedectvo  a  prípadne  zachované  dokumenty  na preštudovanie – niektorí ich môžu mať ako osobnú pamiatku na predkov a venovať by ich iste nechceli. Ale ktovie…

Ak prácu aj napriek rozsahu uverejníte budem rád.

S pozdravom a úctou
Ing. Jozef Ozábal


Download (PDF, 6.85MB)