Vyberte stranu

 

Pri príležitosti Nationalfeiertag – Štátneho sviatku – založenia Rakúskej republiky  (26. 10.) bola pozvaná delegácia Vojenského veterána Bratislava na spoločenský večer do Klubu dôstojníkov Viedeň. Stretnutia sa zúčastnil predseda občianskeho združenia plk. v. v. Ing. Ladislav Balla, plk. v. v. Dr. Jaroslav Junek a mjr. v. v. Štefan Chňapek. Delegáciu srdečne privítal bývalý prezident klubu Obst OStR Mag. Rudolf RAUBIK ako aj nový prezident ObstdIntD MMag. Dr. Udo BIRKNER a ďalší členovia predstavenstva. Na spoločenskom stretnutí prezident klubu ocenil členov a členky Klubu dôstojníkov Viedeň vyznamenaniami. Na záver oceňovania náš predseda Ladislav Balla odovzdal plaketu Vojenského veterána Bratislava bývalému prezidentovi Rudolfovi Raubikovi, poďakoval mu za doterajšiu spoluprácu v prospech našich členov a ako aj za rozvíjanie družobných stykov. Ladislav Balla potom oficiálne pozval rakúsku stranu na pietnu spomienkovú akciu 11. novembra „Červené maky“. Pred koncom nášho pobytu sa rozvinuli neformálne rozhovory o perspektívach ďalšieho rozvoja vzájomnej spolupráce.

Fotografie:

  1. Plk. v. v. Ing. Ladislav Bala, Obst OStR Mag. Rudolf RAUBIK a ObstdIntD MMag. Dr. Udo BIRKNER pred odovzdaním plakety
  2. Plk. v. v. Ing. Ladislav Bala a ObstdIntD MMag. Dr. Udo BIRKNER v rozhovore pred udeľovaním vyznamenaní
  3. Udelenie plakety Obst OStR Mag. Rudolf RAUBIK-ovi
  4. Plk. v. v. Ing. Ladislav Bala pri priateľskom rozhovore s ObstdIntD Cibulkom a Obst OStR Mag. Rudolf RAUBIKOM
  5. Plk. v. v. Dr. Jaroslav JUNEK a plk. v. v. Ing. Ladislav Bala besedujú s dôstojníkmi rakúskej armády
  6. Plk. v. v. Dr. Jaroslav JUNEK a plk. v. v. Ing. Ladislav Bala v rozhovore s viceprezidentom dôstojníckeho klubu ObstltdG Mag. Philipp SÉGUR-CABANAC-om a sekretárom klubu HptmdIntD Mag. Dr. Matthias SCHMIDL-pm

Text a fotografie: mjr. v. v. Štefan Chňapek